Gå til hovedindhold

Høringssvar

Økonomi /rammer

Der er mange gode og meget relevante initiativer under de 4 temaer. De ligger i fin forlængelse af arbejde, der allerede er i gang, og rækker desuden godt fremad. Men specielt i forhold til verdensmålene og de 5 udviklingsprojekter må man sige at det er nogle meget ambitiøse mål.
Vi mener i det hele taget at det er nødvendigt at indtænke de rammer (økonomi, personaleressourcer, kompetencer) som er nødvendige for at vi kan leve op til ambitionerne. Dels for at opnå høj kvalitet i den samlede service, dels for at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø for medarbejderne.
Det nævnes også flere steder, at der er behov for yderligere finansiering eller at finansieringsmodellen ikke er fastlagt. Vi vil gerne tilføje, at en prioritering af de mange initiativer vil være nødvendig.
Med venlig hilsen
Christian Vedel-Smith og Anita Drasbæk Jørgensen, tillidsrepræsentanter for Bibliotekarforbundet ved Aarhus Kommunes Biblioteker
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Anita Drasbæk Jørgensen

Indsendt

01/04/2019 18:30

Sagsnummer

HS7067027

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Kultur og borgerservice
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H81