Gå til hovedindhold

Høringssvar

Forældrerådets høringssvar om ny organisering i MSB

Forældrerådets høringssvar om ny organisering i MSB

Forældrerådet på Handicapcentret er positive overfor planerne om at etablere en enhedsforvaltning i MSB. Vi ser meget positivt på, at borgerne skal have én indgang, hvor der fra medarbejderne skal foregå en koordinering som jf. materialet sikre samarbejde om og med borgerne med afsæt i borgernes individuelle ønsker og behov og at borgerne skal sikres enkle forløb og effektive løsninger, der hænger sammen.

Det er vi, fordi vi i dag ser forældre, der oplever, at der ikke bliver talt sammen mellem fx Handicapcentret og Jobcentret, som resulterer i øget stress og ressourceforbrug for forældrene og manglende hjælp i at få arbejdsliv og det at have et barn med handicap til at hænge sammen.

Det store spørgsmål er, hvordan koordineringen mellem afdelingerne konkret skal foregå? Det er helt afgørende at få på plads inden man kaster sig ud i at omorganisere så omfattende, som der er tale om her. For hvis der ikke ligger en klar struktur for, hvordan der koordineres mellem de forskellige afdelinger (fx mellem Handicapcentret og Jobcentret), og at medarbejderne ikke har de fornødne ressourcer til at påtage sig disse konkrete koordineringsopgaver, så er hele omorganiseringen spild af tid og økonomiske ressourcer.

Handicapcentret blev oprettet for godt 10 år siden med henblik på at få en specialisering af børnehandicapområdet, fordi det var nødvendigt for udviklingen med denne specialviden. Med en ny struktur, hvor Handicapcentret (HCB) og Familiecentret (FU) forslås sammenlægges (Børn, Familier og Fællesskaber), er det vigtigt for forældrerådet at minde embedsværket og de politiske beslutningstagere om den forsatte nødvendighed af specialisering.

Vi ser bestemt de positive effekter der vil være i samspillet mellem HCB og FU. Men vi øjner i samme moment, risikoen for en vis afspecialisering af Handicapområdet, som vi vil advare kraftigt imod. Forældrerådet har grundlæggende en forventning om, at de medarbejdere, der i dag arbejder med børnehandicapområdet på Handicapcentret også arbejder med det specifikke område efter 1. august i år og videre frem (selvfølgelige i tættere samarbejde med medarbejderne på FC).

I forhold til placeringen af Handicapcentret (og Familiecentret) bliver centret efter vores informationer flyttet til Blixen ved Gellerup. En fysisk problemstilling her er, at der ikke er mulighed for parkering af høje handicapbiler i kælderen. Der ligger pt. ikke en afklaring på, hvordan man så sikre tilgængeligheden når der ankommer forældre i de store handicapbiler, som er tilfældet på den nuværende placering?

I forældrerådet synes vi, at processen med at lave en ny organisering af MSB er for kort. Det virket meget presset, at medarbejderne relativt sent er blevet orienteret om den nye organisering og den så allerede skal køre fra 1. august i år. Det må forventes, at der med den nye organisering vil være meget logistik og nye arbejdsprocesser mv., der skal køres ind og hænge sammen. Det kræver et større planlægningsarbejde, som kræver mere tid end det, der gives.

Derudover foregår opstarten i sommerferieperioden, hvor medarbejdere holder sommerferie. Det vil unægtelig skabe flere udfordringer og presse medarbejderne yderligere, som heraf også vil få konsekvenser for brugerne. Samtidig opstartes den nye struktur i skolestartsperioden, der presser rådgiverne yderligere, fordi de har rigtig travlt med at behandle nye ansøgninger og fx håndtere taxa problemer osv.

Endvidere virker det ikke som om, at medarbejderne er blevet specielt meget inddraget i, hvordan man kan skabe de bedst mulige ændringer i strukturen. Det er forældrerådets opfattelse, at den viden og de erfaringer, som den enkelte medarbejder har, er meget vigtig for at lave en organisering, der fungerer i praksis og som sikre medejerskab til arbejdet.

Således virker det som om den nye organisering sættes for hurtigt i gang uden at bruge tid på at planlægge og udnytte den viden der er hos medarbejderne


På vegne af forældrerådet

Claus Thomasbjerg
Formand
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Claus Thomasbjerg

Indsendt

11/04/2019 - 09:24

Sagsnummer

HS4518279

Informationer

Startdato
Svarfrist
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H82