Gå til hovedindhold

Helhedsplan 2.0 for Nye

Helhedsplan 2.0 for Nye har fokus på en bæredygtig og blandet by og arbejder med byudvikling og klimatilpasning, der tager konkret afsæt i det eksisterende landskab.

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

 

Helhedsplan 2.0 for Nye fastlægger de overordnede rammer for udvikling af en ny bydel på et primært privatejet, areal omkring et letbanestop syd for landsbyen Elev i Aarhus Nord, herunder grundlag for skolebyggeriet. Planlægningen har fokus på en blandet by med afsæt i bæredygtighed, landskab, værdiskabende vandhåndtering, fællesskaber og en bymæssighed, der skaber afsæt for en levende og mangfoldig by med et bredt udbud af boliger og plads til liberale erhverv.

Den samlede byudvikling forventes at forløbe over 30-40 år og er i Helhedsplan 2.0 for nuværende estimeret til 13.500 borgere. Helhedsplan 2.0 omfatter forslag til placering af skole/ lærings- og aktivitetsbyggeri med tilhørende 12 daggrupper og 1 kunstgræsbane og 3 græsbaner, svarende til ca. halvdelen af de boldbaner, som Sport og Fritid anslår vil være behovet i et fuldt udbygget Nye.

Samtidig med Helhedsplanen er der udarbejdet en Miljørapport. Helhedsplanen og Miljørapporten samt andre bilag, er i offentlig høring fra den 9. september til den 4. november 2021

Helhedsplanen - Klik her

Miljørapport - Klik her

Bilag A til HHP 2:0 Nye, Tæthed - Klik her

Bilag B til HHP 2:0 Nye, Erhvervsstrategi - Klik her

Bilag C til HHP 2:0 Nye, Parkeringsstrategi - Klik her

Bilag D til HHP 2:0 Nye, Etape 2 - Klik her

Bilag E til HHP 2:0 Nye, Landskab - Klik her

Dine muligheder

Hvis du mener at forslaget bør ændres, eller du i øvrigt har kommentarer til forslaget, bedes du indsende dit høringssvar - klik på knappen "Tilføj høringssvar" på denne side.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler. Det betyder bl.a., at enhver som udgangspunkt har ret til aktindsigt i alt det du skriver. Derudover vil alle høringssvar inkl. bilag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentlig tilgængelig. Vi skal derfor opfordre til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger du skriver i høringssvaret og at du, såfremt du er omfattet af adressebeskyttelse, gør os opmærksomme på dette.

Høringen slutter den 4. november 2021.

Borgermøde

Aarhus Kommune planlægger at afholde et borgermøde for Helhedsplan 2.0 Nye den 12. oktober 2021. Da vi ikke har afklaret mødeformen endnu, vil vi bede jer holde øje med deltag.aarhus.dk/begivenheder. Her vil informationen for borgermødet blive opdateret snarest.

Byrådsbeslutning

Helhedsplanforslaget og Miljøvurderingen er godkendt på Byrådsmødet den 18. august 2021. I referatet fra mødet kan du se indstillingen og alle bilag.

Se referatet her

23/09/2021 - 10:35

Indhold på denne side

Tilføj høringssvar
Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Andet
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Lystrup Elsted
Hørings-id

H362

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00