Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Debatoplæg - Ådalsvej 25 og 27 i Risskov

Aarhus Kommune overvejer at ændre de formelle rammer, der angiver, hvilken type udvikling, der kan ske i området.

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i debatoplægget.

 

Aarhus Kommune er blevet kontaktet af en projektudvikler, der ønsker at skabe ny byudvikling på adressen Ådalsvej 25 og 27, 8240 Risskov. Projektudvikleren ønsker at nedrive den eksisterende bebyggelse og opføre tæt/lav boliger i to etager inklusiv parkeringskælder. Parkeringskælderen etableres i den eksisterende kælder, der bevares.

På nuværende tidspunkt vil vi gerne drøfte og høre din mening om:

  • At der kan blive mulighed for at bygge tæt/lav boliger, herunder rækkehuse, kædehuse m.fl.
  • At der kan blive mulighed for en maksimal bygningshøjde på 9,5 meter
  • At der kan blive mulighed for at have en bebyggelsesprocent på op til 65 % for
    området som helhed.

 

Materialer (1)

Høringssvar (61)

NOK ER NOK

NEJ TAK til omgåelse af vores lokalplan, der ikke skal bøjes efter myndighedernes forgodtbefindende. Byggeriet skal overholde eksisterende lokalplan med bebyggelsesprocent og bebyggelse...

Ådalvej 25-27

Der er fastsat retningslinjer i lokalplanen. Jeg kan slet ikke forstå hvorfor disse ikke skal overholdes for Ådalsvej 25 og 27. Jeg er imod, at lokalplanen ikke overholdes.

Debatoplæg - Ådalsvej 25 og 27 i Risskov

VENLIGST RESPEKTER KOMMUNEPLANRAMME 15o3o8BO/EKSISTERENDE LOKALPLAN Derfor: 1. Nej tak til: Ændring af de formelle rammer/kommuneplantillæg 2. Nej tak til: Bygningshøjde på 9,5 meter 3....

NEJ TIL ÆNDRING AF LOKALPLAN

Jeg vedstår, at jeg er imod enhver ændring og overskridelse af den nuværende lokalplan! Afvigelser vil forandre vores lokalområde fundamentalt og forringe privatlivet, da vinduer og alt...

Nej til overskridelse af lokalplan

Det skal være sådan at man, når man køber et hus, i et givent område, kan regne med den gældende lokalplaner. Radikale ændringer i lokalplanerne hører ingen steder hjemme.

Ådalsvej 25 og 25

Som naboer ønsker vi hermed at protestere mod planerne om boligbyggeri og ændring af lokalplanen. Vi nyder vores ugenerede have og hjem. Huset har vi købt i tillid til, at gældende loka...

Ådalsvej 25 og 27

Nej tak til det her byggeri, som ikke er i overensstemmelse med lokalplanen. Det skaber mistillid at man ikke kan stole på lokalplanerne. Vi har lige købt hus på Ålykkevej som grænser o...

Overskridelse af lokalplanen

Stort nej tak til et forslag om overskridelse af lokalplanen i en helt uhørt grad. Det harmonerer ingenlunde med visionerne for området, som netop skal være i overensstemmelse med retni...

Ådalsvej 25 og 27.

Lokalplanen skal efter vores mening overholdes. Hvordan kan den ændres til så tæt og højt byggeri? Bevar det dejlige område, som vi har her og der bør ikke gives dispensation til højt o...

Modstand vedr. projekt Ådalsvej 25 og 27

Alle SKAL overholde de udskrevne regler og lokalplaner. - også det offentlige og kommunale system. Derfor SKAL maximal bebyggelses % overholdes. Derfor SKAL maximal højde overholdes. Hv...

Ådalsvej 25 og 27, 8240 Risskov

Hvordan kan projektforespørgsel harmonere godt med vision og retningslinjer i Kommuneplanen 2017? Projektet mere end fordobler den i lokalplanramme 150308BO fastsatte bebyggelsesprocent...

ÅDALSVEJ 25 OG 27 I RISSKOV

Jeg tilkendegiver, at jeg er imod enhver ændring og overskridelse af den nuværende lokalplanen!

Nej tak

Nej tak til overskridelse af bebyggelsesprocenten

Ådalsvej 25 og 27 i Risskov

Byggeprocent og og højde bør passe til lokalområdet. Man skal bibeholde det der gør Risskov specielt, og det gør dette byggeri ikke.

Nej tak til byggeriet Ådalsvej

Nej tak.

Respekter Lokalplanen; der er en grund til at den er lavet!

En Lokalplan sikrer at alle har lige rettigheder og at området ikke bliver en rodebutik uden sans for det samlede indtryk. Det er i alles interesse at den bliver overholdt: Nej tak til...

