Gå til hovedindhold

Høringssvar

Et Samlet MSB - bekymring for, at en så stor omorganisering kan medføre et produktionstab.

Høringssvar vedr. forslag til ny organisering af Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse fra Forældrerådet ved Center for Specialpædagogiske Børnetilbud, Socialforvaltningen .

Forældrerådet ved Center for Specialpædagogiske Børnetilbud har på møde den 26. marts 2019 besluttet at afgive følgende høringssvar forslaget om ny organisering af Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune.

Forældrerådet vil gerne afgive høringssvar med følgende fokus:

- En anerkendelse af, at det helt specialiserede handicapområde til børn og unge fortsat er samlet i CSB, idet det vil fastholde den specialiserede viden, der findes til målgruppen på udførerområdet og derved fastholde muligheden for at etablere sammenhængende indsatser, der bedre matcher brugernes behov.

- En anerkendelse af, at uddannelse og job for nogle er en vigtig adgangsbillet til at kunne deltage i fællesskaber, men en bekymring for, at det store fokus på uddannelse og job vil ske på bekostning af socialindsatsen. Mange børn og unge i CSB vil ikke kunne tage en uddannelse eller få et job i traditionel forstand, men skal indgå i andre typer af fællesskaber. Det er vigtigt at fastholde specialpædagogik og handicapforståelse som væsentlige elementer i indsatsen. Denne bekymring kommer særligt til at gælde i forhold til de nye myndighedsområder, hvor alder bliver kriteriet for opdeling fremfor specialisering. Det nuværende Familiecenter er så meget større end det nuværende Handicapcentret for børn, og derfor kan der være en fare for, at handicapforståelsen drukner i forhold til et fokus på socialt udsatte

- Det er godt, at der kommer et skærpet fokus på overgang fra børnetilbud til voksentilbud. Med det nye myndighedscenter fra 15-29 år må overgangen fra barn til voksen have et særligt fokus. Samtidig er der er bekymring for, at skellet ved 15 år kommer på et tidspunkt i børnenes liv hvor de slet ikke er klar til et perspektiv der har primært sigte på uddannelse og job.

- Generelt er der hos forældrerådet en bekymring for, at en så stor omorganisering kan medføre et ”produktionstab”, fordi det kræver mange menneskelige og økonomiske ressourcer. Et produktionstab kan i denne sammenhæng betyde, at sagsbehandlingstid forlænges eller børnene og deres familier på anden vis oplever forringelser i servicen.

- Selv om det er godt, at omorganiseringen ikke kædes sammen med besparelser, så er der ikke umiddelbart afsat ressourcer til processen, hvilket kan vanskeliggøre fastholdelse af medarbejdere og dermed viden.

/på vegne af Forældrerådet ved Center for Specialpædagogiske Børnetilbud i Aarhus Kommune:

Bjarke Pejtersen
Fmd. for forældrerådet
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Bjarke Pejtersen

Indsendt

06/04/2019 11:17

Sagsnummer

HS9017454

Informationer

Startdato
Svarfrist
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H82