Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Sparekatalog for Sundhed og Omsorg

Høringen giver mulighed for at indsende et høringssvar angående de besparelser, der er foreslået i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg.

Aarhus kommunes Byråd vedtog den 12. oktober budgettet for 2023-​2026. Budgettet indeholder en beslutning om, at der i de enkelte afdelinger skal gennemføres besparelser.

Magistratsafdelingerne har udarbejdet spareforslag, som nu sendes i høring frem til den 24. november, hvor der er frist for at fremsende høringssvar. Høringssvarene er offentlige for alle såvel borgere som politikere, så snart de er indsendt.

Parterne bag budgetforlige mødes den 5. december og drøfter eventuel tilpasninger af spareforslagene på baggrund af høringssvarene. Efterfølgende behandler byrådet en indstilling, hvori de konkrete spareforslag vedtages.

Hvis Byrådet henviser indstillingen til udvalgsbehandling i økonomiudvalget, vil der være mulighed for foretræde. Det bliver enten den 10. eller 11. januar.  januar Ønske om foretræde sker ved henvendelse til Aarhus Kommunes byrådssekretariat: byraadsservice@ba.aarhus.dk

Om høringen i Sundhed og Omsorg 

Sundhed og Omsorgs andel af besparelserne udgør ca. 48 mio. kr. Dertil kommer udmøntningen af Fællesbidraget for 2023 og 2024 jf. Aarhus Kommunes økonomiske politik. Fællesbidraget er på 0,375 % af de samlede decentraliserede rammer. Fællesbidraget i Sundhed og Omsorg udgør 13 mio. kr. i 2023. Samlet set betyder dette besparelser på 61 mio. kr. i 2023 voksende til 72 mio. kr. i 2026. 

I udarbejdelsen af spareforslagene er der lagt vægt på, at serviceniveauet for borgerne i mindst muligt omfang berøres, at reducere budgetterne, hvor der har været mindreforbrug for at mindske effekten af besparelser. Der er lagt vægt på at finde besparelser på tværgående og understøttende funktioner herunder blandt andet administration.

Er du kommet til at indsende dit høringssvar til den forkerte afdeling, forbeholder Aarhus Kommune sig ret til at flytte/sende høringssvaret til den korrekte afdeling. 

Materialer (1)

Høringssvar (101)

Kan vi være det bekendt - at skære i basal velfærd for den generation, som har skabt grundlaget for det danske velfærdssamfund?

"Ændringer i værdi for borgerne" som er gennemgående i sparekataloget ser meget seriøst ud, men kommunen burde have spurgt borgerne - som inden for ældre- og omsorgsområdet måske i…

Indsigelse: ”Smilene stivner i Smilets By, og livet slukkes på plejehjemmene”

Indsigelse til Aarhus Kommune Sendes endvidere til bl.a. presse, politikere i Aarhus og på Christiansborg samt diverse organisationer ”Smilene stivner i Smilets By, og live…

Nemt som at stjæle slik fra et barn, er det også at beskære hos svage ældre.

Nemt som at stjæle slik fra et barn, er det også at beskære hos svage ældre. Ærgerligt at man vil skære på svages livsglæde, mens man vil putte flere penge ind i havneudvidelse, så…

Ældreområdet er mere end varme hænder

Kære politikere. Det er mig ubegribeligt at forstå prioteringen af de kommende besparelser. For langt de fleste, er plejehjem livets endestation og forbundet med rød saftevand, …

Oplevelsesmedarbejder

Vil Aarhus Kommune ikke nok se, om sparekniven kan svinges et andet sted end på oplevelsesmedarbejderordningen? Ordningen er genial og må ikke sparres væk, da den er til stor glæde…

Oplevelses medarbejder

Jeg vil gerne give mit besyv med omkring besparelsen af oplevelses medarbejderer på vores plejehjem i Århus. Endnu engang tror man at livskvalitet kan måles og vejes og gøres op i…

Bevar oplevelsesmedarbejdere

Oplevelsesmedarbejdere er vigtige, fordi de giver netop oplevelser til mennesker, der ellers ikke oplever noget nyt udenfor deres sidste hjems rammer. I den perfekte verden havde…

Nej nej nej. Ikke spare på dette område. Det her kan man bare ikke være bekendt!

