Gå til hovedindhold

Forslag til Udviklingsplan for Amtssygehuset med tilhørende miljøvurdering

Området skal udvikles til et nyt og attraktivt bykvarter

Aarhus Kommune har udarbejdet Forslag til Udviklingsplan for Amtssygehuset, der viser, hvordan byens gamle Amtssygehus ønskes udviklet med respekt for de byhistoriske rødder. Området skal udvikles til et nyt, velfungerende og attraktivt bykvarter, der bygger bro mellem områdets historie og den moderne bys behov for plads til det gode hverdagsliv, et mangfoldigt byliv og aktive fællesskaber.

Udviklingsplanen er en overordnet plan, som skal udgøre plangrundlaget for den kommende lokalplanlægning i området. Udviklingsplanen udstikker de overordnede rammer for omdannelsen af det tidligere Amtssygehus til boligkvarter med mindre enheder af erhverv, daginstitutioner, offentlige formål og detailhandel. En del af de oprindelige bygninger er udpeget til bevaringsværdigt kulturmiljø i Kommuneplanen. De bevaringsværdige bygninger bevares.  Planen rummer mulighed for at realisere op til 101.500 etagemeter (heraf ca. 17.500 etagemeter i eksisterende bygninger). Bebyggelsen vil være i 2-6 etager. Planen rummer i alt mulighed for ca. 900 boliger.

Alternativ fysisk plan med mere grønt og parkeringshus (model 2)

Byrådet har ønsket, at konsekvenserne ved et alternativt forslag til fysisk plan (model 2) med to mulige scenarier, undersøges. Det ene scenarie indeholder mere grønt i form af bevarelse af dele af den eksisterende randbeplantning samt en større bydelspark. Det andet scenarie beskriver mulighed for etablering af et parkeringshus i områdets nordøstlige ende.

Forslag til Udviklingsplan for Amtssygehuset med tilhørende miljøvurdering og alternativt forslag til fysisk plan er fremlagt i offentlig høring fra den 7. maj 2021 til den 2. juli 2021.

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

------------

Byrådsbeslutning

Forslag til Udviklingsplanen med tilhørende miljøvurdering er godkendt til offentlig høring på Byrådsmødet den 28. april 2021. Af referatet fra mødet fremgår såvel indstillingen som alle bilag.

Se indstilling og referat her

Høringsmaterialet består af:

  • Forslag til Udviklingsplan for Amtssygehuset (se bilag 1, bilag 2 og bilag 3 til indstilling)
  • Miljørapport af forslag til Udviklingsplan for Amtssygehuset (se bilag 5 til indstilling)
  • Alternativt forslag til fysisk plan (se bilag 6 og 7 til indstilling)

Borgermøde

Aarhus Kommune inviterede til virtuelt borgermøde om Forslag til Udviklingsplan for Amtssygehuset med tilhørende miljøvurdering:

Torsdag den 20. maj 2021, kl. 17.00-18.30 via Facebook Live

På mødet blev Forslag til Udviklingsplan for Amtssygehuset præsenteret med en gennemgang af de bærende elementer i planen.

Præsentationen fra borgermødet kan du se her

Optagelsen af borgermødet afholdt som en Facebook Live transmissionen, kan du se her

Spørgsmål og svar fra borgermødet kan du læse her

Miljøvurdering

Udviklingsplanen er miljøvurderet i forhold til kulturmiljø samt mennesker og sundhed. Miljøvurderingen er udarbejdet som en selvstændig rapport, der er fremlægges i offentlig høring i samme periode som Forslag til Udviklingsplanen for Amtssygehuset. Miljøvurderingen er udarbejdet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Vi hører gerne din mening

Hvis du/I har kommentarer til forslaget til Udviklingsplanen for Amtssygehuset og den tilhørende miljøvurdering bedes du/I indsende et høringssvar - klik på knappen "Tilføj høringssvar" på denne side.

Der gøres opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler. Det betyder bl.a., at enhver som udgangspunkt har ret til aktindsigt i alt det, du/I skriver. Derudover vil alle høringssvar inkl. bilag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder, at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som er oplyst i høringssvar, vil blive offentligt tilgængelige. Aarhus Kommune opfordrer derfor til, at der overvejes, hvilke personlige oplysninger, der skrives i høringssvaret og at, såfremt man er omfattet af adressebeskyttelse, gør os opmærksomme på dette.

Forslag om ophævelse af Lokalplan nr. 88

Der gøres opmærksom på, at sideløbende med denne høring annonceres separat offentlig høring om ophævelse af gældende Lokalplan nr. 88 for området. Du kan læse mere om denne høring her

22/06/2021 - 12:10

Indhold på denne side

Tilføj høringssvar
Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Andet
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Midtbyen
Hørings-id

H303

Kontakt

Bystrategi, Arealudvikling og Almene Boliger

Teknik og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

Tlf.: 89 40 44 00

Mail: arealogalmene@mtm.aarhus.dk