Gå til hovedindhold
Denne begivenhed er afholdt

Borgerkonference om udvidelse af Aarhus Havn

Aarhus Kommune inviterer til den første af to borgerkonferencer om udvidelsen af Aarhus Havn. Konferencen skal kaste lys over udvidelsen. Hvorfor er den nødvendig? Hvordan forløber processen? Hvad kan og skal politikerne beslutte? Borgerkonferencen skal gøre dig klogere, og så skal den sikre, at politikerne i byrådet har størst mulig viden, inden de forventeligt begynder at behandle sagen senere på året.  

Det er borgmester Jacob Bundsgaard og nu tidligere rådmand for Teknik og Miljø Steen Stavnsbo, der har taget initiativ til borgerkonferencen i kølvandet på de rekordmange høringssvar i forbindelse med miljøundersøgelsen, den såkaldte VVM-undersøgelse.  

Forud for borgerkonferencen har organisationer, foreninger, interessenter og fagpersoner debatteret fordele og ulemper ved havneudvidelsen på en række temamøder. Debatten på temamøderne bliver udgangspunktet for dialog ved borgerkonferencen. Temaerne, der er blevet debatteret på møderne, er:  

 • Havnens behov og forslag til ændringer  

 • Den visuelle påvirkning og påvirkning på rekreative interesser   

 • Påvirkning på havmiljøet   

 • Klimabelastning/CO2-aftryk   

Opsamlinger mm. fra temamøderne kan findes her: Udvidelse af Aarhus Havn   

 

Borgerkonferencen  
På borgerkonferencen vil Aarhus Kommune give en status på arbejdet med havneudvidelsen. Der vil være oplæg om debatterne på temamøderne, og så bliver det muligt at stille spørgsmål og tage del i debat om processen, temamøderne og havneudvidelsen generelt. Du har forud for mødet mulighed for at besøge en række stande med information fra forskellige organisationer, borgergrupper og Aarhus Kommune. Aarhus Kommunes fem stande omhandler Havnens behov, Den visuelle påvirkning og påvirkning på rekreative interesser, Påvirkning på havmiljøet, Klimabelastning/CO2-aftryk og Myndighedsprocessen. Standende er åbne fra kl. 16.00.

Ugen op til og ugen efter borgerkonferencen vil det være muligt at komme forbi Rådhuset og se to 3D-modeller af den foreslået havneudvidelse.

Efter borgerkonferencen bliver der igen afholdt temamøder og endnu en borgerkonference d. 7. november. Herefter bliver udvidelsen – inklusive høringssvar og opsamlinger fra temamøder og borgerkonferencer – sendt til politisk behandling i byrådet.   

På borgerkonferencen bliver der plads til omkring 500 deltagere med krav om tilmelding ved fysisk fremmøde (du kan tilmelde dig på denne side). Konferencen bliver også streamet – du finder linket her: Aarhus Kommune inviterer til den... - Vi udvikler Aarhus | Facebook (her er der ikke krav om tilmelding).  

 

Dette er et foreløbigt program, som vi løbende opdaterer med mere information.  

 

Byrådets muligheder   

Politikerne i Aarhus Byråd skal efter planen begynde behandling af lokalplanen for det nye havneområde sidst på året. Når byrådet skal træffe en afgørelse, gør de det på baggrund af høringssvar fra høringsfasen i marts, og den proces vi er i gang med i øjeblikket. Byrådet har tre muligheder, når de træffer en afgørelse om lokalplanerne:  

 

 1. Undlade at vedtage lokalplansforslagene og undlade at meddele VVM-tilladelse  

 • Det betyder, at byrådet ikke ønsker at planlægge for udvidelse af Aarhus Havn. Havneudvidelsen vil derfor ikke blive til noget i denne omgang.  

    

 1. Vedtage planerne uændret i forhold til det fremlagte  

 • Det betyder, at byrådet imødekommer Aarhus Havns ønske om en havneudvidelse som beskrevet i ansøgningen. Havneudvidelsen vil i så fald afhænge af, om Trafikstyrelsen giver tilladelse til at fylde jord op og gøre nuværende hav til land. 

    

 1. Ændre lokalplanens bestemmelser eller lokalplanens afgrænsning  

 • Det betyder, at byrådet delvist imødekommer Aarhus Havns ønske om en havneudvidelse, men at byrådet ønsker at justere på lokalplanen og hermed rammer for udvidelsen. Justeringer kan være størrelsen på det område, lokalplanen skal gælde for – havneudvidelsens areal – højden på byggeri og kraner, bebyggelsens beliggenhed eller bebyggelsens materialevalg og farver.  

 

Udvidelsen af Aarhus Havn vil uanset størrelse og form forudsætte, at Trafikstyrelsen giver tilladelse til, at der kan fyldes jord i vandet. Lokalplanen kan ikke bruges, hvis ikke Trafikstyrelsen giver tilladelse.   

Begivenheden

Dato
Mandag d. 26. september 2022
Tid
18:30 - 21:15
Lokation
Rådhuset
Adresse
Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C
Tilmeldingsfrist
Mandag d. 26. september 2022
Mødet er afholdt

Kontakt

plan-borgerinddragelse@mtm.aarhus.dk