Nogen (politikere?) vil måske mene, at musik og andre kulturelle oplevelser ikke er noget, der har en særlig stor betydning for de ældre på plejehjem. “…De er jo bare så gamle. De …

Sparekataloget Sundhed of Omsorg

Høringssvar til spareplaner i Sundhed og Omsorg, Århus Kommune 2022. Det er ikke nyt, at social - og sundhedspersonale i ældreplejen kun har tid til at tage sig af de basa…

Oplevelsesmedarbejdere

Oplevelsesmedarbejdernes stillinger bør bevares. Plejehjemsbeboerne har brug for gode stunder med nærværende oplevelsesmedarbejdere der i samspil med de ældre skaber stjernestunder…

oplevelsesmedarbejdere

Oplevelsesmedarbejdernes stillinger bør bevares. Plejehjemsbeboerne har også brug for en lille smule herlig adspredelse i ugens løb.

Budgetmodel og generelle beskæringer - oplevelsesmedarbejdere, samme personaler mv.

SOCIALPOLITISK FORENING JYLLAND-FYN MSO HØRINGSSVAR VEDR. SPAREKATALOG (SK) SUNDHED og OMSORG Udover den underfinansiering som er indeholdt i Budgetmodellens antagelse om ”Su…

Besparelser

Spar hellere på noget andet. Ikke den smule livskvalitet de gamle bliver tilbudt. Oplevelses medarbejdere må vær guld værd.

Oplevelser i hverdagen på et plejehjem er en livsfornødenhed – ikke en luksus, der kan spares væk.

Jeg konstaterer med bestyrtelse, at Aarhus Kommunes sparekatalog 2023-2026 bl.a. indeholder planlagte besparelser på hhv. klippekort på plejehjem samt på kommunens oplevelsesmedarb…

SOSU-eleven og oplevelsesmedarbejderen!!

Som oplevelsesmedarbejder i Aarhus kommune har man ikke kun en kæmpe værdi for borgerne, hvor de øger og skaber livskvalitet, glade stunder og får borgerne til føle sig som hele me…

Gentænkning af kvalitetsområdet

Se vedhæftede

Oplevelsesklyngen spreder inspiration og livsglæde - også udenfor Aarhus

Vega Netværket er et fagligt netværk med fokus på det gode hverdagsliv for ældre. Netværket består af sosu-skoler, plejecentre, demenskonsulenter og aktivitetscentre i 10 kommuner …

oplevelsesmedarbejdere

Kære Christian Budde. I dag (24.10.2022) hørte jeg dig i P4 Østjylland kl 10.30. Du udtalte, at det var det rigtige sted at spare, men at du også modtog kloge konkrete input så d…

Oplevelsesmedarbejderne/Høringssvar

Oplevelsesmedarbejderne gør en kæmpe forskel i beboernes hverdag på plejehjemmene. Alle de aktiviteter de kommer med, skaber så megen glæde og jeg/vi oplever, at beboerne er glade…

Bevar oplevelsesmedarbejderne

Vi har i Skæring hjemmepleje og plejehjem fået et utroligt godt samarbejde op og køre. Vores elever i hjemmepleje må inviterer 2 borger med til aktivitet på plejehjemmet. Og vi h…

Oplevelsesmedarbejdere

Spar på alt andet end de menneskeligt oplivende ressourcer. Hvorfor skal det, der giver værdi i tilværelsen hos plejehjemsbeboere spares væk? Det der får en time - den dag - til at…

Sundhed og omsorg

Det værste der kan ske, er at man er nød til at flytte ind på en plejebolig. Utroligt at politikkerne ikke kan indse, at de SELV kan end der.

Oplevelsesmedarbejdere

Jeg synes det er vanvittigt at spare på noget så vigtigt som varme hænder og stjernestunder. Uden oplevelsesmedarbejdere i Aarhus kommune vil der blot være endnu færre stjernestun…

Opleves medmejder

Vi kan da ikke undvære dem de gøre meget for vores plejehjem

Oplevelsesmedarbejdere

Oplevelsesmedarbejedere skal bevares. De skaber glæde og liv i hverdagen for vores ældre. Medarbejderne har ikke tiden/ der er ikke ressourcer til aktiviteter, så det vil blive to…

bevar oplevelses medarbejderne tak

oplevelses medarbejderne skaber liv og glæde hos de ældre på plejehjemmene i en hverdag hvor man sidder alene i sin lejlighed og personalet har for travlt til en hygge snakke , så…

Oplevelsesmedarbejdere

Høringssvar til Sundhed og Omsorg Vi, tidligere ansatte og tidligere pårørende, er frivillige i Vestervang 42 og har her haft vores gang i knap 6 år Vi har læst spareforsl…

