Gå til hovedindhold

En fælled til Kolt-Hasselager

Antal støtter: 445 af 1500
Navn
Tom Samsøe Hansen
Email
tomshansen@outlook.dk
Forslaget

Borgerne i Kolt-Hasselager ønsker sig et fælles samlingssted i midten af byen. Det skal være en fælled. Og den er allerede i dag udlagt til rekreativt areal i lokalplan. Men der er planer om boliger her. Vi foreslår, at Aarhus Byråd stemmer om at give borgerne i Kolt-Hasselager et fælles samlingssted på tværs af generationer. Specifikt drejer det sig om området Koltvej 46, der støder op til det mindre, eksisterende grønne område (Bavneparken) ved Koltvej. Det drejer sig om området matr nr 8bz, 8g, del af 8 og del af 6f. Denne fælled vil ligge i midten af den sammenvoksede by. Området dækker over sårbare drikkevandsinteresser, og i følge Aarhus Kommunes overblik over, hvordan vand naturligt løber, så løber det her. Fælleden vil samle byen og både kunne benyttes i dagtimerne, i fritiden og gerne som inspiration i sammenhæng med Bavnehøj Skole (til f.eks. naturundervisning). Der er et stort og markant ønske i befolkningen, at der her skabes en fælled.  Her drømmer vi om en grundvandspark, skaterbane, outdoor idrætsaktivitet, yogaplads, shelter, bålplads, mulighed for at gå ture og et overdækket mødested. I sammenhæng med den eksisterende mindre Bavnepark (som skal bevares) kan vi med fælleden endelig få et større grønt, fælles område.  Vi ønsker området udlagt som bypark/grundvandspark med særlige tiltag til at fremme biodiversitet og opsamling af overfladevand – et stort biodiverst og grønt område, der indbyder til både outdoor aktivitet og fællesskab. Og vi ønsker at være aktivt deltagende i udviklingen af fælleden. 

Bemærkninger

Området var allerede i lokalplan udlagt til rekreativt areal i sin fulde størrelse. Det har derfor siden 1980erne været befolkningens klare forventning, at der her skulle laves et grønt og rekreativt område i sin helhed. Det har et tidligere byråd ændret på ved at udlægge området i kommuneplan til boliger. Kolt-Hasselager betragter sig selv som et lokalsamfund, der skal have værdi i sig selv. Her er rigtig mange planer om at bebygge de få frie arealer, vi har, samtidig er vi inddæmmet af Genvej, jernbane, Giber Ringvej og motorvej. Grønne arealer vi mister i byen, kommer aldrig igen og der kan ikke bare udvides. Fælleden ligger i midten af den nu sammenvoksede by, hvor vi så hastigt bliver flere, at vi netop mangler steder til at fremme fællesskab og sammenhængskraft. Samtidig er området med sårbare drikkevandsinteresser og fredet sø. Naturen betaler her prisen. Det ønsker vi ikke.

På vegne Kolt-Hasselager Fællesråd

Tom Samsøe Hansen, Næstformand

Afstemning start
Afstemning afslutningsdato