Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Randersvej skal samle Christiansbjerg

Strategisk helhedsplan for Randersvej er i høring fra den 7. april til den 2. juni 2022

Orienteringsmødet for helhedsplanen der blev afholdt den 5. maj, kan ses via dette link: https://youtu.be/N8PGDCFHuzo

 

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

 

Aarhus Byråd har udvalgt Randersvej, som en af Aarhus’ vækstakser. Særligt området omkring Christiansbjerg på strækningen fra Ringgaden til Ringvejen, har potentiale for at kunne fornyes på en måde, der kan skabe mere og bedre by, og være hjem for mange fremtidige aarhusianere.

Helhedsplanen sætter de helt overordnede rammer for, hvordan områdets sammenhængskraft skal styrkes, bygninger skal bygges, trafikale systemer skal struktureres og hvordan de miljømæssige forhold kan udvikles og indrettes på en klog og bæredygtig måde i fremtiden. I planen gør vi en indsats for, at områderne omkring letbanestoppene omdannes til mødesteder med hver deres identitet. Letbanestoppene skal fungere som steder, hvor man har lyst til at blive hængende, når man stiger af letbanen, eller stoppe op og få vejret på cykelturen op ad Randersvej.

Helhedsplanen kan ses her

Miljørapport

Samtidig med Helhedsplanen er der udarbejdet en Miljørapport.

Miljørapporten kan ses på denne side under "Materialer".

Udvidet inddragelsesproces

Byrådet vedtog i december 2021 i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg, at der blev etableret en udvidet inddragelsesproces af Christiansbjerg og Trøjborg Fællesråd. Dette samarbejde har fundet sted i februar/marts 2022 og er udmøntet i de to fællesråds forslag til ændringer, der er vedlagt som bilag til denne høring. Vi opfordrer til, at man orienterer sig i fællesrådendes forslag til ændringer sammen med helhedsplanen og indgiver sit høringssvar på baggrund af disse.

Oplæg og bilag fra fællesrådene kan ses på denne side under "Materialer".

Byrådsbeslutning

Helhedsplanen er godkendt på Byrådsmødet den 15. december 2021. I referatet fra mødet kan du se indstillingen og alle bilag.

Se referatet her

Orienteringsmøde

Fællesrådene på Christiansbjerg og Trøjborg inviterer sammen med Aarhus Kommune til orienteringsmøde:

Torsdag den 5. maj 2022, kl. 17:00 - 19:00 på Katrinebjergskolens aula, Katrinebjergvej 60 i Aarhus N

Yderligere oplysninger om mødet kan ses på Høringsportalen under "Begivenheder" - Klik her

 

Materialer (2)

Høringssvar (611)

Nej tak til etagebyggeri inde i villakvartererne

Vi er imod helhedsplanen i sin nuværende udformning. Det er helt meningsløst at tro, at man kan bruge en stor trafikeret vej til at binde Risvangen og Christiansbjerg sammen til ét…

Nej til byfortætning Christiansbjerg

Jeg troede egentlig at vælgernes store lussing til de partier, der gang på gang ignorerer høringssvar og ødelægger byen, var tydeligt nok i sidste lokalvalg. Det er beskæmmende, so…

Bevar variationen på Trøjborg

Området indenfor Ringgaden, altså den del af planområdet der er del af Trøjborg, kan ikke forstås som værende en del af planområdet. Derimod er det vigtigt at se denne del af Trøjb…

Nej tak til mere fortætning - bevar de gamle villahaver

Jeg støtter op om modstanden - lad os bevare de gamle villaer og deres haver, som er så fulde af de blomster, træer og buske, som insekterne elsker. Jeg bor selv i en af de klassis…

HELHEDSPLAN FOR RANDERSVEJ

Stor tak til fællesrådene og de frivillige for at lande infoseddel om Århus Kommunes plan for Randersvej i min postkasse. Med så indgribende ændringer kunne mere information, borg…

Høringsskrivelse - stop med at ødelægge Christiansbjerg

Høringsskrivelse Som følge af den foreslåede lokalplan, vil jeg indgive min indsigelse over det foreslåede. Det forekommer mig fuldkommen vanvittigt at man vil ødelægge den d…

Jeg er imod den såkaldte helhedsplan for Christiansbjerg

Først fik Midttrafik, så fik vi letbanen, hvilket betød afvikling af hovedparten af busafgangene fra Bethesdavej/Abildgade, som igen har betydet, at vi ikke har benyttet de lokale …

Skal vi leve i skyggen - Nej tak til helhedsplan Randersvej

Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Christiansbjerg og Trøjborg Fællesråd.

Nej til helhedsplan!

Jeg støtter Christiansbjerg Fællesråd og ønsker ikke at Vores kvarter bliver ødelagt.

Nej tak til helhedsplan!

Jeg bakker op om Christiansbjerg Fællesråd - og støtter ikke op om nedbrydning af flere villakvaterer.

Vi drukner i stål, glas og beton!

Jeg tilslutter mig fællesrådenes indsigelse. Jeg vil yderligere tilføje min egen personlige betragtning: Byudviklingen har i flere år været developer-drevet hvilket arkitekturen i…

Høringssvar - helhedsplan for Randersvej

Vi tilslutter os høringssvar indsendt af Christiansbjerg Fællesråd og Trøjborg Fællesråd den 4. april 2022. Vi støtter fællesrådenes indsigelser og deler deres bekymringer omkring …

Tænk jer om

Kære beslutningstagere Jeg er ikke selv direkte påvirket af den nye helhedsplan for området omkring Randersvej idet mit hus ligger lige uden for zonen der bliver tilladt at bygg…

Nej tak til helhedsplan

Jeg kan ikke tilslutte mig helhedsplanen. Som beboer i området er det tydeligt for mig, at de gamle villakvarterer har en særlig værdi. Det er villaveje med naboer, der kender h…

Helhedsplan for Randersvej

Høringssvar til Aarhus Kommunes Helhedsplan for Randersvej Aarhus Kommune har i kommuneplanen udpeget Randersvej som en af byens vækstakser. Nu har Teknik og Miljø udarbejdet en h…

Bevar villakvartererne langs Randersvej

Aarhus har brug for blandede boligtyper for at sikre at forskellige typer af mennesker kan bo i det centrale Aarhus - også børnefamilier. Christiansbjerg og Riisvangen er typiske e…

Byggeri i det udpegede område

Efter at have erfaret, hvor indgribende højhusbyggeriet på La Tour-grunden for udsigten imod vest for mange af os beboere i Risvangen, vil jeg gerne foreslå, at intet byggeri i det…

Helhedsplan for randersvej

Helhedsplanen bygger Ikke på bæredygtighed, mangler infrastruktur og sikre ikke at området bliver attraktiv byrum. Det tiltænkte område bør ikke indbefatte opkøb af velfungerende v…

Nej tak til helhedsplan

Jeg vil gerne gøre indsigelser mod etagebyggeri i 3-4 etage i området. Jeg ønsker at bevare et unikt og historisk villakvarter. Jeg er bekymret for infrastrukturen med biler, pla…

Giv villakvartererne ro

Jeg tilslutter mig høringssvaret indsendt af Christiansbjerg Fællesråd og Trøjborg Fællesråd af den 4. april 2022. Jeg støtter fællesrådenes indsigelser og deler deres bekymringer …

FOR HELHEDSPLANEN

Lad ikke den mobiliseret modstand fjerne den logiske tanke i at fortætte byen. Selvom dette er på bekostning af manges følelser og tilknytning til det de i dag kender, er det vigti…

Imod helhedsplanen

Jeg er imod helhedsplanen. Som børnefamilie i Riisvangen kan jeg kun være imod helhedsplanen som den er udformet nu, da det fuldstændig vil ødelægge to rigtig dejlige villakvartere…

JA til byudvikling med omtanke, NEJ til helhedsplanen.

Jeg tilslutter mig høringssvaret indsendt af Christiansbjerg Fællesråd og Trøjborg Fællesråd af den 4. april 2022. Jeg støtter fællesrådenes indsigelser og deler deres bekymringer …

JA til byudvikling med omtanke, NEJ til helhedsplanen.

Jeg tilslutter mig høringssvaret indsendt af Christiansbjerg Fællesråd og Trøjborg Fællesråd af den 4. april 2022. Jeg støtter fællesrådenes indsigelser og deler deres bekymringer …

Helhedsplanen går imod ønsket om at fastholde børnefamilier i Aarhus.

Helhedsplanen går imod ønsket om at fastholde børnefamilier i Aarhus. Høringssvar om ”Helhedsplan for Randersvej”. Jeg har læst helhedsplanen for Randersvej og vil fremføre et …

Helhedsplan for Christiansbjerg.

Kan tilslutte mig Christiansbjerg Fællesråds forslag om at bevare nuværende villa / parcelhusområde som det er nu og at højhusbyggerier begrænses i højden samt at der skabes grønne…

Den bynære indfaldsvej nytænkt

Som det fremgår af forslaget til helhedsplanen, vil Randersvej som følge af helhedsplanen ikke skifte karakter for så vidt angår vejprofil, vejstatus og trafikmængde. I helhedsplan…

Nej tak til det nuværende kommunale forslag til ”Helhedsplan Randersvej” – en ”mutation” af områdets DNA!

Jeg tilslutter mig de mange indsigelser, som går på Helhedsplanens indhold omkring byfortætning og vækst. Jeg vil advokere for en helhedsplan, som tilgodeser hele Christiansbjerg, …

Imod helhedsplanen for Randersvej - nej tak til høje byggerier i et villakvarter!

Jeg håber der sidder nogle fornuftige mennesker i Aarhus Kommune, som kan se, at det er fuldstændig skørt at tillade nedrivning af så stort et villakvarter både øst og vest for Ran…

Ja tak til fællesrådenes alternativ

Som borger på Bygvangen, har jeg meget svært ved at forstå, hvorfor man vil ødelægge vores vej ved at tillade 3-4 etager på 6 af de 28 parceller. Lige så uforståeligt er det, at m…

NEJ TAK til højhusbyggeri i gammelt boligkvarter

- Hvordan kan det være, at jeg, som beboer på Christiansbjerg, ved en tilfældighed d.5.maj om eftermiddagen får nys om et orienteringsmøde om helhedsplanen, som skal foregå selv sa…

Helhedsplan for Christiansbjerg (og Risvangen)

Vi har, efter 10 år på Nordvestpassagen, netop købt og istandsat hus på Bygvangen. Nu oplyses vi om en helhedsplan, hvor der potentielt skal bygges højt lige overfor os (10 meter f…

Nej tak til helhedsplan som den ser ud

Der er for lidt fokus på at beholde Christiansbjerg som den hyggelige bydel jeg er vokset op i og ny har bosat mig.

Nej til helhedsplan for Randersvej

Jeg er imod etagebyggeri og fortætning i vores dejlige villakvarter, og så er jeg rystet over, at vi først hører om helhedsplanen for ganske kort tid siden. Lad os bevare vores go…

NEJ TAK TIL HELHEDSPLANEN FOR RANDERSVEJ

Jeg synes, at Aarhus Kommune vil bygge for højt og for tæt. Det er trist, at man vil nedrive veletablerede boligområder for at opføre højhusbyggeri.. Derfor nej Tak.

Indsigelse mod helhedsplanen for Randersvej

Jeg er imod helhedsplanen for Randersvej. Min bekymring går primært på det faktum at det vil få børnefamilierne til at fraflytte området og Århus kommune og ødelægge det fælleskab …

Gentænk helhedsplanen

Jeg tilslutter mig fuldt ud Peter Bugges svar fra 01.06. HS4602823 (H429)

Husk nu også parkeringsfaciliteter

Selvom at det er tiltænkt med planen at opbygge fortætningen omkring et stationsnærhedsprincip ift letbanen, er det vigtigt at indtænke parkeringsmuligheder for de kommende beboer.…

Helhedsplan for Randersvej

Jeg er imod helhedsplanen og støtter op om fællesrådene på Christiansbjerg og Trøjborg.

Klogere byudvikling

Udvikling er en del af livet, når man bor i en større by. Dog savner jeg, at der tænkes klogere, når nye områder inddrages i helhedsplaner. Infrastruktur Jeg forstår, at vi ska…

Helhedsplan Randersvej

Vedlagt pdf fil

Helhedsplanen fra Christianskirkens sognepræsters perspektiv

Den strategiske helhedsplan for Randersvej har for undertegnede præster ved Christianskirken ført til følgende overvejelser: - Grønne områder Vi ser det positive i helhedspla…

Høringssvar

Et samfund kan være så stenet At alt er en eneste blok Og indbyggermassen så benet At livet er gået i chok Og hjertet er helt i skygge Og hjertet er næsten hørt op Til noge…

Nej tak til helhedsplanen

Høringssvar vedr. helhedsplan for Randersvej Jeg ser nogle gode intentioner i planen – hovedsageligt hvad angår beplantning og vandafledning, men generelt er det ikke min oplevels…

Jeg er imod helhedsplanen for Randersvej

Jeg er imod helhedsplanen for Randersvej med følgende begrundelse: - Helhedsplanens reelle hensigter pakkes efter min vurdering ind i nødvendigheden for en forskønning af Randersv…

Nej til helhedsplanen

Nej tak til helhedsplanen! Som arkitekt og beboer på Christiansbjerg synes jeg det er dybt bekymrende, hvor lille en del af Christiansbjerg der er markeres som "bevares". Jeg har…

Nej til helhedsplan for Randersvej

Vi tilslutter os fællesrådenes høringssvar. Villahaver bryder beton og sten og skaber luft. Nedrivning af boliger i fin stand er ikke miljøbevist.

Nej tak

Planerne om grønne gader og bedre grønnere områder ser flot ud, og jeg er faktisk enig i, at der skal laves noget med Randersvej. Desværre er denne plan alt for omfattende og utyde…

Om Randersvej skal samle christiansbjerg

Jeg mener ikke, at man skal rive de hyggelige villaer ned for at bygge flere kønsløse og monotone højhuse. Jeg kan ikke forstå, hvorfor høje bygninger skulle være mere tiltrækken…

Flere boliger til Aarhus

Aarhus mangler helt sikkert flere boliger for at tilpasse udbuddet. Det gælder både tæt etagebebyggelse og almindelige parcelhuse. Det er vigtigt at kommunen i denne sammenhæng sør…

Nej tak til helhedsplanen

Jeg siger nej tak til helhedsplanen som den er formuleret nu. Jeg har stor forståelse for, at der skal bygges mere i Aarhus, hvis der mangler boliger, men der er ingen grund til at…

NEJ TAK TIL HELHEDSPLAN RANDERVEJ!

Jeg bakker op om høringssvaret fra Christiansbjerg Fællesråd

Ejer- og almene boliger

Med forbehold bakker jeg op om lokalplanen. Det er fornuftigt at udvide bykernen, så det er muligt at få en lejlighed tæt på centrum og med god offentlig transport. Jeg kan genkend…

Høringssvar vedr. helhedsplan for Randersvej

Vi ønsker at tilslutte høringssvar indsendt af Christiansbjerg Fællesråd og Trøjborg Fællesråd af den 4. april 2022. Vi støtter fællesrådenes indsigelser og deler deres bekymringer…

IMOD HELHEDSPLANEN FOR RANDERSVEJ

Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Christiansbjerg og Trøjborg Fællesråd af 4. april 2022. Caspar Madsen tilføjede et høringssvar den 2. juni 2022. Det tilføjede høringssvar e…

Indsigelse mod helhedsplan for Randersvej

Vores indsigelse mod helhedsplanen for Randersvej går primært på bebyggelsesdelen og på trafikale ændringer på tværvejene: Højhuse på 5-6 etager langs Randersvej vil skygge for…

Ja tak til en Helhedsplan for hele Christiansbjerg

se vedhæftning

Indsigelse om Helhedsplan for Randersvej og Christiansbjerg

Hermed høringssvar fra os, der er beboere på Risvangen, og hvor vores nabomatrikel er blevet omfattet af muligheden for at den kan blive bebygget i 3-4 etager.

Nej tak til kommunens ”Helhedsplan for Randersvej”

Nej tak til Helhedsplan for Randersvej som foreslået af Aarhus Kommune i publikationen Strategisk helhedsplan for byudviklingen mellem Ringgaden og Ringvejen, Forslag september 202…

NEJ TAK til Helhedsplanen for Randersvej.

Området har i forvejen en stor diversitet i boligformer, med en blanding af mindre boligblokke og parcelhuse med tilhørende haver. Skævvridningen i diversiteten har indenfor de se…

Nej tak til helhedsplanen for Randersvej

Jeg synes at Aarhus kommune i disse år har for stor fokus på boligkvadratmeter og at der generelt bygges for højt og for tæt (og i øvrigt temmelig dyre boliger). Jeg savner visione…

Imod endnu et ødelagt område i Aarhus

Jeg tilslutter mig de mange indsigelser, der allerede er mod den foreslåede helhedsplan. Dels grundet frygten for endnu et område i Aarhus, der bliver smadret med for højt og tæt b…

Nej tak til helhedsplan Randervej!

Jeg tilslutter mig høringssvar fra Christiansbjerg Fællesråd og Trøjborg Fællesråd af den 4. april 2022. Jeg deler fællesrådenes indsigelser, bekymringspunkter og forslag til ændri…

Høringssvar

Se vedhæftede fil.

Et stort NEJ til Helhedsplanen for Randersvej.