Sparekniv

jeg syntes at vi borgere i Århus kommune skal huske det sedende byråd det var dem s igen gjorde tilværelsen Tom og kedelig Tænk på det var os der sled og slæbte for at i byrød…

Besparelser i Aarhus Kommune

Kære Christian Budde Mit forslag til besparelser: Alt i sparekataloget iværksættes. Jeg kan ikke se, at Kragelund, Specialtandplejen for Voksne, Cafeen i Jægergårdsgade 66 og …

Bevar oplevelsesmedarbejderne (og livsglæden) på plejehjemmene i Aarhus

Hvis man ønsker, at vores ældre borgere på plejehjemmene har livsglæde i deres liv, er det det dummeste i verden at spare oplevelsesmedarbejderne væk. For oplevelsesteamet er dem, …

Oplevelsesmedarbejdere

At give de gamle en mulighed for at komme til at opleve noget andet end tomme vægge og fjernsyn - det er simpelthen så trist at være på plejehjem. Jeg ved ikke om I politikere noge…

Bevar oplevelsesmedarbejderne

Når pårørende bor langt væk og/eller stadig er i arbejde, bliver hverdagen for mange svækkede beboere på plejehjem monoton og uden ret meget indhold. Det vil derfor være et tab a…

Oplevelsesmedarbejderne

Jeg vil gerne modsætte mig, at der bliver skåret i puljen til oplevelsesmedarbejderne. Det er vigtigt de er der, og det bliver hjerteskærende trist for de ældre uden de lyspunkte…

Oplevelsesmedarbejdere

At spare oplevelsesmedarbejderne væk, er at reducere ældreplejen til ældreopbevaring. Medarbejderne løber allerede stærkt, og oplevelsesmedarbejdernes rolle er uvurderlig i forhold…

Bevar oplevelsesmedarbejderne

Det kan virkelig ikke være meget der kan spares ved at nedlægge en helt fantastisk ordning.

Oplevelsesarbejderne

Et sted der ikke må spares er hos de ældre og deres sidste oplevelser i deres lange liv. De har bidraget til Danmark hele deres liv. Det mindste vi kan gøre, som tak for deres bidr…

Drop besparelser på aktiviteter på plejehjem

Hvor er livsglæden, hvis vi sparer aktiviteter for vores plejehjemsbeboere væk? Vi, i foreningen Samværd, mener, vi begår et kæmpe omsorgssvigt, hvis vi sparer på aktivitets- og …

Oplevelsesmedarbejderne skaber liv og livsglæde for og sammen med beboerne hver dag

Jeg var i 2015 med til at skabe oplevelsesklyngen og ansætte de første oplevelsesmedarbejdere - mange af dem er her stadig i dag. Med samme glimt i øjet og smil på læben, som denga…

klippekort og aktivitetet

Alt for mange borgere lever et ensomt liv uden pårørende eller venner til at hjælpe med små opgaver, at får telefon til at virke igen, at levere tomme sodavandsflasker, at få følge…

Bevar oplevelsesmedarbejderne

Oplevelsesmedarbejderne gør en kæmpe forskel for de ældres livsglæde og kvalitet. Jeg har kun oplevet medarbejderne som engagerede, meget kompentente og vigtigt af alt glædessmitte…

Oplevelsesmedarbejderne

Høringssvar i forbindelse med planlagte besparelser på oplevelsesmedarbejderne på byens plejehjem Det var med stor bedrøvelse at jeg læste at der er forslag om massive besparelse…

Bevar oplevelsesmedarbejderne

Det er en trist udvikling for de ældre, som har sørget for grundstenene til vores velfærdssamfund. At spare disse skønne opleveksesmedhjælpere væk, fjerner man en stor kilde til li…

Oplevelsesmedarbejderne

Jeg har tidligere arbejdet i hjemmeplejen i Århus. De dage der blev set frem til var dagene, hvor der kom besøg af oplevelsesmedarbejderne. De er virkelig dygtige og formår i høj g…

Oplevelsesmedarbejdere på plejehjem

Oplevelsesmedarbejdere skal ikke spares væk - de bringer så megen glæde på plejehjemmene for beboerne.

sparekatalog

Oplevelsesmedarbejder skaber glæde til de ældre og de skal ikke spares væk

Oplevelsesmedarbejdere i Aarhus Kommune

Kerneværdien i Serviceloven handler om livskvalitet. Det er det, vi i vores velfærdssamfund er stolte af og gerne vil kendes for ude i verden. Oplevelsesmedarbejderne i Aarhus Kom…

