Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Debatoplæg - Helhedsplan for byudvikling ved Årslev

Aarhus Byråd har i forbindelse med vedtagelsen af Aarhus Kommuneplan 2017 besluttet, at der skal udarbejdes en helhedsplan som sammentænker udviklingen i et kommende byområde med udvikling af Årslev landsby.

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i debatoplægget.

 

Helhedsplanen skal være med til at sikre, at visioner og ønsker bliver tænkt sammen, før det er muligt at lave nye lokalplaner og kommuneplantillæg, der skal fungere som grundlag for den kommende byudvikling.

På den vestlige side af Årslev er der udlagt et stort areal, som er reserveret til kommende byudvikling. Det resterende område omfatter Årslev Landsby. Landsbyen er medtaget i helhedsplanens område, bl.a. for at sikre en god sammenhæng mellem landsbyen og det kommende byområde.

 

DELTAG I DET DIGITALE BORGERMØDE

Aarhus Kommune inviterer til borgermøde om byudviklingen ved Årslev. Vi følger selvfølgelig Sundhedsstyrelsens anbefalinger og i stedet for et fysisk møde, inviterer vi denne gang til et digitalt borgermøde. Borgermødet kommer til at foregå på Teknik og Miljøs facebookside "Vi udvikler Aarhus":

Tirsdag den 21. april 2020 kl. 17-18

Baggrundsmaterialet til mødet kan downloades på dette link - Klik her

Præsentationen fra borgermødet kan ses på denne side - se under "Materialer"

Formålet med mødet er at klæde jer på til at bidrage med ideer og forslag til helhedsplanen gennem høringssvar.

På mødet giver vi en opdatering på Aarhus Kommunes indledende arbejde med helhedsplanen. og hvilke tanker stadsarkitekt Stephen Willacy har om byudviklingen. Du kan også høre om de mere konkrete visioner, som rådgivergruppen, SLETH A/S og Kim Bisgaard, udvikler og talsmand for Årslev Fælled, har gjort sig om Årslevs udvikling.

Som sagt vil vi meget gerne høre dine tanker om byudviklingen ved Årslev, inden vi udarbejder en helhedsplan. I forbindelse med mødet vil det derfor være muligt at stille spørgsmål via livechat.

 

TILMELD DIG EN FØLGEGRUPPE

Er du interesseret i at være med til at påvirke planlægningen for Årslev, så kan du tilmelde dig en følgegruppe.

Der afholdes i løbet af maj og juni måned 3-4 workshops, om sammenhængen mellem den nye bydel og landsbyen Årslev. Gruppen skal bestå af max 7-8 medlemmer, og den sammensættes så området repræsenteres bredt.

Overskrifterne for møderne er Byliv, Byrum og Boliger. Der vil være fokus på dannelsen af en fælles vision, ud fra tankerne om sociale fællesskaber, medborgskab og den bæredygtige planlægning.

Hvis du har lyst til at deltage i en følgegruppe, så kan du tilmelde dig ved at skrive en mail til boiand@aarhus.dk

 

Materialer (2)

Høringssvar (40)

Notat omkring udarbejdelsen af ny helhedsplan for Årslev - Gammel Årslev

Se gerne vedlagte notat indeholdende betragtninger og overvejelser omkring området beliggende ved den ældre del af Årslev landsby og Årslev Kirke. /Esben Bisballe Jensen.

Høringssvar - Helhedsplan for byudvikling ved Årslev

Se vedhæftede brev.

Høringssvar

Helhedsplan for byudvikling ved Årslev

Høringssvar

Har vedhæft nogle ideer og spørgsmål Mvh. Jan

Høringssvar fra Brabrand Erhvervsforening

Se vedhæftede PDF

Bemærkninger fra DN til helhedsplanlægning for Årslev Fælled

Se vedhæftede

Høringssvar for helhedsplan for byudvikling ved Årslev

Se Vedhæftning.