Vedr. informationsniveau: Det undrer mig, at vi i Riisvangen ikke blev informeret ad officiel vej (e-post el. lign) om projektet og om orienteringsmødet den 5. maj, men hører om …

Nej tak til Helhedsplanen, ja tak til Fællesrådenes forslag

Jeg tilslutter mig høringssvar fra Christiansbjerg Fællesråd og Trøjborg Fællesråd af den 4. april 2022. Jeg deler fællesrådenes indsigelser, bekymringspunkter og forslag til ændri…

Helhedsplan Randersvej

Det er bekymrende den måde byudviklingen sker i Aarhus Kommune. At give private byggematadorer licens til kunne banke på folks dør for at opkøbe familiehuse, - og så opføre boligbl…

Nej tak til helhedsplanen for Christiansbjerg

STØTTE TIL FÆLLESRÅDENES ÆNDRINGSFORSLAG Vi er imod helhedsplanen for området omkring Randersvej og tilslutter os ændringsforslagene i høringssvaret fra Christiansbjerg Fællesråd.…

Imod “Helhedsplanen”

Jeg ønsker at udtrykke min modstand mod den såkaldte helhedsplan. Vi ønsker ikke mere fortætning i vores dejlige kvarter. Udbygningen må ske ud af byen, fx hvor letbanen går. Og så…

Helhedsplan for randersvej

Nok må være nok, vil Aarhus kommune ødelægge endnu et villakvarter. Jeg elsker et stille og roligt villakvarter hvor vi hygge os og havde vores optimum, vil i virkelig tvinges os v…

Høringssvar

Undertegnede bakker op om Høringssvar fra Christiansbjerg og Trøjborg Fællesråd. Vi er sandsynligvis rigtig mange, som mener at Aarhus Byråd er fuldstændig ude af trit med hovedpa…

HELHEDSPLAN

Da man i nullerne planlagde at letbanen skulle køre langs Randersvej ansøgte områdets beboere i den forbindelse om at få bygget en støjmur/afskærmning mod østsiden. Hvis det havde …

Nogen ser muligheder, andre ser begrænsninger !

Ja tak til kommunens strategiske Handlingsplan som er i høring. Hvor mange borgere boede der i byen for 100 år siden ? Hvor mange personer vil der bo i byen om 100 år ? Du …

Bekymringer ved. helhedsplanen for Christiansbjerg

Vi tillsutter os i det store og hele Christiansbjerg og Trøjborg Fællesrådes høringssvar. Det er efter vores menig meget uhensigtsmæssigt, at så store dele af villaområderne i Ri…

Høringssvar

Jeg er imod helhedsplanen. Det er skandaløst, at man med helhedsplanen ødelægger velfungerende boligområder til fordel for kønsløst etagebyggeri. Christiansbjerg og Riisvangen er a…

Nej tak til Helhedsplanen for Randersvej

Jeg er imod helhedsplanen for Randersvej af mange årsager, men hovedsageligt fordi: 1. Planen giver slet ikke mening ift klimaaftryk og et grønnere Århus. Jeg forstår slet ikke…

NEJ TAK

Jeg tilslutter mig fællesrådenes holdning.

HELHEDSPLANEN

De dele af helhedsplanen der vedrører byporten og højt byggeri langs Randersvej er fint. Med planen får flere mulighed for at bo i cykelafstand til de store arbejdspladser i Aarhus…

NEJ TAK TIL AT RIVE SÅ MANGE VILLAER NED TIL FORDEL FOR ETAGEBYGGERI

Jeg er stor modstander af helhedsplanen, der lægger op til ugennemtænkte ændringer i området med radikal forværring af områdets kvaliteter til følge, feks. 1) trafikalt kaos pga. …

Nej tak til helhedsplanen

Jeg er stor modstander af at flytte byggeri i højden til villakvartersområderne. Derfor tilslutter jeg mig oplægget og ændringsforslagene fra Christiansbjerg Fællesråd og Trøjborg …

NEJ TAK TIL AT RIVE SÅ MANGE VILLAER NED TIL FORDEL FOR ETAGEBYGGERI

Lad os for en gang skyld foretage en byudvikling der ikke kun handler om etagebyggeri! Villaer i byen er efterhånden unikt og i stor efterspørgsel hvis vi vil have en divers by de…

Risvangens unikke arkitektur

Som beboer i Risvangen er jeg bekymret for den nye helhedsplan for Randersvej. Det er særligt udsigten til det højere og tættere byggeri der optager mig. Og i særdeleshed, at den n…

Jeg tilslutter mig Fællesrådenes høringssvar

Det er i min verden en uskik at ændre velfungerende gamle villakvarterer til kønsløse etageejendomme, og uden respekt for de mennesker, der bor i villaerne. Behovet for yderligere …

På høje tid med en helhedsplan

Det er på høje tid at der udarbejdes en helhedsplan. Som beboer på Riisvangen har det ikke være specielt trygt alene at modtage oplysninger via Stiftstiden om at developere nu havd…

Helhedsplan Christiansbjerg

En forøgelse af befolkningen i området vil ikke kunne ske uden en yderligere trafikal belastning. Det vil medføre flere biler på eksisterende veje, samt øget behov for parkeringspl…

Randersvej skal samle Christiansbjerg

Jeg er imod yderligere ødelæggelse af villakvarterer i Århus. Villakvarterer er åndehuller for mennesker såvel som for dyr. Haverne er fristeder for familier hvor de kan dyrke fa…

Nej tak til Helhedsplanen for Randersvej

Jeg tilslutter mig modstanden til helhedsplanen for Randersvej fremlagt af Trøjborg- og Christiansbjergs fællesråd. Som netop nyetableret børnefamilie bosiddende på Christiansb…

Randersvej skal samle Christiansbjerg

Jeg er i det store hele, imod helhedsplanen for Christianbjerg. Mange elementer virker ugennemtænkte, at man for eksempel vil have fortovscaféer ud til Randersvej. Hvem kommer til …

Indsigelse mod Helhedsplanen, tilslutning til fællesrådenes oplæg

Jeg tilslutter mig oplægget og ændringsforslagene fra Christiansbjerg Fællesråd og Trøjborg Fællesråd af 4. April 2022. Byudvikling, fortætning og modernisering bør primært fore…

Indsigelse mod helhedsplan for Randersvej

Jeg er meget imod helhedsplanen, der lægger op til ugennemtænkte ændringer i området med radikal forværring af områdets kvaliteter til følge, feks. 1) trafikalt kaos pga. de små v…

Nej til Helhedsplanen, ja til fællesrådenes forslag

Jeg deler bekymringen omkring den massive fortætning af området og vil til fulde tilslutte mig Christiansbjerg Fællesråd og Trøjborg Fællesråds høringssvar (4. april 2022) og forsl…

Nej tak til at rive så mange villaer ned til fordel for etagebyggeri

Jeg er meget imod planerne om at fjerne så mange villaer til fordel for at bygge i højden. Det er en kolossal indgriben i mange familiers liv, som er helt unødvendig. Der må kunne …

Indsigelse mod helhedsplan for Randersvej

Jeg tilslutter mig fællesrådenes indsigelse.

Nej tak til høj bebyggelse i stedet for villakvarterer

Stop det vanvid med at rive villaer ned til fordel for endnu flere huse i højden. Der skal være plads til familier i nærheden af centrum.

Høringssvar: Studenterrådet ved Aarhus Universitet

Vi i Studenterrådet ved Aarhus Universitet er overordnet positive over helhedsplanens visioner. Den nye helhedsplan har fokus på at skabe flere grønne områder i området omkring uni…

Helhedsplan Randersvej skal samle Christiansbjerg

Jeg er meget imod planerne om byfortætning i Aarhus Kommunes helhedsplan "Randersvej skal samle Christiansbjerg". Kommunens helhedsplan vil efter min bedste overbevisning resulte…

Indsigelse mod helhedsplanen for Randersvej

Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Christiansbjerg og Trøjborg Fællesråd af 4. April 2022

Randersvej skal samle Christiansbjerg.

Jeg er meget i mod helhedsplanen om ændre en bydel på den måde. Fjerne velfungerende familie huse og haver for at bygge i højden. Vores by bliver fuldstændig massakreret ved bare a…

Helhedsplan Christiansbjerg og Riisvangen

Vi er meget imod helhedsplanen, der lægger op til ugennemtænkte ændringer i området med radikal forværring af områdets kvaliteter til følge, fx 1) trafikalt kaos pga. de små vejfo…

Helhedsplan Randersvej

Al magt til fællesrådene ?? Jeg troede at vi gik til valg hvert fjerde år og valgte nogle repræsentative borgere til at varetage byens interesser. Det lader åbenbart til at der e…

Imod helhedsplan for Randersvej

Jeg tilslutter mig fællesrådenes høringssvar og jeg ønsker, at området Riisvangen bevares i sin nuværende form med rækkehuse, lejeboliger, villaer og grønne områder. Der er absolu…

Høringssvar

Jeg bakker op om høringssvaret fra Christiansbjerg Fællesråd

Indsigelse mod helhedsplanen for Christiansbjerg

Helhedsplanen omfatter et af de sidste oprindelige villakvarterer i Aarhus, et homogent arbejder- og håndværkerkvarter med mindre, individuelt prægede huse på relativt små grunde. …

Nej tak til helhedsplan - Ja tak til diversitet i Århus N

Jeg støtter Christiansbjerg og Trøjborg fællesråds hørings svar. Desuden henleder jeg opmærksomheden på Peter Bugges meget grundige gennemgang af helhedsplanen - høringssvar 1/6

Underskriftsindsamling i mod helhedsplanen Randersvej

Kære Plan og Processer Jeg sender hermed en underskriftsindsamling fra en række berørte villaejere på Christiansbjerg, der bor mindre end 600 meter fra Letbanen ved Stjernepladsen…

Nej tak til helhedsplan

Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Christiansbjerg og Trøjborg Fællesråd af 4. April 2022

Nej tak til helhedsplanen

Jeg er imod Helhedsplanen for Randersvej Jeg har boet i kvarteret i mange år og nyder den diversitet, der allerede er i dag – en god blanding af parcelhuse, rækkehuse, ejerlejli…

imod helhedsplan for Randersvej

Jeg tilslutter mig fællesrådenes høringssvar

Huse på Kalmargade - ulige numre bør indgå i byfortætningen

Mange modstandere af byens udvikling organiserer sig i facebook-grupper og deler forslag til høringssvar. Der er dog også mange tilhængere af, at byen og området udvikler sig til g…

Mange er ikke imod at Aarhus udvikler sig langs letbanen og Randersvej

Jeg har noteret mig, at der laves facebook-grupper blandt modstanderne af områdets udvikling, hvor der deles tekster, som beboerne opfordres til at kopiere og indsende som høringss…

Nej tak til helhedsplan

Den nuværende lokalplan af 2011 for området omkring Randersvej, havde en maksimal byggehøjde ud mod Randersvej på østsiden ved Egegade / Tjørnegade på op til 2. sal. Denne ville gø…

Kan en 4-sporet vej skabe positiv byfortætning?

Overskriften på helhedsplan for Randersvej er ’Randersvej skal samle Christiansbjerg’, men kan en 4-sporet vej med et letbanespor i midten nu også det? Randersvej er i dag en i…

Indsigelser mod helhedsplanen for Randersvej

Bestyrelsen for Andelsboligforeningen Marienlund af 1926 opponerer hermed på vegne af foreningens 54 husstande mod Aarhus Kommunes 'Helhedsplan for Randersvej'. Vores indsigelser b…

Nej tak til helhedsplan

JEG ER IMOD "HELHEDSPLANEN" Som tidligere beboer, hyppig gæst og arbejdende i området er jeg meget utilfreds med Helhedsplanen, og kan på ingen måde støtte den. Vi behøver ikke …

NEJ TAK TIL HELHEDSPLAN

Christiansbjerg ER samlet og et rigtig dejligt sted at bo! Hvorfor de 600 meter ud fra Letbanestoppestederne? Kommunen ødelægger velfungerende villakvarterer på begge sider af Ran…

Nej tak til nedrivning af villaer til fordel for etagebyggeri

Jeg er imod Helhedsplanen for Randersvej. Fortætningen i området skal ikke ske på bekostning af områdets mange flotte og velholdte villaer. Helhedsplanen åbner op for, at speku…

Helhedsplan

Imod helhedsplanen. Som bebor i Riisvangen gennem mere end 20 år og med en opvækst på trøjborg / Aarhus Nord, kan jeg slet ikke forestille mig en så drastisk ændring af området s…

Randersvej skal samle Christiansbjerg

Jeg bor i Riisvangskvarteret, og jeg kan ikke acceptere helhedsplanen for Randersvej, fordi den plan vil ødelægge det gode sammenhold, som er her i kvarteret.

Jeg er imod "Helhedsplanen"

Jeg er meget utilfreds med Helhedsplanen, og kan på ingen måde støtte den. Vi behøver ikke mere fortætning på Christiansbjerg. Højhuse der giver kæmpe skygger og trafikale probleme…

Jeg er imod den nuværende helhedsplan for Randersvej

Jeg er imod den nuværende helhedsplan for Randersvej af følgende grunde: - Forslaget er udarbejdet under en administration ledet af tidligere rådmand Simsek, som nu i fuld offen…

Nej tak

Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Christiansbjerg og Trøjborg Fællesråd af 4. April 2022.

Helhedsplan

Jeg siger NEJ til at rive gode huse ned, til fordel for højhuse. Måske de, der har besluttet at prøve disse totalt planer af, selv ville have deres huse revet ned. NEJ TIL PLANEN

STORT NEJ TIL HELHEDSPLANEN RANDERSVEJ

Jeg er meget imod helhedsplanen for Randersvej Området er enestående og mange frydes over, at der så tæt på Randersvej findes hyggelige huse med frodige haver med kompostbunker. …

Jeg er imod Helhedsplanen for Randersvej

Jeg er imod Helhedsplanen for Randersvej, men tilslutter mig i stedet oplægget fra Christiansbjerg Fællesråd. Planen vil medvirke til et fald i kvarterets diversitet idet villakva…

Jeg er imod Helhedsplanen for Randersvej

Jeg er imod Helhedsplanen for Randersvej, men tilslutter mig i stedet oplægget fra Christiansbjerg Fællesråd. Planen vil medvirke til et fald i kvarterets diversitet idet villakva…

RIISVANGEN ER VÆRD AT VÆRNE OM

Vi ønsker at bevare villaer til børnefamilier på Riisvangen og Christiansbjerg, og kan derfor IKKE tilslutte os den nye helhedsplan for Randersvej. Vi bor på Riisvangen. Et område…

Plan for Randersvej

Jeg kan ikke støtte lokalplanen for Randersvej som I foreløbig har offentliggjort. Hvis I insisterer så få udvalgte etageejendomme af god kvalitet, max 5 etager, indrettet til fami…

Randersvej skal samle Christiansbjerg

Jeg er imod helhedsplanen - jeg er for de to fællesråds forslag. At ville skabe endnu mere fortætning i området og foregøgle at helhedsplanen tager hensyn til fx børnefamiliers…

Stop helhedsplanen for Christiansbjerg

Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Christiansbjerg og Trøjborg Fællesråd af 4. April 2022.

Stop helhedsplanen for Randersvej

Jeg er imod fortætningen af Århus langs Randersvej med konsekvenser for et velfungerende parselhuskvarter. Desuden er det ikke ikke bæredygtigt byggeri at rive gode bygninger ned.

Yderst positiv for Aarhus Kommunes helhedsplan

God fornuftig plan Aarhus Kommune har udarbejdet. Kan klart tilslutte mig.

Randersvej skal samle Christiansbjerg

Kan kun tilslutte mig Aarhus Kommunes helhedsplan. Det skal ikke være muligt for en lille gruppe egoistiske borgere at stoppe dette. Helhedsplanen sætter de helt rigtige rammer f…

Tilpas Helhedsplanen

Jeg bakker fuldstændig op om fællesrådenes forslag til en alternativt helhedsplan og om det fælles høringssvar, der er sendt fra beboerne på Ystadgade. Derudover vil jeg gerne f…

Indsigelse mod Helhedsplan for Christiansbjerg

Jeg tilslutter mig på det kraftigste fællesrådenes indsigelse mod planen der vil påvirke Christiansbjerg og omkringliggende kvarterer (Trøjborg fællesråd og Christiansbjerg fællesr…

TILSLUTNING AF HØRINGSSVAR

Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Christiansbjerg og Trøjborg Fællesråd af 4. April 2022.

Randersvej skal samle Christiansbjerg

Randersvej samler idag allerede Christiansbjerg og indeholder en blandet bebyggelse med både høje og lave huse med frie områder imellem. Christiansbjerg skal ikke laves om til et …

Nej til helhedsplanen for Randersvej

Der er så meget galt med helhedsplanen for Randersvej, at det er svært at beslutte, hvor man skal begynde... Som Aarhus-borger gennem 16 år føler jeg mig talt ned til af floskler s…

Jeg er imod Helhedsplanen for Randersvej.

Planen vil medvirke til et fald i kvarterets diversitet idet villakvarteret mindskes. Området har allerede en høj grad af diversitet, med en god blanding af almennyttige boliger, v…

Christiansbjerg Fællesråd fastholder det alternative forslag vi har udarbejdet sammen med Trøjborg Fællesråd.

Se vedlagte fil

Høringssvar : De 4 Letbanestop langs Randersvej

Jeg tilslutter mig fællesrådenes indsigelse.

Et nyt Christiansbjerg

Aarhus skal som en by i udvikling og overgang til storby, er det forventet at bymassen fortættes. Christiansbjerg er et eftertragtet bykvarter i nærheden af Universitetet, Midtbyen…

Helhedsplan Randersvej

Jeg tilslutter mig fællesrådenes indsigelse.

