Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Debatoplæg - Helhedsplan for Tangkrogen

Aarhus Kommune ønsker at hører din mening om, de ønskede ændringer af kommuneplanens rammeområder, i forbindelse med Helhedsplan Tangkrogen

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i debatoplægget.

 

Helhedsplanen omfatter:

  • Nyt Renseanlæg ved Marselisborg - Aarhus ReWater
  • Udvidelse af Marselisborg Lystbådehavn
  • Forbedring af adgang- og parkeringsforholdene i området

Følgende to alternativer skal danne grundlag for det videre arbejde med kommuneplantillæg og miljøvurdering:

  • Hovedforslag, hvor renseanlægget placeres på søterritoriet i tilknytning til den eksisterende lystbådehavn og lystbådehavnen udvides ud i bugten
  • Alternativ 2, hvor renseanlægget placeres på søterritoriet ved Øst-havnen og lystbådehavnen udvides mod øst - syd for erhvervshavnen

Fælles for de to alternativer er at området ved det nuværende Marselisborg renseanlæg udnyttes til parkering og andre tekniske installationer, samt at antallet og størrelsen på events på Tangkrogen forbliver uændret.

En realisering af Helhedsplan Tangkrogen kræver en ændring af kommuneplanens rammer og at der bliver udlagt nye rammer på søterritoriet. 

På nuværende tidspunkt vil vi gerne høre din mening om:

  • At der inddrages mere areal på søterritoriet, for at sikre stiforbindelser langs vandet?
  • At anvendelsen af mindre arealer ændres for at sikre sameksistens med erhvervshavnen?
  • At der bliver mulighed for, at opføre bygninger til tekniske anlæg med en højde på ca. 22 meter og tekniske anlæg som siloer mv. i en højde på ca. 25 meter indenfor arealerne til renseanlæg?

 

Materialer (1)

Høringssvar (15)

Høringssvar Helhedsplan for Tangkrogen

Vi anerkender det nødvendige behov for et nyt og langt større rensningsanlæg ved Tangkrogen. Men rensningsanlægget burde planmæssigt være anlagt på det eksisterende område på den n…

Høringssvar Helhedsplan for Tangkrogen

Vi anerkender det nødvendige behov for et nyt og langt større rensningsanlæg ved Tangkrogen. Men rensningsanlægget burde planmæssigt være anlagt på det eksisterende område på den n…

Tangkrogen og kystlinjen ved Strandvejen

Det er helt unikt for vores jyske storby Århus at have Tangkrogen med de lokale fiskerbåde og skøn sandstrand lige udenfor by-centrum! Det er noget, som giver trivsel til hele omr…

Beskyt kystlinjen

Efterhånden er ordet "bevaring", noget der virker som et fremmedord hos byrådet. Man snakker ofte om at bevare og udvikle Aarhus, men den måde man udvikler på har bare ikke noget b…

Tangkrogen

Tangkrogen, som den er nu, er hjem for uvurderlige naturoplevelser for børn i alle aldre. Tangkrogen benyttes flittigt af både Steinerskolen og Steinerbørnehaven både før og efter …

Beskyttelse af kystlinie

Der er så mange mennesker fra hele Århus der benytter og nyder arealerne ved havet… Derfor bør der bestemt ikke inddrages mere af havet…. Her har Århus kommune taget mere end rige…

Beskyttelse af kystlinie

Der er så mange mennesker fra hele Århus der benytter og nyder arealerne ved havet… Derfor bør der bestemt ikke inddrages mere af havet…. Her har Århus kommune taget mere end rige…

Beskyttelse af kystlinie

Der er så mange mennesker fra hele Århus der benytter og nyder arealerne ved havet… Derfor bør der bestemt ikke inddrages mere af havet…. Her har Århus kommune taget mere end rige…

Tangkroen

Vi skal bevare vores kystlinie. Århus der altid har været en havneby med smukke kyststrækninger er efterhånden total spoleret. Vores byråd skal tage sig gevaldigt sammen, inden de …

Helhedsplan for Tangkrogen

Placering af rensningsanlæg: Alternativ 2 vil være bedste løsning, således at vandtilstrømningen til og fra Tangkrogen får mest muligt frit spil. Samtidig giver dette udspil den…

Marselisborg Lystbådehavn, Marselisborg renseanlæg og søterritoriet ved Østhavnen i forbindelse med Helhedsplan Tangkrogen

Kære du, er det ikke næsten perverst, at når nu Århusianerne tydeligt har sagt nej til inddragelse af sø-areal i Tangkrogen, at du / I så bliver ved med at prøve? Og nej tak ti…

Høringssvar til debatoplæg om Helhedsplan for Tangkrogen

Dansk Industri (DI) og Danske Shipping- og Havnevirksomheder (DSHV) vil gerne bidrage til høringen af debatoplægget om en Helhedsplan for Tangkrogen. Vi vil gerne kvittere Aarhu…

Høringssvar fra Beskyt Aarhusbugten

Vedlagt er høringssvar fra Beskyt Aarhusbugten angående helhedsplan for Tangkrogen

Høringssvar fra Børn og Unge vedrørende helhedsplan for Tangkrogen og hovedledning til spildevand

Der vedhæftes her et høringssvar fra Børn og Unge vedrørende helhedsplan for Tangkrogen og hovedledning til spildevand og et bilag/kort over Tangkrogen spatialmap.

Visualiseringer fra Strandvejen og Helnan Marselis Hotel

Aarhus Stift har modtaget forslag til Helhedsplan for Tangkrogen. Stiftet har i den forbindelse indhentet udtalelse fra den kgl. bygningsinspektør, som vedlægges. Der bliver …

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Midtbyen
Hørings-id

H318

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00