Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Sparekatalog for Borgmesterens Afdeling

Høringen giver mulighed for at indsende et høringssvar angående de besparelser, der er foreslået i Borgmesterens Afdeling.

Aarhus kommunes Byråd vedtog den 12. oktober budgettet for 2023-​2026. Budgettet indeholder en beslutning om, at der i de enkelte afdelinger skal gennemføres besparelser.

Magistratsafdelingerne har udarbejdet spareforslag, som nu sendes i høring frem til den 24. november, hvor der er frist for at fremsende høringssvar. Høringssvarene er offentlige for alle såvel borgere som politikere, så snart de er indsendt.

Parterne bag budgetforlige mødes den 5. december og drøfter eventuel tilpasninger af spareforslagene på baggrund af høringssvarene. Efterfølgende behandler byrådet en indstilling, hvori de konkrete spareforslag vedtages.

Hvis Byrådet henviser indstillingen til udvalgsbehandling i økonomiudvalget, vil der være mulighed for foretræde. Det bliver enten den 10. eller 11. januar.  januar Ønske om foretræde sker ved henvendelse til Aarhus Kommunes byrådssekretariat: byraadsservice@ba.aarhus.dk

 

Om høringen i Borgmesterens Afdeling 

I Borgmesterens Afdeling udgør sparekravet i alt 9,0 mio. kr. i 2023 stigende til 11,0 mio. kr. i 2025 og frem. Der lægges op til, at reduktionerne fordeles som ensartet besparelse på tværs af løn og øvrig administration samt tværgående puljer mv. Områderne dækker hele Borgmesterens Afdelings budget. 

I forhold til løn og øvrig administration er der i tråd med forligsparternes ønske sat fokus på strukturelle tiltag, der i størst muligt omfang ikke påvirker afdelingens kerneydelser negativt. Der lægges konkret op til, at der findes besparelser inden for fire temaer:

  • Mere effektive og teknologiunderstøttede interne processer
  • Sanering i politikker og overlappende projekter
  • Bortfald af konkrete opgaver
  • Reduktion i betaling til CØP for interne HR- og økonomistyringsopgaver

I forhold til de tværgående områder lægges der op til, at sparekravet fordeles ligeligt mellem delområderne. Der vil være fokus på, at konkrete indsatser målrettet borgere og områder berøres mindst muligt.

Derudover er der udarbejdet finansieringsforslag angående forligsparternes beslutning om at lave en forsøgsordning med tv-transmitterede byrådsmøder.

Er du kommet til at indsende dit høringssvar til den forkerte afdeling, forbeholder Aarhus Kommune sig ret til at flytte/sende høringssvaret til den korrekte afdeling. 

Materialer (1)

Høringssvar (10)

Besparelser, specielt Kultur og Borgerservice, det store blodbad

Byrådet har længe talt om administrative besparelser. Hvor er de blevet af? Specielt hos Kultur og Borgerservice er det helt galt. De spareforslag der er på administration er upræc…

Sparekatalog for kultur og borgerservice

Høringssvar vedr. sparekatalog for Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune Foreningen af Danske Sceneinstruktører har følgende bemærkninger til det foreslåede sparekatalog for …

Bemærkninger fra medarbejderrepræsentanterne i Fælles MED Udvalget vedr. spareforslag til budget 2023-2026

Fælles MED Udvalget (FMU) har drøftet proces for besparelserne til budget 2023-26 i lyset af de indsendte bemærkninger fra Hoved MED Udvalgene (HMU). FMU vil gerne takke både HMU’e…

Drop Projekt Kongelunden og erhvervsstøtten til AGF A/S

Tre millioner kroner er der senest blevet afsat til at UNDERSØGE muligheden for et midlertidigt stadion til AGF AS i Tilst, mens det hundedyre, nye stadion samt de mange nye koncer…

Venligst hæv skatten

Hej Århus. Lad nu være med at spare alt det der er fedt ved Århus væk. Vær søde at søtte skatten lidt op istedet, så vi kan bevare Århus som den fede kulturby den er.

Drop Projekt Kongelunden og erhvervsstøtten til AGF A/S

Tre millioner kroner er der senest blevet afsat til at UNDERSØGE muligheden for et midlertidigt stadion til AGF AS i Tilst, mens det hundedyre, nye stadion samt de mange nye koncer…

Drop Projekt Kongelunden og erhvervsstøtten til AGF A/S

Tre millioner kroner er der senest blevet afsat til at UNDERSØGE muligheden for et midlertidigt stadion til AGF AS i Tilst, mens det hundedyre, nye stadion samt de mange nye koncer…

Drop Projekt Kongelunden og erhvervsstøtten til AGF A/S

Tre millioner kroner er der senest blevet afsat til at UNDERSØGE muligheden for et midlertidigt stadion til AGF AS i Tilst, mens det hundedyre, nye stadion samt de mange nye koncer…

Spar borgmester og rådmænd væk - det skulle gerne frigive nogle millioner

Og stop den "skjulte", offentlige erhvervsstøtte til AGF A/S.

Hæv Skatten!

De her besparelser har alvorlige konsekvenser, som er uoprettelige for de borgere, der bliver berørt. Hæv skatten, så vi ikke skal bruge endnu flere penge på at genoprette, når inf…

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H516

Kontakt

Christina Vadstrup Petersen

Borgmesterens Afdeling

Mail: cvp@aarhus.dk