Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

ALMENE BOLIGER - GENERELLE RAMMER

Muligheden for at stille krav om almene boliger indarbejdes nu i kommuneplanens rammer. Dermed skal der ikke længere udarbejdes kommuneplantillæg, når der stilles krav om almene boliger i lokalplanlægningen.

Aarhus Byråd har vedtaget at udsende forslag til 'Tillæg nr. 147 om Almene boliger - generelle rammer' i offentlig høring. Forslaget er et tillæg til Kommuneplan 2017.

I kommuneplanen indgår en retningslinje, hvorefter der kan stilles krav om op imod 25 % almene boliger i lokalplanlægningen. Retningslinjen blev indarbejdet i Kommuneplan 2017 i forlængelse af en lovændring i 2015 og vedtagelsen af Aarhus Kommunens boligpolitik i 2016.

Muligheden for at stille krav om almene boliger er dog ikke indarbejdet i kommuneplanens rammer. Derfor har været nødvendigt løbende at vedtage kommuneplantillæg, der tilføjer mulighederne i rammerne, når Aarhus Kommune har stillet krav om almene boliger i lokalplanlægningen.

Med kommuneplantillægget skrives muligheden for almene boliger ind i de generelle kommuneplanrammer. Herved vil det fremover ikke være nødvendigt at udarbejde separate kommuneplantillæg.

Tillægget ændrer ikke på hidtidig praksis og det vil fortsat være byrådet, der i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplaner, bestemmer hvorvidt kravet om almene boliger skal bringes i anvendelse.

Læs forslaget til tillæg nr. 147 ved at klikke her

Dine muligheder

Hvis du mener, at forslaget bør ændres, eller du i øvrigt har kommentarer til forslaget, bedes du indsende dit høringssvar - klik på knappen "Tilføj høringssvar" på denne side. Høringen slutter den 6. september 2023. Herefter vil kommunen tage endelig stilling til planen.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler. Det betyder bl.a., at enhver som udgangspunkt har ret til aktindsigt i alt det du skriver. Derudover vil alle høringssvar inkl. bilag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentlig tilgængelig. Vi skal derfor opfordre til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger du skriver i høringssvaret og at du, såfremt du er omfattet af adressebeskyttelse, gør os opmærksomme på dette.

Materialer (1)

Høringssvar (0)

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H620

Kontakt

Lars Høeberg
Kommuneplanchef
T +45 4185 9799

AARHUS KOMMUNE
TEKNIK OG MILJØ
BYSTRATEGI

Vil du vide mere?

Kommuneplanen er den overordnede plan for Aarhus' fysiske udvikling;
Hvor og hvordan skal byen udvikles og hvordan vi vægter hensyn til mennesker, natur, landskab, kultur, erhverv og økonomi?

Vil du vide mere om kommuneplanen så klik her