Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Erhvervsplan 2020-2023 "Partnerskaber for bæredygtig vækst"

Erhvervskontaktudvalget i Aarhus har sendt en ny erhvervsplan ”Partnerskaber for bæredygtig vækst” i høring. Planen tager udgangspunkt i, at en bæredygtig verden starter med bæredygtige byer – og adresserer de erhvervsmæssige udfordringer, Aarhus står over for, så vi også fremover har et velfungerende og konkurrencedygtigt vækstcenter i Vestdanmark.

Planen indeholder en række initiativer

Erhvervsplanen indeholder mange ambitiøse initiativer, som er struktureret efter seks vækstskabere og syv klynger.

Hvor vækstskaberne udgør de generelle erhvervsmæssige rammebetingelser og afspejler det tværgående erhvervspolitiske perspektiv, har klyngerne et mere specifikt branchefokus.

Materialer (1)

Høringssvar (23)

Placering af detailhandel, oplevelser, andre virksomheder, virksomhedsklynger og boliger

Med udgangspunkt i trafikkens CO2 udledning konkluderer dette høringssvar, at erhvervsplanen bør sigte mod, 1. at midtbyen primært forbeholdes til detailhandel og oplevelser, 2…

Sikker udvikling

Østjyllands Brandvæsen er vedhæftet

DI Østjyllands høringssvar til Erhvervsplan 2020-2023

Hermed fremsendes høringssvar til Erhvervsplan 2020-2023 for DI Østjylland

Høringssvar

Erhvervsplan 2020-2023

Erhverv Aarhus' høringssvar til Erhvervsplan for Aarhus 2020-2023.

Høringssvaret fra Erhverv Aarhus er vedhæftet som PDF.

Partnerskab for bæredygtig vækst. Erhvervsplan for Aarhus 2020-2023

Høringssvar er vedhæftet.

Høringssvar fra Syddjurs Kommune

Høringssvar fra Syddjurs Kommune er vedlagt som bilag.

Høringsvar til udkast til erhvervsplan 2020-2023 - Partnerskab for bæredygtig vækst

Se vedlagte høringsvar fra Poul-Henning Vietz og Søren Pedersen på vegne af TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Erhvervsplan for Aarhus 2020 - 2023

Vedhæftet høringssvar fra Dansk Byggeri Østjylland vedrørende erhvervsplan for Aarhus 2020 - 2023

Høringssvar fra kreative og kunstneriske skoler inden for folkeoplysningen på Erhvervsplan for Aarhus 2020-2023

Vi har med interesse læst udkastet til Erhvervsplan for Aarhus 2020-2023 og finder det spændende, at der er fokus på både uddannelse og kreative erhverv. Disse områder er centrale …

Erhvervsplan Aarhus 2020 - 2023

Vedhæftet høringssvar fra Dansk Byggeri Østjylland vedrørende erhvervsplan for Aarhus 2020 - 2023

Høringssvar fra Sundhed og Omsorg vedr. Erhvervsplanen 2020-2023

Vedlagt høringssvar fra Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune

Høringssvar fra VIA University College

Se vedhæftede

Høringssvar fra Teknik og Miljø, Aarhus Kommune

Der henvises til vedhæftede

Høringssvar - Erhvervsplan 2020-23

Høringssvar vedhæftet. Aarhus City Forening

Cykelhub

Hos cykelbudet Velopak er vi meget begejstrede over at Aarhus kommune tager det grønne ansvar på sig, og det vil vi i Velopak gerne bidrage til. I skriver i erhvervsplanen om godst…

Høringssvar Erhvervsplan 2020 - 2023

Erhvervsplan 2020 - 2023

Ny erhvervsplan. Skal gods og vare leveres til Aarhus om natten.

Høringssvar til ny erhvervsplan. Afsnit: Fokus på fem centrale udfordringer, afsnit 5. Hvordan håndterer vi, at flere borgere og større erhvervsaktivitet fører til øget træng…

Scenekunsten som en naturlig del af erhvervs planen, særligt som kreativt erhverv.

HØRINGSSVAR: PARTNERSKABER FOR BÆREDYGTIG VÆKST: ERHVERVSPLAN 2020-2023. Teatret svalegangen ønsker hermed at være med til at skabe en erhvervsplan, der er lige så flyvedygtig, …

Bemærkninger til erhvervsplan

Se vedlagte dokument

Høringssvar fra Børn og Unge vedrørende Erhvervsplan 2020-2023

Vedlagt høringssvar fra Børn og Unge vedrørende Erhvervsplan 2020-2023

Region Midtjyllands høringssvar på Aarhus Kommunes Erhvervsplan 2020-2023

Høringssvaret fra Region Midtjylland er vedlagt.

Kommentarer til Partnerskab for bæredygtig Vækst

I Aarhus Vand konstaterer vi med tilfredshed og anerkendelse at der i Partnerskab for bæredygtig Vækst tages udgangspunkt i FN’s verdensmål for bæredygtighed, og at planen fokusere…

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Hørings-id

H124

Kontakt

ERHVERV OG BÆREDYGTIG UDVIKLING

Borgmesterens Afdeling

Konsulent Michael Allermann

D +45 29 20 80 98