Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - Ny folkeskole ved Byparken og nyt blandet område ved Dortevej, Gellerup

Forslag vedr. nyttehaver

Neighbourhood Remarks /
Sigrids Stue
Kunst / Art Platform
Dortesvej 3, 3. tv
8220 Brabrand

Sigrids UdeStue
Tinesvej 31 b (ved gåvejen fra Blixens Boulevard mod City Vest) 
8220 Brabrand


Høringssvar i forbindelse med Debatoplæg:
Ny folkeskole ved Byparken og nyt blandet område ved Dortesvej, Gellerup 3. nov. 2020

Forslag vedr. nyttehaver

Med specielt fokus på den unikke og tætte sammenhæng mellem nyttehave og boliger fremhæver vi fire elementer i vores:

SYNSVINKEL
1. Nyttehaverne udgør et en unik og levende kulturarv, idet havernes historie går helt tilbage til projekteringen af Gellerupparken i slutningen af 60’erne.

2. Fra dengang og til nu har haverne haft en væsentlig rolle for kvarterets beboere. Kvaliteterne handler fx om identitet, tilhørsforhold, socialt sammenhold, produktion af fødevarer og delvis selvforsyning. Væsentlig for disse nyttehaver er, at der tillige dyrkes direkte i jorden.

3. Nyttehaverne er vigtige for en stor gruppe beboere med blandet alder og baggrund. En del er ældre mennesker. Havepasningen udgør året rundt et selvbærende produktivt, aktivt og positivt frirum og rummer derudover et godt eksempel på medborgerskab i praksis. Nogle beboere har haft have henved 30 år.

4. Nyttehaverne bidrager til liv mellem blokke og lejligheder. Dortesvej er et grønt område qua den store afstand mellem boligblokkene. Den nære fysiske sammenhæng mellem lejlighed, blok og have er værdsat af havefolk, deres familier og beboere. Nyttehaverne er mål for mange besøg og beboeres gåture i det fri - og det er også et sted, hvor børn og børnebørn får videregivet interesse og tradition for at dyrke brugbare afgrøder.

FORSLAG
I forbindelse med etablering af et nyt blandet område ved Dortesvej sker en bevarelse og udbygning af eksisterende nyttehaverne Vi foreslår således at:

en væsentlig del af de nuværende nyttehaver på den nordlige side af Dortesvej bibeholdes
et antal nye nyttehaver etableres mellem boligerne på Jettesvej. Der anlægges basale faciliteter som halvtag, vand og kompostkasse mv.

PERSPEKTIV
Vores udgangspunkt er, at nyttehaverne udgør en produktiv og social og kulturbevarende del af de offentlige byrum. Byrummet er repræsentativt i sig selv med plads og invitation til, at alle kan bruge det. Dette inkluderer fx fodboldbaner, idrætsfaciliteter, variationer af veje og stier, åbne arealer, legepladser med krat … samt nyttehaver.

Vi opfordrer til fortsat fokus på nyttehaver på lejebasis som et bæredygtigt, socialt og aktivt mødested, der går på tværs af baggrund, nationalitet, religion, køn, etnicitet, alder m.m.

Vores forslag indebærer, at der skabes fysisk, indholdmæssig og social sammenhæng mellem områderne på begge sider af Dortesvej og videre ned til Jettesvej. Nyttehaverne vil bidrage som en positiv identitets-markør for kvarteret samt bibeholde en tæt forbindelse mellem bolig og have.

UDSAGN
Herunder uddrag fra samtale i haverne med en gruppe af de kvinder, der gennem årtier har haft nyttehave på Dortesvej.

”Jorden tiltrækker.

”Vi er glade for at dyrke haverne, men det er ikke det eneste - det er sådan set vores samlingssted, Hvis ikke disse haver fandtes, ville vi ikke gå så meget udenfor, som vi gør i dag
Haverne er vores samlingssted. Det er vores sociale aktivitet at være herude - så det betyder mere end bare at dyrke haverne. Det er socialt - det betyder rigtig meget for os.

”Folk, der har haver, kender hinanden. Der er noget at snakke om - hvis een mangler noget, kan man altid spørge den anden, om man kan få noget - man bytter lidt - man konkurrerer lidt. Det hele bliver sådan en social atmosfære for alle sammen.

