Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for Debatoplæg - Egå Center Øst

Hvilke potentialer og udfordringer du ser i området?
- Der er stort potentiale for forbedring af de nuværende triste og forfaldne center. Udfordringen er at de økonomiske ambitioner stikker af og der bygges for mange etager, for tæt, uden hensyn til naboer og uden hensyn områdets dårlige trafikforhold.
Hvordan bæredygtighed kan indtænkes i området?
- Det kommer rigtig meget an på hvad man mener med bæredygtighed. Jeg tror jeg vil vælge at svare angående den arkitektonisk bæredygtighed, for det er det som kvarteret mangler i sin nuværende form! Arkitektonisk bæredygtighed drejer dels om selve byggeprocessen, og om kommunens opmærksomhed (byggetilladelse, tilsyn, ibrugtagningstilladelse). Der er bygget mange ret kedelige boliger i Aarhus på det sidste, så arkitektonisk bæredygtighed drejer sig også om at gentænke udtryk og materialer lidt, så vi får nogle friske bud på fremtidens etagebyggeri.
Hvordan fællesskaber og byrumskvaliteter kan indtænkes i området?
- Ved at man ikke bygger for højt og tæt (byrumskvalitet), ved at tilgodese små erhvervsdrivende (iværksættermiljø) og ved at fællesfaciliteter tænkes ind i bebyggelsen (fx anlæg til sport, lokaler til foreninger). Disse tre emner er fraværende i materialet, det er lidt et dårligt varsel.
Hvordan vi skaber en god sammenhæng med naboområderne?
- Ved at højde og materialevalg harmonerer eller spiller sammen med de omgivende bebyggelser. Området er omgivet på tre sider af lavt byggeri i gule mursten (Sølystskolen og Skolevej). På den sidste side findes nogle sjælløse kasser på cirka to etagers højde. Hvordan man bedst løser opgaven med at fulde hullet ud må være op til arkitekten. Men seks etager lyder som om der kigges mere ned i pungen end på omgivelserne.
Er der øvrige forhold, som du mener er af afgørende betydning for den kommende planlægning?
- De trafikale forhold på Egå Havvej især i morgentimerne og mellem 15 og 18 kan være ret hektiske, herunder også trafik af skolebørn og egentlige trafikpropper. De fleste som bor i Egå har også en bil, og fx 250 yderligere biler til 500 nye beboere vil kunne mærkes på Egå Havvej. Hertil kommer selvfølgelig biler fra de mange kunder og ansatte med ærinde til erhvervslokalerne.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Niels Anton Friis

Indsendt

23/11/2021 14:57

Sagsnummer

HS9572305

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Skæring - Egå
Hørings-id

H393

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00