Bevar villakvarteret

Vi ønsker at der bliver bevaret et villakvarter i Riisvangen; det er afgørende for områdets allerede blandede bebyggelse. Særligt ønsker vi at I fjerner planen om at bygge i 3-4 et…

Høringssvar angående trafik, konsekvenser af høj bebyggelse, miljøaftryk og behov for ”byport”/vartegn

Se venligst vedhæftede høringssvar

Insigelse - Bevarer bevaringsværdige uerstattelige miljøer/ejendomme

Jeg bakker op om Trøjborg og Christiansbjergs Fællesråds høringsbidrag. Villaområderne på begge sider af Randersvej, inklusiv villaområdet på Trøjborg bevares som i dag med max …

Nej tak til helhedsplanen for Randersvej

Lad os lægge ud med et citat fra helhedsplanen for Randersvej: ”Parcelhusområderne er et vigtigt aktiv for området, som skal værnes om i kommende planlægning.” Det er blot én af …

Randersvej

Jeg tilslutter sig fællesrådenes indsigelse.

Helhedsplan omkring Randersvej

Nej tak til helhedsplanen omkring Randersvej. Jeg tilslutter mig fuldstændig Christiansbjerg og Trøjborg fællesråds høringssvar fra 4 april 2022. Kommunens plan er ødelæggende …

Helhedsplan for Randersvej

Jeg tilslutter mig fællesrådenes indsigelse.

Lokalplan for Christiansbjerg og Trøjborg

Stort nej tak til udbygningen omkring Randersvej. Jeg tilslutter mig 100% høringssvaret fra Christiansbjerg og Trøjborg fællesråd af 4.april 2022.

Tilslutning til høringsvar.

Vi tilslutter os høringssvaret fra Christiansbjerg og Trøjborgs fællesråd af 4. April 2022. Nej tak til højhuse.

NEJ TAK til Helhedsplan for Randersvej

Nej tak til helhedsplanen. Veje, cykelstier og installationer med videre er ikke gearet til en sådan omstrukturering i området. Planen vil skabe færre grønne områder og biodi…

Nej tak til 'Helhedsplan som skal samle Christiansbjerg og Risvangen'

Jeg bor i en villa på en villavej i et villakvarter, hvor jeg har boet i 32 år. Vi er en familie som har boet med tre børn og brugt alle de faciliteter der er i vores kvarter – sko…

Nej tak til Helhedsplanen for Randersvej

Helt overordnet synes jeg Aarhus Kommunes strategi med byfortætning langs tre af byens indfaldsveje er en fejldisposition. Øget fortætning af boliger og øget befolkningsmængde vil …

NEJ TAK til Helhedsplan for Randersvej

Som husejer på Christiansbjerg, er det yderst bekymrende, at kommunen vælger ikke at sende information om Helhedsplanen til os borgere med bopæl indenfor det berørte område. Dette …

Strategisk helhedsplan for Randersvej

Jeg tilslutter mig fællesrådenes indsigelse.

Tilslutning af høringssvar

Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Christiansbjerg og Trøjborg Fællesråd af 4. April 2022.

Mere højhus byggeri - en RIGTIG dårlig idé

Hvor blev løfterne fra kommunalvalget af - løfterne om begrænsning af højhus byggerier? Jeg har boet på Christiansbjerg siden 1969. Mine børn har valgt at blive boende i området,…

Jeg er i mod Helhedsplanen Randersvej !!!

Indsigelse mod helhedsplanen Randersvej Jeg støtter op om Christiansbjergs Fællesråds indsigelser mod helhedsplanen Randersvej. Helhedsplanen Randersvej er slet ikke gennemtæ…

Nej tak til Helhedsplan for Randersvej

Jeg tilslutter mig fællesrådene Christianbjerg og Trøjborgs indsigelser. Der er en lang række årsager til at jeg ikke kan tilslutte mig Aarhus Kommunes Helhedsplan for Randersve…

En plan der tvinger unge familier ud af Aarhus og modarbejder kommunens mål om klimaneutralitet

Som borger på Christiansbjerg og i Aarhus Kommune anser jeg helhedsplanen "Randersvej skal samle Christiansbjerg" for en stor misforståelse, hvad angår en fornuftig udvikling af om…

Jeg tilslutter mig høringssvaret

Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Christiansbjerg og Trøjborg Fællesråd af 4. april 2022

Nej til helhedsplan for Randersvej

Jeg stiller mig meget uforstående overfor den helhedsplan der ligger for Randersvej, og er modstander heraf. Jeg ser ikke, at man med planen udvikler bydelen i en positiv retning, …

Helhedsplanen er et skridt mod ghettodannelse og imod mangfoldighed

Som beboere i et område, der rammes radikalt ved vedtagelse af en ny ”helhedsplan”, så kan det undre meget, at man intet har hørt direkte fra det folkevalgte kommunale system, men …

Højhuse stop nu

Vi er en familie på 3 som flyttede til Skovvangsvej for ca 2 år siden. Vi har en datter på 6 år ( snart 7 som hun selv ville sige) som startede på Skovvangskolen sidste år. Vi bo…

Randersvej skal samle Christiansbjerg.

Nej tak til ny højhusplan omkring Randersvej. Først vil jeg sige, jeg helt og fuldt tilslutter mig indsigelsen og betragtningerne fra grundejerforening UldallS Haver. Dernæ…

Nej tak til helhedsplanen "Randersvej skal samle Christiansbjerg".

Som beboer på Christiansbjerg og i samme hus siden 1968 kan jeg slet ikke kende den måde vores kvarter bliver beskrevet i Helhedsplanen. I alle årene har jeg oplevet et stærkt samm…

Nej til helhedsplan

Jeg modsætter mig på det kraftigeste den nye helhedsplan for Christiansbjerg. Min familie og jeg har for et par år siden købt hus på Christianbjerg, fordi der er et dejligt og ve…

Nej tak til helhedsplanen for Randersvej

Jeg er imod helhedsplanen for Randersvej. Jeg har boet i kvarteret siden primo 90’ rene. Boligmassen i området, der er en god blanding af parcelhuse, rækkehuse, ejerlejlighed…

Høringssvar til Aarhus Kommunes ’Helhedsplan for Randersvej’

Høringssvar til Aarhus Kommunes ’Helhedsplan for Randersvej’ Vi er generelt imod Aarhus Kommunes forslag til helhedsplan for området. Vi bakker op om Fællesrådenes (Christiansbj…

Høringssvar: Helhedsplan for Randersvej, 8200 Aarhus.

Høringssvar: Helhedsplan for Randersvej, 8200 Aarhus. Vi er imod den nuværende helhedsplan for Randersvej om området omkring. Området er enestående og mange frydes over, at der…

Randersvej skal samle Christiansbjerg

Min hustru og jeg har boet i Aarhus N området i 22 år ved Riisvangen Stadion i et rækkehus. Vores familie består af far mor og 3 børn, og vi har benyttet områdets institutioner,…

Indsigelse mod helhedsplan

Vi vil gerne gøre indsigelse mod foreslaget til helhedsplan. Der er ikke brug for flere højhuse i Aarhus og man samler bestemt ikke omkring Randersvej ved at bygge højhuse der. Vil…

Indsigelse mod helhedsplan

Vi vil gerne gøre indsigelse mod foreslaget til helhedsplan. Der er ikke brug for flere højhuse i Aarhus og man samler bestemt ikke omkring Randersvej ved at bygge højhuse der. Vil…

Ja tak til tættere bebyggelse langs Randersvej - NEJ TAK til tæt-lav-bebyggelse på de tilstødende villa-parceller

Til Århus kommune. Med den nye lokalplan efterlades beboerne usikre omkring fremtiden på Christiansbjerg og Riisvangen. Skal diverse små boliger rives ned? Hvordan vil vores gad…

Nej tak til Helhedsplan Randersvej

Jeg tilslutter mig fællesrådene Christianbjerg og Trøjborgs indsigelser. Ikke flere betonklodser og mulighed for at opkøbe parceller til sammenlægning.

Forringelse af eksisterende boliger

En opførelse af højt etagebyggerier vil være til stor ulempe og forringelse af bo-kvalitet for nuværende beboere. Yderligere vil eventuel salg af villa fra nu af sandsynligvis medf…

Fælles høringssvar fra beboere på Ystadgade til Aarhus Kommunes ’Helhedsplan for Randersvej’

Fælles høringssvar fra beboere på Ystadgade til Aarhus Kommunes ’Helhedsplan for Randersvej’ Vi er generelt imod Aarhus Kommunes forslag til helhedsplan for området. Vi bakker o…

Hvilken helhed i helhedsplanen?

Vi vil gerne gøre indsigelse mod foreslaget til helhedsplan. Der er ikke brug for flere højhuse i Aarhus og man samler bestemt ikke omkring Randersvej ved at bygge højhuse der. Vil…

Nej til højhusbyggerier

Som barn af Christiansbjerg, hvor jeg har tilbragt hele min barn- og ungdom, og som barn af forældre der bor der endnu, kan jeg ikke tilslutte mig den plan som kommunen har præsent…

Helhedsplan for Randersvej

Vi kan ikke tilslutte os ”Helhedsplanen for Randersvej.” Det kom som en stor overraskelse, at en sådan plan var under udarbejdelse. Første gang vi hørte om det, var via en invita…

Imod helhedsplanen

Vi vil gerne gøre indsigelse mod forslaget til helhedsplan. Der er ikke brug for flere højhuse i Aarhus og man samler bestemt ikke omkring Randersvej ved at bygge højhuse der. Vill…

Nej tak til meningsløs helhedsplan..

..men helt vildt ja tak til bæredygtig byudvikling, politisk klarsyn og ægte inddragelse. Altså alt det modsatte af den proces som vi nu ser resultatet af i form af helhedsplanen. …

Høringssvar

Jeg tilslutter mig oplægget fra Christiansbjerg og Trøjborg fællesråd. Jeg er imod helhedsplanen for Randersvej!

Helhedsplan for Randersvej

Jeg er imod Helhedsplanen for Randersvej, men tilslutter mig i stedet oplægget fra Christiansbjerg Fællesråd. Som glad beboer på Christiansbjerg ærgrer jeg mig over at vi bor i en…

Nej tak til helhedplan for Randersvej skal samle Christiansbjerg

Vi elsker at bo i området, og kan slet ikke se fidusen i at ændre kvarteret til fordel for de i planen skitserede "udviklingspotentialer".

Afvisning af udviklingsplan for randersvejområdet

Min kone og jeg har boet i Aarhus N området i 38 år. Først i kvarteret på venstre side af Randersvej, så på Trøjborg og siden to steder på højre side af Randersvej. Vi (vores bør…

Udviklingen

Jeg begriber ikke hvordan der gang på gang protesteres over udviklingsplaner her i byen. Jeg vil mene at byen skånes for ekstrem høje karrebebyggelser, med få undtagelser i store u…

Positiv

Dette er en meget positiv plan, jeg gerne ville bakke op om. Tætheden er nu meget høj. Jeg bor dog selv i etagebyggeri og har gjort siden 1960 Det er nydeligt med mange naboer.

Juster planen

Dejligt med fokus på området - men hvorfor er byfortætning et mål i sig selv? Hvem er glad for det? Byen bliver jo grå og trist, hvis det hele ligner Riiskov Brynet. Der skal m…

Den tættere bebyggelse på Christiansbjerg

Til Århus kommune. Med den nye lokalplan for Christiansbjerg efterlades beboerne usikre omkring fremtiden på Christiansbjerg. Skal diverse små boliger rives ned? Skal disse små …

Nej til helhedsplanen for Randersvej

Efter mange år med trafikstøj, byggeri og højhuse i et væk i en lejlighed på Randersvej, så havde vi omsider sparet nok op til at kunne flytte i vores drømmehus. Ønsket var et lill…

Tilslutter mig fællesrådenes indsigelser

Tilslutter mig fællesrådenes indsigelser

Helhedsplan for Randersvej

Kommunens oplæg vil ødelæge et godt område i byen. Så det må i gøre bedre.

Helhedsplan for Riisvangen og Christiansbjerg

Jeg protesterer hermed kraftigt mod helhedsplanen i dens nuværende udformning , og beder Århus Kommune om en helt nødvendig revision af planen! Det handler om kultur, histori…

Nej tak til helhedsplan for Randersvej

Jeg er imod Helhedsplanen for Randersvej, men tilslutter mig høringssvar fra Christiansbjerg og Trøjborg Fællesråd. Helhedsplanen der giver et større antal beboere vil føre til …

Nej tak til helhedsplanen Randersvej

Hvordan skal en mur af høj bebyggelse på begge sider af Randersvej samle et boligområde? I min optik vil den høje bebyggelse bidrage til, at kvarteret opleves endnu mere opdelt, en…

Udviklingen af Århus må ikke gå i stå!

Udviklingen af Århus må ikke gå i stå! 01. juni 2022 Rigtig mange personer ønsker at bo på Trøjborg, hvilket kun kan ske gennem fortætning, som det skete for årtier tilbage …

Indsigelse: Helhedsplanen for Randersvej må revurderes væsentligt!

Jeg er imod helhedsplanen for Randersvej og kan ikke godkende planen, som denne er udformet for nuværende… Samling af Randersvej er ikke lig med øget høj fortætning i en så enorm …

Randersvej skal samle Christiansbjerg, Helhedsplan????

Jeg kan tilslutte mig høringsoplægget fra Christiansbjerg og Trøjborg Fællesråd. Og siger altså NEJ til nedrivning af villaer, byfortætning og mere trafik og parkering på de small…

Helhedsplanen Randersvej

Jeg tilslutter mig høringssvar fra Christiansbjerg og Trøjborg fællesråd nr. HS 3038051 af Clais Poulsen

Nej til helhedsplanen for Randersvej

Jeg forstår, på de private initiativer med husstandsomdelte "flyers", der har været i løbet af den sidste måneds tid, at Aarhus Kommune har større planer for højhusbyggeri ved Rand…

At blive tvunget væk fra sine og ens børns nære relationer samt frygten for et boligkvarter i forfald

Høringssvar vedr. Helhedsplanen for Randersvej. Christian Juhl, Stavangergade 4, 8200 Aarhus N Som beboer i et af de, efterhånden sjældne områder af ældre villaer i Aarhus ud…

Helhedsplanen vil destruere Christiansbjerg og Riisvangen

Desværre har et flertal i Aarhus Byråd igen tilsidesat nuværende beboeres interesser til fordel for erhvervsinteresser, med den begrundelse at man ønsker at foretage en "by-fortætn…

Høringssvar til strategisk helhedsplan for byudviklingen ml. Ringgaden og Ringvejen.

Høringssvar vedhæftet.

HELHEDSPLANEN ER ET MAKVÆRK, SOM BØR FORKASTES I SIN HELHED

Den ’strategiske’ helhedsplan for Randersvej rummer mange fine ord i sin indledning og sin overordnede vision, men når man nærstuderer de konkrete planer, som udrulles i de seks st…

Ellers tak til helhedsplan for Randersvej

Vi på matriklen bakker op om det oplæg der er lavet fra Christiansbjerg og Trøjborgs fællesråd. Den såkaldte helhedsplan er en ærgerlig udvikling i et enormt fint område hvor dejli…

FJERN HELHEDSPLANEN FOR CHRISTIANSBJERG

Som beboere på Havrebakken på Christiansbjerg tager vi skarpt afstand fra den helhedsplan som Aarhus Kommune har fremlagt vedrørende Christiansbjerg. Vi kræver at planen øjeblikke…

If it Ain´t Broke, don´t Fix it!

Et ønske fra Aarhus Kommune om byfortætning i ’Helhedsplan Randersvej’ bl.a. gennem indgribende omdannelse af villakvarterer til middelhøj bebyggelse på op til 6 etager, lyder i vo…

NEJ TAK TIL HELHEDSPLANEN

NEJ TAK TIL HELHEDSPLANEN Hvis Aarhus kommune ønsker et fremtidigt Aarhus hvor folk har lyst til at bo, så er det en virkelig dårlig idé at erstatte et velfungerende, mangfoldigt …

Bevar beboerne og de grønne områder

Jeg tilslutter mig ”Forslag og ændringer til Helhedsplan for Randersvej, september 2021” fra Christiansbjerg Fællesråd og Trøjborg Fællesråd. Bevar også alle haverne i Havefor…

Nej til helhedsplanen

Kære Aarhus Kommune Helhedsplanen for Randersvej er en dårlig beslutning for såvel lokalområdet som for Århus generelt. Det er den af følgende grunde: - Århus var i 50’erne og …

Helhedsplanen for Randersvej bør laves om

Som beboer i Rissvangen - på Bakkevænget - gennem næsten 13 år, og før det på Trøjborg kan jeg på ingen måde støtte den nuværende helhedsplan for Randersvej. Denne plan er første s…

Helhedsplan

Nej tak til helhedsplan og flere etage byggerier i Aarhus, herunder på og omkring Randersvej og Trøjborg. Jeg synes ikke etagebyggeri bidrager til at forskønne vores by og jeg tænk…

NEJ TIL HELHEDSPLAN FOR RANDERSVEJ - bevar kvarterets mangfoldighed, lys, ro og biodiversitet

Jeg er imod Helhedsplanen for Randersvej, men tilslutter mig i stedet høringssvar fra Christiansbjerg og Trøjborg Fællesråd. Helhedsplanen vil føre til endnu flere biler og dert…

Nej til Aarhus Kommunes helhedsplan for Randersvej, ja til ændringsforslaget fra Trøjborg og Christiansbjerg Fællesråd

Nej til Aarhus Kommunes helhedsplan for Randersvej, ja til ændringsforslaget fra Trøjborg og Christiansbjerg Fællesråd Vi støtter de to fællesråds oplæg, der lægger op til at en…

Nej tak til helhedsplanen, ja tak til reel borgerinddragelse

Borgerinddragelsen i denne proces forekommer mangelfuld. I april blev vi gjort opmærksom på helhedsplanen af Christiansbjerg Beboerråd. Senere blev der indkaldt til et informations…

Nok er nok - nej tak til helhedsplan

Byudviklingen er i Aarhus er gennem de seneste foregået uden hensyntagen til, hvad Aarhus består af - nemlig de borgere der bor i byen. Nok er nok nu! Der er massere af ledige lejl…

NEJ TIL HELHEDSPLAN FOR RANDERSVEJ

Jeg er imod Helhedsplanen for Randersvej, men tilslutter mig i stedet høringssvar fra Christiansbjerg og Trøjborg Fællesråd. Helhedsplanen vil føre til endnu flere biler og dert…

Høringssvar: Randersvej skal samle Christiansbjerg

NEJ tak til helhedsplan ”Randersvej skal samle Christiansbjerg”. Det er med stor bekymring jeg læser helhedsplanen for Randersvej og kan fuldt ud tilslutte mig de mange ”NEJ” hø…

Voldsom byggeprocent og ændring af vores kvarter :(

Jeg er helt med på, at byfornyelse er vigtigt - men at ødelægge vores villaveje og overbebyrde christiansbjerg i en sådan forstand, at vi bliver presset på flere parametre! Parkeri…

Randersvej skal samle Christiansbjerg - ikke ved at fjerne villaer og fortætte byen med etage byggeri

Hvad er der sket med sund fornuft i Aarhus? Det ser ud til, at den farer ud ad byen - langt ud af byen. Behold nu de dejlige og skønne villakvarterer som Christiansbjerg og andre v…

Randersvej skal samle Christiansbjerg.

