Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

TEMAPLANLÆGNING FOR ERHVERVSAREALER

Ny planlægning for erhvervsområderne i Aarhus. Antallet af arbejdspladser stiger, og det stiller krav om en klog og langsigtet planlægning og udvikling af byens erhvervsområder.

Aarhus skal fortsat være en attraktiv og erhvervsvenlig kommune med gode lokaliserings- og udviklingsmuligheder for de virksomheder, der allerede ligger i Aarhus og for nye virksomheder, der ønsker at flytte til byen.

Derfor har byrådet i forbindelse med Kommuneplan 2017 besluttet, at der skal udarbejdes en temaplan for erhvervsarealer. 

Som indledning til arbejdet med temaplanen inviteres borgere, virksomheder og organisationer til at komme med idéer og forslag til temaplanens indhold. Debatmøder:

I løbet af høringsperioden er der afholdt tre debatmøder forskellige steder i Aarhus (hhv. Aarhus V d. 28. marts, Aarhus N den 10. april og Aarhus S den 25. april).

Der er udarbejdet en opsummering af dialogen på to af debatmøderne. Se opsummeringerne nedenfor.

 

 

Materialer (4)

Høringssvar (35)

Erhverv langs Nordre Strandvej, Vandsiden

Høringssvar vedrørende muligheden for at drive erhvervs langs Nordre Strandvej, Vandsiden Med den stigende ”fortætning” i boligområderne op til Risskov området, er det vigtigt, …

Motorvejsnært Landzoneareal ændret til Erhvervsareal i byzone. Erhvervs Park Aarhus

Ønske om at etablere ny Erhvervs Park ved motorvejskrydset i Aarhus vest. For at imødegå voksende problemer med belastning af den trafikale infrastruktur i myldretiden i Aarhus mi…

Høringssvar vedrørende erhvervsområde i Aarhus syd

Høringssvar vedrørende erhvervsområde i Aarhus syd. Aarhus d. 5/5-2019. Temaplanlægning for erhvervsarealer. Indlægget er i relation til høringssvar HS6636005 der omhandler …

Temaplanlægning for erhvervsarealer

Høringssvar Aarhus 5.5.2019 Temaplanlægning for erhvervsarealer Som en del af processen om kommuneplan 2021 indgår temaplan for erhvervsarealer. ATG noterer og påskøn…

Ændret anvendelse af Bredskifte Allé 2, 8210 Aarhus V til byudvikling herunder erhverv

På vegne af Delta Ejendomme I/S fremsendes anmodning om ændret planlægning for ejendommen Bredskifte Allé 2 øst for Tilst med henblik på at give mulighed for byudvikling herunder e…

Erhvervsareal, Hjortshøj

Fællesrådet Hjortshøj Landsbyforum har i Lokalsamfundsbeskrivelsen for Hjortshøj foreslået perspektivaarealet langs Mejlbyvej ned til motorvejen udlagt til lettere erhverv, fks. …

Udvidelse af erhvervsområde

Virksomheden Hørkram Foodservice mellem Torshøjvej, Aarhus Syd Motorvejen og Østjyske Motorvej har nærtstående og langsigtede planer for udvidelse, så den kan imødekomme markedsbeh…

Åby - Erhverv, Bolig, Natur

Vedhæftede høringssvar omhandler fremtiden for Åby Industrikvarter. Høringssvaret er udarbejdet af SLETH på vegne af DOMIS og ARLA.

Høringssvar ang. temaplanlægning for erhvervsområder

På vegne af Bach Gruppen A/S, som er ejer af matrikel 4C, Slet by, Tranbjerg (Øster Parkvej 2 til 12 og 3 til 15), fremsendes hermed høringssvar til Aarhus Kommunes fordebat ang. t…

Høringssvar til temaplanlægning af erhvervsområder (Skejby, Aarhus Nord)

Business Park Skejbys høringssvar er vedhæftet som PDF.

Høringssvar til debat om temaplanlægning af erhvervsområder

Erhverv Aarhus/International Communitys høringssvar til Aarhus Kommunes temaplanlægning af erhvervsområder. Høringssvaret er vedhæftet som PDF.

Ændret anvendelse af Bjødstrupvej 20, 8270 Højbjerg, til butiksformål

På vegne af Agat Ejendomme A/S fremsendes anmodning om ændret planlægning for ejendommen Bjødstrupvej 20 i Holme med henblik på at muliggøre opførelse af butikker til udvalgsvarer …

Fiskerihavnen

I forbindelse med Aarhus kommunes arbejde med den nye kommuneplan, vil jeg gerne kvitter for den mulighed for at give et høringssvar. Til ovennævnte kommuneplan vil jeg gerne hen…

Høringssvar Foreningen Kollektivbyen, Gellerup

Høringssvar til Temaplanlægning for erhvervsarealer i Aarhus Kommune Foreningen Kollektivbyen Gudrunsvej 78, 3. 8220 Brabrand Hvad er Kollektivbyen? Foreningen Kollektivby…

Område ved Bjødstrupvej/Axel Gruhns Vej/Ringvej Syd i Holme, 8270 Højbjerg - omdannelse fra erhverv til butiks- og boligformål

