Gå til hovedindhold

Vedvarende energi i Aarhus

Vi skal udfase fossile brændsler for at nå internationale og nationale mål om at undgå alvorlige klimaforandringer. Forslag til Temaplan om vedvarende energi udlægger 13 arealer til store solenergianlæg og 3 arealer til store vindmøller - sidstnævnte ved hhv. Kasted, Vosnæs samt på Aarhus Havn.

Aarhus Kommune har et politisk mål om at blive CO2 neutral i 2030. Derfor vil vedvarende energianlæg (VE-anlæg) – vindmøl­ler og solenergianlæg – komme til at spille en større rolle i kommunens fremtidige energiforsyning. Vi ser ind i en fremtid, hvor vi får et større strømforbrug. Blandt andet fordi Aarhus vokser og fordi el- og hybridbiler vinder frem.

Forslag til 'Temaplan om vedvarende energianlæg' indeholder arealudpegninger til både vindmøller og solenergianlæg. Samtidig indeholder forslaget retningslinjer til konkret sagsbehandling. Når der udlægges arealer giver det lodsejer en mulighed for at ansøge om et konkret projekt om et ve-anlæg i et udlagt område. 

Der er foretaget en miljøvurdering af planen, hvor en række emner er vurderet, herunder bl.a. landskab, kirker og kulturhistorie, naturtyper og -arter, støj, skyggekast (vindmøller), menneskers sundhed samt klimatiske faktorer. Miljøvurderingen peger på, at den væsentligste miljøpåvirkning er positiv i form af reduktion af CO2 udledning i forhold til konventionelle kraftværker.

Læs mere forslaget til Temaplan om vedvarende energianlæg i nedenstående pdf.
Læs hele miljørapporten i nedenstående pdf.

Du kan også se de udlagte arealer på kommuneplanens digitale kort her (i kortet skal du vælge 'Forslag' og herefter  'VE-anlæg AREALER FORSAG'). BEMÆRK: der har været en teknisk fejl i det digitale kort, så et område udlagt til solenergianlæg syd for Spørring pt. ikke blev vist. Fejlen er nu tilrettet.

Offentligt orienteringsmøde
I høringsperioden gennemføres et offentligt orienteringsringsmøde:
Dato: Den 21. november 2019
Sted: Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand (Roof Top)
Tilmelding er nødvendig - Tryk her for tilmelding.

Byrådet besluttede den 9. oktober 2019 at sende forslag til temaplan om VE-anlæg i offentlig høring (sag nr. 10).
Venstres byrådsgruppe ønskede mindretalsudtalelse medsendt, i forbindelse med offentlig høring af forslag til Temaplan om vedvarende energianlæg om at Venstre ikke støtter vindmøller på land. Almaz Mengesha (UFP) tilsluttede sig Venstres mindretalsudtalelse. Læs hele mindretalsudtalelsen i forslag til temaplanen - se nedenstående pdf. 

Materialer (4)

Høringssvar (39)

Høringssvar vedr. landvindmøller ved Vosnæs

Som sommerhusejer af sommerhus Havhusevej 84, Gl.Løgten Strand tillader jeg mig hermed at indsende høringssvar vedr. etablering af 3 store landvindmøller tæt på bebyggelsen.

Vindmøller ved Vosnæs! Hardcore business eller..?

Tak til Aarhus Kommune som gerne vil være deltage i kampen mod de fossile brændsler. Der er ingen lette løsninger og der er ingen tvivl om at vi alle skal deltage for at sikre en grøn f...

solceller på matr.nr.2a skæring " SKÆRING MUNKEGÅRD"

Min familie har ejet og drevet ejendommen siden 1793, 7.generation har netop overtaget opgaven, vi har naturligvis altid tilstræbt at få størst muligt udbytte af markerne men i høj grad...

Placering af vindmøller på Aarhus havn

Undertegnede har fuld forståelse for, at Aarhus Kommune opererer i så megen grøn energi som muligt. I den anledning har man foreslået at placere 2 store vindmøller på havnen. Synsmæssig...

Vindmølleenergiproduktion i Aarhus havn

Jeg bor på Aarhus Ø, der udsigtsmæssigt er en sælsom blanding af både skov, hav og en livlig havn – ofte desværre med ret osende skibe, men samtidig også en bydel fri for almindelig byl...

