Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.
Debatoplæg - Et nyt blandet bolig- og erhvervsområde syd for Lokesvej i Åbyhøj
Aarhus Kommune er blevet spurgt af private bygherrer, om det er muligt at skabe ny byudvikling i et område syd for Lokesvej.

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i debatoplægget.

 

Projektområdet har en størrelse på ca. 17.600 m2. Området rummer i dag 7 erhvervsejendomme med forskelligartede bebyggelse i primært 1 etage. Området afgrænses mod nord af Lokesvej og etagebebyggelse i 4-6 etager, mod syd, øst og vest af 3 kolonihaveforeninger samt mod vest ligeledes af Åbyvej og stadion. Kolonihaveforeninger er i kommuneplanen udpeget som et bevaringsværdigt kulturmiljø.

I kommuneplanen er der udpeget byomdannnelsesområder, der primært består af udtjente erhvervsområder, der søges omdannet til blandet by. Projektområdet indgår som ny del af byomdannelsesområdet ’Fragtmandscentralen’. 

Materialer (1)

Høringssvar (32)

Stor bekymring på baggrund af det fremlagte materiale

Kære medlemmer af Århus byråd samt Teknik og Miljø, Det er med stor bekymring når vi ser på den fremlagte plan for det blandede bolig- og erhvervsområde syd for lokesvej. Der o…

Argumenter i debatten om blandet bolig- og erhvervsområde syd for Lokesvej i Åbyhøj

Vi siger tak for fremsendte dokument om debat for området syd for Lokesvej. For det første synes vi, at det er positivt at man inddrager bymiljøet i det eksisterende bynære indu…

Høringssvar

Høringssvar til ”nyt blandet bolig- og erhvervsområde syd for Lokesvej i Åbyhøj”. Haveforeningen Vesterled fremsender hermed følgende høringssvar til debatoplægget om ”nyt bland…

Hvor er idrætten

Hvor er tilbuddet til alle de nye tilflyttere - der er allerede stort pres på de eksisterende forhold der også er meget slidte - Jeg foreslår at der laves et stort samlingssted for…

25.000kvm men ingen stemme

Som nærmeste nabo med 25.000kvm privatejet jord, fordelt på 58 jordstykker bliver vi slet ikke hørt! Vi er IKKE beliggende på kommunalt lejet jord, vi ejer selv H/Fritiden, som vi …

Høringssvar

Der nævnes i oplæget at den nye bebyggelse skal være lavere end det allerede eksisterende, hvilket jeg er helt enig i. Dog synes jeg stadig man planlægger at bygge alt for højt, 2-…

Parkering og trafik i Åbyen

I forbindelse med høring omkring nye boliger syd for Lokesvej, vil jeg gerne give udtryk for den bekymring jeg har omkring parkering og trafik omkring boligerne i Åbyen, som endnu …

Høringssvar fra Åbyhøj Fodbold - Et nyt blandet bolig- og erhvervsområde syd for Lokesvej i Åbyhøj

Til Aarhus kommune, Byråd samt Teknik og Miljø. Åbyhøj Fodbold har omklædning, klubhus og baner tæt på det påtænkte byggeri. Vi ser med bekymring på den fortætning og dermed øged…

Et nyt blandet bolig- og erhvervsområde syd for Lokesvej i Åbyhøj

Det er med stor bekymring vi læser materialet som er i høring vedrørende ”et nyt blandet bolig- og erhvervsområde syd for Lokesvej i Åbyhøj. Bekymring fordi vi lige nu er vidner ti…

Nyt, blandet bolig- og erhvervsområde syd for Lokesvej i Åbyhøj

Oase i Åbyhøj Kolonihaverne er i øjeblikket betegnet som et ”bevaringsværdigt” kulturmiljø. Afstanden fra et etagebyggeri syd for Lokesvej vil blive så lille, at der ikke vil være…

Tænk langsigtet

Kære medlemmer af Aarhus Byråd samt Teknik og Miljø I en årrække har man nu arbejdet på at omdanne de udtjente erhvervsområder omkring Søren Frichs Vej til et nyt boligområde. P…

Høringssvar fra MKB - Et nyt blandet bolig- og erhvervsområde syd for Lokesvej i Åbyhøj

Se vedhæftede svar.