ET HØJLYDT OG BESTEMT NEJ TIL HELHEDSPLANEN FOR RANDERSVEJ. Undertegnede er husejer på Nordvestpassagen , Riisvangen. En dag ultimo april lå der i postkassen et A-4 ark vedr. …

Lillehammervejs Vejlaug siger nej til helhedsplanen

Lillehammervejs Vejlaug stiller sig stærkt kritisk overfor det offentlig gjorte oplæg til helhedsplan for Randersvej. Vi tilslutter og til fulde det alternative oplæg fremlagt af C…

Randersvej skal samle Christiansbjerg

Vi har haft et ønske for vores familie på 4, at kunne finde et hus med egen have indenfor ringvejen, Dette hus var hvad vores rådighedsbeløb kunne klare. Vi er glade for at bo i…

Nej tak til mere fortætning

Det er på tide, at man koncentrerer sig om området langs med Randersvej. Imidlertid kan jeg på ingen måde tilslutte mig kommunens fremlagte helhedsplan. Afgrænsningen af området…

Høringssvar, HELHEDSPLAN FOR RANDERSVEJ

Jeg kunne godt skrive lidt positivt og meget negativt om Helhedsplanen, men vil koncentrere mig om én ting. Selvom det ikke er en lokalplan er det helt uforståeligt hvordan AAK kan…

Nej til Helhedsplanen for Randersvej

Jeg er virkelig trist over at se disse vilde planer for et af mine ynglingsområder i Aarhus, hvor jeg har boet i mange år. Planerne vil slette kvarterets diversitet og karakter; og…

Helhedsplan for Randersvej

Jeg tilslutter mig oplægget fra Christiansbjerg Fællesråd. NEJ TAK til nedrivning af velfungerende villaer og byfortætning.

Nej til Helhedsplanen for Randersvej

Jeg er imod Helhedsplanen for Randersvej, da jeg ikke mener planen skaber værdi overhovedet hverken for borgerne i lokalområdet eller for Aarhus generelt. Planen mindsker muligh…

Opbakning til fortætning.

Meget fremsynet forslag, med vision for Århus. Planen går i hånd med en naturlig udvikling i en by i fremdrift. Det er fornuftigt at udskifte den løse bymasse inden for gåafstand…

Nej til helhedsplan

Vi er imod helhedsplanen og tilslutter os høringssvar fra grundejerforeningen Uldalls Haver. Vi har efterhånden boet i området i 10 år og er som børnefamilie meget glade for den di…

Nej til Helhedsplan

Jeg er imod Helhedsplanen for Randersvej, men tilslutter mig i stedet oplægget fra Christiansbjerg Fællesråd. Planen lægger op til, at et stort antal villaer kan opkøbes og nedr…

Ja tak til udvikling på Christiansbjerg

Jeg syntes at de 6 strategier som beskrevet i helhedsplanen virker velovervejet og fornuftige. Planen med at lade bygningshøjden falde indad fra Randersvej virker fonuftigt og ma…

Høringssvar, Helhedsplan for Randersvej

Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Christiansbjerg og Trøjborg Fællesråd af 4. april 2022

Helhedsplan Randersvej

Jeg tilslutter mig oplægget fra Christiansbjerg Fællesråd.

Helhedsplan for Randersvej

Jeg er imod Helhedsplanen for Randersvej og tilslutter mig oplægget fra Christiansbjerg Fællesråd.

Stop helhedsplan

Bevar villaer. Støtter Christianbjerg og Trøjborg fællesråds indsigelser.

Høringssvar vedrørende Helhedsplan Randersvej

Jeg er imod Aarhus Kommunes forslag til Helhedsplan for Randersvej fra september 2021. Jeg kan dog tilslutte mig det forslag til ændringer til helhedsplanen, som er fremsat af Chri…

Helhedsplanen umuliggør Co2-neutralitet i 2030

Det er utrolig vanskeligt at skrive et høringssvar til helhedsplanen med konkrete kritikpunkter da de begrundelser der ligger til grund for planen er meget vage. Derfor bør planen …

Fortætning har nået mætning

Jeg tilslutter mig fællesrådenes høringssvar. Vi har ikke brug for yderligere fortætning af kvarteret. Jeg har boet her i næsten 30 år, og fortætningen virker fremmedgørende. Mit h…

Helhedsplan for Randersvej

Jeg tilslutter mig Fællesrådets høringssvar.

Parkerings Ragnarok

Jeg siger pænt nej tak til kommunens forslag til helhedsplanen omkring Randersvej, med fortætning til følge. Kommunen har i forvejen påført mange beboere i Risvangen, trafikale ud…

Høringssvar vedr. helhedsplan for Randersvej

Jeg er imod Aarhus Kommunes forslag til Helhedsplan for Randersvej fra september 2021. Jeg kan dog tilslutte os forslag og ændringer til helhedsplanen, som er fremsat af Christians…

Stort NEJ TAK til helhedsplanen for Randersvej!

Til Aarhusmålene er knyttet en række visioner, blandt andet at Aarhus skal være en god by for alle. For borgere der i dag bor i området med 1-1,5 etagers boliger omkring sig, er de…

Nej tak til marketingsplanen af Randersvej og dens nærområde

Helhedsplanen bærer kraftig præg af en meget lille indsats for at involvere borgerne i området i udformningen af planen. Trafik I Helhedsplanen nævnes flere steder at området s…

Jeg er imod helhedsplanen for Randersvej

Jeg er imod at der bygges flere høje bygninger i de velfungerende villakvarterer i Risvangen. Jeg støtter 100 % Fællesrådene i Trøjborg, Risvangen og Christiansbjerg's indsigelser!

Høringssvar

Jeg er opvokset i kvarteret, og jeg tilslutter mig oplægget fra Christiansbjergs og trøjborgs fællesråd

Nej til denne plan.

Mener der bliver overset et helt fundamentalt problem ved at føre flere borgere sammen langs indfaldsvejene. Det samme er planen i Risskov langs Grenåvej og enkelte steder langs Vi…

Klart nej til helhedsplanen for Randersvej

Til september er det tre år siden at jeg flyttede til Riisvangen med min lille familie. Vi valgte netop dette område for at få ro omkring os og brugte derfor vores hårdt opsparet p…

Nej tak til helhedsplan

Jeg er imod Helhedsplanen for Randersvej, men tilslutter mig i stedet oplægget fra Christiansbjerg Fællesråd. Planen vil medvirke til et fald i kvarterets diversitet idet villak…

Nej tak til helhedsplanen for Randersvej

Jeg takker pænt nej til en ophobning af højere bebyggelse i harmoniske villakvarterer! Og jeg støtter 100 % Fællesrådene i Trøjborg, Risvangen og Christiansbjerg's indsigelser!!!

Modstander af helhedsplan for Randersvej

Vedhæftet

NEJ Til Helhedsplan

Bevar villaer på Christiansbjerg. Bevar villaer til unge nye familier. Bydelen skal ikke kun være boliger til studerende eller bitte små lejligheder. Få bygget Katrinebjerg færdigt…

Høringssvar

Vi er imod helhedsplanen på grund af manglende borgerinddragelse og fordi vigtige overvejelser som klimapåvirkning og trafik ikke er ordentligt belyst. Fællesrådenes forslag er bed…

Bevaring af villakvarter Aldersrovej-Barthsgade

I forlængelse af indlæg fra Trøjborg Fællesråd vil jeg gerne tilslutte mig, at villaområdet mellem Aldersrovej og Barthsgade bevares som det er, og at der ikke åbnes for byggeri i …

Nej tak til Helhedsplan Randersvej

Jeg er på mange måder uforståede, skuffet og skeptisk over udspillet til Helhedsplan Randersvej. En af strategierne er at nedrive huse og bygge lejligheder i et allerede velfung…

Protest mod helhedsplan

ABSOLUT NEJ TIL HELHEDSPLANEN!!! Christiansbjerg er et af de mest fantastiske områder i Århus, med lokalfællesskab, trygge omgivelser for børn og unge, og ikke mindst, masser af b…

Nej tak til helhedsplan

Jeg er enig i fællesrådenes indsigelse og ser ingen gode takter i helhedsplanen

NEJ TIL HELHEDSPLAN

Kan tilslutte mig fællesrådenes forslag, om at begrænse høj og mellemhøj bebyggelse til umiddelbar nærhed af Randersvej. Det giver absolut ingen mening, at spolere/nedrive velfung…

Angående. Høringssvaret.

Jeg tilslutter mig Christiansbjerg lokalråds forslag.

Nej tak til helhedsplanen for Christiansbjerg

Nej tak til helhedsplanen for Christiansbjerg. Hvis Århus skal være en grøn kommune vil det være en stor fejl at tillade at man rykker gode og solide huse ned for at bygge store b…

Helhedsplan for Randersvej

Det oplæg, som Christiansbjerg og Trøjborg Fællesråd, har lavet, kan jeg tilsluttte mig. Dvs. et kraftigt NEJ til 'Helhedsplan for Randersvej'. Helhedsplanen ønsker etagebyggeri…

NEJ til helhedsplan

Jeg tilslutter mig høringsvaret fra Christiansbjerg og Trøjborg Fællesråd. Vi er tilflytter på Risvang Alle og har det skønneste rækkehus gennem Århus boligforening. At 9 rækkehuse…

Protest!

Det ville være synd og skam, rigtigt ærgerligt og helt skørt, at spolere et stille og roligt boligkvarter, en dejlig oase tæt ved bymidten, med masser af grønt og frit kik til himl…

INDSIGELSE IMOD HELHEDSPLAN FOR RANDERSVEJ

Jeg er imod helhedsplanen og tilslutter mig fællesrådenes høringssvar.

INDSIGELSE IMOD HELHEDSPLAN FOR RANDERSVEJ

Jeg er imod helhedsplanen og tilslutter mig fællesrådenes høringssvar.

Nej tak til mere fortætning

Som beboer på Christiansbjerg, tilslutter jeg mig Christiansbjerg Fællesråd og Trøjborg Fællesråds kommentarer, forslag og ændringer til Helhedsplanen 2021 for Randersvej. Chris…

Nej Tak til "helhedsplan for randersvej"

Jeg er imod helhedsplanen og tilslutter mig forslaget fra Christiansbjerg og Trøjborgs Fællesråd. Særligt er jeg bekymret over planens punkt 3 omkring fortætning i området vest …

Høringssvar mod Helhedsplanen for Randersvej

Jeg er imod Helhedsplanen for Randersvej og tilslutter mig argumenterne herfor fremført i høringssvarene fra Christiansbjerg Fællesråd og Vejlauget Birkegade Ny Tjørnegade.

Høringssvar til Helhedsplan for Randersvej, maj - juni 2022

Jeg er imod Helhedsplanen for Randersvej, og tilslutter mig argumenterne herfor fremført i høringssvarene fra (1) Christiansbjerg Fællesråd, (2) Vejlauget Birkegade Ny Tjørnegade, …

Indsigelse

Jeg tilslutter mig fællesrådenes indsigelse.

Modsigelse

Jeg kan ikke bakke op om de nuværende planer om fortætning af omkring langs Randers vej og dertilhørende boligområder. Århus bør bære kendt for diversitet, hvor de er en god kont…

Positiv overfor helhedsplan af Randersvej.

Jeg synes, at helhedsplanen for Randersvej ser rigtigt spændende ud. Der er i den grad brug for forskønnelse både øst og vest for Randersvej. Jeg synes, at der trænger til en me…

Randersvej skal samle Christiansbjerg

Jeg bor udenfor området, men bevæger mig ofte rundt i området, så jeg vil være meget ked af at miste alle villaerne og de skønne haver med deres flora og fauna. Det vil også blive …

Fejl i planen?

Jeg vil gerne gøre indsigelse mod planerne om at tillade bebyggelse i 3-4 etager på Bygvangen 20-26. Disse matrikler grænser direkte op til huse bygget i et plan på nabomatrikler d…

HELHEDSPLANEN GÅR IMOD BÆREDYGTIGHED OG FÆLLESSKAB

(Se vedhæftede)

Høringssvar

Som beboer i kvarteret tilslutter jeg mig oplægget fra Christiansbjerg og Trøjborg fællesråd

Høringssvar fra Grundejerforeningen Uldalls Haver

Grundejerforeningen Uldalls Haver med 87 huse ser med bekymring på ønsket om at bygge tæt og højt i området syd for området. Vi er århusianere i et ældre villakvarter med næste…

Nej tak til etagebyggeri og fortætning på vejene omkring Randersvej

Nej tak til etagebyggeri og fortætning omkring Randersvej Hvordan kan Aarhus Kommune i flere år arbejde med en helhedsplan omkring Randersvej uden direkte at orientere de berørt…

Tilslutning til Fællesrådets høringssvar

Jeg tilslutter mig Fællesrådets høringssvar.

HVORFOR ØDELÆGGE ET MANGFOLDIGT OG VELFUNGERENDE BOLIGOMRÅDE TIL FORDEL FOR INTETSIGENDE BETONBYGGERI?

NEJ TAK TIL HELHEDSPLANEN: Aarhus er en by i udvikling, en by som på mange måder er nyskabende og er et ideal for andre byer at efterleve. I denne iver efter at være nytænkende o…

Kommuneplan

Jeg tilslutter mig fællesrådenes indsigelse.

Nej til Helhedsplanen

Jeg kan ikke tilslutte mig den forslåede helhedsplan. Det er stærkt bekymrende at Aarhus Kommune kæmper om at få presset flest muligt mennesker ind i byen på bekostning af velfun…

Randers vej skal samle Christiansbjerg …..

Nej til helhedsplanen langs Randers vej. Jeg har med interesse fulgt med i oplæggene og høringssvarene og byfortætningen langs Randers vej, da jeg har oplevet byfortætningen langs …

Høringssvar

Jeg tilslutter mig fællesrådenes indsigelse. Fingrene væk fra de charmerende, gamle villaområder og skønne haver, der giver kvarteret liv og kant. Ja tak til bedre forhold for cykl…

HELHEDSPLAN FOR RANDERSVEJ - Nej tak

Vi tilslutter os høringssvaret fra Christiansbjerg og Trøjborg Fællesråd med følgende tilføjelser: 1. Grundlaget for helhedsplanen er fra 2017 ”fortætning” – holder det stadig? C…

At sløjfe kolonihaver er at gå den gale vej.

Biodiversiteten i vore byområder skal øges, hvilket vil være med til at øge forekomsten af bier, insekter og sommerfugle, som jo er livsgrundlaget for mange af vores fugle, Og vi, …

Helhedsplan for Randersvej

Jeg tilslutter mig fællesrådenes indsigelse! Download høringssvar som pdf

Nej til helhedsplan for Randersvej

Jeg tilslutter mig fællesrådenes indsigelse!

HELHEDSPLAN FOR RANDERSVEJ

Jeg tilslutter mig fællesrådenes indsigelse!

Nej tak til helhedsplan for Randersvej

Jeg tilslutter mig fællesrådenes indsigelse!

ET RUNGENDE NEJ TIL HELHEDSPLAN FOR RANDERSVEJ

ET RUNGENDE NEJ TIL HELHEDSPLAN FOR RANDERSVEJ Jeg kan i alt væsentligt tilslutte mig oplægget af 4. april 2022 fra Christiansbjerg og Trøjborg Fællesråd i anledning af høringen…

Helhedsplan Randersvej

Hey, hvad har I gang i? Jeg ville ønske at jeg kunne få den foreslåede helhedsplan til at give anden mening end, ’nogen’ skal tjene mange penge. Men det kan jeg ikke. Når vi v…

Helhedsplan Randersvej

Jeg tilslutter mig fællesrådenes indsigelse.

Helhedsplan for Randersvej

Jeg tilslutter mig fællesrådets indsigelse.

Helhedsplan for Christiansbjerg og Trøjborg

Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Christiansbjerg og Trøjborg fællesråd. Jeg er meget bekymret for biodiversiteten i området, hvis de mange gamle villahaver erstattes af nye me…

Nej tak til helhedsplanen fra Aarhus Kommune

Jeg er imod helhedsplanen og støtter op om fællesrådenes indsigelse. Med de allerede tæt bebyggede områder og endnu flere planlagte bebyggelser har vi rigeligt med højhuse på Chris…

Helhedsplan for Randersvej

Jeg er imod helhedsplanen for Randersvej. Christiansbjerg har en høj diversitet med almennyttige boliger, ejerlejligheder, rækkehuse og villaer af forskellig størrelse. Områd…

Helhedsplan Randersvej

Som beboer i det skønne Risvangen er det mig en gåde, den måde hvorpå kommunen planlægger at ændre området. Risvangen er et yderst attraktivt område for familier i Århus. Det e…

Nej tak til helhedsplanen "Randersvej skal samle Christiansbjerg".

