Gå til hovedindhold

Ældrerådsvalg sammen med kommunal- og regionrådsvalget

Antal støtter: 759 af 1500
Navn
Jan Anton Radzewicz
Email
janradze@gmail.com
Forslaget

Ældrerådet i Aarhus Kommune foreslår med dette borgerforslag, at valg til Aarhus Kommunes lovpligtige Ældreråd fremover afvikles som fremmødevalg i forbindelse med kommunal- og regionrådsvalg i Aarhus Kommune.

Det betyder, at borgere, der er fyldt 60 år på valgdagen, får udleveret en stemmeseddel til Ældrerådsvalg sammen med stemmesedlerne til kommunal- og regionrådsvalget og afgiver deres stemme fysisk på valgdagen.

Der skal naturligvis også være mulighed for at afgive stemme på bopælen for de borgere, der ikke har mulighed for at afgive stemme på et valgsted.

Den nærmere indretning af afstemningslokalet afhænger af forholdene på afstemningsstedet.

Bemærkninger

Ældrerådet er et folkevalgt organ, der skal rådgive Aarhus Byråd i ældrepolitiske spørgsmål og være forbindelsesled mellem +60 årige og Byrådet. Hidtil har valg til Ældrerådet primært været afholdt som brevvalg og senest som digitalt valg, hvilket erfaringsmæssigt giver en meget lav stemmeprocent. Ved seneste ældrerådsvalg i Aarhus Kommune var valgdeltagelsen ca. 18 %.

Noget lignende ses i andre kommuner, mens der i de kommuner, der afholder fremmødevalg til Ældrerådet, ses en stemmeprocent på omkring 60 %.

En gennemførelse af forslaget om valg til Ældrerådet på samme måde som valg til Byrådet forventes at skabe større opmærksomhed og interesse om Ældrerådets arbejde og dermed større interesse for at deltage i rådets arbejde, eksempelvis ved at opstille til Ældrerådet.

Fremmødevalg er mere demokratisk og legitimt, fordi man i et fortroligt miljø lægger sin stemmeseddel i en valgurne. Dette vil i højere grad sikre valghemmeligheden, ligesom stemmeafgivelsen vil ligge naturligt i forhold til, at man alligevel skal hen at stemme til det ”rigtige” kommunale valg.

Ældrerådet mener, at et fremmødevalg vil skabe større valgdeltagelse, og dermed større engagement i borgernes eget ældreliv, ligesom fremmødevalg vil give Ældrerådet en stærkere stemme i dialogen med Byrådet om fremtidens forhold for kommunens ældre borgere. Dette er væsentligt i en tid, hvor samfundet og ikke mindst ældreområdet er inde i en omstillingsproces.

Undersøgelser fra de seneste Ældrerådsvalg viser som anført ovenfor en betydeligt højere stemmeprocent i de kommuner, der holder fremmødevalg end i de kommuner, der afholder digitalt valg eller brevvalg.

Ældrerådet er på kommunens budget, og der afsættes midler til afholdelse af ældrerådsvalg hvert fjerde år. Ældrerådet vil derfor kunne finansiere afholdelse af ældrerådsvalg som fremmødevalg sammen med kommunal- og regionsrådsvalget. 

En støtte til dette borgerforslag er en støtte til mere demokrati for ældre borgere i Aarhus Kommune.

På Ældrerådets vegne

formand Jan Radzewicz

Afstemning start
Afstemning afslutningsdato