Gå til hovedindhold

Randersvej skal samle Christiansbjerg

Strategisk helhedsplan for Randersvej er i høring fra den 7. april til den 2. juni 2022

Orienteringsmødet for helhedsplanen der blev afholdt den 5. maj, kan ses via dette link: https://youtu.be/N8PGDCFHuzo

 

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

 

Aarhus Byråd har udvalgt Randersvej, som en af Aarhus’ vækstakser. Særligt området omkring Christiansbjerg på strækningen fra Ringgaden til Ringvejen, har potentiale for at kunne fornyes på en måde, der kan skabe mere og bedre by, og være hjem for mange fremtidige aarhusianere.

Helhedsplanen sætter de helt overordnede rammer for, hvordan områdets sammenhængskraft skal styrkes, bygninger skal bygges, trafikale systemer skal struktureres og hvordan de miljømæssige forhold kan udvikles og indrettes på en klog og bæredygtig måde i fremtiden. I planen gør vi en indsats for, at områderne omkring letbanestoppene omdannes til mødesteder med hver deres identitet. Letbanestoppene skal fungere som steder, hvor man har lyst til at blive hængende, når man stiger af letbanen, eller stoppe op og få vejret på cykelturen op ad Randersvej.

Helhedsplanen kan ses her

Miljørapport

Samtidig med Helhedsplanen er der udarbejdet en Miljørapport.

Miljørapporten kan ses på denne side under "Materialer".

Udvidet inddragelsesproces

Byrådet vedtog i december 2021 i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg, at der blev etableret en udvidet inddragelsesproces af Christiansbjerg og Trøjborg Fællesråd. Dette samarbejde har fundet sted i februar/marts 2022 og er udmøntet i de to fællesråds forslag til ændringer, der er vedlagt som bilag til denne høring. Vi opfordrer til, at man orienterer sig i fællesrådendes forslag til ændringer sammen med helhedsplanen og indgiver sit høringssvar på baggrund af disse.

Oplæg og bilag fra fællesrådene kan ses på denne side under "Materialer".

Byrådsbeslutning

Helhedsplanen er godkendt på Byrådsmødet den 15. december 2021. I referatet fra mødet kan du se indstillingen og alle bilag.

Se referatet her

Orienteringsmøde

Fællesrådene på Christiansbjerg og Trøjborg inviterer sammen med Aarhus Kommune til orienteringsmøde:

Torsdag den 5. maj 2022, kl. 17:00 - 19:00 på Katrinebjergskolens aula, Katrinebjergvej 60 i Aarhus N

Yderligere oplysninger om mødet kan ses på Høringsportalen under "Begivenheder" - Klik her

 

Materialer (2)

Høringssvar (115)

Helhedsplan som skal samle Christiansbjerg

Jeg kan ikke tilslutte mig kommunens helhedsplan for Christiansbjerg. Jeg stiller spørgsmålstegn ved udarbejdelse af CO-2 plan for projektet! Vi har i Århus en ambition om at væ…

Helhedsplan med potentiale OG stor risiko for fiasko

Hvis helhedsplanen bliver vedtaget, vil det være et afgørende skridt imod, at velfungerende lokalmiljøer risikerer at blive smadret. Det gælder bl.a. her på Ny Tjørnegade og Birkeg…

Helhedsplan vedr. Randersvej

Jeg kan på ingen måde tilslutte mig kommunens helhedsplan vedr. "Randersvej skal samle Christiansbjerg. Århus kommune har en plan om at være CO2 neutral i 2030 - jeg ser denne p…

Høringssvar Helhedsplan Randersvej

Se vedhæftede

Protest mod Helhedsplan for Randersvej

Vi bor umiddelbart øst for det ny etagebyggeri der netop nu bliver opført vest for Randersvej med grænse til Stokholmsgade og Kalmargade. Eftermiddags- og aftensolen som vi plejer…

Høringssvar til Helhedsplan for Randersvej

Høringssvar til Helhedsplan for Randersvej Oplægget fra Christiansbjerg Fællesråd er forfattet af mennesker, den gennem en kortere eller længere årrække har boet i området, og …

Vedr. helhedsplan for Randersvej

Vi er imod den foreliggende helhedsplan for Randersvej, men støtter den alternative plan fra Christiansbjerg og Trøjborg Fællesråd. Vi har boet på Bygvangen siden 1986 og er meget …