Nej tak til helhedsplanen "Randersvej skal samle Christiansbjerg". Jeg er født og opvokset på Christiansbjerg og det var en glædens dag, da vi selv købte hus på Christiansbjerg …

Nej tak til Helhedsplanen – bevar villakvartererne

TRYGT BARNDOMSLIV, GAMLE HAVER, FÆLLESSKAB OG DIVERSITET Jeg er imod Helhedsplanen for Randersvej, og jeg vil dele mine tanker herunder. Det er ærgerligt, at man vil slette h…

Nej til helhedsplan for Randersvej

Som husejere på Christiansbjerg i den potentielle nedrivningszone finder vi det chokerende og meget utilfredsstillende, at kommunen ikke har informeret os om helhedsplanen. Vigtig …

Randersvej

Jeg mener det er på tide at stoppe med at nedlægge børnevenlige villaer i området omkring Randersvej. Så byg gode senior boliger i stedet for alle de mikroboliger man bygger i da…

Indsigelse mod helhedsplanen for Randersvej

Jeg tilslutter mig høringsvaret fra Fællesrådene på Christiansbjerg og Trøjborg. At give mulighed for at rive velfungerende villaer ned for at bygge nye etageejendomme, vil fuldst…

Lad være med at ødelægge et velfungerende område

Den her helhedsplan er en ommer. Lad være med at ødelægge et særdeles velfungerende villakvarter bestående af gamle villaer bygget i gode materialer. Det er i orden at fokusere på …

Indsigelse mod den strategiske helhedsplan for Randersvej

Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Christiansbjerg og Trøjborg Fællesråd.

HELHEDSPLAN FOR RANDERSVEJ

Der er mange aspekter af den fremlagte helhedsplan som jeg er imod. Jeg hilser fornyelsen langs Randersvej velkommen, i det omfang at man kan skabe mere menneskevenlige aktivite…

Imod byfortætningen/helhedsplan og ødelæggelsen af villakvarter

HELHEDSPLANEN GÅR IMOD BÆREDYGTIGHED OG FÆLLESSKAB: Aarhus Kommune har de såkaldte Aarhus-mål, hvoraf mindst to af dem clasher behørigt med helhedsplanen for Randersvej. Det drej…

Fortætning på Christiansbjerg og Trøjborg

2 gamle kvarterer, med meget blandet bebyggelse, gamle 2+4 sals ejendomme, villeområder og nybyggede etageejendom. Det giver en meget blandet befolkningsgruppe og er det ikke det …

Helhedsplan for Randersvej

Jeg er bekymret for udviklingen af Christiansbjerg/Risvangen, hvis helhedsplanen gennemføres. Disse kvarterer fremstår nu som nogle dejlige boområder med grønne områder og biodiv…

Høringssvar

Jeg vil gerne tilføje et nej tak også til jeres plan om at ødelægge et dejligt område

Nej til helhedsplan!

Hvorfor fjerne velfungerende villaer, hvortil der er brugt tonsvis af materialer gennem de sidste 70 år, for bare at producere nye materialer i beton, glas, mursten og stål til nye…

Nej til Helhedsplan

Jeg tilslutter mig det er da helt hen i vejret !!

NEJ TAK TIL MERE ETAGEBYGGERI

De senere år har Århus oplevet en ret voldsom fortætning, som på ingen måder har bidraget positivt til byens særlige charme og byrum. Jeg siger derfor NEJ TAK til yderligere fortæt…

Nej tak - til helhedsplanen fra Aarhus Kommune

Jeg tilslutter mig høringsvaret fra Christiansbjerg og Trøjborg Fællesråd. Det er jo helt hen i vejret

Tilslutning

Jeg tilslutter mig høringssvaret

NEJ til ødelæggende Helhedsplan for Christiansbjerg og Riisvangen

Jeg tilslutter mig høringsvaret fra Christiansbjerg og Trøjborg Fællesråd. Super flot arbejde I har udført I jeres fritid. Stor ros til jer, at I også har sørget for borger indra…

Nej tak til Helhedsplanen for Randersvej - bevar villakvartererne

Jeg er, helt afgjort, imod Helhedsplanen for Randersvej - af flere årsager: 1. Planen vil medvirke til et fald i kvarterets diversitet idet villakvarteret mindskes. Området har …

Helhedsplan Randersvej

Høringssvar fra Forening til bevarelse af Trøjborgs diversitet

Helhedsplan for Randervej

Nej tak til byfortætning langs Randersvej og på Christiansbjerg. Aarhus har ikke brug for at der er flere indbyggere per kvadratmeter, så bibehold de velfungerende villakvarterer i…

Høringssvar

Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Christiansbjerg og Trøjborg Fællesråd af 4. april 2022

Du vil ikke længere kunne leve hele dit liv på Christiansbjerg

Jeg er stærkt kritisk overfor det præsenterede oplæg til helhedsplan for Randersvej og tilslutter mig det alternative oplæg fra Christiansbjerg og Trøjborg fællesråd. “Du kan le…

NEJ tak til helhedsplan

Vores børn, børnebørn, oldebørn og næste generation skal IKKE vokse op i et beton område. Når de i dag har muligheder for at vokse op i et naturskønt område som vores er i dag. V…

DROP HELHEDSPLANEN - BEVAR VILLAERNE

DROP HELHEDSPLANEN - BEVAR VILLAERNE Jeg er erklæret modstander af skitserne til en omfattende, ødelæggende og overflødig helhedsplan for Randersvej. Jeg synes, der er ræson…

Aarhus Kommunes forslag til helhedsplan for Randersvej

Jeg er imod Aarhus Kommunes forslag til helhedsplan for Randersvej. Kommunens plan for Randersvej medfører en væsentlig fortætning af området øst for Randersvej som følge af pla…

For meget etagebyggeri i Aarhus

I min optik er der alt for mange nye etagebyggerier i Aarhus. Det giver ingen mening at begynde og rive villaer ned for at lave mere etagebyggeri i Aarhus - Hvad med at leje det u…

Helhedsplanen for Randersvej

Jeg er imod Helhedsplanen for Randersvej, men tilslutter mig i stedet oplægget fra Christiansbjerg Fællesråd. Planen vil medvirke til et fald i kvarterets diversitet idet villak…

NEJ TIL HELHEDSPLANEN, Det er en OMMER!

NEJ TIL HELHEDSPLANEN. Jeg er imod helhedsplanen og tilslutter mig høringssvar fra Christiansbjerg og Trøjborg Fællesråd. Der er allerede sket en massiv "fortætning" i området om…

Nej tak til etagebyggeri

Vi siger klart nej tak til helhedsplanen for Randersvej. Vi mener ikke, at området kan klare den øgede belastning, der vil være med opførsel af etagebyggeri. Området er i forvejen…

NEJ TAK TIL HELHEDSPLANEN

Hvad er kvalitet? I efteråret 2021 overtog vi nøglerne til vores drømmehus. Vi havde ledt i flere år, og endelig viste det sig, at et hus på Hvedevangen levede op til alle vore…

Nej tak til helhedsplanen "Randersvej skal samle Christiansbjerg".

Jeg støttet ikke op om Århus kommunes helhedsplan. for Randersvej Jeg tror ikke på at kvartererne bliver grønne af de private villa bliver revet ned og bygget betonklodser, du v…

Bevar villaerne

Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Christiansbjerg og Trøjborg Fællesråd og siger Nej Tak til kommunens helhedsplan.

Bevar kulturen i Aarhus

Jeg tilslutter mig fællesrådets indsigelse

Nej tak til helhedsplanen "Randersvej skal samle Christiansbjerg".

Nej tak til helhedsplanen "Randersvej skal samle Christiansbjerg". Som opvokset på Christiansbjerg og hjemvendt efter en årrække er jeg rystet over de planer Århus Kommune her p…

NEJ TAK til helhedsplan for Randersvej.

Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Christiansbjerg og Trøjborg Fællesråd af 4. april 2022. Håbløst helhedplan uden forståelse for områderne og deres identitet.

Nej til helhedsplan for Randersvej

Helt overordnet støtter jeg forslaget fra Christianbjerg Fællesråd og Trøjborg Fællesråd af den 4. april i år og siger nej til kommunens såkaldte helhedsplan. Demokrati og trans…

Bevar kulturen i Århus

Jeg tilslutter mig fællestrådens indsigelse

Nej til yderligere fortætning af villakvarter

Vi er imod den fortætning af boligmassen, der lægges op til i helhedsplanen for Randersvej. Der er i forvejen sket en meget stor fortætning af kvarteret i området omkring Katrinebj…

Århus Kommunes planer om nedrivning af private villaer for at bygge højhuse ved Randersvej/Nordvestpassagen!

NEJ !!! – til byggeri i 5-6 etager i området ved Randersvej/Nordvestpassagen. Århus d, 21-05-2022 Vi har – ad omveje – i sidste øjeblik…

Helhedsplan for Randersvej

Jeg er imod helhedsplanen for Randersvej. Jeg er med på at der skal tænkes over støj og klimaløsninger, men er ikke enig i at det skal gribe så meget ind i et velfungerende bolig…

Helhedsplan randersvej

Jeg er imod Helhedsplanen for Randersvej. Planen vil medvirke til et fald i kvarterets diversitet idet villakvarteret mindskes. Området har allerede en høj grad af diversitet, m…

Helhedsplanen for Randersvej

Bevar villaerne på Risvangen Vi tilslutter os Christiansbjerg Fællesråds høringssvar, fordi vi er imod helhedsplanen. Og vi ønsker specifikt at udviklingsmuligheden med 3 - 4 …

Nej tak til Strategisk Helhedsplan for Randersvej

Som beboer på Trøjborg i område 040101BO bakker jeg op om Christiansbjerg og Trøjborg Fællesråds skitserede kort, hvor området syd for Nordre Ringgade tages ud af Helhedsplanen for…

Helhedsplanen for området omkring Randersvej

NEJ TIL HELHEDSPLANEN. Jeg er imod helhedsplanen og tilslutter mig høringssvar fra Christiansbjerg og Trøjborg Fællesråd.

Bevar de velfungerende villaområder

Vi vil tilslutte os den udbredte modstand mod helhedsplanen for Randersvej. Den er ikke lavet for vores skyld, som bor i området. Hvorfor ødelægge attraktive villakvarterer som fun…

Afskedsbrev til Christiansbjerg og Riisvangen

Jeg tilslutter mig fællesrådenes indsigelser.

Helhedsplan omkring Randersvej

Jeg er imod helhedsplanen og tilslutter mig hermed fællesrådets indsigelse.

Sammenhængende bydele

Helhedsplanen for Randersvej taler imod kommunens intentioner om at udvikle sammenhængende bydele hvor der er mulighed for at trives i et grønt, mangfoldigt liv i med blandet beboe…

.

Jeg er imod helhedsplanen, men tilslutter mig høringssvaret fra Christiansbjerg og Trøjborg Fællesråd af 4. april 2022

Støtte til Fællesrådenes ændringsforslag

Jeg tager skarpt afstand fra den fremlagte helhedsplan og er dybt bekymret for de konsekvenser implementering kan få for mig og min familie. Vi ønsker hverken at lade vores hus bli…

IMOD HELHEDSPLANEN FOR RANDERSVEJ

Jeg er KLART imod helhedsplanen for Randersvej. At man vælger at ville ændre (og ødelægge) et af Århus mest velfungerende og måske hyggeligste villakvarter stiller jeg mig uforstå…

NEJ til helhedsplanen.

Jeg er imod helhedsplanen, men tilslutter mig høringssvaret fra Christiansbjerg og Trøjborg Fællesråd af 4. april 2022.

Stærkt problematisk helhedsplan

Høringssvar på Helhedsplanen for Randersvej/Christiansbjerg. Det er med stor bekymring, at vi har læst oplægget til en helhedsplan for Randersvej, og det meget velbesøgte borgerm…

Helhedsplan Randersvej

Jeg vil hermed give min opbakning til til forslagene fra fællesrådene på Christiansbjerg og Trøjborg og samtidig udtrykke min store misfornøjelse med helhedsplanen, som er fremlagt…

Nej til Helhedsplanen Randersvej

Jeg på ingen måde ikke bakke op om en Helhedsplan der mindsker diversiteten i Riisvangen og som lader hånt om vores klima. I Riisvangen har vi i dag en stor socioøkomonmisk div…

Nej til helhedsplanen

Jeg er imod helhedsplanen og tilslutter mig hermed fællesrådets indsigelse.

Tilslutning til høringssvar

Jeg tilslutter mig høringssvaret fra christiansbjerg og Trøjborg fællesråd af 4. April 2022

Nej tak til helhedsplan

Jeg støtter fællesrådets indsigelse og er imod helhedsplanen.

Helhedsplan for Randersvej

Høringsvar vedrørende helhedsplan for Randersvej Vi ønsker hermed at fremføre en række bemærkninger til forslaget til helhedsplan for Randersvej udarbejdet september 2021. Bemærkn…

Helhedsplanen for Randersvej

Der er vedlagt fil

Byfortætning i bynære områder

Jeg er i mod den kraftige byfortætning. Jf. christiansbjerg og trøjborg rådets notat herom. Fortætning bør maksimalt ske ved op til to matrikeler fra randersvej

Helhedsplan - EN OMMER!

Jeg støtter fuldt ud fællesrådets indsigelse af helhedsplanen, som kan have forfærdelige konsekvenser for de velfungerende villakvarter og deres sammenhængskraft med skoler, instit…

Det bliver et "nej tak" fra os til helhedsplanen

Vi har i mange år måttet se på at vores elskede "grønne" Aarhus er blevet presset af tæt højt byggeri, skræk og rædsel for at denne udvikling nu planlægges langs Randersvej og i de…

Helhedsplenen bør revideres

Helhedsplanens omdannelse af området omkring Randersvej er meget omfattende, og vil hvis den tages til fuld udfoldelse føre til en radikal ændring af områdets sammenhæng. Jeg k…

Nej tak til helhedsplanen

Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Christiansbjerg Fællesråd. Vedtages helhedsplanen i dets nuværende udformning, vil det medføre store negative forandringer for de eksisterende …

Imod helhedsplanen for Randersvej

Imod helhedsplanen for Randersvej Jeg er ikke imod byfornyelse, men jeg er imod helhedsplanen for Randersvej. Ej heller kan jeg tilslutte mig Fællesrådenes anbefalinger, om etag…

Jeg er imod helhedsplanen for Randersvej

Jeg er imod helhedsplanen for Randersvej - det er et NEJ, fordi planen vil føre til et fald i kvarterets diversitet idet villakvarteret mindskes. området har allerede en høj grad …

I vores have bor en spætte - Lad vær' med at fortætte!

Jeg støtter ikke Helhedsplanen for Randersvej. Jeg bor med min familie på 4 på Birkegade, dvs i det område der ligger lige øst for letbane stationen ved Stockholmsgade og vi blev…

NEJ TAK TIL HELHEDSPLANEN FOR RANDERSVEJ

Jeg er stærkt imod kommunens forslag til helhedsplanen omkring Randersvej, da den indeholder elementer der vil ødelægge de velfungerende blandede kvarterer der ligger på begge side…

Helhedsplan for Randersvej

Generelle kommentarer til planen - Borgerinddragelsen har været for dårlig, og som børnefamilie kan vi ikke afspejle os i planen. Til trods for at kommunen allerede har en udmærke…

Jeg er imod helhedsplanen for Randersvej

Som beboer på Birkegade går min familie og jeg en usikker fremtid i møde hvis helhedsplanen vedtages som fremlagt. Vel at mærke uden vi har hørt det mindste om det før høringsproce…

Helhedsplan for Randersvej – Nej tak

Helhedsplan for Randersvej – Nej tak Som det første, vil jeg understrege, at jeg IKKE støtter op om Aarhus Kommunes helhedsplan for Randersvej. Som husejer og mor til 2 mindre bø…

Helhedsplan for Randersvej – Nej tak

Helhedsplan for Randersvej – Nej tak Som det første, vil jeg understrege, at jeg IKKE støtter op om Aarhus Kommunes helhedsplan for Randersvej. Som husejer i området mener jeg, a…

Uenig

Jeg støtter fællesrådets indsigelse og er imod helhedsplanen.

Randersvej samler Christiansbjerg

Jeg har erfaret, at kommunen planlægger at ændre området på begge sider af Randersvej og de dele af byen tæt ved til boligblokke fra 2-6 etager - højest ud mod Randersvej. Det kan…

Helhedsplanen for Randersvej, kan jeg ikke tilslutte mig

Kan på ingen måde støtte op om Aarhus kommunes forslag til ny Helhedsplan for Randersvej. Fortætning, øget logistik, og ødelæggelse af nogle fantastiske vilakvarter, tager jeg stær…

Høringssvar til HELHEDSPLAN FOR RANDERSVEJ. Strategisk helhedsplan for byudviklingen mellem Ringgaden og Ringvejen.

