Gå til hovedindhold

Debatoplæg - Helhedsplan for Tangkrogen

Aarhus Kommune ønsker at hører din mening om, de ønskede ændringer af kommuneplanens rammeområder, i forbindelse med Helhedsplan Tangkrogen

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i debatoplægget.

 

Helhedsplanen omfatter:

  • Nyt Renseanlæg ved Marselisborg - Aarhus ReWater
  • Udvidelse af Marselisborg Lystbådehavn
  • Forbedring af adgang- og parkeringsforholdene i området

Følgende to alternativer skal danne grundlag for det videre arbejde med kommuneplantillæg og miljøvurdering:

  • Hovedforslag, hvor renseanlægget placeres på søterritoriet i tilknytning til den eksisterende lystbådehavn og lystbådehavnen udvides ud i bugten
  • Alternativ 2, hvor renseanlægget placeres på søterritoriet ved Øst-havnen og lystbådehavnen udvides mod øst - syd for erhvervshavnen

Fælles for de to alternativer er at området ved det nuværende Marselisborg renseanlæg udnyttes til parkering og andre tekniske installationer, samt at antallet og størrelsen på events på Tangkrogen forbliver uændret.

En realisering af Helhedsplan Tangkrogen kræver en ændring af kommuneplanens rammer og at der bliver udlagt nye rammer på søterritoriet. 

På nuværende tidspunkt vil vi gerne høre din mening om:

  • At der inddrages mere areal på søterritoriet, for at sikre stiforbindelser langs vandet?
  • At anvendelsen af mindre arealer ændres for at sikre sameksistens med erhvervshavnen?
  • At der bliver mulighed for, at opføre bygninger til tekniske anlæg med en højde på ca. 22 meter og tekniske anlæg som siloer mv. i en højde på ca. 25 meter indenfor arealerne til renseanlæg?

 

Materialer (1)

24/06/2021 - 08:15

Indhold på denne side

Tilføj høringssvar
Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Midtbyen
Hørings-id

H318

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00