Besparelse

November 2022 Til Aarhus Byråd VEDRØRENDE SPAREKATALOG FOR BUDGET 2023-2026 HØRINGSSVAR FRA ÆLDRE SAGEN, AARHUS. Ældre Sagen i Aarhus har ca. 36.000 medlemmer. Derfor…

Besparelse

November 2022 Til Aarhus Byråd VEDRØRENDE SPAREKATALOG FOR BUDGET 2023-2026 HØRINGSSVAR FRA ÆLDRE SAGEN, AARHUS. Ældre Sagen i Aarhus har ca. 36.000 medlemmer. Derfor…

Oplevelses medarbejderne

Jeg ser gerne oplevelses medarbejderne forbliver. Der er en masse ældre der nyder godt af både den gode mad, musik og en masse omsorg de giver.

Oplevelsesmedarbejdere

Aarhus kommune smider et helt unikt stykke guld på gaden - og sætter dermed også de ældres hverdag på standby ved at spare oplevelsesmedarbejderne væk i kommunen. Som aktivitetsmed…

Oplevelsesmedarbejdere

Det gør ondt i mit hjerte, at der overhovedet er tanke om at nedlægge “Oplevelsesmedarbejdere”, snøft! Tænk de på alle de oplevelser de laver for ældre mennesker. De tager bla. på …

Oplevelsesmedarbejdere

Det gør ondt i mit hjerte, at der overhovedet er tanke om at nedlægge “Oplevelsesmedarbejdere”, snøft! Tænk de på alle de oplevelser de laver for ældre mennesker. De tager bla. på …

Oplevelsesmedarbejdere

Jeg har arbejdet som ergoterapeut på flere plejehjem i Aarhus Kommune og har oplevet oplevelsesmedarbejdernes vigtige arbejde - hvad virker så nem har medarbejderne opbygget over m…

Oplevelsesmedarbejdere

Det gør ondt i mit hjerte, at der overhovedet tanke om at nedlægge “Oplevelsesmedarbejdere”, snøft! Tænk de på alle de oplevelser de laver for ældre mennesker. De tager bla. på tur…

Oplevelsesmedarbejdere

Det gør ondt i mit hjerte, at der overhovedet tanke om at nedlægge “Oplevelsesmedarbejdere”, snøft! Tænk de på alle de oplevelser de laver for ældre mennesker. De tager bla. på tur…

Bevar oplevelsesmedarbejderne!

Kære Sundhed og Omsorg Forslaget om beskæring af oplevelsesteamet er dybt foruroligende. Sæt nu omsorgen for de ældre og deres mentale sundhed og livskvalitet på dagsordenen. BEVA…

Ældreomsorg

Dette sparekatalog er uden tvivl det der rammer så mange af de områder der virkelig betyder noget for den enkelte ældre. Som en gennemgående tråd i alle katalogernes er nævnt , at…

Oplevelsesmedarbejdere

Som ansat på et plejehjem i Aarhus kommune har jeg set fra første parket hvad oplevelsesmedarbejderne gør for beboerne. Det de bringer er uerstatteligt, deres måde at skabe stemni…

Oplevelsesmedarbejdere

Som tidligere ergoterapeut på plejehjem i område Nord ved jeg hvor stor glæde borgerne har af oplevelsesmedarbejderne. Jeg synes det ville være en stor fejl at skære dem væk, da de…

Oplevelses medarbejder

Ser til daglig den forskel de gør for de ældre med de aktiviteter som de kommer med. Det er ren livskvalitet for de ældre. Jeg selv som Pedel på plejehjem bliver glad når jeg møder…

Oplevelsesmedarbejder

Er tidligere ansat inden for ældreplejen i Århus kommune. Har arbejdet med faget i Ca. 30 år. Har da godtnok oplevet meget i den tid af diverse spareforslag.Men dette slår næsten a…

Faglig kvalitet

Se venligst vedhæftede høringssvar.