Helhedsplan for Randersvej

Jeg er imod helhedsplanen for Randersvej. Jeg har boet i kvarteret siden 1949 og jeg er kommet i kvarteret siden 1938. Planen for Randersvej, der i sin nuværende form griber ind i …

Utilfredshed med "Helhedsplan for Randersvej"

Jeg har for nyligt deltaget i høring om helhedsplanen for Randersvej. Jeg bor i det berørte smukke område i Riisvangen med harmoniske 50’er villaer, som repræsenterer såvel et st…

Jeg er imod helhedsplanen men støtter fællesrådenes alternative forslag

Jeg er imod helhedsplanen for Randersvej. Jeg flyttede netop til dette dejlige villakvarter i 2019 fordi det var et af de få bynære villakvartere i Aarhus. En fortætning af kvarter…

Randersvej skal samle Christiansbjerg

Langsigtet og strategisk planlægning af byområder er et vigtigt redskab for at forhindre en uhen­sigtsmæssig udvikling af byrummet, og jeg støtter således principielt arbejdet for …

vedr. helhedsplan randersvej

Vi bor i et meget by nært og attraktivt villa kvarter, vi er ret vilde med det, og er meget ked af i vil omdanne det til lejligheder og højhuse. Vi er ekstrem glade for at bo her..…

Høringssvar vedr. helhedsplan for Randersvej

Langsigtede, strategiske planlægning af byområder er et vigtigt redskab for at forhindre en uhensigtsmæssig udvikling af byrummet, og jeg støtter således principielt arbejdet for e…

Randersvej skal samle Christiansbjerg

Jeg bor i Christiansbjergs ældste hus på østsiden af Randersvej. Det er bygget i 1870, - altså meget længe før Randersvej blev udvidet og så befærdet som nu. I de 40 år, jeg har …

Vedr. helhedsplan for Randersplan

Jeg er imod helhedsplanen for Randersvej, men tilslutter mig i stedet forslag fra Christiansbjerg og Trøjborg fællesråd.

Helhedsplan Christiansbjerg

Jeg bemærker at kommunen påtænker at genåbne Langelandsgade for højresvingende trafik fra Stjernepladsen. Det er tilfredsstillende at kommunen kan indse og reagere på fejlagtige b…

Jeg er imod Helhedsplanen for Randersvej, men tilslutter mig i stedet oplægget fra Christiansbjerg Fællesråd.

Planen vil medvirke til et fald i kvarterets diversitet idet villakvarteret mindskes. Området har allerede en høj grad af diversitet, med en god blanding af almennyttige boliger, v…

Høringssvar – Helhedsplan for Randersvej

Som beboer nær Randersvej er jeg naturligvis bekymret over både fortætning, indkigsgener og manglende aftensol i mit hjem. Men helhedsplanen får mig også til at betvivle, om det er…

Høringssvar vedrørende "Randersvej skal samle Christiansbjerg"

Jeg er imod Helhedsplanen for Randersvej, men tilslutter mig i stedet oplægget fra Christiansbjerg Fællesråd. Planen, som den fremstår i nuværende form, vil medvirke til et fald…

Helhedsplan for Randersvej

RANDERSVEJ SKAL SAMLE CHRISTIANSBJERG Forslag og ændringer til Helhedsplan for Randersvej, september 2021 1. Området for helhedsplanen ændres, således at området alene er Randers…

Bemærkninger til Helhedsplan Randersvej

Til Århus kommune. Høringssvar til Helhedsplan for Randersvej. Århus kommune har udarbejdet en helhedsplan for Randersvej, og indenfor helhedsplanen er der lokalplan nr. 104…

Farvel til børnefamilierne?