Ådalsvej 25 & 27

Nej tak til ændring/udvidelse af Lokalplan for Risskov - vi ønsker ikke fortætning i den grad der her lægges op til.

Ådalsvej 25 og 27

Vi ønsker at den nuværende bebyggelsesprocent bevares.

Ådalsvej 25 + 27 i Risskov

Det som Teknisk Udvalg kalder "byudvikling" er tilladelse til 14 to etages huse som overskrider Lokal Planen ift. bebyggelses procenten med over 50%! Lad os værn om Lokal Planen. Er Tek...

Ådalsvej 25 & 27

Nej tak til tættere bebyggelse og overskridelse af byggeprocenten endnu engang. Hvad værdi giver reglerne efterhånden, når de overskrides gang på gang, specielt af andre end privat pers...

Pas på vores område

Det er så trist at lokalplanerne endnu engang ikke overholdes. Nej tak til tættere bebyggelse og overskridelse af byggeprocenten endnu engang.

Respekter lokalplaner

Jeg mener at man/myndighederne skal følge den/de lokalplaner der er udarbejdet for et område. Det kortslutter den demokratiske proces at der, så kort tid efter at en loaklplan er beslut...

Ådalsvej 25 og 27

Overhold lokalplanen!! Bevar borgernes tillid til det vedtagne!

Nej til at øge bebyggelses procenten ift Ådalsvej 25

Der skal IKKE gives dispensation til at udvide bebyggelsesprocenten på adressen Ådalsvej 25/27. Et STORT Nej til at ændre lokalplaner i området. Århus kommune giver generelt alt for man...

Ådalsvej 25-27

Byggeriet skal naturligvis holde sig inde for eksisterende lokalplan vedr. bebyggelsesprocent. Støtter GVF.

Nej tæk til ændring af lokalplan

I forhold til alle de andre forslag til bebyggelse i området virker dette tiltag nærmest helt legalt. Da grunden ligger op til stor vej, kan jeg godt se at bygge en villa måske ikke giv...

Ådalsvej 25-27

Nej tak til bebyggelse på Ådalsvej. Pas i stedet på vores område.

Nej tak til overskridelse af lokalplanen

Lokalplanen sikrer ens og overskuelige regler for alle og at bydelen dermed bevarer sin karakter. Øget befolkningstæthed er ikke gavnligt for området. Jeg mener derfor, at den gældende...

Endnu et skridt i den forkerte retning

Vi vil meget gerne udtrykke vores uenighed med forslaget til ny beboelse på Ådalsvej. Vi er for nylig flyttet ind på Åmindevej, vejen bag Grenåvej. Er byggeri som det forslået vil ikke...

Uenigheder om

Vi vil meget gerne udtrykke vores uenighed med forslaget til ny beboelse på Ådalsvej. Vi er for nylig flyttet ind på Åmindevej, vejen bag Grenåvej. Er byggeri som det forslået vil ikke...

Fortætning

Byg nogle huse i samme højde, huse man kan gå omkring. Udstyk parceller med haver.

Ådalsvej 25/27

Det er helt uhørt at overskride såvel bebyggelsesprocenten og højden på byggeriet i så ekstrem grad, som bygherre ønsker. Områdets æstetik, charme og DNA skal ikke spoleres af bygherres...

Ådalsvej/Grenåvbej

Hold fast i lokalplanen. Vores område er i forvejen ved at være spoleret/overbebygget.

Endnu en overskridelse af Lokalplaner...

Jeg er imod denne overskridelse af lokalplanen.

Ådalsvej 25 0g 27 i Risskov

Som formand for Grundejerforeningen Åmindevej vil jeg her udtrykke vores protest mod planerne om boligbyggeriet på Ådalsvej 25 og 27. Et boligbyggeri af to-etagers huse på 9,5 meter høj...

Respekter Lokalplaner!

Vi kan desværre se, at udviklerne stadig ikke repekterer lokalplanerne. Senest med et forslag om at bebygge 65% ved Fit og Sund på Grenåvej/Ådalsvej. I følge lokalplanen må de bygge 30%...

Debatoplæg Ådslsvwj

Nej tak til høj bebyggelsesprocent i området. Ikke ændrer lokalplan. Byg lavt og i overensstemmelse med områdets karakter.

Ådalsvej 25 & 27

Hvor svært kan det være? Ingen dispensationer, overhold byggeprocenten på 30% som skrevet i lokalplanen.

Ådalsvej 25 og 27

Bygge procenten bør ikke overskrides med 65 %. Risskov har ikke brug for, at at både højde og tæthed i området ændrer udtryk. Nej tak til forslaget.

Ådalsvej 25 og 27

Nej tak. Der må i indtrængende henstilles til, at Århus Kommune overholder og respekterer såvel byggeprocenter som lokalplaners bestemmelser i Risskov.

