Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Politik for Borgerservice og Biblioteker 2019-2022

Borgerservice og Biblioteker sender nu udkast til ny politik gældende for perioden 2019-2022 i høring.

Proces for udvikling af ny Politik for Borgerservice og Biblioteker gældende for 2019-2022

I udviklingen af politikken har det central ambition at inddrage borgere, partnerskaber, de faste politiske udvalg og medarbejdere. Det har vi gjort på forskellige måder.

I foråret 2018 blev borgerne i Aarhus inviteret til borgermøder på tre forskellige biblioteker, Åby Bibliotek, Skødstrup Bibliotek og Dokk1. Her var der mulighed for at udveksle idéer og forslag til nye initiativer sammen med politikere. Dette resulterede i gode snakke, hvor interessante og centrale tematikker blev drøftet. Ligesom vi også har inviteret vores samarbejdspartnere til en dialog om temaerne.

Herudover har digital bydels installationer været på turné i løbet af sommeren, hvor der var mulighed for at indtale løse idéer og konkrete forslag.

På baggrund af alt det input vi har fået, har vi behandlet det samlede data og det er udmundet i fire temaer.

Politikkens indhold

I politikken indgår fire temaer:

  • Den aktive borger: Styrke de sunde fællesskaber, læring, trivsel og demokratisk medborgerskab.
  • Børn og unge - leg og læring: Ønske om at bidrage til yderligere inspirerende og uformelle læringsmiljøer. Understøtte børn og unges læselyst og sprogudvikling.
  • De stærke lokalsamfund: Styrkelse af lokalsamfundene – ved at arbejde for nødvendige rammer, faciliteter og serviceydelser i samarbejde med de borgere, som bor der.
  • Den smarte by: Øget viden om fremtidens teknologier og digitaliseringer. Med formål om at give mulighed for at navigere i en digital verden.

Aarhusmålene og FN’s 17 verdensmål har også en vigtig rolle i den nye politik. Disse fungerer som retningslinjer for konkrete handlinger og temaer.  

Efter høringsperioden

Høringssvarene behandles og der arbejdes videre med politikken.

Aarhus Byråd forventes at behandle politikken juni 2019.

Materialer (2)

Høringssvar (17)

Høringssvar Politik for Borgerservice og Biblioteker

Høringssvar Politik for Borgerservice og Biblioteker 2019-2022 Indledningsvist, så er høringsfristen for dette område på høringsportalen www.deltag.aarhus.dk anvist til d. 2. apri…

Økonomi /rammer

Der er mange gode og meget relevante initiativer under de 4 temaer. De ligger i fin forlængelse af arbejde, der allerede er i gang, og rækker desuden godt fremad. Men specielt i fo…

Høring vedr. ny politik for Borgerservice og Biblioteker

Høringssvar

Høringssvar fra Sundhed og Omsorg (MSO): Høring af udkast til ny politik for Borgerservice og Biblioteker 2019-2022

Se vedhæftede fil.

Høringssvar

Høring af udkast til Politik for Borgerservice og Biblioteker 2019-2022 Folkeoplysningssamvirket har modtaget Borgerservice og Bibliotekers udkast for Politik for Borgerservice …

Politik for Borgerservice og Biblioteker 2019-2022

Se vedhæftede fil

Politik for Borgerservice og Biblioteker 2019-2022

Se bilag

Forslag til Borgerservice og Biblioteker

Kommentarer til forslag til Borgerservice og Biblioteker. Fint, at der side 2 i 3. afsnit beskrives, at "vi er et stærkt fællesskab", en kæde er dog stadig ikke stærkere e…

Handicaprådets høringssvar

se vedhæftede fil

Høringssvar

Ny Politik for Borgerservice og Biblioteker 2019-2022 Høringssvar fra Tranbjerg Lokalhistoriske Samling. Primært vedr. oplæggets Tema 3. : De stærke lokalsamfund Kendskab til…

Tranbjerg Bibliotek

Lokalarkiverne har været inddraget i udarbejdelsen af Politik for Borgerservice og Biblioteker og glæder sig til at arbejde med samarbejdspartnere i lokalsamfundene og forvaltninge…

Politik for Borgerservice og Biblioteker

Udsatterådet har udarbejdet et høringssvar til udkast til Borgerservice og bibliotekspolitik

Høringssvar vedr. Politik for Borgerservice og Biblioteker 2019-2022 I Aarhus Kommune

Høringssvar vedr. Politik for Borgerservice og Biblioteker 2019-2022 I Aarhus Kommune

Høringssvar

Høringssvar vedr. ny Politik for Borgerservice og Biblioteker 2019-2022 Århus Ungdommens Fællesråd takker for invitationen til at afgive høringssvar til oplægget til den nye pol…

Borgerservice og Biblioteker

Jeg sendte Harlev Biblioteks Venners høringssvar samt svaret fra Harlev Fællesråd i går d.19.marts 2019 og modtog kl 8.16 PM bekræftelse på at det var modtaget og at en af jeres me…

Politik for Borgerservice og Biblioteker 2019-2022

Harlev Biblioteks Venner desuden fra Harlev Fællesråd

Høringssvar fra MEDudvalget i Borgerservice

Se bilag

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H81