Først og fremmest en bemærkning omkring borgerinddragelsen i processen for Helhedsplanen: Det er yderst bekymrende, at kommunen ikke vælger at sende information om Helhedsplanen …

Nej til Helhedsplan for Randersvej

Jeg kan på ingen måde acceptere helhedsplanen for Randersvej . Villakvarterene skal bevares . Jeg tilslutte mig forslaget fra Christianbjerg Fællesråd

Helhedsplan for Randersvej

“Jeg er imod Helhedsplanen for Randersvej” Da det vil påvirke muligheden for at børnefamilier kan bo i bynære villaer. Århus kommune oplever i forvejen at børnefamilier flytter …

Helhedsplan for Randersvej

Jeg vil hermed gerne udtrykke min dybfølte modstand mod den helhedsplan, som er udarbejdet for Randersvej. Det vil jeg uddybe i det følgende: Det anføres i planen, at der skal vær…

Helhedsplan Randersvej

Planen vil medvirke til et fald i kvarterets diversitet idet villakvarteret mindskes. Området har allerede en høj grad af diversitet, med en god blanding af almennyttige boliger, v…

Støtter op om Christiansbjerg Fællesråds indsigelse til planen

Hermed vil jeg oplyse at jeg fuldt ud støtter op om Christiansbjerg Fællesråds indsigelse og forslag til denne hørring. Jeg tænker Christiansbjerg har lagt grund til nok etageby…

Nej til helhedsplanen for Randersvej

Som repræsentanter for alle os der bor i Aarhus Kommune, så er det jeres ansvar at sikre, at "borgerne" bliver hørt. Det er netop derfor vi har stemt på Jer. Hvordan trives en bø…

Helhedsplan for Randersvej

Det er forstemmende at betragte, hvordan kommunens fortætningsstrategi og jagt på profit ikke kender nogen grænser. Man skaber med denne plan stor usikkerhed om fremtiden for en …

Nej tak til nuværende helhedsplan - villakvartererne skal låses

Jeg er uenig i Aarhus Kommunes foreslåede helhedsplan for Christiansbjerg. Villakvarteret skal låses, så der ikke risikeres opkøb og omdannelse af karreer, der kan ødelægge omr…

Dybt uenig i helhedsplanen for Randersvej

Jeg er dybt uenig i helhedsplanen for Randersvej. Villakvarterer skal bevares som de er - og bør låses fremadrettet. Det kan ikke passe at velfungerende huse skal rives ned f…

Høringssvar til Helhedsplan for Randersvej – Aarhus Kommune

Høringssvar til Helhedsplan for Randersvej – Aarhus Kommune Det er ikke særligt overraskende at jeg ikke finder helhedsplanen for Randersvej for en god plan. Og at jeg lodret er u…

Helhedsplan for Randersvej

I Aarhus Kommunes besynderlige - og bestemt ikke korrekturlæste - helhedsplan for Randersvej, optræder ordet "barriere" 12 gange. Påstanden er at Randersvej udgør en barriere der p…

Nej til kommunens helhedsplan for Randersvej.

Se vedhæftede fil.

Helhedsplan for Randersvej

Helhedsplanen er uambitiøs. Det er en byggeplan til investorer og ikke visionær byplanlægning! De mest bæredygtige kvadratmeter er dem i IKKE nybygger… Cement og beton er det mest…

Vedr. helhedsplan for Randersvej

Kære Aarhus Kommune Jeg skriver dette som bekymret borger, da jeg er blevet bekendt med helhedsplanen for Christiansbjerg og Risvangen. Området rummer stor diversitet med en …

Jeg vil bevare mit hus

Jeg er født og har boet hele mit liv på Bakkevænget. I må ikke tage vores dejlige kvarter fra os. Med jeres plan kommer der til at være store højhuse i min baghave og folk vil købe…

Høringssvar randersvej

Jeg er imod helhedsplanen for randersvej fordi jeg ikke vil af med mit hus og ikke ønsker indkig fra naboblok samt skygge pga blokken hele eftermiddagenn. Desuden synes jeg at der…

Høringssvar randersvej

Jeg er imod helhedsplanen for randersvej fordi jeg ikke vil af med mit hus og ikke ønsker indkig fra naboblok samt skygge pga blokken hele eftermiddagenn. Desuden synes jeg at der…

Helheldsplanen for Randersvej - bør justeres og kvalitetssikres

Det soleklare overordnede svar på Helhedsplanen er, at det er en klar ”ommer”! Planen er faglig utrolig tynd – fraværende konsekvensanalyser på bl.a. trafik, miljø, boligsammensæt…

Støtte til det alternative forslag fra fællesrådene

jeg støtter det alternative forslag fra fællesrådene.

helhedsplan for randersvej

Helhedsplanen må på nuværende tidspunkt betragtes som en lævn fra det forhenværende byråds sammensætning. Står citaterne fra Steen Stavsbo i aarhus stiftidende til troende vedr. ag…

Imod helhedsplanen for Randersvej

Vi er ikke imod byfornyelse. Ej heller at der kan være brug for helhedsplaner for at tage beslutninger for et område for fremtidig planlægning, men vi er imod helhedsplanen for Ran…

IMOD HELHEDSPLANEN, STØTTER I STEDET FÆLLESRÅDENES PLAN.