Vindmøller på Vosnæs Pynt

Min familie har haft sommerhus i mere end 45 år i området, som vi elsker og som førhen hørte under det tidligere Rosenholm kommune. Jeg synes, at det er ganske forfærdeligt, at man i de...

"Modigt" eksperiment med menneskeliv

To kæmpe vindmøller ønsker et flertal af politikerne i Aarhus Byråd at opstille på Aarhus havn. Et "modigt" eksperiment de ønsker at udsætte naboer til havnen for - Naboer, som der er e...

Solceller Hjortshøjvej

Vi er naturligvis kede af at skulle få udsigt til solceller fra vores stuehus, da vi mener de burde stå langs motorvejen. Hvis det vedtages burde det i hvert fald afskærmes med et 10 ræ...

Solceller ved Studstrup

Jeg protesterer her mod solceller ved Studstrup. Der MÅ være andre muligheder end at placerer de sorte, 3 meter høje solceller på en skråning ned mod kysten, en placering hvis udsigt er...

Vindmøller ved Vosnæs, solceller ved Studstrup

Jeg protestere mod placing af disse her, det er en absolut unik natur, omkring os her. Vindmøller må placeres langt ud i havet og solceller hvor de ikke skræmmer.

Temaplan - kortsigtet og ugennemtænkt

Høringssvar vedrørende vedvarende energi i Aarhus Jeg er bekymret for hvorvidt den fremlagte Temaplan er langsigtet og gennemtænkt Det er med meget stor glæde at jeg kan konstatere, at...

Vedr. solcelleanlæg/vindmøller omkring Studstrup og Vosnæs

Grøn omstilling er vigtig og noget som de fleste sikkert er store tilhængere af, men hvorfor i alverden skal et kæmpe solenergianlæg og tre vindmøller nu ødelægge én af kommunens smukke...

Vindmøller på havnen i Aarhus

Kære Aarhus Kommune Jeg vil gerne starte dette høringssvar ud med at rose jeres påbegyndte arbejde for den grønne omstilling, hvilket blot er til stor opbakning fra min side. Når det så...

Vindmøller

Jeg er meget ked af at få vindmøllerne så tæt på vores boliger. Det både skæmmer udsigten og der kommer støj. Vindmøllerne bør placeres meget længere fra land.

Anlæg ved Gammel Egå

Vedhæftet

Solceller i Studstrup

Som udgangspunkt er jeg stor tilhænger af vedvarende energi, men som beboer i Studstrup, der netop har valgt dette boligområde for 7 år siden pga smuk natur og landlige omgivelser vil j...

Solceller i studstrup

Danmark har i dag skov på under 1% af vores samlede areal. Alt andet er opdyrket eller plastret til med veje og bygninger. Danmark skal have mere natur, ikke mindre,og at fælde træer, o...

Nej tak til solpaneler ved Studstrup

Som nytilflytter til Studstrup, vil jeg på det kraftigste protestere mod den planlagte anlægning af solpaneler på de store naturområder omkring Landsbyen. Vi, og mange andre, har valgt...

Vindmøller i Vosnæsskoven og 3 mtr. høje solpaneler

Som borger i Studstrup protesterer jeg mod forslaget om store vindmøller i Vosnæsskoven og 3 mtr. høje solcellepaneler fra Studstrupværket op mod Skødstrup. Vi har i forvejen Studstrupv...

Indsigelse til temaplan om vedvarende energianlæg, solenergiområde nr. 3.

Vi er generelt positivt indstillet over for solceller som vedvarende energikilde, men vi vil gerne gøre indsigelse mod Solenergiområde 3, da det er vigtigt, at anlægge en generel fornuf...

Alternative placeringer af solcelleanlæg

Hej. Spændende temaplan, omend jeg tænker, at vi på sigt nok kommer til at se "produktion" af energi til forbrug lidt mere grænseoverskridende ift. "forbrug", da ikke alle steder er lig...

VINDMØLLER VED VOSNÆS GÅRD

Jeg følger mig utryk ved at der skal bygges så store vindmøller så tæt på mit sommerhus som jeg har helårsstatus i. Jeg er bekymret for støj , lysglimt og senere salgspris.

