Gå til hovedindhold

Mere trivsel, mindre bildomineret infrastruktur

Antal støtter: 3 af 1500
Navn
Filip Dahl Olsen
Forslaget

Dette er et forslag til at forbedre forholdende for beboerne i Aarhus ved at nedprioritere privatbilismen og opprioritere den offentlige transport og den bløde trafik.

 

Med elcyklernes fremtog, er det blevet mere overkommeligt at bestige Aarhus mange bakker. Cykelstierne er presset, pga. mange års prioritering af bilisme. Cykelstierne skal udvides, så der er plads til alle slags cykle. Dette kan let gøres ved at inddrage plads fra bilerne. Letbanen bør udvides og flere bus-baner. Jo flere mennesker der går, cykler eller tager offentlig transport, jo bedre plads er der på vejene til dem der vælger at tage bilen - dvs. alle vinder. Mindre trængsel lig mere livsglæde.

Andre byer er i fuld gang: https://www.businessinsider.com/cities-going-car-free-ban-2017-8?r=US&IR=T#oslo-norway-will-implement-its-car-ban-by-2019-1

Holland er længere end Danmark: https://www.youtube.com/watch?v=HjzzV2Akyds

Bemærkninger

Ifølge WHO lever 99% af verdens befolkning med luftforurening over sikre grænseværdier, og luftforurening er forbundet med 7 millioner for tidlige dødsfald hvert år som følge af hjertesygdom, slagtilfælde, kronisk obstruktiv lungesygdom og akutte luftvejsinfektioner. Personbiler udgør Europas næststørste kilde til drivhusgasemissioner og er den førende årsag til børnedødelighed. https://reasonstobecheerful.world/cars-are-vanishing-from-paris/

En samfundsøkonomisk analyse, viser at for hver kilometer en borger cykler, opnår samfundet en fordel på 4,79 kr, mens hver kilometer kørt i bil koster 5,29 kr i påvirkninger på sundhed, sikkerhed og miljø. https://idekatalogforcykeltrafik.dk/samfundsoekonomi-for-cykelinfrastruktur/ Transportministeriet sætter besparelsen endnu højere, nemlig til 8,39 kr/km https://www.trm.dk/temaer/samfundsoekonomisk-analyse/samfundsoekonomisk-analyse-artikler/samfundet-tjener-8-39-kr-hver-gang-du-cykler-en-km-i-stedet-for-at-tage-bilen Dette inkluderer ikke omkostninger til infrastruktur og vedligehold, hvilket er ekstremt dyrt.

Der er evidens for, at begrænsning af forurenende køretøjer fra bycentre ved hjælp af lavemissionszoner for ren luft (LEZs) kan have målbare sundhedsmæssige fordele. LEZs bruger afgifter til at afskrække kraftigt forurenende køretøjer fra at komme ind i bebyggede områder. Der blev fundet reduktion i forekomsten af alle sygdomstilstande, der er forbundet med luftforurening i disse områder.https://www.weforum.org/agenda/2023/08/banning-polluting-cars-improves-health/

 

Biler skaber forurening på mange områder 

Bildæk forsager 4 gange så meget micro-plastik i vores miljø end alle andre kilder kombineret. Altså 78% af alt mikro plastik: https://www.reuters.com/sustainability/land-use-biodiversity/rising-microplastics-seas-puts-pressure-tyre-industry-2023-07-17/

Et nyt studie https://www.nature.com/articles/d41586-024-00650-3 finder at ud af mere end 200 personer der blev testet i forbindelse med en operation, havde næsten 60% mikroplastik eller endnu mindre nanoplastik i en hovedarterie. De der havde det, havde 4,5 gange større risiko for at opleve en hjerteinfarkt, en blodprop eller død i de cirka 34 måneder efter operationen sammenlignet med dem hvis arterier var fri for plastik.

Ifølge dansk statistik er den 2. hyppigste dødsårsag hjertesygdomme. To ud af de fem hyppigste dødsårsager er sygdom i luftveje. https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/find-tal-og-analyser/tal-og-analyser/doedsaarsager

Ulykker er den mest hyppigste dødsårsag blandt 20-29 årige, og for mænd er den hyppigste årsag trafikulykker (34%).

 

Støjforurening er et stort problem for både menneskers sundhed og miljøet

”Tyve procent af Europas befolkning er udsat for langsigtede støjniveauer, som er skadelige for deres helbred … Langvarig eksponering for støj kan påvirke sundheden og f.eks. medføre gener, søvnforstyrrelser, negative virkninger på hjerte-kar-systemet og fordøjelsen samt kognitiv svækkelse hos børn. På baggrund af de aktuelle data vurderer vi, at ekstern støj er medvirkende til 48000 nye tilfælde af iskæmisk hjertesygdom om året og 12000 for tidlige dødsfald. Det skønnes endvidere, at 22 millioner mennesker konstant udsættes for store gener, og at 6,5 millioner mennesker lider af kroniske søvnforstyrrelser … Faktisk er støj ifølge visse resultater fra WHO den næststørste miljømæssige årsag til sundhedsproblemer, lige efter luftforurening.” https://www.eea.europa.eu/da/articles/stojforurening-er-et-stort-problem

 

Biler optager 57% af pladsen til transport

Den gennemsnitlige bil på to tons stål er 80% tom, når den bliver kørt af én person og det meste af dagen er biler helt tomme og sidder ubrugte hen og optager plads i det offentlige rum.  Et studie fra 2008, viser at 27% af Paris overflade er dedikeret til transport, hvoraf 57% af pladsen til jordtransport er dedikeret til biler. https://www.transportshaker-wavestone.com/urban-transports-spatial-footprint-much-space-used-transports-city/

Det er almindelig kendt at en stor anddel af køretiden i byer går til at finde parkeringspladser og side i kø. Trængsel koster samfundet over 30 milliarder kroner årligt. https://www.danskindustri.dk/di-business/arkiv/nyheder/2019/12/trangsel-koster-samfundet-over-30-milliarder-kroner/

 

Cykelinfrastruktur er en gevinst for samfundsøkonomien

Stort set hver gang en gade skifter fra bil-centrisk til menneskevenlig, ses det at det lokale forretningsliv blomstrer op. En undersøgelse i Berlin viser at 91% af indtægterne kommer fra fodgængere, cyklister og brugere af offentlig transport. https://www.bbva.ch/en/news/investing-in-pedestrian-zones-increases-local-income/

https://globaldesigningcities.org/publication/global-street-design-guide/streets/pedestrian-priority-spaces/pedestrian-only-streets/pedestrian-streets-case-study-stroget-copenhagen/

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-11/the-business-case-for-car-free-streets?embedded-checkout=true

 

Er løsningen elbiler?

Elbiler slider dæk op til 50% hurtigere end konventionelle biler, pga. deres vægt. Elbiler løser ikke trængselsproblemet, og de vil forsat være en stor samfundsøkonomisk belastning.

 

Afstemning start
Afstemning afslutningsdato