Gå til hovedindhold

Høringssvar

Forslag til Lokalplan nr. 1221 - Tillæg 2 til lokalplan 411 – Erhvervsområde ved Kattrup med tillæg 1

Høringssvar fra borgerne i Kattrup/Enslev-området.

Vi har tidligere indsendt en ”Meningstilkendegivelse” til Byrådsmødet den 24. april 2024, som dækker en stor del af vores input til høringen af Lokalplantillæg 1221. Dette dokument er derfor vedhæftet her som en væsentlig del af vores høringssvar.
Konklusionen i Meningstilkendegivelsen er, at vi mener, at der skal udarbejdes en helt ny lokalplan. Her er oplistet vores forslag til denne:

1. Planlæg med flere mindre grunde, som var udgangspunktet i den oprindelige lokalplan
2. Fjern muligheden for dispensationer ift. byggehøjde – 10m skal være max.
3. Indfør en maximal størrelse på byggegrunde på f.eks. 12.000kvm.
4. Stil krav til grøn beplantning på alle grunde, så det grønne udtryk af området bevares.
5. Tillad kun virksomheder i virksomhedsklasse 1-3.
6. Få styr på beskyttelse af drikkevandet.
7. Værn om området, der er omfattet af naturfredningslovens §43
8. Find en løsning på problemerne ift. lastbilparkering i området
9. Giv plads til de bløde trafikanter på vejene

Vi har dog en enkelt tilføjelse som følge af debatten i byrådssalen den 24. april 2024:
Rådmanden oplyser under debatten, at en lokalplanændring som foreslået er nødvendig, da der er behov for en indtægt på 30 mill. kr. for grundene.
Vi forstår ikke, at han mener, at dette ikke kan opnås selv med de forslag, som vi har stillet. To af grundene i lokalplanområdet (Boxit og Eventyrsport) er solgt for 3-4 år siden til kvm-priser på ca. 350kr. Disse to grunde er naboer til Mosegårdsvænget 40, og er reguleret med bygningshøjder på max. 10m.
De to grunde, som lokalplantillægget omhandler (Mosegårdsvænget 40 og Kattrupvej 59) er tilsammen på ca. 116000kvm, og de burde med samme kvm-pris på 350kr kunne indbringe ca. 40 mill. kr. Så vi har svært ved at tro på, at det ikke er muligt at tilgodese rådmandens ønske om 30 mill., selvom man fastsætter en max. bygningshøjde på 10m og kun tillader virksomheder i virksomhedsklasse 1-3.
Ved Eventyrsports køb af føromtalte grund (tæt ved Mosegårdsvænget 40) blev det understreget, at området er meget attraktivt; - især med henvisning til områdets mulighed for erhverv i balance med naturværdier i samme område:
https://aarhuskommuneerhverv.dk/nyheder/2023/februar/foerste-spadestik-til-nyt-eventyr
Ved at begrænse grundenes anvendelse til miljøklasse 1-3 og bygningshøjde max. 10 m. vil man fastholde den attraktivitet, som har været væsentlig for Eventyrsport. Anvendes Mosegårdsvænget 40 til miljøklasse 5 med bygningshøjde 20 m, så vil det ødelægge områdets særlige attraktivitet; - for Eventyrsport, andre virksomheder og alle øvrige, som har glæde af områdets naturværdier.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Lisbeth Randlev Johnsen

Indsendt

01/06/2024 13:27

Sagsnummer

HS5469406

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Hasselager - Kolt
Hørings-id

H882

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
plan@mtm.aarhus.dk