Borgerne i Aarhus har gennem de seneste år været vidner til en fortætning i store dele af Aarhus, med boligejendomme der optimeres ud fra developernes økonomiske tilgang som foræld…

Høringssvar i forhold til helhedsplanen: Randersvej skal samle Christiansbjerg.

Hvornår er nok, nok? Det siger sig selv, at jeg, som villaejer, hustru, mor til tre og arbejdende i Aarhus, er imod helhedsplanen for vores område. En (usynlig) plan, som v…

Helhedsplan for Randersvej.

Jeg bor i et dejligt paracelhus på Hvedevangen 13, 8200 Aarhus N, som bliver omfattet af denne helhedsplan for Randersvej, hvor Aarhus Kommune vil give tilladelse til at bygge op t…

Jeg mangler ord…

Jeg mangler i hvert fald pæne ord!! For 14 dage siden åbnede jeg min postkasse og dér imellem reklamer og Aarhus onsdag finder jeg et stykke papir, der er kastet i af en beboer…

Høringssvar vedr. Randersvej skal samle Christiansbjerg

Jeg er stærkt i mod helhedsplanen for Randersvej fordi: Klimaaftrykket gør det uhyre problematisk at rive fuldt funktionsdygtige og vedligeholdte villaer ned for at bygge etagebo…

Høringssvar angående helhedsplan for Randersvej

Vi er ikke imod byfornyelsen, men er af den klare overbevisning, at byfornyelsen bør tage udgangspunkt i kvarterets eksisterende kvaliteter og ikke medføre indlysende forringelser …

Støtte til fællesrådene og nej til klimaskade og tab af biodiversitet pga ekstra etager i villakvartererne

Kære Rune Hørdum Jørgensen og Teknik og Miljø Vi har læst kommunens oplæg og fællesrådenes alternative forslag med stor interesse. Der er mange gode hensigter i kommunens oplæg,…

Helhedsplanen for Randersvej

Nej tak! Først en specifik kommentar til Helhedsplanen for Bygvangen, en vej i villakvarteret Risvangen: Vi kan ikke se den planlægningsmæssige begrundelse for at give muligh…

Randersvej skal samle Christiansbjerg - helhedsplan

Området der berøres i planen er karakteriseret ved at have en bred diversitet blandt boligtyperne og derved også indbyggerne. Her er både almennyttige boliger, rækkehuse, andelsbol…

Imod helhedsplanen. Støtter i stedet fællesrådenes plan.

Jeg er imod planen, som på mange måder ikke hænger sammen efter min mening, og som vil ødelægge området. Det fremgik jo også på mødet d. 5/5, at der var mange ting, som ikke var…

Imod planen om højhuse på Randersvej

Som borger i Aarhus gennem mange år er jeg dybt frustreret over den fortætningsplan Aarhus kommune byrådet forvalter vores by . Kvarter Risvangen som et hele er et område med sjæl …

Jeg er imod helhedsplanen, men støtter Fællesrådenes alternative forslag

Jeg kan tilslutte mig Fællesrådenes alternative forslag til helhedsplan, samt tilføje og fremhæve nogle vinkler, som jeg finder vigtige at tage højde for og hensyn til. Jeg bor…

Helhedsplan for Randersvej

Jeg er imod helhedsplanen for Randersvej, men tilslutter mig i stedet forslaget for Christiansbjerg og Trøjborg fællesråd.

