Gå til hovedindhold

Høringssvar

Supplerende meddelelse for plan: Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus

Det vurderes at der på nuværende stadie ikke er særlige forhold vedr. brand eller eksplosion.
Der gøres opmærksom på, at beplantning, parkeringspladser og anden inventar og udsmykning foran vinduer, altaner og tagterasser, der fungerer som redningsåbninger, kan hindre brugen heraf. Såfremt redning skal ske ved brug af håndstiger, skal det sikres at brandvæsnet kan fremføre og opstille stigerne. Såfremt redning skal ske ved brug af drejestige, skal brandvejen og brandredningsarealet hertil deslige sikres.
Skulle der opstå væsentlige ændringer til projektet, hører vi gerne herom.
Østjyllands Brandvæsen bistår gerne, hvis der opstår spørgsmål undervejs.

Med venlig hilsen

Mikk Ansø
Beredskabsinspektør
Beredskabsafdelingen, Område Nord
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Mikkel Ansø

Indsendt

10/05/2021 13:35

Sagsnummer

HS3903264

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Midtbyen
Hørings-id

H304

Kontakt

Bystrategi, Arealudvikling og Almene Boliger

Teknik og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

Tlf.: 89 40 44 00

Mail: arealogalmene@mtm.aarhus.dk