Høringssvar til Helhedsplanen

se vedhæftede fil. mvh Susanne Borgbjerg

Høringssvar

Vedrørende helhedsplan for Årslev

Natur og dyreliv skal i fokus

Da vi flyttede til Årslev, var det med naturen for øje. Årslev gav følelsen af at være i et af Aarhus’ få tilbageværende åndehuller. Et beskyttet område med vand, rigt fugleliv og …

Sammenhængen til Årslev Engsø og Ådalen

Jeg vil forslå, at der også etableres en følgegruppe med fokus på sammenhængen til Årslev Engsø og de tilstødende landskaber i Ådalen. Eftersøgning efter medlemmer til en sådan gru…

Høringssvar vedr. Helhedsplan for Årslev

Høringssvar vedr. Helhedsplan for Årslev Brabrand/Årslev Fællesråd - se fil. Brabrand/Årslev Fællesråd (BAAF) hilser overordnet udviklingen i og af Årslev velkommen. Vi er nat…

Aarslev

Årslev er et naturksønt område med søen som centrum. Og rigtig mange huse gerne vil have kig ned mod søen. Det er uundgåeligt ikke at inddrage grundejerne i den videre drøftels…

Høringssvar til helhedsplan for byudvikling ved Årslev

Der er brug for flere boliger, og det er oplagt at overveje bebyggelser på de golde marker nord for Skibbyvej, hvor der er let adgang til hovedfærdselårer samt udbyggelse af disse.…

Udvikling af område og trafik ved Ørvadsvej

Vi har spændt fulgt med de seneste år i udviklingen af Årslev Fælled og synes generelt, der er gjort rigtig mange gode tanker i projektet. Vi har et par input, som vi gerne vil hav…

Høringssvar om byudvikling i Årslev landsby

Jeg har klikket af, at jeg udtaler mig som privatperson, men det bør indskydes at jeg også driver en personlig virksomhed i landsbyen med fire ansatte. Som andre har skrevet her, …

Høringssvar vedrørende helhedsplanen for Årslev

For et grønt og bæredygtigt Årslev Tak for et godt digitalt borgermøde og for jeres initiativ med at lave en helhedsplan for Årslev. Nedenfor vil vi fremhæve tre retningslinjer…

Årslev Engsø bør beskyttes og bevares som natur

I forbindelse med arbejdet med helhedsplanen er det vigtigt, at der fortsat er god adgang til den fantastiske natur omkring søen, ligesom området nord for søen med fordel kan udlæg…

Kommentar til Årslev Fælled projektet

DOF-Østjylland har med interesse læst projektet til byudvikling – kaldet Årslev Fælled - som inddrager endnu et stykke åbent land nær et vigtigt naturområde til byvækst. Kraftig …

Høring Tækker-byggeri tæt ved Årslev Engsø

Å-dalen med Årslev Engsø er en naturskøn perle med mulighed for et rigt dyreliv - bla. svane-koloni og ørne - og en oplevelse af uspoleret natur i cykelafstand fra Aarhus C. Område…

Bevar naturværdierne ved Årslev Engsø – undgå ny bebyggelse syd for Skibbyvej

Helhedsplanen for byudvikling ved Årslev indeholder spændende tanker om bl.a. bæredygtig byudvikling. Der er ingen tvivl om, at arkitekter og andre interessenter, der er med i arbe…

Besvarelse af kommunens spørgsmål omkring Årslev Fælled ift. en specifik grund

Se vedhæftede pdf.

imod dette foreslag

Det er en dårlig ide, at begynde at byudvikle ved lyngbygård å. Det er at ødelægge den flotte natur og det dejlige dyreliv vi har. Trafikken herude kan ikke holde til flere biler…

Udvikling af Årslev

Årslev er en fantastisk landsby, meget tæt på Århus. Her mødes landsbyliv med marker, skov og natur. Det er et dejligt område at bo i, og potentialerne for at flere kan få glæde af…

Høringssvar til Årslevs helhedsplan maj 2020 - Naturen i centrum!

