Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar

Ny Politik for Borgerservice og Biblioteker 2019-2022
Høringssvar fra
Tranbjerg Lokalhistoriske Samling.

Primært vedr. oplæggets Tema 3. : De stærke lokalsamfund
Kendskab til den lokale historie Læringen om den lokale historie er en vigtig forudsætning for at styrke lokalsamfundet. Læring om vores fælles historie kan have en effekt på borgernes indbyrdes relationer. En bevidstgørelse blandt borgerne medvirker til en styrkelse af den lokale identitet. Hvis den enkelte borger ikke identificerer sig med fællesskabet, er det urealistisk at forvente, at man vil fungere som aktiv borger i fællesskabet. Derfor har Aarhus og dens borgere brug for lokalhistorien.

Arkivet holder til på Tranbjerg Bibliotek, Kirketorvet 6, Tranbjerg, hvor vi har 2 faste arbejdspladser med Internetadgang på et kontor fælles med bibliotekets personale.
Desuden har vi et lille arkivrum på få kvadratmeter der indeholder indsamlet lokalhistorisk materiale, samt et lille ’lokalhistorisk hjørne’ tilgængelig i bibliotekslokalet.
Arkivet omfatter Tranbjerg Sogn.

Lokalarkivernes tre hoveopgaver er: 1) Indsamle 2) Bevare og 3) Formidle.
Hovedparten af arkivets materiale blev indsamlet i 1980’erne og 1990’erne, men siden har arkivet modtaget og modtager stadig en del arkivalier til opbevaring
Materialet har vi indtil nu kunnet få plads i arkivrummet, men en evt. aflevering til arkivet af en vis størrelse vil der ikke være plads til.
De sidste ca. 5 år har hovedvægten været lagt på registrering, digitalisering og formidling af det opbevarede arkivmateriale, og vores primære arbejdsopgave er pt at få arkivalierne digitaliseret og gjort søgbare på fx Arkiv.dk, formidlingsportalen for mere end 580 lokalarkiver i Danmark.

For tiden er vi 9 medarbejdere, med hvert sit speciale.
Efter krav fra biblioteket må vi ikke benytte vore arbejdspladser i tidsrum, hvor der er bibliotekspersonale tilstede, hvilket for os giver en uhensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse.
Undtagen er dog hver torsdag mellem kl. 15 og kl. 17 hvor arkivet er åbent for besøg.
Halvdelen af medarbejderne arbejder med registrering og digitalisering hjemmefra bl.a. på grund af manglende plads på arkivet samt den ufleksible arbejdstid.
Vi har et godt samarbejde med Tranbjerg Bibliotek og mener, at placering af arkivet på biblioteket er et plus for begge parter, da vi bl.a. har en unik mulighed for formidling af arkivets materiale gennem to årlige udstillinger på biblioteket, én i marts måned og én i november.
Udstillingerne kan ses af besøgende på biblioteket, men ikke uvæsentlig også af personer på butikstorvet.
På baggrund af ovenævnte vil vi komme med følgende bemærkninger:
- Vi ser det som et plus at være en del af biblioteket, også ved en evt. fremtidig strukturændring.
- Vi kunne ønske os noget mere plads til vores nuværende og evt. fremtidig afleveringer af arkivalier.
- Til registreringer og formidling kunne vi bruge 1-2 flere arbejdspladser med internetadgang.
- Mulighed for at få en mere fleksibel arbejdstid på arkivet.
- Få en digital opslagstavle på biblioteket i et vindue med front mod butikstorvet, til visning af
skiftende arkivalier.

Vi vil til slut henlede opmærksomheden på, at arkivalier skal opbevares i aflåst rum, samt at der skal være arkivpersonale til stede, hvis besøgende ønsker at se materialet.
Arkivet ønsker, så tidlig som muligt at få en dialog om de nuværende uhensigtsmæssigheder, men ikke mindst om fremtiden, primært hvis den nuværende struktur skal ændres.

Med venlig hilsen
På arkivets vegne
Erik Moldt. Arkivleder.
28. marts 2019
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Tranbjerg Lokalhistoriske Samling

Indsendt

28/03/2019 21:16

Sagsnummer

HS2715947

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Kultur og borgerservice
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H81