Høring om vindmøller og solenergianlæg

Der er fra Grundejerforeningen Virup Skovvej overvejende en positiv stemning for projektet. Grundejerforening Virup Skovvej bakker op om projektet, men beder om, at der bliver taget hen...

Vedr. planer omkring solcelleanlæg i Elev

Til Teknik og Miljø Jeg har konstateret, at der er planer om potentielt at opføre et stort solcelleanlæg direkte op af vestsiden af Elev. Det undrer os meget, at der er udpeget dette om...

Vedvarende energi/vindmøller ved Vosnæs

Der står i foreslaget, at nærmeste beboelse ligger 750 m. fra vindmøllerne. Det må være, hvis man udelukkende tænker på sin egen kommune, Århus. For dem, der bor helårligt i sommerhusom...

Vindmøller på Containerhavnen

Jeg har fundet en artikel, hvor der står, at de store vindmøller skal stå mindst 3,5 km fra beboelse. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10218144209509368&id=1612320995

Intelligent indpasning af vedvarende energi - Skødstrup

Jeg vil foreslå nogle konkrete ting til overvejelse 1) Studstrupværket udgør en gigantisk øjebæ i Kaløvig. Værket blev i sin tid bygget med 4 blokke og 3 skorstene tiltænkt olie- og kul...

kæmpevindmøller ved Vosnæs

Her er mit høringssvar vedr. opsætning af vindmøller ved Vosnæs Jeg er født og opvokset i dette skønne natur området kun kort tid været fraflyttet. Efter en arbejdsulykke i 2002 , og et...

Vindmøller ved Vosnæs

Jeg er bekymret for vindmøller ved Vosnæs pga af følgende: 1. Der er et stort træk af gæs fra området hver morgen 2. Der er mange rovfugle i området omkring det planlagte vindmølleområd...

Vedvarende energi Aarhus

Bosiddende på Aarhus Ø, har jeg en flot udsigt til Samsø og Tunø, med eksisterende vindmøller, ved Tunø Knob, som blev rejst for omkring 25 år siden og som jeg glæder mig over, hver ene...

Opsætning af vindmøller ved Vosnæs gård

I forbindelse med kommunens planer om opsætning af 3 stk megawatt vindmøller ved Vosnæs gård, vil jeg hermed give udtryk for mine bekymringer og utilfredshed med dette projekt. Jeg er n...

Temaplan om vedvarende energianlæg

Vindmøller i Kasted - NEJ TAK Hvorfor skal et helt område der er i naturbeskyttelse loven som er meget bevaringsværdig område,ødelægges af Vindmøller. Vi skal passe på vores miljø JA de...

Vindmøller på Containerhavnen

Byrådet mener altså, man godt kan sætte to vindmøller på containerhavnen, fordi den i forvejen er et larmende miljø. Hvorfor skal vi have endnu mere larm. Og det er en anden slags larm...

Æstetik (Copenhill)

Når jeg læser, at der skal findes 13 arealer til store solenergianlæg og 3 arealer til store vindmøller, så bekymrer æstetikken mig. Det er næppe et særligt kønt syn, når man passerer e...

Flere vindmøller tak

Vi skal alle ofre noget for at bekæmpe klimaforandringerne. At ofre en udsigt koster ikke mig sved og tårer. Jeg vil hellere se vindmøller end at se mine piger i øjnene og sige, at jeg...

Solcellepark

Et 3-meter højt solcelleanlæg lige overfor mit hus, vil tage al lys og udsigt. Jeg har bygget og taget et nyt /dyrt hus i brug for knap 6 år siden i tillid til at her er landzone uden b...

Vindmøller

placer det på landet og ikke i min baghave.

Vindmøllernes placering på Aarhus Havns ydermoler

I forbindelse med offentliggørelsen af 1990 planen for udvidelsen af Aarhus havn fremkom der også forslag om placering af vindmøller på havnens nye ydermoler. Forlagene blev afvist bl.a...

Opsætning af vindmøller på havnen i Aarhus

Mit høringssvar er vedlagt som PDF-fil
18/11/2019 - 13:05

Indhold på denne side

Tilføj høringssvar
Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Høringstype
Temaplan
Initiativ
Planstrategi og Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Hørings-id

H125

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Ledelsessekretariatet
Kommuneplanafdelingen
Tlf. 4185 9776

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.