Tak for det store stykke arbejde, der er lagt i at udtænke et godt Årslev. OBS! Vi henviser til vedhæftede bilag for det fulde høringsvar med uddybelser og tegninger. Vi er po…

Årslev fælled

Tak for det gode initiativ med borgermødet som var meget informativt. Vi har 3 kommentarer: Vi synes projektet lyder rigtig spændende, og vi støtter til fulde tankerne om at gen…

Høringssvar til helhedsplan for byudvikling ved Årslev

Hermed fremsendes høringssvar fra Aarhus Stift til helhedsplan for byudvikling ved Årslev

Høringssvar vedr. Helhedsplan for byudvikling ved Årslev

Teknik og Miljø, Plan Karen Blixens Boulevard 7 8220 Brabrand Aarhus d. 30.04.2020 Høringssvar vedr. Helhedsplan for byudvikling ved Årslev Jeg har som bruger af Fællesg…

Helhedsplan - Afgrænsning af areal

Der henvises til vedlagte bilag.

Naturen og helhedsplanen

Jeg vil gerne foreslå: * at det indarbejdes i planen, at der indenfor området etableres en mosaik af naturområder, der forbindes indbyrdes og med den omkringliggende natur med et …

Sikker trafik

I Cyklistforbundet Aarhus arbejder vi mere sikke trafik. Og her i byområder er det vigtigt med cykelstier og dæmpning af bilernes hastighed . I Aarhus kommune blev der i 2019 dræb…

Arkitekturfaglig bæredygtig byggeplanlægning

Høringssvar Årslev Fælled Hej og tak for et godt digitalt borgermøde igår. Min mand og jeg tænker allerede i denne fase på hvis mon ikke at det er på Årslev Fælled vores frem…

Helhedsplan for byudvikling ved Årslev

Høringssvar vedr. helhedsplan for byudvikling ved Årslev Fællesrådet i Harlev takker for oplæg til debat om forslag til ændring af kommuneplanens rammer for Årslev. Det glæder …

Årslev Fælled

Jeg synes det er et absurd politisk motiveret projekt, der er fremlagt for området. Tankerne om at lave bynære skove/mose/vandhuller og give biologisk mangfoldighed i et bynært om…

Trafikdæmpning på Ørvadsvej

Ørvadsvej Har med interesse fulgt med i udviklingen af Årslev by, det nye omkring Årslev fælled lyder som en god udviklingen af landsbyen, som vi gerne vil bakke op om. Dog er v…

Silkeborgvej i Aarslev. Grøn kile nord for Aarslev

I forbindelse med bebyggelsen af industriområdet vest for Aarslev har vi fået betydelig øget trafik på Silkeborgvej i det gamle Aarslev. Især tung trafik. Den kommende trafik fra d…

Et bofællesskab fra 60 +

Vi lever i en moderne tid, hvor vi bliver ældre og ældre og fælleskaber er i højsæde. Forestiller mig små rækkehuse med tilhørende fælleshus, hvor der kan afholdes fællesspisning, …

Trafik

Når man ønsker at udviklet området i Årslev med et stort antal indbyggere, er det vigtigt at have de rette trafik løsninger med i tankerne. Silkeborgvej (fra rundkørslen og ind mod…

Årslev udvikling

Jeg syntes, at ideen om et naturrigt og spændende/alternativt boligmiljø i Årslev er super spændende Jeg bor selv i en del af det perspektiv-området, men jeg har aldrig forstået, h…

Projektet Årslev Fælled af Kim Bisgaard

Jeg synes, det er værd at kigge på Kim Bisgaards fremragende tanker for området: »Vi ønsker at skabe et aktiv for hele Aarhus med Årslev Fælled. En kraftig fortætning i midtbyen…

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Område
Brabrand - Gellerup
Hørings-id

H165

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00