Gå til hovedindhold

Denne begivenhed er afholdt
Det gode møde - Digitalt borgermøde

I 2019 besluttede byrådet at lægge Socialforvaltningen og Beskæftigelsesforvaltningen sammen til en ny enhedsforvaltning under navnet Borgernes MSB. I den nye enhedsforvaltning er ambitionen at tænke sociale og beskæftigelsesrettede indsatser tættere sammen. Målet er at borgerne oplever mere enkle, effektive og sammenhængende forløb.

Men lykkes vi med det?

I mødet vil vi sætte fokus på det gode møde mellem borger og kommune

Du får mulighed for at drøfte, hvad der for dig giver det bedste møde mellem dig og forvaltningen, når du eller din familie har brug for at have kontakt til Sociale Forhold og Beskæftigelse.

  • Hvad kendetegner det gode møde? Hvilken stemning går man derfra med?
  • Hvad skal der ske forud for mødet? Hvem kan bede om et møde? Hvem sætter dagsordenen
  • Hvem styrer mødet? Hvem må være med? Og hvem afgør det?
  • Hvad skal der ske efter mødet?

Materialer (1)

Begivenheden

Dato
Tirsdag d. 27. september 2022
Tid
16:30 - 18:30
Lokation
Digitalt via Teams
Adresse
-
Tilmeldingsfrist
Tirsdag d. 27. september 2022
Mødet er afholdt

Kontakt

Runa Bjørn

Tlf.: + 45 41 85 63 82   

E-mail: rub@aarhus.dk