Gå til hovedindhold

Høringssvar

Lokalplan nr. 1169

Det er mig uforståeligt, hvorfor der tillades bebyggelse, der i voldsom grad overstiger de tilladte 50%. Hvorfor gives der overhovedet mulighed for en bebyggelsesprocent på 105%? Ud fra Teknik og Miljøs indstilling virker det som om det er hovedreglen, at der skal gives tilladelse, trods en sådant markant overskridelse, idet det der henvises til, at naboejendommens bebyggelsesprocent er 110%, og at "Projektet lukker et hul i bebyggelsen langs Oddervej".
Hvorfor kan man ikke holde fast i de regler, der nu engang gælder, og som foreskriver bebyggelsesprocent på 50?
Som beboer på Solbrinken er jeg meget nervøs over det foreslåede projekt, og den yderligere trafik, som uden tvivl bliver en konsekvens for Solbrinken. Eftersom der alene anlægges i alt 18 parkeringspladser til i alt 29 boliger, vil det uden tvivl betyde, at de beboere/besøgende der ikke kan finde parkeringspladser blandt de 16/18 udlagte, vil parkere på Solbrinken. Det vil give øget trafik på Solbrinken. Ofte kører folk for stærkt på vejen, og det er på ingen måde ønskværdigt med mere trafik op og ned ad vejen.
Der er i forvejen kommet ekstra pres Solbrinken med høj forøget kørsel på vejen, efter der er åbnet flere take-away steder omkring Højbjerg Torv. Flere biler forsøger parkerer op ad Solbrinken, og det giver anledning til en del trafikkaos, særligt omkring aftenstid, hvor der skal hentes mad.
Dette må alt andet lige forstærkes, hvis et byggeri som det foreslåede tillades.
Uanset at der alene er udlagt 2 handicapparkeringspladser med adgang via Solbrinken, forudser jeg, at det er via/på Solbrinken, at gæster og andre vil forsøge at finde plads, når der ikke er pladser nok blandt de 16 udlagte.
Jeg forstår ganske enkelt ikke, at en bevaringsværdig villa tillades nedrevet og ombygget til 29 boliger. Når man går fra et enfamilieshus til 29 boliger, giver det naturligvis meget mere trafik - og denne trafik kommer Solbrinken til at lide under. Der bor mange skolebørn på vejen, og allerede i dag er der ofte farlige situationer på den nederste del af Solbrinken, omkring Torvet, fordi der er så meget trafikkaos.
Jeg håber, at der tages hensyn til ovenstående - og at projektet ikke tillades, så trafikale gener på Solbrinken undgås.
Med venlig hilsen Ulla
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Ulla Lomholdt

Indsendt

06/06/2022 14:16

Sagsnummer

HS5982002

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Holme - Højbjerg - Skåde
Hørings-id

H456

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00