På orienteringsmødet den 5.maj blev det fremlagt, at der i Århus Kommune for tiden er over 8.500 ledige lejemål. Alene antallet af ledige lejemål må jo tilsige, at der ikke er beho…

Imod Helhedsplanen for Randersvej

Som villaejer, i et af de områder, der er berørt af Helhedsplanen for Randersvej, ønsker jeg at gøre indsigelse imod de foreliggende planer, om bl.a. fortætning og nedlæggelse af m…

Fraværende inddragelse

Birkegade og Ny Tjørnegade (med fælles vejlaug / forening godkendt af Aarhus Kommune og status af privat fællesvej) ligger indenfor 45 - 170 m. øst for Randersvej klos op ad (eller…

Høringssvar for Randersvej skal samle Christiansbjerg

Høringssvar for Randersvej skal samle Christiansbjerg HØRINGSSVAR MOD HELHEDSPLAN Som beboer på Riisvangen gennem mere end 35 år, har jeg med undren og frustration erfaret, at d…

Høringssvar /Randersvej

Vi slutter op om Christianbjerg fællesråds høringssvar, samt bakker op om alle høringssvar, der går imod helhedsplanen. Som beboere på Christiansbjerg siden 1984 holder vi meget…

Helhedsplan for Randersvej

Jeg deltog ved orienteringsmødet d. 5. maj 2022 på Katrinebjergskolen, hvor et primært argument for den fremlagte Helhedsplan var at "samle" områderne øst og vest for Randersvej. D…

Høring. Randersvej skal samle Christiansbjerg

Randersvej skal samle Christiansbjerg Som beboer og husejer i Uldalls haver kan jeg under ingen omstændigheder tilslutte mig helhedsplanen. Jeg finder det aldeles uacceptabelt…

Helhedsplan Randersvej

Jeg tilslutter mig fuldstædigt oplægget fra Christiansbjerg Fællesråd.

Helhedsplan for randersvej

Jeg siger nej tak til der skal bygges etageejendomme på Christians bjerg Randersvej

Helhedsplan for Randersvej.

Vi tager på det kraftigste afstand fra intentionerne i den skitserede ”Helhedsplan for Randersvej”. Vi er et ægtepar på 65 og 67 år, som i 36 år har boet på (den østlige side af) …

Høringssvar

Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Christiansbjerg og Trøjborg Fællesråd af 4. april 2022

Høringssvar mod Helhedsplan

Som beboer på Nordvestpassagen 67 siden 1990 har jeg et godt kendskab til og erfaring med at bo i området, hvor der påtænkes udarbejdet en helhedsplan, som vi i skrivelse af 4.apri…

Høringssvar mod helhedsplan

Som beboer på Nordvestpassagen gennem mere end 30 år, er det med stor undren og vrede, at vi har erfaret, at der er store planer om radikale forandringer af vores skønne kvarter. D…

Randersvej skal samle Christiansbjerg

Forslaget fra Aarhus kommune må blankt afvises, og stedet skal man se på forslaget fra de to fællesråd. Det er mig ubegribeligt at man kan foreslå en omdannelse af et velfungere…

Naboer til Fakta-planer, Kongsbergs Plads

Aarhus den 29.5.2022 Høringssvar på Helhedsplan for Randersvej Som nærmeste naboer til Fakta-butikken på Norges Alle var vi noget forundrede over at se i Helhedsplanen for Rand…

H429

Jeg er kraftigt imod helhedsplanen, men tilslutter mig høringssvar fra Christiansbjerg og trøjborg fællesråd af 4. April 2022

Indsigelse mod helhedsplan på Randersvej

Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Christiansbjerg og Trøjborg Fællesråd af 4. april 2022.

Indsigelse mod helhedsplan på Randersvej

Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Christiansbjerg og Trøjborg Fællesråd af 4. april 2022.

Høringssvar

Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Christiansbjerg og Trøjborg Fællesråd af 4. april 2022"

Nej tak til helhedsplanen

Jeg er kraftigt imod helhedsplanen, men tilslutter mig høringssvar fra Christiansbjerg og trøjborg fællesråd af 4. April 2022

Høringssvar

Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Christiansbjerg og Trøjborg Fællesråd af 4. april 2022.

NEJ til den strategiske helhedsplan for Randersvej

Jeg siger NEJ til den strategiske helhedsplan for Randersvej! Det gør mig både forundret og vred at man fra politisk hold indleder en proces for boligområderne omkring Randersvej, …

Høringssvar

Jeg er imod helhedsplanen, men tilslutter mig høringssvar fra Christiansbjerg og trøjborg fællesråd af 4. April 2022

INDSIGELSE MOD HELHEDSPLANEN

Som beboer i kvarteret Uldalls haver er jeg naturligvis mod helhedsplanen. Jeg støtter i stedet forslaget fra Christiansbjerg Fællesråd og Trøjborg Fællesråd, ligesom høringssvar H…

Tilslutning til høringssvaret

Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Christiansbjerg og Trøjborg Fællesråd af 4. april 2022.

Imod helhedsplanen for Randersvej og område

Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Christiansbjerg og Trøjborg Fællesråd af 4. april 2022.

Imod helhedsplanen for Randersvej

Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Christiansbjerg og Trøjborg Fællesråd af 4. april 2022.

Tilslutning til høringssvar fra fællesrådene

Som tidligere beboer i området tilslutter jeg mig høringssvaret fra Christiansbjerg og Trøjborg Fællesråd af 4. april 2022.

Høringssvar, Helhedsplan for Randersvej

Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Christiansbjerg og Trøjborg Fællesråd af 4. april 2022

Helhedsplan for Randersvej

Jeg tilslutter mig 100% indsigelsen fra Fællesrådene.

Randersvej helhedsplan

Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Christiansbjerg og Trøjborg Fællesråd af 4. april 2022

Bevar Riisvangen

Vi er overordnet enige i, at det er en god ide at udarbejde helhedsplaner som bindeled mellem kommuneplan og lokalplan i de områder, hvor der er ønske om byudvikling. Helhedsplanen…

HØ­RINGS­SVAR, HEL­HEDS­PLAN FOR RAN­DER­S­VEJ

Jeg til­slut­ter mig hø­rings­sva­ret fra Chri­sti­ans­b­jerg og Trøj­borg Fæl­les­råd af 4. april 2022.

HØRINGSVAR FOR RANDERSVEJ SKAL SAMLE CHRISTIANSBJERG

Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Christiansbjerg og Trøjborg Fællesråd af 4. april 2022

Høringssvar

Jeg tilslutter mig fællesrådenes indsigelse.

Randersvej skal samle Christiansbjerg

Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Christiansbjerg og Trøjborg Fællesråd af 4. april 2022.

Høringssvar, Helhedsplan for Randersvej

Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Christiansbjerg og Trøjborg Fællesråd af 4. april 2022.

Høringsvar for Randersvej skal samle Christiansbjerg

Vi, en familie på 7, er imod og kan ikke se den planmæssige begrundelse for, at give mulighed for 3 - 4 etagers byggeri på Bygvangen 20 - 26 og Havrebakken 3 - 5, som på alle sider…

Nedrivelse af villakvarterer og opførelse af etageegendomme er forkert

Jeg er imod at der skal nedrives endnu flere villaer på christiansbjerg og i områderne omkring Randersvej, for at der istedet for kan komme endnu flere høje etageejendomme end der …

Helhedsplan Randersvej

Jeg kan ikke tilslutte mig helhedsplanen , men støtter fællesrådenes forslag. Der er allerede sket byfortætning på begge sider af Randersvej. Mod øst er Risskovbrynet ikke geografi…

Høringssvar, HELHEDSPLAN FOR RANDERSVEJ

Vi er imod fortætning af vores dejlige kvarter. Opførelse af høje boligblokke langs Randersvej vil give voldsomme gener for os i Ny Tjørnegade i form af skygge- og indkig. Desuden…

Helhedsplan for Randersvej

Det er fuldstændig uhyggeligt at tænke på, at vores nabolag skal ødelægges på grund af vanvittige spekulationer, der gør det utrygt for os der bor her. Så STORT NEJ TAK!! Med ven…

Pas på en velfungerende og attraktiv bydel

Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Christiansbjerg og Trøjborg Fællesråd af 4. april 2022. Som beboer på en af de små veje på Christiansbjerg er jeg desuden bekymret for den traf…

På G. C. Amdrups Vej bor vi ikke på Christiansbjerg og helhedsplanen er ikke en helhedsplan

Jeg har boet i Riisvangen i 40 år, hvoraf jeg seneste 22 år har haft adresse på G. C. Amdrups Vej. Med den nye plan for Christiansbjerg vil vores vej blive delt således, at den øst…

Jeg er imod en helhedsplan, hvor borgere i området ikke er inddraget

Jeg er imod helhedsplan Randersvej, af følgende årsager: 1) Manglende borgerinddragelse 2) Beboersammensætning i området, herunder udfording med fast- …

Nej tak til byfortætning omkring Randersvej

Jeg forstår, at helhedsplanen for Randersvej ikke udtrykker konkrete planer for byggeri, men blot er et oplæg, som ville skulle konkretiseres i lokalplaner og, til sidst, byggetill…

Nej til en helhedsplan uden borgerinddragelse

Jeg er imod helhedsplan Randersvej, af følgende årsager: 1) Manglende borgerinddragelse 2) Beboersammensætning i området, herunder udfording med fast- …

Aarhus Smilets by – det er snart slut – jeg siger NEJ tak til helhedsplanen

Aarhus Smilets by – NEJ det er nærmere skyggens by. Igennem de seneste år er der sket byfortætning i Brynet, Christiansbjerg og mange andre steder her i området, hvornår er det nok…

Nej tak Helhedsplanen omkring Randersvej

Kære Helhedsplan omkring Randersvej. Det må siges du er kommet galt afsted i byen, din berettigelse høre desværre ikke hjemme i det ønskede område. I dag er vi et område fyldt med…

Nej tak til helhedsplanen i sin oprindelige form.

Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Christiansbjerg fællesråd og Trøjborg fællesråd.

Riisvangens historie som haveby - tegnet af arkitekt Høeg-Hansen - skal ikke forsvinde for at give plads til højhusbyggeri

Se vedhæftede dokument.

NEJ til helhedsplanen for området omkring Randersvej

Som beboer på Christiansbjerg må jeg sige NEJ til den helhedsplan for området omkring Randersvej, som er blevet fremlagt. Dette høringssvar er også et NEJ til Christiansbjerg fælle…

Nej til helhedsplan for Randersvej

Jeg syntes at det er fuldstændig vanvittigt at, man vælger at ødelægge så enestående et boligområde som Risvangen er, ved at bygge etagebyggeri efter etagebyggeri.

Randersvej skal samle Christiansbjerg

Vi vil gerne tilslutte os oplægget fra Christiansbjerg og Trøjborg fællesråd, som er et fornuftigt og velafbalanceret modsvar til kommunens helhedsplan, der tilsyneladende har som …

NEJ TAK TIL ØDELÆGGENDE BYFORTÆTNING

”Helhedsplanen for Randersvej” virker som et meget voldsomt og ødelæggende ”byfortætningsprojekt” på bekostning af to ellers velfungerende og attraktive boligområder på Christiansb…

Bevar villaerne på Christiansbjerg og Risvangen

Som børnefamilie på Christiansbjerg oplever vi, at mange børnefamilier er nødt til at flytte fra området, da der mangler villaer med haver, der er den mest optimale boform for en f…

HØRINGSSVAR - HELHEDSPLAN FOR RANDERSVEJ

Jeg ser generelt helhedsplanen som meget problematisk og støtter op om fællesrådets udlæg

Bevar Christiansbjerg

Se vedhæftet

RANDERSVEJ SKAL SPLITTE CHRISTIANSBJERG

Venligst se vedhæftet fil

INDSIGELSE MOD HELHEDSPLAN FOR RANDERSVEJ

Jeg er imod helhedsplanen og tilslutter mig forslaget fra Christiansbjerg og Trøjborgs Fællesråd. Som borger i Århus er jeg bekymret for de konsekvenser helhedsplanen vil få for…

Helhedsplan respons

Jeres helhedsplan har slet ikke naturen tænkt nok ind i det, vi har ikke brug for flere høje bygninger, det har vi i centrum, vi har brug for flere grønne arealer, mere bæredygtigh…

Jeg er imod helhedsplanen

Jeg er imod helhedsplanen fordi det ødelægger det ellers attraktive cristiansbjerg, ved at nedrive og omdanne størstedelen af området

Jeg er imod helhedsplanen og støtter op om fællesrådenes indsigelse

Jeg har vokset op og boet på Christiansbjerg størstedelen af mit liv, og synes det er så ærgerligt at se gamle venners hjem blive revet ned et efter et. Det er fint fungerende vill…

Helhedsplan for Randersvej

Efter en opvækst på Risvang alle, som var tryk og ikke mindst smuk, velkendt, farverig og overskuelig i sin harmoniske byggestil og hvor der var tilpas balance mellem det grønne og…

Bevar villakvarteret og dermed diversiteten i vores område..

Jeg er imod kommunens forslag til helhedsplan omkring Randersvej, da den indeholder elementer der vil ødelægge de velfungerende og blandet villakvarterer der ligger på begge sider.…

Afskedsbrev!!

Kære Riisvangen. Tusind tak for alt det du har givet min familie og jeg. Det blev et kort bekendtskab og jeg ville ønske at det kunne varer lidt længere. Men, vi lever i en ver…

Helhedsplan for Randersvej

Vi vil gerne tilslutte os oplægget fra Christiansbjerg og Trøjborg fællesråd (dateret 4. april 2022), som er et velgennemtænkt og velafbalanceret modsvar til Aarhus Kommunens helhe…

Helhedsplanen for Randersvej

Jeg er imod Helhedsplanen for Randersvej. Området er enestående og mange frydes over, at der så tæt på Randersvej findes hyggelige huse med frodige haver med kompostbunker og hækk…

Helhedsplanen Randersvej

Jeg er imod Helhedsplanen for Randersvej. Området er enestående og mange frydes over, at der så tæt på Randersvej findes hyggelige huse med frodige haver med kompostbunker og hækk…

Helhedsplan: Randersvej skal samle Christiansbjerg

Randersvej er – og vil vedblivende være – en hovedfærdselsåre til bl.a. Universitetet, Aarhus Midtby og Aarhus Ø. Det er en smuk men ikke realistisk tanke at skabe byrum langs den …

Bevar vores blandede kvarterer

Jeg er stærkt imod kommunens forslag til helhedsplan omkring Randersvej, da den indeholder elementer der vil ødelægge de velfungerende blandede kvarterer der ligger på begge sider.…

Nej tak til helhedsplanen for Randersvej

Jeg er imod helhedsplanen for Randersvej. Jeg bor med min familie i Riisvangen og ønsker, at dette område bevares som et villakvarter og det liv, der hører til dette. Vi har netop …

Helhedsplan for Randersvej

Helhedsplan med kedelige konsekvenser Jeg er bosat midt på Ny Tjørnegade blandt gode naboer. Vi bor i gode og sunde huse, der er løbende er ved­ligeholdt. Hvorfor skal et velfu…

Helhedsplanen Randersvej

Høringssvar vedrørende helhedsplanen Randersvej. Vi har boet i området i snart 10 år og må med beklagelse se til hvordan området ændrer karakter. Letbanens placering har måske vær…

Helhedsplan for Randersvej

NEJ TAK!!! Det håber vi IKKE bliver aktuelt Tænk hvor mange familier der kan blive berørt af en fuldstændig spekulativ økonomisk plan/ide. Det kan jo være, at de berørte familie…

Bevaring af blandet bydel

Kære Byråd og Rådmand Steen Stavnsbo, Som beboere på Riisvangen er vi noget bekymrede for den retning, som helhedsplanen for Randersvej ligger op til. Vi er i forvejen en bydel…

Randersvej skal samle Christiansbjerg

Jeg støtter det alternative forslag fra Christiansbjerg og Trøjborg Fællesråd, fordi dette forslag bevarer diversiteten i området på Christiansbjerg ved at bevare en masse store gr…

Nej tak til Helhedsplan for Riisvangen

Jeg synes denne helhedsplan lyder total vanvittig med de udfordringer Aarhus kommune allerede nu står overfor med "de gode skatteborgere/børnefamilierne”, som forlader Aarhus i sto…

Bevar villaerne

Jeg er imod at man ødelægger nogle af de bedste villakvarterer i Århus. Der er i forvejen højhuse på vej mange steder, fx Kalmargade, Katrinebjergvej, Jordbrovej og ved vandtårnet.…

Randersvej skal samle Christiansbjerg

Som dejlig beboer på Jordbrovej 1977 - 1980 og Telemarken 4 siden marts 1980 er min bekymring, at I i lokalplanen vil nedrive eksisterende villaer for at lave lejlighedsbyggeri i f…

NEJ TAK til Helhedsplanen for Randersvej

Jeg er imod Helhedsplanen for Randersvej, men tilslutter mig i stedet oplægget fra Christiansbjerg Fællesråd. Planen er med til at gøre området til lukket land for at børnefamil…

Ordentlighed i processen ønskes!

Helhedsplan baseret på en forældet arkitektur- og byudviklingspolitik Århus kommune er ved at udarbejde en ny politik for arkitektur og byudvikling, da den gældende politik fra 20…

Helhedsplanen er skudt helt ved siden af

Helhedsplanen og processen omkring udviklingen af den er skudt helt ved siden af, og det bliver derfor et nej tak herfra, men et ja tak til Fællesrådenes alternativ. På den grø…

Kommende bygggeri ud til Randersvej mellem Skovvangsvej og Bøgevej

Århus Byråd har i sin Helhedsplan udvalgt Randersvej som en af Aarhus’ vækstakser. Særligt området omkring Christiansbjerg på strækningen fra Ringgaden til Ringvejen. Den overordne…

Høringssvar angående Strategisk helhedsplan for Randersvej

Vejforeningen Dybkjærvej sender hermed sit høringssvar om helhedsplanen. Vi stiller os kritisk overfor forslaget og mener, at det bør ændres væsentligt. Vores kritik retter sig mod…

Ja tak til Helhedsplanen

Som borger og beboer i mere end 30 år i Aldersrokvarteret har jeg løbende fulgt udviklingen i området, både trafikalt og boligmæssigt. Derfor finder jeg det klogt og visionært, a…

Kommunen indfører evig utryghed i kvartererne langs Randersvej.