Helhedsplan for Randersvej

Jeg ønsker ikke de foreslåede ændringer. De vil ikke give et bedre eller kønnere mijø for de mennesker der skal bo her i forhold til de muligheder der df nu. Hvis hensynet til dyr,…

Randersvej skal samle Christiansbjerg

Forslag og ændringer til Helhedsplan for Randersvej, september 2021 1. Området for helhedsplanen ændres, således at området alene er Randersvej fra Ndr. Ringgade til Ringvejen. –…

Imod Helhedsplanen for Randersvej - tilslutter mig oplægget fra Christianbjerg Fællesråd

Jeg er imod Helhedsplanen for Randersvej, men tilslutter mig i stedet oplægget fra Christiansbjerg Fællesråd. Planen vil medvirke til et fald i kvarterets diversitet idet villakva…

Helhedsplan for Randersvej

Jeg er imod Helhedsplanen for Randersvej. - Planen vil medvirke til et fald i kvarterets diversitet idet villakvarteret mindskes. Området har allerede en høj grad af diversitet, m…

Helhedsplanen Christiansbjerg/Risvangen/Randersvej

Jeg er imod helhedsplanen for Christiansbjerg/Risvangen/Randersvej. Jeg støtter forslaget fra Christiansbjerg og Trøjborg Fællesråd.

Nej tak til helhedsplan

Jeg er imod helhedsplanen Randersvej, men støtter op om forslag fra Christiansbjerg fællesråd. Det er ærgerlig at ødelægge et dejligt og eftertragtet villakvarter.

Imod helhedsplanen Randersvej

Jeg er blevet bekendt med helhedsplanen Randersvej og undre mig over, at planen skal være så vidtrækkende. Jeg forstår, at man vil bygge ved Randersvej. Udnytte gamle grunde med …

Helhedsplan for Randersvej

Vi er mange på Christiansborg, der er bekymrede for helhedsplanen for Randersvej. Som det er nu,er vores område præget af god diversitet af boligtyper og beboere - børnefamilier, p…

Hørringssvar.

Som beboer på Vejlbyringvej må jeg meddele jeg er imod planen. På papiret lyder det jo flot " forskønnelse " af området omkring Randersvej. Det er jo et gammelt salgs triks. bild…

Helhedsplan Randersvej

Jeg er meget bekymret for at de i forvejen meget pressede trafikale forhold vest for Randersvej bliver meget forværrede hvis planen med at lede mere trafik ind ad Stockholmsgade f…

Jeg er imod helhedsplanen for Randersvej og støtter alternativet fra de to fællesråd.

Villakvartererne på begge sider af Randersvej risikerer en stor forandring til det værre, hvis der bygges højere og tættere. Villaerne er attraktive for børnefamilier og hvis der b…

Ja tak til helhedsplanen for Randersvej

Der er mangel på billige boliger med adgang til gode forbindelser til offentlig transport og en overkommelig afstand på cykel til arbejdspladser og studier. Derfor bakker jeg op om…

Imod Helhedsplanen for Randersvej - for oplæg fra Christiansbjerg Fællesråd

Jeg er imod Helhedsplanen for Randersvej, men tilslutter mig i stedet oplægget fra Christiansbjerg Fællesråd. Der er en række grunde for dette, herunder: - Gammelt og historiske b…

Christiansbjerg

Er i opmærksomme på, at den øgede tunge trafik på Randersvej gør det svært at lave et hyggeligt og sikkert miljø omkring letbanen! De bygherre der bygger, bliver rige på bekostni…

Ja tak til hyggeligt, charmerende, historisk og diversificeret boligkvarter

Som boer på Christiansbjerg vil jeg gerne officielt sige ja tak til det hyggelige og diversificerede bebyggelse som præger denne del af byen. Og nej tak til etagebyggeri. Overalt i…

Mere grønt - mindre beton

Jeg bakker op om Christiansbjerg Fællesråds forslag til helhedsplanen. Først hamrede de pæle i på Møllevangen, så hamrede de pæle i på Stockholmsgade. Nu har vi haft en rimelig fr…

Høringssvar i forbindelse med Strategisk helhedsplan for Randersvej

Vi er imod "Strategisk helhedsplan for Randersvej" som grundlag for den fremtidige byudvikling på Christiansbjerg. Vi har følgende kommentarer til dens indhold og beslutningsproces…

Nej tak til helhedsplan. Ja tak til forslag fra Christiansbjerg Fællesråd

Nej tak til helhedsplan og nej tak til mere byfortætning på Christiansbjerg Ja tak til forslag fra Christiansbjerg Fællesråd og Trøjborg fællesråd som jeg støtter. Christians…

