Gå til hovedindhold
Drop havneudvidelsen indtil et samarbejde med Grenaa Havn er blevet grunddigt undersøgt og afprøvet.
Antal støtter: 1667 af 1500
Navn
Signe Kjærulff Svaneborg
Forslaget

Jeg foreslår, at man dropper den planlagte udvidelse af industrihavnen i Aarhus, og i stedet undersøger muligheden for et samarbejde med Grenaa Havn. Som minimum foreslår jeg, at der afholdes en folkeafstemning for at klarlægge hvorvidt der findes et flertal for- eller imod udvidelsen blandt Aarhus' indbyggere. 

Bemærkninger

Havneudvidelsen går imod vores klimamålsætninger; det vil udlede store mængder CO2 og skade havmiljøet. Udvidelsen vil ødelægge udsigten fra byen, og ved de rekreative områder ved kysten. Desuden vil den øgede skibstrafik påvirke de mange lystsejlere og andre, som bruger Aarhus bugten rekreativt. Aarhus har netop været vært for the Ocean Race 2022/2023. Bugten og vandet er en del af byens DNA, og det skal vi værne om, så Aarhus - også i fremtiden - vil kunne være vært for sejlsports arrangementer. 

Afvejningen af gevinst/omkomstninger (både økonomiske, men også klimamæssige, æstetiske, mv) er ikke undersøgt grunddigt nok: f.eks. har Grenaa Havn foreslået et samarbejde, men denne mulighed er ikke blevet udforsket nærmere. 

Samtidig er det ikke blevet undersøgt, hvor stor en del af indbyggerne i Aarhus, som er hhv. for- og imod havneudvidelsen. Jeg mener, at en havneudvidelse under ingen omstændigheder bør komme på tale, hvis der er et flertal af byens indbyggere som er imod udvidelsen. 

Afstemning start
Afstemning afslutningsdato