Boligkvartererne på hver side af Randersvej består for en stor del af villa- eller rækkehuskvarterer, hvor beboerne bor trygt og godt (indtil nu). Med den nye helhedsplan for Rand…

Nej tak til helhedsplan

Herfra et nej tak til helhedsplanen. Vi har et dejligt kvarter og det vil være ganske uhensigtsmæssigt at ændre så radikalt på det. Vi bor med Reginehøj i baghaven. Det lå der fø…

Nej til kommunens helhedsplan for Randersvej

Hermed vil jeg gerne tilslutte mig oplægget fra Christiansbjerg og Trøjborg fællesråd, som er et fornuftigt og velafbalanceret modsvar til kommunens helhedsplan, der tilsyneladende…

Familier fordrives fra deres boliger med den nuværende plan.

Er født, opvokset og har boet det meste af mit liv på Christiansbjerg, hvor en helhedsplan nu vil fordrive, stavnsbinde eller skabe en usikker fremtid for hundredvis af familier. E…

A. H. Winges vej som indfaldsvej til kæmpe nyt lejlighedsbyggeri på Randersvej

For det første må det være imod proces at vi ikke er blevet orienteret om at denne helhedsplan er i høring? Har man ønsket at kunne snige den igennem uden at borgerne blev informer…

Bevar villaerne i Riisvangen

Nej til flere nye etagebyggerier i Riisvangen og dermed nej til helhedsplan for Randersvej. Kære kommunalpolitiker lyt til borgere, vi vil meget gerne bevare vores attraktive loka…

Helhedsplan Randersvej

Jeg er meget imod de højhuse der påtænkes at opføre på Randersvej, det er nok med det der er opført på Stockholmsgade, Randersvej, jeg har opponeret mod det påtænkte byggeri på hjø…

Øv - vi blev overhovedet ikke inviteret til workshops i Riisvangen

Riisvangen er ikke blevet inddraget i Helhedsplanen for Randersvej Siden helhedsplanen for Randersvej strækker sig over 600 m på begge sider af Randersvej er det højst utilfredsst…

nedrivning af parcelhuse til fordel for etagebyggeri

Min indsigelse drejer sig om den del af planen, der giver mulighed for at rive et stort antal parcelhuse ned og erstatte dem med etagebyggeri. Helhedsplanen rummer flere fine ideer…

Pas på Risvangen - Nej til helhedsplan for Randersvej

Jeg håbede at politikkerne ved sidste valg blev opmærksomme på at de skal lytte til deres borgere - de kunne have sikret at der blev send en besked i E-boks til alle os der bor i R…

Helhedsplan omkring Randersvej

Som beboer - i 43 år - i Riisvangen tager jeg afstand fra Helhedsplanen omkring Randersvej. Villakvarteret Riisvangen er et smukt og grønt område med villaer fra 40’erne og 50’erne…

udviklings plan omkring Randersvej

Ja tak til kommunens forslag vedr. Udviklingsplan for området omkring Randersvej. For lokaliteten Barthsgade / Ndr. Ringgade og den vestlige del af Aldersrovej, er stationsnærheds…

Høringssvar omkring Helhedsplan omkring Randersvej

Vi tager stærkt afstand fra Helhedsplanen omkring Randersvej. Vi bor i Risvangen, et område med velholdte boliger, både ejer og almene, attraktivt kvarter for børnefamilier med leg…

Jeg kan ikke tilslutte mig kommunens forslag til Helhedsplan

Jeg kan ikke gå ind for den helhedsplan for Randersvej, som kommunen har fremlagt. Der må ikke nedrives flere villaer på Christiansbjerg/Riisvangen og områder deromkring. Hele om…

Christiansbjerg/Riisvangen

Høringssvar til Helhedsplan for Randersvej Jeg kan ikke tilslutte mig Aarhus kommunes Helhedsplan for Randersvej. Christiansbjerg Fællesråd og Trøjborg Fællesråd har 4.4.2022 l…

Randersvej skal samle Christiansbjerg - Strategisk Helhedsplan

Jeg er tilfældigt blevet opmærksom på, at der pågår en høring vedr. Helhedsplan for Randersvej, og det kan virkelig undre, at jeg som borger i det berørte område ikke er blevet inv…

Jeg kan ikke tilslutte mig helhedsplanen for Randersvej

Jeg kan ikke tilslutte mig helhedsplanen for Randersvej Jeg medgiver, at området omkring Randersvej fremstår "lettere fragmenteret med en stor variation i bebyggelsen ud til Rande…

Nej tak til yderligere byudvikling=villaafvikling på Christiansbjerg

Kære beslutningstagere, der ikke bor på Christiansbjerg/Risvangen – lyt efter og reagér/forhandl i f.t. fællesrådenes indlæg og høringssvarenes indsigelser, selv om det måtte være …

Helhedsplan Randersvej

Helhedsplan for Randersvej Det kan gøres bedre! Jeg blev forbløffet over at finde en pjece i min postkasse, afleveret af?, men I hvert tilfælde ikke af Århus kommune. Hvorfor …

Nej til helhedsplan Randersvej skal samle Christiansbjerg

ET STORT NEJ TAK! Ført undre det mig lidt, at sådan et vigtigt høringsforslag som berører så mange beboer i området Riisvangen og Christiansbjerg ikke er sendt ud via e-boks?. …

Nej til helhedsplan Randersvej skal samle Christiansbjerg

Nej til Helhedsplan Vi bor i dag et fantastisk villakvarter og det er derfor næsten uvirkeligt at I politikere kan finde på at skulle spolere dette for os. Vi elsker at se …

Nej til høringssvar Randersvej skal samle Christiansbjerg

NEJ NEJ NEJ til den foreslået helhedsplan fra Aarhus Kommunes side! Det er fuldstændig uacceptabelt, at man vil lave et så vanvittigt projekt i Aarhus Nord, som vil berøre så ma…

Støtter ikke Helhedsplan for Randersvej

Jeg støtter ikke den nuværende Helhedsplan. Planen er første skridt mod af fjerne vigtige gamle villaområder og omdanne disse til unødvendig og intetsigende byggeri. Dette bl.a. …

Et stort tab for Aarhus, at miste Riisvangens villakvarter i dens nuværende form..

Jeg er i mod helhedsplanen, som griber ind i et eksisterende meget velfungerende villakvarter i Riisvangen, som er en af perlerne i Aarhus, med stor befolkningsdiversitet, villaer …

Høringssvar, HELHEDSPLAN FOR RANDERSVEJ

Det er ikke blot skuffende, men totalt uacceptabelt, at Aarhus Kommune ikke udsender information om en så stor ændring i et områdes status som helhedsplanen åbner for. Havde Christ…

Høringssvar: helhedsplan for Randersvej

VEDRØRENDE HELHEDSPLAN FOR RANDERSVEJ Helhedsplanen for Randersvej åbner mulighed for opførelse af 3-4 etagers ejendomme på Bygvangen 20-26 og Havrebakken 3-5, hvilket jeg hermed …

Danmarks allermest trafikerede indfaldsvej skal samle den bydel den deler.

Kapitel 1 Danmarks allermest trafikerede indfaldsvej skal samle den bydel den deler. Området i og omkring Tjørnegaderne er kendetegnet ved en flot samling af boliger der stam…

Helhedsplan for Randersvej, Christiansbjerg

Jeg holder meget af det meget mangfoldige liv i Christiansbjerg området. Blandet befolkning i alle indkomstlag og folkeslag. Vi har ikke perfekte huse og haver - men det er her vi …

Helhedsplanen

Ser ingen mening med den nye helhedsplan. At rive velfungerende huse ned i et villakvarter for at bygge det samme kønsløse boligbyggeri som skyder op alle andre steder. Bevar det u…

Helhedsplan Randersvej

Vi bor i det områder, der er berørt af den helhedsplan, der er vedtaget for Randersvej i Aarhus mellem Ringgaden og Ringvejen. Vi ønsker indtrængende at gøre indsigelse imod de for…

Højhuse

Nu må det høre op med planerne om alle de højhuse her i området, det ødelægger hele christiansbjerg, Hvor bliver alle de grønne områder af Tror i skal rykke udenfor byen m…

Angående kommunens helhedsplan for Christiansbjerg

Jeg kan ikke støtte kommunens helhedsplan, men tilslutter mig helt og fuldt oplægget fra Christiansbjerg Fællesråd. Lene Hansen tilføjede et høringssvar den 23. maj 2022. Det ti…

Helhedsplan Randersvej

Følg høringsoplægget fra Christiansbjergs Fællesråd og Trøjborg Fællesråd

Udvikling - Ja Tak!

Som beboer i Ra mmeområde 04.01.01BOønsker jeg, at mit område – den nordlige del af området omkranset af Aldersrovej, Nordre Ringgade og Barthsgade – fastholdes som en del af Helhe…

Høringssvar til Helhedsplan for Randersvej

Høringssvar - Helhedsplan for Randersvej Jeg kan absolut ikke tilslutte mig Helhedsplanen for Randersvej. For stort set alle berørte parcelhusejere kom det som en stor overrask…

Helhedsplan som skal samle Christiansbjerg

Jeg kan ikke tilslutte mig kommunens helhedsplan for Christiansbjerg. Jeg stiller spørgsmålstegn ved udarbejdelse af CO-2 plan for projektet! Vi har i Århus en ambition om at væ…

Helhedsplan med potentiale OG stor risiko for fiasko

Hvis helhedsplanen bliver vedtaget, vil det være et afgørende skridt imod, at velfungerende lokalmiljøer risikerer at blive smadret. Det gælder bl.a. her på Ny Tjørnegade og Birkeg…

Helhedsplan vedr. Randersvej

Jeg kan på ingen måde tilslutte mig kommunens helhedsplan vedr. "Randersvej skal samle Christiansbjerg. Århus kommune har en plan om at være CO2 neutral i 2030 - jeg ser denne p…

Høringssvar Helhedsplan Randersvej

Se vedhæftede

Protest mod Helhedsplan for Randersvej

Vi bor umiddelbart øst for det ny etagebyggeri der netop nu bliver opført vest for Randersvej med grænse til Stokholmsgade og Kalmargade. Eftermiddags- og aftensolen som vi plejer…

Høringssvar til Helhedsplan for Randersvej

Høringssvar til Helhedsplan for Randersvej Oplægget fra Christiansbjerg Fællesråd er forfattet af mennesker, den gennem en kortere eller længere årrække har boet i området, og …

Vedr. helhedsplan for Randersvej

Vi er imod den foreliggende helhedsplan for Randersvej, men støtter den alternative plan fra Christiansbjerg og Trøjborg Fællesråd. Vi har boet på Bygvangen siden 1986 og er meget …

Helhedsplan for Randersvej

Jeg er imod helhedsplanen for Randersvej. Jeg har boet i kvarteret siden 1949 og jeg er kommet i kvarteret siden 1938. Planen for Randersvej, der i sin nuværende form griber ind i …

Utilfredshed med "Helhedsplan for Randersvej"

Jeg har for nyligt deltaget i høring om helhedsplanen for Randersvej. Jeg bor i det berørte smukke område i Riisvangen med harmoniske 50’er villaer, som repræsenterer såvel et st…

Jeg er imod helhedsplanen men støtter fællesrådenes alternative forslag

Jeg er imod helhedsplanen for Randersvej. Jeg flyttede netop til dette dejlige villakvarter i 2019 fordi det var et af de få bynære villakvartere i Aarhus. En fortætning af kvarter…

Randersvej skal samle Christiansbjerg

Langsigtet og strategisk planlægning af byområder er et vigtigt redskab for at forhindre en uhen­sigtsmæssig udvikling af byrummet, og jeg støtter således principielt arbejdet for …

vedr. helhedsplan randersvej

Vi bor i et meget by nært og attraktivt villa kvarter, vi er ret vilde med det, og er meget ked af i vil omdanne det til lejligheder og højhuse. Vi er ekstrem glade for at bo her..…

Høringssvar vedr. helhedsplan for Randersvej

Langsigtede, strategiske planlægning af byområder er et vigtigt redskab for at forhindre en uhensigtsmæssig udvikling af byrummet, og jeg støtter således principielt arbejdet for e…

Randersvej skal samle Christiansbjerg

Jeg bor i Christiansbjergs ældste hus på østsiden af Randersvej. Det er bygget i 1870, - altså meget længe før Randersvej blev udvidet og så befærdet som nu. I de 40 år, jeg har …

Vedr. helhedsplan for Randersvej

Jeg er imod helhedsplanen for Randersvej, men tilslutter mig i stedet forslag fra Christiansbjerg og Trøjborg fællesråd.

Helhedsplan Christiansbjerg

Jeg bemærker at kommunen påtænker at genåbne Langelandsgade for højresvingende trafik fra Stjernepladsen. Det er tilfredsstillende at kommunen kan indse og reagere på fejlagtige b…

Jeg er imod Helhedsplanen for Randersvej, men tilslutter mig i stedet oplægget fra Christiansbjerg Fællesråd.

Planen vil medvirke til et fald i kvarterets diversitet idet villakvarteret mindskes. Området har allerede en høj grad af diversitet, med en god blanding af almennyttige boliger, v…

Høringssvar – Helhedsplan for Randersvej

Som beboer nær Randersvej er jeg naturligvis bekymret over både fortætning, indkigsgener og manglende aftensol i mit hjem. Men helhedsplanen får mig også til at betvivle, om det er…

Høringssvar vedrørende "Randersvej skal samle Christiansbjerg"

Jeg er imod Helhedsplanen for Randersvej, men tilslutter mig i stedet oplægget fra Christiansbjerg Fællesråd. Planen, som den fremstår i nuværende form, vil medvirke til et fald…

Helhedsplan for Randersvej

RANDERSVEJ SKAL SAMLE CHRISTIANSBJERG Forslag og ændringer til Helhedsplan for Randersvej, september 2021 1. Området for helhedsplanen ændres, således at området alene er Randers…

Bemærkninger til Helhedsplan Randersvej

Til Århus kommune. Høringssvar til Helhedsplan for Randersvej. Århus kommune har udarbejdet en helhedsplan for Randersvej, og indenfor helhedsplanen er der lokalplan nr. 104…

Farvel til børnefamilierne?

Først og fremmest en bemærkning omkring borgerinddragelsen i processen for Helhedsplanen: Det er yderst bekymrende, at kommunen ikke vælger at sende information om Helhedsplanen …

Nej til Helhedsplan for Randersvej

Jeg kan på ingen måde acceptere helhedsplanen for Randersvej . Villakvarterene skal bevares . Jeg tilslutte mig forslaget fra Christianbjerg Fællesråd

Helhedsplan for Randersvej

“Jeg er imod Helhedsplanen for Randersvej” Da det vil påvirke muligheden for at børnefamilier kan bo i bynære villaer. Århus kommune oplever i forvejen at børnefamilier flytter …

Helhedsplan for Randersvej

Jeg vil hermed gerne udtrykke min dybfølte modstand mod den helhedsplan, som er udarbejdet for Randersvej. Det vil jeg uddybe i det følgende: Det anføres i planen, at der skal vær…

Helhedsplan Randersvej

Planen vil medvirke til et fald i kvarterets diversitet idet villakvarteret mindskes. Området har allerede en høj grad af diversitet, med en god blanding af almennyttige boliger, v…

Støtter op om Christiansbjerg Fællesråds indsigelse til planen

Hermed vil jeg oplyse at jeg fuldt ud støtter op om Christiansbjerg Fællesråds indsigelse og forslag til denne hørring. Jeg tænker Christiansbjerg har lagt grund til nok etageby…

Nej til helhedsplanen for Randersvej

Som repræsentanter for alle os der bor i Aarhus Kommune, så er det jeres ansvar at sikre, at "borgerne" bliver hørt. Det er netop derfor vi har stemt på Jer. Hvordan trives en bø…

Helhedsplan for Randersvej

Det er forstemmende at betragte, hvordan kommunens fortætningsstrategi og jagt på profit ikke kender nogen grænser. Man skaber med denne plan stor usikkerhed om fremtiden for en …

Nej tak til nuværende helhedsplan - villakvartererne skal låses

Jeg er uenig i Aarhus Kommunes foreslåede helhedsplan for Christiansbjerg. Villakvarteret skal låses, så der ikke risikeres opkøb og omdannelse af karreer, der kan ødelægge omr…

Dybt uenig i helhedsplanen for Randersvej

Jeg er dybt uenig i helhedsplanen for Randersvej. Villakvarterer skal bevares som de er - og bør låses fremadrettet. Det kan ikke passe at velfungerende huse skal rives ned f…

Høringssvar til Helhedsplan for Randersvej – Aarhus Kommune

Høringssvar til Helhedsplan for Randersvej – Aarhus Kommune Det er ikke særligt overraskende at jeg ikke finder helhedsplanen for Randersvej for en god plan. Og at jeg lodret er u…

Helhedsplan for Randersvej

I Aarhus Kommunes besynderlige - og bestemt ikke korrekturlæste - helhedsplan for Randersvej, optræder ordet "barriere" 12 gange. Påstanden er at Randersvej udgør en barriere der p…

Nej til kommunens helhedsplan for Randersvej.

Se vedhæftede fil.

