Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar

Høringssvar vedr. ny Politik for Borgerservice og Biblioteker 2019-2022

Århus Ungdommens Fællesråd takker for invitationen til at afgive høringssvar til oplægget til den nye politik for Borgerservice og Biblioteker. Vi er glade for, at vores del af foreningslivet også betragtes som interessant i denne sammenhæng.

Overordnet ser ÅUF positivt på udkastet og det fokus der er på bibliotekerne som medborgercentre. For børne- og ungdomsforeningerne i ÅUF er det et vigtigt aktiv at kunne bruge bibliotekernes faciliteter til foreningsaktiviteter.

Vi finder det særligt vigtigt, at politikken lægger vægt på bibliotekernes ansvar for at skabe demokratisk engagement – også blandt børn og unge. ÅUF og ÅUFs medlemsforeninger er optaget af at skabe aktive unge medborgere. Vi ser derfor oplagte samarbejder og partnerskaber mellem vores foreninger og de lokale medborgercentre.

ÅUF driver Børne- og ungebyrådet i samarbejde med Børn og Unge-forvaltningen, og her ser vi også gode muligheder for at samarbejde om at understøtte visionen om demokratisk engagerede børn og unge. Vi glæder os til at være med til at udvikle og udfolde dette potentiale.

Yderligere er vi glade for, at ikke kun Aarhus C er i fokus. Hvis Aarhus fortsat skal vokse, må alle områder af byen prioriteres med respekt for de ting, der gør de forskellige områder unikke. ÅUFs foreninger findes i hele Aarhus Kommune, og det vil være forskelligt, hvordan de på tværs af byen kan spille ind i de lokale fællesskaber på og omkring medborgercentrene.

Vi vil opfordre til at foreningslivet tænkes ind fra starten ved de nye biblioteker, som er en del af politikken. Ved at foreningerne er tænkt med fra start skabes de bedste rammer for samarbejdet fremover, og foreningerne får ejerskab og mod på at bruge bibliotekerne til aktiviteter og debatter.

Vi glæder os til at følge politikken og udviklingen på området. Vi bidrager gerne til at sprede relevant information til vores medlemmer.

Med venlig hilsen
På vegne af ÅUFs styrelse

Sara Springborg Nina Hansen
sekretariatsleder formand
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Sara Springborg

Indsendt

25/03/2019 13:24

Sagsnummer

HS0041527

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Kultur og borgerservice
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H81