Oplevelsesmedarbejdere

Er I i kommunerne egentligt klar over, hvilket kæmpe stykke arbejde disse mennesker udøver? De er simpelthen kernen af livskvalitet ude på vores plejehjem. De giver lige det ekstra…

Oplevelsesmedarbejderne

Jeg arbejder selv som aktivitetsmedarbejder på et af byens plejehjem. Jeg er chokeret over at man påtænker at spare vores kompetente og skønne oplevelsesmedarbejdere væk. De skaber…

Besparelse på oplevelsesmedarbejdere

Al forskning viser, at ældre - lige som i øvrigt alle andre mennesker - hurtigt bliver mentalt mindre velfungerende uden stimuli. Forskellen er blot, at de risikere at de risikerer…

Oplevelsesmedarbejdere - musik - trivsel

Kære byrådspolitikere. At skære ned på antallet af oplevelsesmedarbejdere kan måske i tanken og på papiret synes som en mindre øvelse, der ikke på sigt vil have de store, mærkba…

Om omsorgs livskvalitets medarbejderne

Jeg er sygeplejerske og 68 år. Jeg vil hellere undvære et bad end kede mig ihjel når jeg bliver gammel. Hilsen Birgit Bodekær

Mere eller mindre liv på plejehjemmene?

Mere eller mindre liv på plejehjemmene? I godt 7 år har vi oplevelsesmedarbejdere understøttet den brede og behovsrelaterede indsats på plejehjemmene med fokus på den enkelte bebo…

Besparelser på ældre området

Bevar Oplevelses-medarbejderne Under valgkampen op til Folketingsvalget udtrykte mange politikere et ønske om, at der skulle være flere midler til ældreplejen, Her i kølvandet af …

Beskæftigelsesmedarbejder

Jeg synes det er fuldstændig vanvittig at ville spare på det. Mange ældre har familie i andre byer og får ikke meget besøg så derfor er beskæftigelses medarbejderne vigtige

Bevar oplevelsesmedarbejderne

Bevar oplevelsesmedarbejderne- de gør en forskel. Vi har lige haft valg og samtlige partier ville samstemmende gøre mere på ældreområdet. Derfor er det med vrede, tristhed og håb…

Sparetiltag i Sundhedsenheder

Kære byrådspolitikere: Vi arbejder som ergo- og fysioterapeuter i en Sundhedsenhed og har bl.a. følgende overvejelser til sparekataloget: Flere genoptræningsplaner(GOP) ud i Su…

Oplevelsesklyngen

Kære byrådspolitiker. I 2015 var jeg så heldig at være med i opstarten af projekt ''oplevelsesmedarbejder''. Jeg arbejdede dengang og arbejder stadig som operasanger på Den Jys…

Undtagen kerneydelserne?

Det er et tankevækkende sparekatalog med overskriften at “besparelsen i størst mulig udstrækning undtager kerneydelser” Hvad er plejehjemmenes kerneydelser? Kan det passe at…

besparelse på oplevelsesmedarbejder i Risskov

Jeg er nærmest målløs, og kan bedst udtrykke det sådan. "Det kan I ikke være bekendt" Jeg har haft en pårørende på Hørgården gennem 5 år, og set hvordan oplevelsesmedarbejderne fl…

Sparekatalog for MSO Oplevelsesmedarbejderne i Århus

Det er ikke en mulighed at vores plejehjem ikke skal have glæde at de super dygtige, hjertevarme oplevelses medarbejder i fremtiden. Skulle det ske, vil det være en kæmpe fejltagel…

Kommunens besparelseforslag

Kære politikere Det er fuldstændig forkastelig, at I vælger kun at vil holde de gamle i live med det mest basale: pleje, mad. Trist, trist….. Har I dog ingen samvittighed?Altså in…

Sparekatalog for MSO

At skrive at oplevelsesmedarbejdere udelukkende er til for at skabe gode stunder for ældre beboere på plejehjem er en grov undervurdering (og grænser til en fornærmelse) af det kæm…

Vedrørende eventuel afskedigelse af musikterapeuten på Specialplejehjemmet Skovvang

Eventuel afskedigelse af musikterapeuten på Aarhus Kommunes specialplejehjem for demente vil være en stor fejltagelse. Den gavnlige effekt af musikterapi på svært demente er efte…

Besparelser i forhold til besparelserne på Ældreområdet

Jeg arbejder til dagligt som sygeplejerske på et plejehjem i Århus, og jeg ser dagligt hvad de målrettede aktiviteter betyder for mange af vores beboere. Det er yderligere bespar…

Oplevelsesmedarbejdere

I spareforslaget lægges op til en afskaffelse af klippekort ordningen, dvs. i praksis en nedskæring af budgettet til oplevelses medarbejdere (s.5). Senere i forslaget lægges op til…

MSOs indsats skal styrkes, ikke forringes

Der lægges op til meget store nedskæringer på området. Dette kommer oveni, at området i en årrække er blevet økonomisk udhulet gennem bl.a. finansieringsbidrag og økonomimodeller, …

Høringssvar til Spareforslag i Magistraten for Sundhed og Omsorg

Høringssvaret indsendes på vegne af Ergo og Fysioterapeuter i Sundhedsenheden Fuglebakken, Distrikt Midt.