“Nogle vil ikke engang på ferie på grund af at haverne skal passes. De siger, at om vinteren ser de frem til foråret, hvor de kan begynde at komme herud

”Jeg kender det fra min mor - vi har også boet her i næsten 34 år - og haft haver her næsten fra vi flyttede ind faktisk. Når hun fx er lidt stresset - så går hun ud i haverne.

”Der har været nogle tiltag - sat gang omkring noget fælles aktivitet, men det har ikke nyttet eller virket så meget som haverne. Så haverne har en meget stor effekt på flere planer.

YDERLIGERE FORSLAG
1. Vi foreslår en prioritering af almennyttige boliger, således at antallet af dem bibeholdes i Dortesvej-kvarteret. Denne boligform udgør et positivt særkende i boligmarkedet, og vi ser solide paralleller til havebrug i Danmark. Kolonihavebevægelsen repræsenterer - ligesom almennyttige boliger - et tilbud om en stabil ejerskabsform, en varieret beboersammensætning og er dermed en basis for personers og familiers inddragelse i samfundets muligheder og krav.

2. Vi ser med interesse, at navn for området ved Dortesvej ikke er endelig afgjort i høringsmaterialet. Vi ser frem til, at områdets navngivning afspejler fx lokale ressourcer og lokal historik.

3. Ligeledes ser vi med interesse, at den maksimale byggehøjde langs Karen Blixens Boulevard er reduceret i høringsmaterialet. Dette indebærer en reduceret skyggedannelse ved bagvedliggende beboelser, udeområder og dermed også nyttehaver. Derudover vil en moderat skalering i byggehøjde tilgodese et inddragende og humant bydelsmiljø-

AFSLUTTENDE INFO
Status: Der har været ca. 148 nyttehaver i Gelleruparken samlet i haveforeningen Grønærten. Der er nedlagt ca. 72 nyttehaver ved nedrivning og ombygning på Bentesvej nu Inger Christensens Gade. Der findes pt. 48 nyttehaver på Dortesvej. De er ligeledes organiseret i Haveforeningen Grønærten. Resten af nyttehaverne er placeret på Gudrunsvej.

Der sker en række initiativer i Fælleshaverne. Her anvendes højbede, som dyrkningsmæssigt er divergerende i forhold til nyttehave på jordstykke. Et særkende ved haverne på Dortesvej er den direkte dyrkning i jorden samt den tætte placering til havebrugernes boliger.


OM AFSENDER
Sigrids Stue er et kunstprojekt og en platform for samtidskunst, der tager udgangspunkt i lokalområdet i Gellerupparken. Sigrids Stue udvikler projekter og samarbejder med både lokale, nationale og internationale partnere.

Vi arbejder med langsigtede kunstprojekter, som bl.a. inkluderer arbejdsophold for uafhængige kunstnere og researchere. Vi inddrager desuden børn og unge i vores arbejde og oprettede i 2016 Sigrids Stues Tegneskole for børn i området suppleret med Byværkstedet i 2019.

Sigrids Stue involverer sig og samarbejder med andre organisationer og institutioner i området. Vi har siden 2016 bl.a. været medlem af den lokale haveforening Grønærten.

Sigrids Stue har siden 2014 haft base i en lejlighed på 3. sal på Dortesvej og har her desuden en nyttehave mellem boligblokkene. Sigrids Stue holder desuden til i Sigrids UdeStue – flytbare træpavilloner, som pt. ligger for enden af nye hovedgade.
Alle tre initiativer under Sigrids Stue befinder sig i centrum af Gellerupparken.

Se mere www.sigridsstue.dk

VISUELLE BILAG
1. Tegning v. Bjarne Nielsen. Visionen for haverne i projekteringen af Gellerupparken (1969).

2. Foto af nyttehaverne på Dortesvej 2020 v. Sigrids Stue

3. Skitse: eksisterende nyttehaver og placering af eventuelle nye nyttehaver
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Grete Aagaard

Indsendt

17/11/2020 23:14

Sagsnummer

HS1585998

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Brabrand - Gellerup
Hørings-id

H214

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00