Helhedsplan for Randersvej

Helhedsplanen er uambitiøs. Det er en byggeplan til investorer og ikke visionær byplanlægning! De mest bæredygtige kvadratmeter er dem i IKKE nybygger… Cement og beton er det mest…

Vedr. helhedsplan for Randersvej

Kære Aarhus Kommune Jeg skriver dette som bekymret borger, da jeg er blevet bekendt med helhedsplanen for Christiansbjerg og Risvangen. Området rummer stor diversitet med en …

Jeg vil bevare mit hus

Jeg er født og har boet hele mit liv på Bakkevænget. I må ikke tage vores dejlige kvarter fra os. Med jeres plan kommer der til at være store højhuse i min baghave og folk vil købe…

Høringssvar randersvej

Jeg er imod helhedsplanen for randersvej fordi jeg ikke vil af med mit hus og ikke ønsker indkig fra naboblok samt skygge pga blokken hele eftermiddagenn. Desuden synes jeg at der…

Helheldsplanen for Randersvej - bør justeres og kvalitetssikres

Det soleklare overordnede svar på Helhedsplanen er, at det er en klar ”ommer”! Planen er faglig utrolig tynd – fraværende konsekvensanalyser på bl.a. trafik, miljø, boligsammensæt…

helhedsplan for randersvej

Helhedsplanen må på nuværende tidspunkt betragtes som en lævn fra det forhenværende byråds sammensætning. Står citaterne fra Steen Stavsbo i aarhus stiftidende til troende vedr. ag…

Imod helhedsplanen for Randersvej

Vi er ikke imod byfornyelse. Ej heller at der kan være brug for helhedsplaner for at tage beslutninger for et område for fremtidig planlægning, men vi er imod helhedsplanen for Ran…

IMOD HELHEDSPLANEN, STØTTER I STEDET FÆLLESRÅDENES PLAN.

Borgerne i Aarhus har gennem de seneste år været vidner til en fortætning i store dele af Aarhus, med boligejendomme der optimeres ud fra developernes økonomiske tilgang som foræld…

Høringssvar i forhold til helhedsplanen: Randersvej skal samle Christiansbjerg.

Hvornår er nok, nok? Det siger sig selv, at jeg, som villaejer, hustru, mor til tre og arbejdende i Aarhus, er imod helhedsplanen for vores område. En (usynlig) plan, som v…

Helhedsplan for Randersvej.

Jeg bor i et dejligt paracelhus på Hvedevangen 13, 8200 Aarhus N, som bliver omfattet af denne helhedsplan for Randersvej, hvor Aarhus Kommune vil give tilladelse til at bygge op t…

Jeg mangler ord…

Jeg mangler i hvert fald pæne ord!! For 14 dage siden åbnede jeg min postkasse og dér imellem reklamer og Aarhus onsdag finder jeg et stykke papir, der er kastet i af en beboer…

Høringssvar vedr. Randersvej skal samle Christiansbjerg

Jeg er stærkt i mod helhedsplanen for Randersvej fordi: Klimaaftrykket gør det uhyre problematisk at rive fuldt funktionsdygtige og vedligeholdte villaer ned for at bygge etagebo…

Høringssvar angående helhedsplan for Randersvej

Vi er ikke imod byfornyelsen, men er af den klare overbevisning, at byfornyelsen bør tage udgangspunkt i kvarterets eksisterende kvaliteter og ikke medføre indlysende forringelser …

Støtte til fællesrådene og nej til klimaskade og tab af biodiversitet pga ekstra etager i villakvartererne

Kære Rune Hørdum Jørgensen og Teknik og Miljø Vi har læst kommunens oplæg og fællesrådenes alternative forslag med stor interesse. Der er mange gode hensigter i kommunens oplæg,…

Helhedsplanen for Randersvej

Nej tak! Først en specifik kommentar til Helhedsplanen for Bygvangen, en vej i villakvarteret Risvangen: Vi kan ikke se den planlægningsmæssige begrundelse for at give muligh…

Randersvej skal samle Christiansbjerg - helhedsplan

Området der berøres i planen er karakteriseret ved at have en bred diversitet blandt boligtyperne og derved også indbyggerne. Her er både almennyttige boliger, rækkehuse, andelsbol…

Imod helhedsplanen. Støtter i stedet fællesrådenes plan.

Jeg er imod planen, som på mange måder ikke hænger sammen efter min mening, og som vil ødelægge området. Det fremgik jo også på mødet d. 5/5, at der var mange ting, som ikke var…

Imod planen om højhuse på Randersvej

Som borger i Aarhus gennem mange år er jeg dybt frustreret over den fortætningsplan Aarhus kommune byrådet forvalter vores by . Kvarter Risvangen som et hele er et område med sjæl …

Jeg er imod helhedsplanen, men støtter Fællesrådenes alternative forslag

Jeg kan tilslutte mig Fællesrådenes alternative forslag til helhedsplan, samt tilføje og fremhæve nogle vinkler, som jeg finder vigtige at tage højde for og hensyn til. Jeg bor…

Helhedsplan for Randersvej

Jeg er imod helhedsplanen for Randersvej, men tilslutter mig i stedet forslaget for Christiansbjerg og Trøjborg fællesråd.

Helhedsplan for Randersvej

Jeg ønsker ikke de foreslåede ændringer. De vil ikke give et bedre eller kønnere mijø for de mennesker der skal bo her i forhold til de muligheder der df nu. Hvis hensynet til dyr,…

Randersvej skal samle Christiansbjerg

Forslag og ændringer til Helhedsplan for Randersvej, september 2021 1. Området for helhedsplanen ændres, således at området alene er Randersvej fra Ndr. Ringgade til Ringvejen. –…

Imod Helhedsplanen for Randersvej - tilslutter mig oplægget fra Christianbjerg Fællesråd

Jeg er imod Helhedsplanen for Randersvej, men tilslutter mig i stedet oplægget fra Christiansbjerg Fællesråd. Planen vil medvirke til et fald i kvarterets diversitet idet villakva…

Helhedsplan for Randersvej

Jeg er imod Helhedsplanen for Randersvej. - Planen vil medvirke til et fald i kvarterets diversitet idet villakvarteret mindskes. Området har allerede en høj grad af diversitet, m…

Helhedsplanen Christiansbjerg/Risvangen/Randersvej

Jeg er imod helhedsplanen for Christiansbjerg/Risvangen/Randersvej. Jeg støtter forslaget fra Christiansbjerg og Trøjborg Fællesråd.

Imod helhedsplanen Randersvej

Jeg er imod Helhedsplanen for Randersvej, men støtter forslaget fra Christiansbjerg og Trøjborg Fællesråd.

Nej tak til helhedsplan

Jeg er imod helhedsplanen Randersvej, men støtter op om forslag fra Christiansbjerg fællesråd. Det er ærgerlig at ødelægge et dejligt og eftertragtet villakvarter.

Imod helhedsplanen Randersvej

Jeg er blevet bekendt med helhedsplanen Randersvej og undre mig over, at planen skal være så vidtrækkende. Jeg forstår, at man vil bygge ved Randersvej. Udnytte gamle grunde med …

Helhedsplan for Randersvej

Vi er mange på Christiansborg, der er bekymrede for helhedsplanen for Randersvej. Som det er nu,er vores område præget af god diversitet af boligtyper og beboere - børnefamilier, p…

Hørringssvar.

Som beboer på Vejlbyringvej må jeg meddele jeg er imod planen. På papiret lyder det jo flot " forskønnelse " af området omkring Randersvej. Det er jo et gammelt salgs triks. bild…

Helhedsplan Randersvej

Jeg er meget bekymret for at de i forvejen meget pressede trafikale forhold vest for Randersvej bliver meget forværrede hvis planen med at lede mere trafik ind ad Stockholmsgade f…

Jeg er imod helhedsplanen for Randersvej og støtter alternativet fra de to fællesråd.

Villakvartererne på begge sider af Randersvej risikerer en stor forandring til det værre, hvis der bygges højere og tættere. Villaerne er attraktive for børnefamilier og hvis der b…

Ja tak til helhedsplanen for Randersvej

Der er mangel på billige boliger med adgang til gode forbindelser til offentlig transport og en overkommelig afstand på cykel til arbejdspladser og studier. Derfor bakker jeg op om…

Imod Helhedsplanen for Randersvej - for oplæg fra Christiansbjerg Fællesråd

Jeg er imod Helhedsplanen for Randersvej, men tilslutter mig i stedet oplægget fra Christiansbjerg Fællesråd. Der er en række grunde for dette, herunder: - Gammelt og historiske b…

Christiansbjerg

Er i opmærksomme på, at den øgede tunge trafik på Randersvej gør det svært at lave et hyggeligt og sikkert miljø omkring letbanen! De bygherre der bygger, bliver rige på bekostni…

Ja tak til hyggeligt, charmerende, historisk og diversificeret boligkvarter

Som boer på Christiansbjerg vil jeg gerne officielt sige ja tak til det hyggelige og diversificerede bebyggelse som præger denne del af byen. Og nej tak til etagebyggeri. Overalt i…

Mere grønt - mindre beton

Jeg bakker op om Christiansbjerg Fællesråds forslag til helhedsplanen. Først hamrede de pæle i på Møllevangen, så hamrede de pæle i på Stockholmsgade. Nu har vi haft en rimelig fr…

Høringssvar i forbindelse med Strategisk helhedsplan for Randersvej

Vi er imod "Strategisk helhedsplan for Randersvej" som grundlag for den fremtidige byudvikling på Christiansbjerg. Vi har følgende kommentarer til dens indhold og beslutningsproces…

Nej tak til helhedsplan. Ja tak til forslag fra Christiansbjerg Fællesråd

Nej tak til helhedsplan og nej tak til mere byfortætning på Christiansbjerg Ja tak til forslag fra Christiansbjerg Fællesråd og Trøjborg fællesråd som jeg støtter. Christians…

Helhedsplan for Randersvej

Et konkret spørgsmål: I planen står der, at byggehøjden skal aftage, når afstanden øges til Randersvej. Dette blev gentaget på borgermødet den 5. maj. Men når man ser på den øvers…

Parkeringsforhold

I forbindelse med den store fortætning af Christiansbjerg vil jeg håbe, at byrådet vil kræve, at alle bygherrerne sørger for at der minimum bygges/etableres mindst en parkeringspl…

Helhedsplan Randersvej

Det vil være forkert , at ødelægge et kvarter som Risvangen. Der er allerede stor diversitet , med mange almennyttige parcelhuse og rækkehuse. Til gengæld , kan jeg tilslutte mig…

Imod ombygning af Risvangen

Jeg er meget imod Helhedsplanen for Randersvej, men tilslutter mig i stedet oplægget fra Christiansbjerg Fællesråd. Det ville være en skændsel at nedlægge et af de mest eftertr…

Bolig plan christiansbjerg

Jeg ønsker ikke den planlagte bolig plan vedtaget

Vedr. helhedsplan for Randersvej

Til Aarhus Kommune Vi er imod den foreliggende helhedsplan for Randersvej, men støtter op om ændringsplaner fra Christiansbjerg og Trøjborg Fællesråd. Vi går ind for bevarelse af…

Helhedsplan Randersvej skal samle Christianbjerg

Jeg er imod helhedsplanen for Randersvej, og tilslutter mig Christiansbjerg Fællesråds høringssvar.

Høring ang.Randersvej/ Christansbjerg

“Jeg er imod Helhedsplanen for Randersvej, men tilslutter mig i stedet oplægget fra Christiansbjerg Fællesråd.” Planen vil medvirke til et fald i kvarterets diversitet idet vill…

IMOD HELHEDSPLANEN FOR RANDERSVEJ! STOP OG LYT!

Man kunne få den tanke, at en markant tilbagegang til borgmesterens parti ved sidste kommunalvalg, kunne tilvejebringe en vis form for refleksion over vælgernes klare signal til de…

Helhedsplan for Randersvej

Jeg er imod helhedsplanen for Randersvej, og tilslutter mig Christiansbjerg Fællesråds høringssvar.

Hørringssvar helhedsplan Randersvej

På vegne af husstanden Ørebrogade 7 kan vi ikke bakke op om den kommunale 'helhedsplan for vækstaksen Randersvej'. Vi beder lokalpolitikkerne og kommunen sikre eksistensen af de ek…

Helhhedsplan for Randersvej

Som beboer i i mere end 50 år i et grønt villakvarter, hvor den ene villa efter den anden renoveres, forskønnes og fornys, bekymrer det mig at se, at kvarteret år efter år vansires…

Helhedsplanen for Randersvej

I forbindelse med køb af hus i Egegade i 2010 nærlæste vi naturligvis den daværende lokalplan for området, idet man på dette tidspunkt forberedte en nedrivning af huse langs Rander…

Nej tak til helhedsplanen for Randersvej

Jeg kan på ingen møde støtte op om op den foreslåede helhedsplan for Randersvej. I min optik vil højhuse ikke bidrage til at ”gøre letbanestoppene til steder hvor man har lyst til …

Helhedsplan Randersvej.

Jer er imod flere høje huse. Århus N er en bydel med blandet bebyggelse. De lave 1 plans villahuse er med til at gøre bydelen til det den er. Højhuse er IKKE med til at give et att…

Jeg er imod Helhedsplanen for Randersvej

Planen tilgodeser ikke ambitionen om et grønnere Århus. Der lægges i planen op til små områder med ensidig vegetation med træer og græs. I villakvartererne findes i dag en bred veg…

Nej tak til mere byfortætning

Som beboer i et af de andre få villakvarterer indenfor Ringvejen må jeg på det kraftigste tage afstand fra flere planer om byfortætning på bekostning af os der allerede bor her! So…

Helhedsplan Randersvej

Jeg er imod helhedsplanen for Randersvej / Risvangen Det vil medføre gener for allerede beboere i forhold til solen da højt byggeri vil sende skygger langt ind over anden be…

Parkeringskaos

Der er mange gode grunde til at protestere mod denne plan. En blandt mange er at der allerede nu er parkeringskaos på Risvangen. Med mange farlige, ulovlige parkeringer, der uundg…

Jeg er imod helhedsplanen for Randersvej

Jeg er imod helhedsplanen for Randersvej. Jeg tilslutter mig oplægget fra Christiansbjerg fællesråds.

Imod Helhedsplanen for Randersvej

Planen vil medvirke til et fald i kvarterets diversitet idet villakvarteret mindskes. Området har allerede en høj grad af diversitet, med en god blanding af almennyttige boliger, v…

Helhedsplan Randersvej

Jeg er imod helhedsplanen på Randersvej

Jeg er imod helhedsplan for Randersvej

Mener bestemt ikke at man skal nedrive velbevarede, sunde huse, blot for at bygge høje etagebyggeri. Det ødelægger et dejligt kvarter med bynære huse, hvor huslejen oveni købet er …

Helhedsplanen.

Jeg er stærkt imod helhedsplanen for Randersvej !!!!!

Imod helhedsplan for Randersvej

Jeg er imod helhedsplanen for Randersvej.

Randersvej skal samle Christiansbjerg

Jeg tilslutter mig Christiansbjerg Fællesråds høringssvar. Som mange af de andre svarende, ser jeg også en voldsom fortætning i området, som i resten af Aarhus bymidte og nær-bymi…

Helhedsplanen for Randersvej

Jeg er imod Helhedsplanen for Randersvej da den fuldstændig ødelægger området og den historie som Christiansbjerg har. Planen mindsker muligheden for at børnefamilier kan bo i bynæ…

Helhedsplan randersvej

Jeg er imod helhedsplanen for randersvej. Riisvangen og villakvartererne her omkring er velfungerende og der er både boligforeninger, private villaer, store huse og små samt rækkeh…

Randersvej skal beskyttes

Der skal sættes begrænsninger på 4 etager ud til og lands Randersvej fra universitet til Danmarks radio. Der må ikke fjernes yderligere bebyggelser som rækkehus og villa, eller eks…

Høringssvar

Jeg tilslutter mig fællesrådenes høringssvar. Fortætningen i det berørte område på Christiansbjergsiden er allerede accelereret. Der bygges højt, tæt og hurtigt med omfattende …

Byfortætning af eksisterende bebyggelse

Et ønske fra Aarhus kommune omkring byfortætning og omdannelse af villakvarterer til middelhøj bebyggelse! At åbne op for muligheden, at flere matrikler i de bagvedliggende boligom…

Tilslutter mig fuldt ud Christiansbjergfællesråds høringssvaret.

Tilslutter mig fuldt ud Christiansbjergfællesråds høringssvaret.

Høringssvar

Tilslutter mig fuldt ud Christiansbjergfællesråds høringssvaret.

Høringssvar Christiansbjerg

Som beboer i kvarteret tilslutter jeg mig oplægget fra Christiansbjerg og Trøjborg fællesråd

Randersvej skal samle Christiansbjerg

Som beboer i Risvangen i over 35 år, og før da 13 år på Trøjborg, har jeg svært ved at se, at kommunens planer vil samle Christiansbjerg, snarere tværtimod. Jeg kan derfor fuldtud …

Høringssvar

Som beboer i kvarteret tilslutter jeg mig oplægget fra Christiansbjerg og Trøjborg fællesråd. Det blev meget præcist beskrevet på byrådsmødet af 15. december 2021: Det fremlagte…

Randersvej Skal samle Christiansbjerg

Jeg støtter op om Christiansbjerg og Trøjborg fællesråds forslag.

Høringssvar

Jeg tilslutter mig oplægget fra Christiansbjerg Fællesråd og Trøjborg Fællesråd.

Høringssvar

Jeg tilslutter mig oplægget fra Christiansbjerg Fællesråd og Trøjborg Fællesråd. Herfra et nej tak til yderligere fortætning af og omkring villaområder. Det er en skam at Aarhus…

Randersvej skal samle Christiansbjerg

Som beboer i kvarteret tilslutter jeg med oplægget fra Christiansbjerg og Trøjborg fællesråd.

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H429

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00