På vegne af Salling Group A/S, Rosbjergvej 33, 8220 Brabrand fremsendes høringssvar til debatoplæg om temaplanlægning for erhvervsarealer. Med høringssvaret ønskes erhvervsområdet …

Omdannelse fra erhverv til bolig

OMDANNELSE FRA ERHVERV TIL BOLIG - Axel Gruhns Vej 2-18, 8270 Højbjerg På vegne BOAX Ejendomme (ejer af Axel Gruhns Vej 10) indsendes hermed forslag om at Axel Gruhns Vej 2-18, …

Forslag om omdannelse og fortætning i Olof Palmes Allé-kvarteret

Aarhus, den 3. maj 2019 Forslag om omdannelse og fortætning i Olof Palmes Allé-kvarteret Olof Palmes Allé-kvarteret er beliggende inden for den nordlige vækstakse, Vidensaks…

Udvikling af erhvervsområder Hasle -Tilst

Aarhus 2. maj 2019 Debatoplæg om Temaplanlægning for Erhvervsarealer i Hasle-Tilst, Aarhus Vest Viborgvej - Runetoften Tiden er løbet fra erhvervsområderne 250514ER + 250503…

Anmodning om ændret anvendelse af Blomstervej 3, 8381 Tilst

Se venligst vedhæftede anmodning om ændret anvendelse af Blomstervej 3, 8381 Tilst

Temaplan for erhvervsarealer- supl til tidligere høringssvar

Fællesrådet har på baggrund af tidligere dialog med kredsen omkring OfficeLab modtaget vedlagte forslag til en udviklingsplan for de stationsnære områder i Lystrup. Vi forventer, …

Høringssvar fra Officelab A/S

På vegne af Officelab A/S fremsendes hermed vedhæftede høringssvar til Temaplanlægning for Erhvervsarealer.

Omdannelse fra erhverv til bolig - Lystrupvej 46-50, 8240 Risskov

På vegne MT Højgaard A/S (ejer af Lystrupvej 46) og (ejer af Lystrupvej 50) indsendes hermed forslag om at Lystrupvej 46 og Lystrupvej 50, matriklerne 69æ og 6k, Vejlby By, Ellevan…

Ideer og forslag fra Kolt-Hasselager Fællesråd vedr. debatoplæg om temaplanlægning for erhvervsarealer

Følgende ideer og forslag til temaplanlægning for erhvervsarealer tager afsæt i vores netop færdiggjorte lokale udviklingsplan for Kolt Hasselager området. Denne er udarbejdet med …

Hermodsvej 18, Åbyhøj

Se venligst vedhæftet brev og skitseprojekt.

ÆNDRINGSFORSLAG vedr. EJENDOMMEN: VIADUKTVEJ 9 - 8260 VIBY J

VEDR. EJENDOMMEN på VIADUKTVEJ 9 - 8260 VIBY J - Som følge af at RAMMEBESTEMMELSERNE ER UDE AF TRIT MED VIRKELIGHEDEN - so to say - for denne ejendom - som tydeligvis er forfattet…

Sletvej

TDC omfatter et stort erhvervsområde mellem Gunnar Clausensvej og Sletvej. Dette område består mest af erhverv, men der er også enkelte boliger langs Sletvej, som i sin natur helle…

Høringssvar vedr. erhvervsudviklingen i Aarhus Vest / Brabrand

Virksomheder og investorer har fået øje på Brabrand som et attraktivt sted at placere sig, og samtidig er bydelen den mest oplagte mulighed for, at Aarhus kan udvide mod vest. Men…

Høringssvar vedr. erhvervsområde i Aarhus syd

Dette er et indlæg i debatten omkring temaplanlægning for erhverv i Aarhus Kommune. I dette indlæg angives en vision og en strategi for omdannelse af ét af forstædernes ældre er…

Høringssvar vedr. erhvervsområde i Aarhus syd

Se vedhæftede høringssvar

Temaplan for erhvervsarealer

Aarhus Kommune Indkaldelse af idéer og forslag til temaplanlægning om erhvervsarealer Fællesrådet har ved tidligere lejligheder tilsluttet sig målsætningen om at skabe foruds…

Omdannelse af minkfarm og erhverv til boliger

Vi ønsker hermed at anmode om at omdanne minkfarmen og den nedlagte vognmandsforetning til boligområde i Risskov se vedhæftede præsentationsmappe

Høringssvar Temaplan Erhverv

Savner svar fra mit Høringssvar afsendt 16.04.2019 ca. kl. 16.30

Grundstykke 121208 ER, Viby Århus

På vegne af grundejer Jens Jørgen (ejer af grundstykke 121208 ER) bekendtgør vi her vor interesse i at drøfte udvikling af dette grundstykke. Dette med henblik på etablering af …

Erhvervsudviklingen i Aarhus vil stå og falde med infrastrukturen. Derfor skal medarbejdere have nemt ved komme på arbejde!

1. Jeg synes det er særdeles værdifuldt at placere flest mulige erhvervsområder uden for Ringvejen – måske et par kilometer. Årsagen er den enkle, at det skal være nemt for både by…

Anmodning om ændring af anvendelse for Sabrovej 6, 8471 Sabro

Se vedhæftede høringssvar.

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Hørings-id

H72

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Ledelsessekretariatet

Kommuneplanafdelingen

Tlf. 4185 9776

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.