Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Fremtidens Saxild Strand

Til rette vedkommende.

”HØRINGSSVAR” i sagen ”Fremtidens Saxild Strand” om Aarhus Kommunes ønsker/planer om udvidelse af aktivitetsniveauet på det tidligere rekreationshjem på Chr. Petersensvej ved Saksild Strand:

Jeg skriver som formand for – og på vegne af bestyrelsen i Odderkystens Fællesudvalg, der er ”paraplyorganisation” for 22 fritidshusgrundejerforeninger med sammenlagt ca. 2200 medlemmer langs Odderkysten.

Vi har fået forelagt de to høringssvar, som er indgivet af henholdsvis ”Grundejerforeningen Sommerhusene ved Saxild Badehotel” og ”Saksild Strand Ejerlaug”.

Vi er helt enige i de indsigelser og især betænkeligheder, der gives udtryk for i de to høringssvar. Vi mener således heller ikke, at de ”skrøbelige” og smalle veje i sommerhusområdet kan bære den yderligere trafik og andre aktiviteter, som vil blive en konsekvens af en evt. aktivitetsudvidelse på det tidligere rekreationshjem.

Vi opfordrer derfor Aarhus Kommune til at opgive planerne og opfordrer Odder Kommune til at medvirke til at dette sker.

Med venlig hilsen
Odderkystens Fællesudvalg
Niels-Ulrik Bugge
Formand.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Niels-Ulrik Bugge

Indsendt

31/07/2020 12:08

Sagsnummer

HS6206093

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Sundhed og omsorg
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H174

Kontakt

SUNDHED OG OMSORG
Tina Cecilie Petersen, ticp@aarhus.dk