Gå til hovedindhold

Høringssvar

H82

Til Aarhus Kommune

Vedr. oplægget Borgerens MSB – høringssvar:

Oplægget handler om etablering af ”enhedsforvaltning” - fælles for beskæftigelses- og socialområderne.
Formålet oplyses at være: Borgerne skal møde et MSB, der i højere grad samarbejder om og med borgerne. Betragter borgerne som et fælles ansvar. Sikrer enkle forløb og effektive, sammenhængende indsatser, der tager afsæt i borgernes individuelle ønsker og behov – også i tilfælde, hvor forskellig lovgivning skaber dilemmaer og udfordringer.
Socialpolitisk Forening Jylland kan varmt tilslutte os formålet.

Det ses ikke ud af oplægget, hvordan man vil forbedre ”afsæt i borgernes individuelle ønsker og behov”, og inddragelsen af mennesket i sagsbehandlingen. Sådan forbedring vil nok bedre kunne opnås ved styrkelse af frontmedarbejderniveauet end ved styrkelse af ledelsesniveauet.

Det vil ikke mindst være positivt, hvis enhedsforvaltningen tidligt kan opspore de problemer, som knytter sig til fattigdom – især børnefattigdom. Oplægget anviser ikke veje hertil.
Det må antages, at afdelingen med arbejdstitlen ”Job, Sundhed, Ydelse”, skal betjene mennesker på kontanthjælp og integrationsydelse m.v. - og hvis den afdeling gør ”Børn, Familie og Fællesskaber” opmærksom på familier med børn med meget lav indkomst, kan det tænkes at fattigdoms-kompenserende eller fattigdomsreparerende tiltag kan blive sat i værk for at forebygge skadevirkninger af børnefattigdom.

Med de valgte overskrifter, titler på afdelingerne, kan det befrygtes, at det vil være beskæftigelsespolitikken mere end socialpolitikken, der kommer til at stå i centrum. Altså at afdelingernes fokus bliver neurotisk job-orienteret, ”normaliserings-orienteret”, også i forhold til mennesker med handicap, hvor kompenserende ydelser med henblik på tryghed og trivsel bør være i fokus.

Det ses ikke af oplægget, hvilken vægt man vil lægge på borgerens retssikkerhed. Herunder spørgsmålet: vil borgerens oplysninger om sine og børnenes og ægtefællens problemer og styrker flyde frit mellem familiebehandler, misbrugsbehandler og beskæftigelseskonsulent. Det er meget vigtigt at få klare grænser for, hvilke oplysninger der må gives videre. Og at få sådanne grænser klargjort for borgeren.

For Socialpolitisk Forening Jylland

Helge Ratzer
Næstformand, Socialpolitisk Forening - Jylland
Mejlgade 107st
8000 Århus C
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Helge Ratzer

Indsendt

12/04/2019 - 09:27

Sagsnummer

HS8952421

Informationer

Startdato
Svarfrist
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H82