Helhedsplan for Randersvej

Et konkret spørgsmål: I planen står der, at byggehøjden skal aftage, når afstanden øges til Randersvej. Dette blev gentaget på borgermødet den 5. maj. Men når man ser på den øvers…

Parkeringsforhold

I forbindelse med den store fortætning af Christiansbjerg vil jeg håbe, at byrådet vil kræve, at alle bygherrerne sørger for at der minimum bygges/etableres mindst en parkeringspl…

Randersvej skal samle Christiansbjerg

Undertegnede ønsker ikke, at der kommer flere beboere langs vækstakse, Der synes allerede at være problemer med trafik og parkering. Helhedsplanen vil gerne øge sammenhængen imelle…

Helhedsplan Randersvej

Det vil være forkert , at ødelægge et kvarter som Risvangen. Der er allerede stor diversitet , med mange almennyttige parcelhuse og rækkehuse. Til gengæld , kan jeg tilslutte mig…

Imod ombygning af Risvangen

Jeg er meget imod Helhedsplanen for Randersvej, men tilslutter mig i stedet oplægget fra Christiansbjerg Fællesråd. Det ville være en skændsel at nedlægge et af de mest eftertr…

Bolig plan christiansbjerg

Jeg ønsker ikke den planlagte bolig plan vedtaget

Vedr. helhedsplan for Randersvej

Til Aarhus Kommune Vi er imod den foreliggende helhedsplan for Randersvej, men støtter op om ændringsplaner fra Christiansbjerg og Trøjborg Fællesråd. Vi går ind for bevarelse af…

Helhedsplan Randersvej skal samle Christianbjerg

Jeg er imod helhedsplanen for Randersvej, og tilslutter mig Christiansbjerg Fællesråds høringssvar.

Høring ang.Randersvej/ Christansbjerg

“Jeg er imod Helhedsplanen for Randersvej, men tilslutter mig i stedet oplægget fra Christiansbjerg Fællesråd.” Planen vil medvirke til et fald i kvarterets diversitet idet vill…

IMOD HELHEDSPLANEN FOR RANDERSVEJ! STOP OG LYT!

Man kunne få den tanke, at en markant tilbagegang til borgmesterens parti ved sidste kommunalvalg, kunne tilvejebringe en vis form for refleksion over vælgernes klare signal til de…

Helhedsplan for Randersvej

Jeg er imod helhedsplanen for Randersvej, og tilslutter mig Christiansbjerg Fællesråds høringssvar.

Hørringssvar helhedsplan Randersvej

På vegne af husstanden Ørebrogade 7 kan vi ikke bakke op om den kommunale 'helhedsplan for vækstaksen Randersvej'. Vi beder lokalpolitikkerne og kommunen sikre eksistensen af de ek…

Helhhedsplan for Randersvej

Som beboer i i mere end 50 år i et grønt villakvarter, hvor den ene villa efter den anden renoveres, forskønnes og fornys, bekymrer det mig at se, at kvarteret år efter år vansires…

Helhedsplanen for Randersvej

I forbindelse med køb af hus i Egegade i 2010 nærlæste vi naturligvis den daværende lokalplan for området, idet man på dette tidspunkt forberedte en nedrivning af huse langs Rander…

Nej tak til helhedsplanen for Randersvej

Jeg kan på ingen møde støtte op om op den foreslåede helhedsplan for Randersvej. I min optik vil højhuse ikke bidrage til at ”gøre letbanestoppene til steder hvor man har lyst til …

Helhedsplan Randersvej.

Jer er imod flere høje huse. Århus N er en bydel med blandet bebyggelse. De lave 1 plans villahuse er med til at gøre bydelen til det den er. Højhuse er IKKE med til at give et att…

Jeg er imod Helhedsplanen for Randersvej

Planen tilgodeser ikke ambitionen om et grønnere Århus. Der lægges i planen op til små områder med ensidig vegetation med træer og græs. I villakvartererne findes i dag en bred veg…

Nej tak til mere byfortætning

Som beboer i et af de andre få villakvarterer indenfor Ringvejen må jeg på det kraftigste tage afstand fra flere planer om byfortætning på bekostning af os der allerede bor her! So…

Helhedsplan Randersvej

Jeg er imod helhedsplanen for Randersvej / Risvangen Det vil medføre gener for allerede beboere i forhold til solen da højt byggeri vil sende skygger langt ind over anden be…

Parkeringskaos

Der er mange gode grunde til at protestere mod denne plan. En blandt mange er at der allerede nu er parkeringskaos på Risvangen. Med mange farlige, ulovlige parkeringer, der uundg…

Jeg er imod helhedsplanen for Randersvej

Jeg er imod helhedsplanen for Randersvej. Jeg tilslutter mig oplægget fra Christiansbjerg fællesråds.

