Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Midtbyvision

Hvordan skal Aarhus Midtby udvikle sig i fremtiden?

Forslag til Midtbyvision fortæller om Aarhus Byråds ønsker for, hvordan Aarhus Midtby skal udvikle sig i fremtiden.

Midtbyvisionen er en overordnet vision til inspiration for den fremtidige udvikling af Aarhus Midtby – ikke alene den måde vi bor på, men også den måde vi ankommer, færdes, bevæger os, er sammen og den måde vi bruger byens rum og muligheder på.

Visionens seks udpegede temaer er:

  • Dyrk bykulturen
  • Livet i midtbyen
  • Naturen ind i midtbyen
  • Mangfoldige handelsgader
  • Velkommen til midtbyen
  • Løft sammen

De seks temaer sammenfattet på baggrund af input fra borgere og fagfolk.

Midtbyvisionen har et særligt fokus på, hvordan nye initiativer og muligheder kan skabes gennem samskabelse og partnerskaber. Fremtidens midtby skal vi skabe sammen.

Midtbyvisionen er blevet til med inddragelse af bidrag fra mange af midtbyens aktører. Vi vil gerne benytte anledningen til at sige stor tak til alle de mange, der har deltaget og bidraget aktivt undervejs i processen indtil nu.

Hele Aarhus var velkommen på den virtuelle konference om Midtbyvisionen via facebooksiden ”Vi udvikler Aarhus” den 16. marts 2021. Gense konferencen - klik her.

Tak til alle deltagerne. Optagelsen fra visionskonferencen og de mange kommentarer kan stadig ses på ”Vi udvikler Aarhus”.

Byrådet besluttede den 15. december 2021 at sende forslag til Midtbyvision (sag nr. 25) i 8 ugers offentlig høring. Link til byrådssagen - klik her

Mindretalsudtalelse

Der foreligger mindretalsudtalelse fra Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti, som ønskes vedlagt i den offentlige høring af Midtbyvision.

Mindretalsudtalelse fra Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti vedrører biltrafikken.

Læs mindretalsudtalelsen i forslag til Midtbyvision i nedenstående pdf. 

Materialer (1)

Høringssvar (15)

Lad os udvikle en mangfoldig, skøn og levende midtby!

Bidraget fra Frederiksbjerg og Langenæs Fællesråd til forslag til midtbyvision er vedhæftet.

Høringssvar fra DanseParaplyen Aarhus

Høringssvar er vedhæftet.

Høringssvar til Midtbyvision fra Kulbroens Venner

Høringssvar til Midtbyvision fra Kulbroens Venner vedhæftet.

Høringssvar Vision for Midtbyen

Aarhus Transport Group høringssvar Vision for Midtbyen

HØRINGSSVAR TIL MIDTBYSVISION

Kultursamvirket synes, det er en spændende vision, Aarhus Kommune har fremlagt for midtbyen. Visionen åbner op for mange muligheder, men det kræver en egentlig konkretisering og øk…

Høringssvar til midtbyvision

Høringssvar til forslag til Midtbyvision fra Aarhus City Forening & Erhverv Aarhus.

Høringssvar - Visionsplan Aarhus Midtby

Høringssvar vedhæftet - Kommentar i forbindelse med udkast til Visionsplan for Aarhus Midtby.

En levende by døgnet rundt

Tak for nogle gode visioner. Da jeg har boet i Aarhus Midtby i 25 år vil jeg gerne pege på 3 emner og komme med forslag, der kan understøtte det gode byliv: 1.Trafik. Lige nu e…

MIdtbyvision

Høringssvar fra Studenterrådet ved Aarhus Universitet Aarhus er en af Danmarks største studiebyer. Byen huser omkring ti videregående uddannelsesinstitutioner, hvor den klart st…

Midtby Visionen

Midtby visionen

Midtbyvisionen

BIDRAG TIL MIDTBYVISIONEN - HØRINGSSVAR FRA MIDTBYENS FÆLLESRÅD Midtbyens Fællesråd ser mange positive tanker, muligheder og perspektiver i Midtbyvisionen. Vi læser og tolk…

Midtby hvor bløde trafikanter er prioriteret

Jeg drømmer om en Midtby i Aarhus, hvor de bløde trafikanter, er prioriteret langt højere end i dag. Når jeg i dag bevæger mig rundt til fods eller på cykel i Aarhus, har jeg en kl…

Midtbys Vision H409

Fællesråd Møllepark-Vesterbro Kvarter vedlægger følgende kommentar. Vi håber, at der findes ressourcer til det. Filen er vedhængt.

Dans

Jeg mener at der mangler et område dedikeret til dans og med et godt dansegulv. I Aarhus er der et udbredt og mangfoldigt dansemiljø der pt. danser i forskellige skolers gymnastiks…

Lokaler og ønsker

Jeg mener der er brug for at institutioner og restaurationer hjælper til kulturen i midtbyen, ved at stille deres lokaler til rådighed for et mindre beløb og gennem aftale med min…

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Område
Midtbyen
Hørings-id

H409

Kontakt

Projektleder Joy Alrø Steen

tlf. 5117 8708

Rådmandssekretariatet

TEKNIK OG MILJØ

Vil du vide mere?