Gå til hovedindhold

Forslag til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst samt Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017

Marienlyst bliver en helt ny bydel i Aarhus

Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst. Udviklingsplanen beskriver de kvaliteter der ønskes i det nye byområde samt en overordnet dispositionsplan.

Samtidig har kommunen udarbejdet Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017. Kommuneplantillægget har til formål at muliggøre byudvikling ved Brendstrup. Tillægget fastlægger rammen og de overordnede forudsætninger for byudvikling i området, herunder anvendelser, bebyggelsesomfang, veje og offentlige service.

Udviklingsplanen og kommuneplantillægget kan ses på denne side under "Materialer". 

Forslag til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst samt Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017 er fremlagt i offentlig høring fra den 17. maj 2021 til den 9. august 2021.

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

----------

Miljøvurdering

I henhold til miljøvurderingsloven, Lov nr. 973 af 25.06.2020 om miljøvurdering af planer og programmer af konkrete projekter (VVM), er der truffet afgørelse om, at kommuneplantillægget er omfattet af kravet om miljøvurdering. Miljørapporten er fremlagt i samme periode som udviklingsplanen og kommuneplantillægget.

Mindretalsudtalelse

Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe ønsker en mindretalsudtalelse medsendt i offentlighedsfasen. Mindretalsudtalelsen er vedlagt sammen med udviklingsplanen og kommuneplantillægget.

Vi hører gerne din mening

Hvis du har kommentarer til forslaget til Udviklingsplanen og/eller kommuneplantillægget, bedes du indsende et høringssvar - klik på knappen "Tilføj høringssvar" på denne side.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler. Det betyder bl.a., at enhver som udgangspunkt har ret til aktindsigt i alt det du skriver. Derudover vil alle høringssvar inkl. bilag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentlig tilgængelig. Vi skal derfor opfordre til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger du skriver i høringssvaret og at du, såfremt du er omfattet af adressebeskyttelse, gør os opmærksomme på dette.

Byrådsbeslutning

Forslag til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst samt Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017 er godkendt på Byrådsmødet den 28-​04-​2021. I referatet fra mødet kan du se indstillingen og alle bilag.

Læs referatet her

Borgermøde

Aarhus Kommune inviterer til virtuelt borgermøde om udviklingsplanen og kommuneplantillægget for Marienlyst:

Onsdag den 26. maj 2021, kl. 17.00-18.30 via Microsoft Teams

På borgermødet vil du høre oplæg fra Aarhus Kommune og følgegruppen for projektet, og du har mulighed for at stille spørgsmål til forslaget til kommuneplantillæg, udviklingsplanen og den videre proces.

Invitationen kan ses på deltag.aarhus.dk/begivenheder, hvor du kan læse mere om borgermødet samt hvordan du deltager.

 

Materialer (2)

Høringssvar (11)

Bevarelse af supercykelsti og etablering af cykelsti langs Bredskiftevej

I forbindelse med forlængelsen af Bredskiftevej til Søftenvej er det vigtigt at prioritere den nuværende supercykelsti fra Tilst til Brendstrup skov/Hasle. Det kunne ske ved, at der ble...

Vejføring til Søftenvej

Stiftet skal venligst anbefale en østlig vejføring mod Søftenvej. Se vedlagte.

Trafiksituationen på Blomstervej

Det er voldsomt, at man vil tillade byggeri af 1000 boliger, inden den store vejforbindelse ind til den nye bydel er på plads. En del af disse boliger vil sansynligvis få udkørelsen via...

Vedr. Gående trafikanter.

Når man taler om miljø og bæredygtighed - så det jo fint der nævnes det med bus, men der bør jo også være muligt, at komme gående hen til bussen eller cykelstien 🙂 Nu jeg ikke kun gåend...

Høringsbidrag fra Hasle Fællesråd

Høringsbidrag fra Hasle Fællesråd. Hasle Fællesråd skal hermed afgive sit høringssvar omkring Forslag til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst samt Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2...

Trafiksituation i Tilst

Den ny bydel vil sammen med den i forvejen betydelige mængde tilflyttere til Tilst betyde, at trafik situation fremadrettet vil blive stærkt forværret. Den nye forlængelse af Bredskifte...

Byggehøjde

Aarhus kommune vil tillade byggeri i op til fem etager og har som sådan ikke fastsat yderligere retningslinjer. Kommunen bør være mere klar med en holdning, som ligger fast hvor meget h...

Højspændingsledninger

Aarhus kommune vil lade det op til bygherrerne om højspændingsledningerne skal eksistere eller graves ned. Kommunen bør stille krav til bygherrerne om at højspændingsledningerne nedgrav...

Cykel og gangstier

Bydelsplanen har meget fokus på anlæg af en stor gennemgående vej som forlængelse af Bredskiftevej. Det er ikke tilfredsstillende, at der planlægges med cykel og gangsti langs vejen fre...

Fredskov

Det fremgår at Aarhus kommune ikke nødvendigvis har tænkt sig, at fastholde den nuværende fredskov i området. Der skrives at såfremt man gør indhug i den eksisterende skov, så vil man e...

Planlagt skovrejsning aflyst

Aarhus kommune og Naturstyrelsen har, som det ligeledes fremgår af vedlagte materiale, planlagt med skovrejsning i en stor del af det område, hvor der den nye bydel skal ligge. Jeg synt...
11/06/2021 - 17:40

Indhold på denne side

Tilføj høringssvar
Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Andet
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Tilst - Brabrand Nord
Hørings-id

H308

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00