Imod Helhedsplanen for Randersvej

Planen vil medvirke til et fald i kvarterets diversitet idet villakvarteret mindskes. Området har allerede en høj grad af diversitet, med en god blanding af almennyttige boliger, v…

Helhedsplan Randersvej

Jeg er imod helhedsplanen på Randersvej

Jeg er imod helhedsplan for Randersvej

Mener bestemt ikke at man skal nedrive velbevarede, sunde huse, blot for at bygge høje etagebyggeri. Det ødelægger et dejligt kvarter med bynære huse, hvor huslejen oveni købet er …

Helhedsplanen.

Jeg er stærkt imod helhedsplanen for Randersvej !!!!!

Imod helhedsplan for Randersvej

Jeg er imod helhedsplanen for Randersvej.

Randersvej skal samle Christiansbjerg

Jeg tilslutter mig Christiansbjerg Fællesråds høringssvar. Som mange af de andre svarende, ser jeg også en voldsom fortætning i området, som i resten af Aarhus bymidte og nær-bymi…

Helhedsplanen for Randersvej

Jeg er imod Helhedsplanen for Randersvej da den fuldstændig ødelægger området og den historie som Christiansbjerg har. Planen mindsker muligheden for at børnefamilier kan bo i bynæ…

Helhedsplan randersvej

Jeg er imod helhedsplanen for randersvej. Riisvangen og villakvartererne her omkring er velfungerende og der er både boligforeninger, private villaer, store huse og små samt rækkeh…

Randersvej skal beskyttes

Der skal sættes begrænsninger på 4 etager ud til og lands Randersvej fra universitet til Danmarks radio. Der må ikke fjernes yderligere bebyggelser som rækkehus og villa, eller eks…

Høringssvar

Jeg tilslutter mig fællesrådenes høringssvar. Fortætningen i det berørte område på Christiansbjergsiden er allerede accelereret. Der bygges højt, tæt og hurtigt med omfattende …

Byfortætning af eksisterende bebyggelse

Et ønske fra Aarhus kommune omkring byfortætning og omdannelse af villakvarterer til middelhøj bebyggelse! At åbne op for muligheden, at flere matrikler i de bagvedliggende boligom…

Tilslutter mig fuldt ud Christiansbjergfællesråds høringssvaret.

Tilslutter mig fuldt ud Christiansbjergfællesråds høringssvaret.

Høringssvar

Tilslutter mig fuldt ud Christiansbjergfællesråds høringssvaret.

Høringssvar Christiansbjerg

Som beboer i kvarteret tilslutter jeg mig oplægget fra Christiansbjerg og Trøjborg fællesråd

Randersvej skal samle Christiansbjerg

Som beboer i Risvangen i over 35 år, og før da 13 år på Trøjborg, har jeg svært ved at se, at kommunens planer vil samle Christiansbjerg, snarere tværtimod. Jeg kan derfor fuldtud …

Høringssvar

Som beboer i kvarteret tilslutter jeg mig oplægget fra Christiansbjerg og Trøjborg fællesråd. Det blev meget præcist beskrevet på byrådsmødet af 15. december 2021: Det fremlagte…

Randersvej Skal samle Christiansbjerg

Jeg støtter op om Christiansbjerg og Trøjborg fællesråds forslag.

Høringssvar

Jeg tilslutter mig oplægget fra Christiansbjerg Fællesråd og Trøjborg Fællesråd.

Høringssvar

Jeg tilslutter mig oplægget fra Christiansbjerg Fællesråd og Trøjborg Fællesråd. Herfra et nej tak til yderligere fortætning af og omkring villaområder. Det er en skam at Aarhus…

Randersvej skal samle Christiansbjerg

Som beboer i kvarteret tilslutter jeg med oplægget fra Christiansbjerg og Trøjborg fællesråd.

Indhold på denne side

Tilføj høringssvar
Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H429

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00