Gå til hovedindhold

Udskyd udvidelsen af Aarhus havn indtil sundhedskonsekvenserne er kortlagt

Antal støtter: 153 af 1500
Navn
Maria Mærsk Nielsen
Forslaget

Vi foreslår, at beslutningen om udvidelsen af Aarhus Havn udskydes, indtil der er overblik over de helbredsskadelige konsekvenser for borgerne som følge af støj fra tung trafik i midtbyen samt at disse konsekvenser vejes op imod det usikre forretningsgrundlag for havnen.

 

Bemærkninger

Vi frygter, at udvidelsen af Aarhus Havn kommer til at koste byens borgere dyrt, økonomisk og helbredsmæssigt.

Forskning har vist at stigende støjforurening fra veje, hvilket vil være en konsekvens af øget lastbiltransport til og fra Aarhus havn, øger risikoen for hjerte/karsygdom og diabetes, samt muligvis for en række andre folksygdomme som demens og brystkræft (1).

Der er i den nuværende miljøkonsekvens rapport ikke gjort rede for betydningen af det øgede støjniveau i midtbyen, på baggrund af den forventede stigning i tung trafik til og fra havnen.

Der er ikke til offentligheden fremlagt et fyldestgørende forretningsgrundlag som baggrund for at udvide havnen, og vi frygter, at kompensationer for nedsat livskvalitet og sygdom til aarhusianere, som følge af højere niveauer af støj, kan øge underskuddet i projektet yderligere (2).

Vi ønsker, at byrådet sørger for, at få foretaget en vurdering af uafhængige fagfolk af den støjforurening, som vil være konsekvensen i anlæggelse- og driftfasen af udvidelsen af Aarhus Havn og oplyse borgerne om det estimerede erstatningsbeløb til de mennesker, som forventeligt rammes af sygdom eller nedsat livskvalitet på baggrund heraf, og hvor disse penge forventes taget fra (3).

 

Borgerforslaget er udarbejdet i samarbejde med:

Helena Udsen, stud.med, læger for klimaet, det grønne forskernetværk

Jens Peter Ellekilde Bonde, professor emeritus i arbejdsmedicin ved Københavns Universitet

Jakob Bønløkke, cheflæge og forskningsansvarlig overlæge

 

Referencer:

(1) Sørensen M, Pershagen G, Thacher JD, Lanki T, Wicki B, Röösli M, Vienneau D, Cantuaria ML, Schmidt JH, Aasvang GM, Al-Kindi S, Osborne MT, Wenzel P, Sastre J, Fleming I, Schulz R, Hahad O, Kuntic M, Zielonka J, Sies H, Grune T, Frenis K, Münzel T, Daiber A. Health position paper and redox perspectives - Disease burden by transportation noise. Redox Biol. 2024 Feb;69:102995. doi: 10.1016/j.redox.2023.102995. Epub 2023 Dec 18. PMID: 38142584; PMCID: PMC10788624.

(2) https://www.tv2nord.dk/tv-midtvest/hanstholm-havn-efterlader-millionregning-saadan-vil-kommunen-finde-de-foerste-60

(3) https://www.theguardian.com/environment/2020/dec/16/girls-death-contributed-to-by-air-pollution-coroner-rules-in-landmark-cas

Afstemning start
Afstemning afslutningsdato