Ny lokalplan for området syd for Lokesvej

Det er med bekymring, at jeg læser forslaget til ændring af lokalplanen. Byggeriet mellem Lokesvej og Søren Frichs Vej er - allerede nu - ganske omfangsrigt. Der er ringe overenss…

Kolonihaveforeningen fritiden . Lokesvej . Nybyg

Jeg har have ud til Lokesvej og med den nye plan højhuse fem etager vil min eftermiddag aften sol ikke være i haven mere Det kan jeg ikke forstå man foreslår . Jeg foreslår rækkehu…

Stop boligfesten og tænk på området

Aarhus Kommune synes endnu engang fuldstændig ukritisk at sende de private bygherrers ublu ønsker videre til borgerne, med fuld støtte fra kommunen selv. Det er mig uforståeligt at…

kommuneplan

Vi er blevet bedt om at være med i ny lokalplan for området syd for Lokesvej og har i den forbindelse haft flere møder med bla Teknik & Miljø. Vi er ikke interesseret i at være en …

Flere idrætsfaciliteter!

Vi må ikke glemme idræts- og samlepunktsfaciliteter i byplanlægningen. Der kommer flere og flere borgere i Åbyhøj, men færre gode idrætsfaciliteter. Der er på alle måder behov for …

Flere indspark:

Det vi kender/ konteksten: I det nye brokvarter langs Søren Frischsvej er kvaliteten af det byggede såvel som de tiloversblevne arealer mellem bebyggelserne af for dårlig kvalitet…

Parkering på lokesvej

Kære Aarhus. Vi har en virksomhed på Lokesvej , 8230 åbyhøj. Vi har fået mange nye beboer på Lokesvej´s inden for den sidste årrække :-) Mange ejer en bil selv om vi bor i byen.…

Sundhedsfremmende byggeri

Åbyhøj er skøn og i en kæmpe udvikling med mange nye beboer. Der mangler i høj grad adgang natur områder og sportsfaciliteter. Et sports- og kulturhus vil kunne højne sundheden og …

By udvikling Lokesvej

For ikke mange byråds-perioder siden, ønskede socialdemokratiet at ride med på en grøn bølge, der blev talt om bevarelse af byens grønne områder, biodiversitet, naturlige grønne o…

Tag ansvar for idrætsfaciliteter i kommunen

Er området ikke bare perfekt til at lave en ny sportshal? Placeret ved siden af Åby Stadion, Åby Skole, Åby Kollegiet og kolonihaverne mf., og i et i forvejen presset område på bør…

Lokesvej

Nybyggeri med lejligheder er ikke vejen frem. Der står allerede mange lejelejligheder tomme i Aarhus, da huslejen er for dyr til den “almindelige” borger. Endvidere skal det siges…

Boliger

Hermed beskrivelse af hvilke udfordringer der er ved byggeriet på Lokesvej. 1. Der mangler i forvejen idrætsfaciliteter og grønne områder. Systematic har allerede spoleret fisk…

Bebyggelse på Lokesvej

Jeg skriver dette høringssvar, fordi jeg er bekymret for udviklingen i Åbyhøj. Åbyhøj kan sagtens fornyes, men jeg tænker ikke det skal være med boliger udelukkende. Allerede n…

Lokesvej - Folkesundhed frem for bolig og erhverv.

Byudvikling kræver steder hvor generationer mødes. Steder hvor vi mødes til fysisk aktivitet og blødt brød med kaffe. Åbyhøj mangler mere præcist flere og bedre idrætsfaciliteter. …

Kolonihaverne pakkes ind ghetto.

Indsigelse. Det ligger tre kolonihaveforeninger lige omkring Lokesvej og de er i færd med at blive pakket ind i ghettolignede bebyggelse. Kolonihavernes formål er at være oaser …

Fritidsaktiviteter/tilbud ik flere boliger

Der er så mange boliger under opførelse ved den gamle fragtmandcentral at man evt kunne prøve at se om det kan Lejes ud sælges inden man udstykker mere - behovet for fritidsaktivit…

Byggeri meget tæt

De nye ejendomme bør ikke bygges mere end 3-4 etager høje, da der ellers nemt kan opstå ghetto tilstande, da de allerede opførte ejendomme er helt op i 7. etage. Alternativt skul…

Flere indkøbsmuligheder

Siden der kommer flere lejligheder til området, når Åbyen står færdig. Så burde der være nok befolkning til en butik mere.

Parkering i Åbyen

Der er ikke mange parkeringsmuligheder for boende/gæster i Åbyen, hvorfor mange pt. parkerer langs Lokesvej og på villaveje, mens arbejdet på Etape 2 af lokalplanen for Åbyen står …

Mulighed for ejerlejligheder i nyt projekt

I ændringen af lokalplanen syd for Lokesvej bør det overvejes, at der i øjeblikket står mange leje-lejligheder tomme i området tæt på det nye projekt. Derfor vil vi opfordre til, a…

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Område
Åbyhøj
Hørings-id

H152

Kontakt

TEKNIK OG MILJØPlan, Byggeri og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00