Gå til hovedindhold

Høringssvar

Forslag til Borgerservice og Biblioteker

Kommentarer til forslag til Borgerservice og Biblioteker.
Fint, at der side 2 i 3. afsnit beskrives, at "vi er et stærkt fællesskab", en kæde er dog stadig ikke stærkere end det svageste led, og i vores tilfælde er det primært at vi kun har 2 ugentlige åbningstider med fagprofessionel betjening = 9 timer. (Vi har derudover 2 x 3 timer med frivillig betjening). OBS: mht brugerbetjening så er det absolut IKKE vores ønske at passe biblioteket, men alternativet er ingen åbning, hvilket vil betyde en meget mangelfuld service overfor vores brugere/borgere, da selvbetjening i Sabro ikke er en mulighed.

Der nævnes også i 5. afs., at bibliotekerne skal være unikke mødesteder. Det er vi absolut ikke uenige i, men vi synes det er op af bakke i de ydmyge rammer biblioteket sammen med skolebiblioteket er i besiddelse af.
De enkelte temaer kræver også kommentarer:
Tema 2: om børn, unge, leg og læring

Her nævnes, det vigtige i, at børn og unge fortsætter med at bruge biblioteket og de muligheder der måtte være, her gør skolebibliotekarerne et rigtig godt stykke arbejde.
Tema 3: om lokalsamfundene

Her omtales planer om nye biblioteker, og det er jo altid dejligt. I Sabro går vores ønsker på, at vi får lidt bedre faciliteter. Sabro er også en by, hvor der udbygges. Bibliotekets beliggenhed i skolen sammen med skolebiblioteket er set med vores øjne fortrinlig og et gode for alle. Men vores rammer er ydmyge.
Tema 4 om den smarte by

helt lavpraktisk så er Aarhus også andet end byen, Aarhus er en kommune, der består af byen og oplandet, det er der helt sikkert mange, der ved, men hver gang, der skrives byen vil det helt sikkert af mange læses som det, der findes indenfor om ikke Ringgaden, så dog Ringvejen, Ved så mange gange at nævne byen skyder man sig i vores øjne i skoen, da der også i oplandet er mange gode ideer og tanker, som mange nemt kommer til at overse.
Afslutningsvis skal lige nævnes, at Sabro Bibliotek lørdag 16. marts (hvor der er frivillig betjening) havde besøg af en japansk studerende, der gerne ville se, hvordan et bibliotek med både skolebibliotek og folkebibliotek fungerede.På vegne af Sabro Biblioteks Venner

Lone Hansen

Stillingvej 212, Borum

8471 Sabro

lone.hansen@feldheden.dk

tlf.: 86 94 83 61
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Sabro Biblioteks Venner v/ Lone Hansen

Indsendt

29/03/2019 11:29

Sagsnummer

HS6386159

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Kultur og borgerservice
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H81