Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - Ny folkeskole ved Byparken og nyt blandet område ved Dortevej, Gellerup

NY FOLKESKOLE VED BYPARKEN OG NYT BLANDET BYOMRÅDE VED DORTESVEJ, GELLERUP

FORUDGÅENDE OFFENTLIG HØRING
NY FOLKESKOLE VED BYPARKEN OG NYT BLANDET BYOMRÅDE VED DORTESVEJ, GELLERUP

Min mening:
Høringsvar til for-høringen:
Først en par kommentarer:
1) Sætningen i baggrundsoplysningerne, hvor der står ”En del af de overordnede beslutninger er dermed truffet. Men der er også meget, der ikke er besluttet endnu”.
Hvis det skal være helt korrekt, så er de overordnede beslutninger måske truffet, men de er altså ikke vedtaget endnu!
Det faktum har i mere end to år været med til at holde 400 familier i på Jettesvej, Dortesvej, Lottesvej og Inger Christensens Gade som gidsler i deres egne hjem, fordi de ikke ved, om de er købt eller solgt.
De mange ”fine planer” i Udviklingsplanen kan altså stadig risikere at falde på gulvet, hvis den kommende helhedsplan ikke vedtages af beboerdemokratiet i Brabrand Boligforening – hvornår der sker en afklaring omkring det spørgsmål er pt. stadig usikkert.
Den information, synes jeg, at det ville have været på sin plads at orientere om i materialet!
2) Der står også i materialet: Rammerne i Kommuneplanen, som de er i dag, angiver at planområderne kan anvendes til etageboliger og centerformål i op til 8 etager.
Ja, det var i forbindelse med den oprindelig Helhedsplan, at det kom til at stå. Og den åbnede samtidig også op for at der kunne laves institutionsbyggeri i området – ligesom der have været muligt at bygget en moske i området, hvis det ellers kunne godkendes en lokalplan (en meget lang historie).
I det nye materiale står: Aarhus Kommune overvejer at ændre rammerne, så der også bliver mulighed for offentlige formål så som en ny folkeskole med tilhørende fritids-faciliteter.
Det, mener jeg, at områdeplanen allerede åbnende mulighed for.
Aarhus Kommune overvejer også at reducere det maksimale antal etager til et lavere antal end 8, og samtidig give mulighed for andre boligtyper end etageboliger, f.eks. rækkehuse.
Jeg husker ikke, at der var forbud mod byggeri at rækkehuse – kun mod almene boliger, men jeg antager, at rækkehuse ikke specifikt var nævnt!

Min mening i forhold til de punkter, I gerne vil høre min mening om:
■ At der kan blive mulighed for en ny folkeskole med tilhørende fritids-faciliteter og legeplads i kanten af Byparken?
Jeg tænker, at en folkeskole er godt (når nu Nordgårdskolen og siden Toveshøjskolen er blevet nedlagt!) – men jeg synes ikke, at den skal ind over byparken ”Jooops Have”.
I forvejen er meget af det grønne område midt i Gellerupparken spist op af veje; Trille Lucassens Gade, Tinesvej forlængelse, dele af Inger Christensens Gade og Karen Blixens Boulevard. Og de grønne områder er noget af det bedste ved at bo i Gellerup, luften mellem blokken – som i høj grad bliver brugt af beboerne, så snart vejret er til det.
Derfor skal skolen ikke inddrage arealer i Joops Have, men finde en anden placering. Eventuelt bygges i højden, med legeområder på taget.
■ At de to skole-afdelinger placeres således, at mest muligt af Byparken forbliver uændret?
Jeg mener, at skolen helt skal holdes ud af Joops Have.
Placeringen af det ene skoleafsnit kunne eventuelt tænkes på Toveshøjs areal nord for Edwin Rahrs Vej, øst for Lenesvej. Så ville skolen også komme til at ligge i nærheden af Bispehaven, som jeg kan læse mig til, også skal være en del af skoledistriktet. Og skolen vil ligge tæt ved busforbindelser – og hele det grønne område ved Hasle Bakker.
■ At der kan blive mulighed for at den nye folkeskole kan bygges i op til 4-5 etager, evt. med opholds- og legearealer på nogle af tagfladerne?
Enig i, at skolen gerne må bygges i højde – så de grønne områder i Gellerup ikke bliver mindre end de er i dag.
■ At der kan blive mulighed for at bygge blandet bolig og erhverv langs vestsiden af Karen Blixens Boulevard, med fx. butikker, caféer, spisesteder og kontorerhverv i en del af stueetagen?
Det er et af grundprincipperne i den oprindelige Helhedsplan fra 2010, at der skal være strøg-/gade-aktiviteter i de byggerier, som ligger ud til boulevarden. Hvorvidt der nogen sinde har været en realistisk drøm at gennemføre på hele strækningen, tror jeg ikke. Men jeg mener også, at der har været enighed om, at det mere handler om at lave nogle mere centrale pladser langs boulevarden, hvor der kan placeres et sådant handelsliv i stueetagen.
■ At der kan blive mulighed for at bygge relativt højt langs Karen Blixens Boulevard i op til 4-6 etager, mens der i området bagved omkring Dortesvej primært kan bygges rækkehuse i 2 etager?
Jeg forstår ikke drømmen om rækkehuse. Jeg tænker mere, at det vil passe med enklaver af punkthuse – som måske er 2-4-etager.
Jeg mener ikke, at blokkene bør rives ned, men i stedet renoveres og ommærkes til for eksempel bofællesskabsbygninger, andelsboligforeninger, kollektivbygninger, hvor der kan indrettes et miks mellem boliger og erhverv, som blandt andet kendes fra et spændende projekt i Bijlmermeer, der, som alle nok husker, var inspirationen til den oprindelige Helhedsplan
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Helle Hansen

Indsendt

17/11/2020 18:49

Sagsnummer

HS3483670

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Brabrand - Gellerup
Hørings-id

H214

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00