Sundhed og Omsorg

Det kan ikke være rigtigt, at vi gang på gang skal lade det gå ud over de svage i samfundet! De har lige så meget ret til en anstændig hverdag som alle andre! Det er ikke bare pen…

Spareplan

UARTIGT AT VILLE SPARE I DENNE SEKTOR !!!

Klippekort

Som sundhedspersonale ved jeg, hvor meget klippekortordningen betyder for de ældre. En tur ud i det fri, er mange steder nedprioteret pga manglende ressourcer og det kan vel næpp…

Aktiviteter for de ældre borgere

Der blev i 2015 prioriteret midler til ...oplevelsesmedarbejdere/værtinder/pårørendekoordinatorer på plejehjemmene, som skulle skabe gode stunder og unikke oplevelser for beboerne …

Høringssvar fra uddannelseskonsulenterne for Sosu-uddannelserne

se venligst vedhæftede fil

Oplevelsesmedarbejdere

Oplevelsesmedarbejderne gør et fantastisk arbejde i en ellers for travl plejesektor og bør derfor bevares, ikke beskæres!

Ældreplejen

Jeg har gennem en årrække haft berøring med ældreplejen via min mor, som boede i eget hjem. Hun havde hjælp til rengøring hver anden uge. Når jeg kom hos hende, kunne jeg se, at nå…

Mistrivslen

Vi finder spare forslagene dybt bekymret, da det gøre mistrivslen og ensomheden endnu værre, da tager alt det fra, som gøre man kan leve og ikke kunne overleve.

Besparelse aktiviteter for ældre på lokalcentre

For ca. 30 år siden, da kommunen skulle spare, var jeg med til at undersøge (projekt for sundhed og omsorg), hvor meget aktiviteter for ældre på lokalcenter er med til at spare på …

Høringssvar fra LMU i Sundhed og Omsorg

Der er indsendt 22 høringssvar fra LMU’erne i Sundhed og Omsorg. Høringssvarene er samlet i et bilag, som er vedlagt dette høringssvar. Der er lavet et stort arbejde med velbeskrev…

Oplevelsesarbejderne i Århus

STOP med besparelser på de ældres oplevelser - Oplevelsesmedarbejderne er virkelig et positiv for alle ældre og demente - så brug dem ikke i jeres spareplan. - så hellere mere i s…

Oplevelsesmedarbejdere

Det vil være et kæmpe selvmål for kommunen,at spare netop på disse medarbejdere.De er sig vist ikke bevidst om den kvalitet og livsglæde det vidunderlige oplevelsesteam giver beboe…

Kommentar fra Sårteamet

Sektor 3.31 6.1 Sygeplejedepoter : Vi er enige i at der skal kigges på hvordan sygeplejedepoterne drives i kommunen ex :antallet af depoter, placering og delingen ml SUE/Hje…

SOSU ELEVER

Jeg syntes at jeres besparelser er langt over grænsen for hvad kan byde ældre og handicappede i dette land. Nu vil i også lade 3 års sosu elever udføre selvstændigt arbejde. Jamen…

Ældrerådets bemærkninger til det samlede sparekatalog

Se venligst vedhæftede høringssvar, som kommenterer på spareforslagene fra Sundhed og Omsorg, Børn og Unge, Kultur og Borgerservice samt Teknik og Miljø.

Besparelser I Sundhed og Omsorg

Jeg har arbejdet i Sundhed og omsorg i 20 år og i den tid har der kun være forringelser for vores svage ældre borger, og det på alle områder. De demente skal være digitale, hvilket…

Sparekatalog MSO, november 2022

Kære Rådmand Christian Budde. Søndag den 30. november udtaler du til Århus Stiftstidende, at I har planer om at afskedige oplevelsesmedarbejdere på plejehjemmene i kommunen. På d…

Sparekatalog MSO

Kære Christian Budde. Endnu et forslag til bedre vilkår for vores kære på plejehjem. Velfærd i Pleje og Omsorg i Århus er nu ved at nærme sig en katastrofal grænse. Jeg giver …

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H523

Kontakt

Lise Hanghøj 

Mail: Lisehan@aarhus.dk 

Telefonnummer: 3036 9461