Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - Ny folkeskole ved Byparken og nyt blandet område ved Dortevej, Gellerup

Ideer og forslag til nyt blandet boligområde ved Dorthesvej i Gellerup

Ideer og forslag til nyt blandet boligområde ved Dorthesvej i Gellerup

Som naboer til det kommende boligområde, forældre i institutioner på den anden side af Hejredalsvej og brugere af forskellige fritidsfaciliteter, indkøbsmuligheder, caféer og restauranter mm. i Gellerup har vi følgende ønsker og ideer til den kommende planlægning:

Trafikforanstaltninger på Hejredalsvej og Sigridsvej
Vi oplever meget trafik på både Hejredalsvej og Sigridsvej og at hastigheden er høj. Efter etableringen af Karen Blixens Boulevard med flere bomb og lysreguleringer er trafikken steget på begge veje og der bliver ofte kørt meget stærkt.
Kommunen bør i forbindelse med planlægningen kigge på trafikbetjeningen af hele området igen. Fokus på at skabe en mere sikker skolevej, men også på sikkerheden for de børn der er ved at lære at cykle mellem børnehaven og hjem og til alle dem der gerne vil benytte fritidsaktiviteter i Gellerup. Vi mener ikke, at det er nok at sætte hastighedsbegrænsningerne ned til 40 km/timen, som foreslået. Vi vil gerne have etableret fysiske hastighedsbegrænsninger. Det kunne f.eks. være nogle beplantede trafikchikaner (Som på Brendstrupvej i Aarhus N eller flere af vejene i Åbyhøj), en rundkørsel eller andre foranstaltninger og gerne cykelstier langs Sigridsvej. Alt sammen for at gøre det mere sikkert at krydse og færdes langs Hejredalsvej og Sigridsvej som cyklist og gående.
Stiforbindelser
Vi sætter stor pris på at benytte de nuværende stier i boligområdet ved Dorthesvej. Det er derfor vores ønske at vi også i fremtiden, kan gå en tur med barnevognen, rollatoren eller vores løbecykler på gode stier igennem området hen i svømmehal, bibliotek, børnehave mm.
Man kunne overveje muligheden for en cykelsti som forbindelse til den nye skole igennem området.

Pas på det grønne
De mange træer og buske langs vejene har stor værdi for den grønne oplevelse af området og er med til at gøre det til et dejligt sted at bo og færdes. De grønne veje er smukke om foråret, her er flere blomstrende træer og i efteråret et væld af orange, røde og gule træer. Det er et ønske at der også i fremtiden vil være træer langs begge sider af henholdsvis Hejredalsvej og Sigridsvej. I dag er der et areal med hækbeplantninger og træer i trekanten ned mod lyskrydset ved Hejredalsvej og Sigridsvej. Vi håber at det grønne område her holdes ubebygget.

Legepladser
I dag er der flere små legepladser i området. Vi bruger de små legepladser, bl.a. når vi går igennem området på vej hjem fra børnehave.
Imellem vores boligområde, Beringsminde og området ved Tranebærvej har vi en legeplads (Den gamle have) som bliver brugt rigtig meget. Legepladsen her har en samlende funktion for flere tilstødende boligområder og benyttes af dagplejere, institutioner, mødregrupper med flere og i weekenderne til arrangementer, fødselsdage, fastelavn osv.
Det kunne være en idé at lave en legeplads i det førnævnte trekantede område, hvor der allerede er en lille legeplads, som måske vil få samme samlende karakter mellem Beringsminde og Det nye boligområde i Gellerup.

Vi glæder os til at følge processen og til at få nye naboer på den anden side af vejen.

På vegne af:
Kim Dam Ernst og Thilde Dam Ernst, Pallisvej 53
Mads Lykke Berggreen og Lea Nørr, Pallisvej 4
Maria Skøtt Davidsen og Niels Ravn Christensen, Hvedebjergvej 31
Ditte Dalsgaard og Lasse Oxbøll, Pallisvej 25
Søren Lauge Boll og Sine Rauff Schultz, Pallisvej 45
Søren Bundgaard Holm og Valentina Cecchetto, Pallisvej 59
Trine Roesgaard Færch og Jacob Roesgaard Færch, Pallisvej 47
Thomas Engsig-Karup og Karoline Nygaard Engsig-Karup, Pallisvej 63
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Kim Dam Ernst

Indsendt

17/11/2020 21:36

Sagsnummer

HS1748714

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Brabrand - Gellerup
Hørings-id

H214

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00