Bebyggelse af Ådalsvej 25 og 27, 8240 Risskov

Efter min mening skal lokalplan og lov overholdes. Det er med stor undren at jeg ser lokalpolitikkerne gang efter gang lader hånt om lokalplaner og lov i byggesager uden nogen form for...

Ådalsvej 25 og 27 i Risskov

NEJ tak til alle disse dispensationer til at overskride lokalplanerne. Pas på vores unikke område med den dejlige natur.

Ådalsvej 25 og 27.

Jeg kan ikke gå ind for så radikale ændringer/dispensationer af lokalplanen som der er lagt op til. Dette er et område med 25% bebyggelse, hvilket bør bevares. Ligeledes bør der ikke gi...

Nej tak til ændringer v Ådalsvej 25-27

Vi ønsker at bevare vores skønne område, og dermed skal der ikke ske ændringer i den nuværende lokalplan. Den nuværende højdegrænse på 8,5 meter må ikke ændres, det har både betydning f...

NEJ TAK til mere byggeri i Risskov

NEJ TAK til mere byggeri i Risskov. Det er ikke i orden at rykke på lovgivningen for at få plads til mere og højere byggeri, end der er tilladt nu. Stop med at mase flere mennesker og b...

Ådalsvej 25-27

Kæmpe nej tak. Det er stærkt bekymrende, at “ lokalplanen” skal udfordres ved alle byggeprojekter, og at byrådet ikke tager stilling til byens udvikling, men lader sig styre af “ tilfæl...

Debatoplæg ådalsvej

Nej er ikke interesseret i ændring af lokalplan for Risskov som sådan 25%bebyggelses procent og højde på 8,5 meter er fint for området

Ådalsvej 25 og 27 i Risskov.

Nej tak. Byggeprocenten skal overholdes og ikke udvides til 60%, ligeledes bør højden på byggeriet på 8,5m også respekteres.

Debatoplæg - Ådalsvej 25 og 27 i Risskov

Vi støtter op om GVFs høringssvar og om den eksisterende lokalplan med en max byggehøjde på 8,5 m. Hvad er idéen med en lokalplan, hvis den ændres hver gang det ikke passer ind i det Aa...

Ådalsvej 25-27

Nej tak. Lovgivning skal holdes.

Nej tak

Ingen byggeri med det nye lokalplanforslag. Højden på 8,5 m er tilstrækkelig

Respekter byggeprocenten

Risskov er i gang med at blive forvandlet til en støj og trængsel-by. Vi har brug for at stoppe overbefolkningen af forstaden, og bevare netop forstaden. Stop også alle de forøgelser af...

Ådalsvej 25 og 27

Stemmer klart nej til forslaget idet det ikke er inde for lovgivningens bestemmelser.

Nej tak

Respekter byggeprocenten. Det er uønsket at gøre et smukt område så tæt.

Debatoplæg Ådalsvej 25 og 27 i Risskov

Jeg støtter op om GVFs høringssvar. Ideen omkring en lokalplan synes at forsvinde, hvis man blot kan ændre den efter enkeltes ønsker. By fornyelse er en skøn ide. Men forskønnelse burde...

Ådalsvej 25 og 27 i Risskov

Risskov er ved at ændre karakter til et fortættet byområde hvor logistikken ikke kan følge med. Konkret ser jeg igen, at når der tilsyneladende ikke kan bygges det ønskede indenfor de a...

Indsigelse

Jeg støtter op om GVFs høringssvar. Ideen omkring en lokalplan synes at forsvinde, hvis man blot kan ændre den efter enkeltes ønsker. By fornyelse er en skøn ide. Men forskønnelse burde...

Høringssvar for Debatoplæg - Ådalsvej 25 og 27 i Risskov

Kan der ikke blive lavet en helhedsplan for Risskov. Det er så frustrerende, at opleve hvordan grænserne rykker sig hele tiden - og det er ikke kun for små ændringer. Man mister tillide...

Høringssvar Ådalsvej

Flere store byggeprojekter er på vej i Risskov, og der bør snarest udarbejdes en HELHEDSPLAN for Risskov, så vi kan disponere med tryghed og i tillid til en overordnet helhedsplan. Det...

Ådalsvej plan

Der er ind/udkørsel til Ådalsvej fra matriklen alt alt for tæt på blinklys, hvilket allerede nu, siden fit og sund åbnede, giver problemer. Det har undret os i området, at det ikke har...

Ådalsvej 25 og 27, 8240 Risskov

Hej. Jeg kan se at projektejer ønker at hæve byggehøjden med 1m i forhold til den nuværende lokalplan, dette vil medføre at vi fra vores stuevindue vil kunne se meget tydeligt. Jeg er b...
18/05/2021 - 16:10

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Vejlby-Risskov
Hørings-id

H286

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00