Gå til hovedindhold

Høringssvar

Hvad så med socialpolitikken?

I jeres udspil flytter man flere socialpolitiske tilbud hen under beskæftigelse, bl.a. SORAS (tilbud til unge autister), HUUS (bostøtte) og mange andre tilbud, særligt til udsatte unge.

I skriver; ”I det nye MSB vil vi sætte særligt fokus på de borgere, der har komplekse problemstillinger og som har behov for både sociale og beskæftigelsesmæssige indsatser. [...] Et særligt fokus vil være borgernes tilknytning til uddannelsessystemet eller arbejdsmarkedet.”

Mit spørgsmål er så: har vi ikke rigeligt fokus på den del? De seneste år har vi set, at man opprioriterer fokus på arbejdsmarkedstilknytning i en grad, hvor de socialpolitiske indsatser nærmest ikke længere er til at finde – med mindre man leder ovre under gulvtæppet i beskæftigelsesafdelingen.

Konsekvenserne af at lægge tilbuddene ind under beskæftigelse er, at man vil få et mere beskæftigelsesorienteret syn på tilbuddenes indhold og mål – det bekræfter man i sætningen der citeres ovenfor. Man understreger altså synet på menneskets trivsel som et middel til at være selvforsørgende, og ikke som mål i sig selv.

Det er ikke en socialpolitik jeg kan stå inde for, og som socialrådgiver er min vurdering, at det ikke er hensigtsmæssigt, og i yderste instans kan være decideret uforsvarligt. Det er bydende nødvendigt at dem, der arbejder med borgerens trivsel – særligt de udsatte – først og fremmest har trivslen for øje, både på praktisk og ledelsesmæssigt plan.

Som det er nu, har socialt udsatte borgere allerede en tilknytning til beskæftigelsesdelen i form af en beskæftigelsessagsbehandler, og naturligvis er den del også vigtig. Min bekymring går på, om det er fornuftigt at tage de tilbud, der i sin essens ikke handler om beskæftigelse, og putte dem ind i en struktur, der gør. Det mener jeg ikke, det er. Vi må have socialpolitikken tilbage i egen ret, og sikre en anstændig behandling af udsatte borgere.

Maja Albrechtsen, socialrådgiver
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Maja W. Albrechtsen

Indsendt

20/03/2019 - 10:16

Sagsnummer

HS4075354

Informationer

Startdato
Svarfrist
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H82