Gå til hovedindhold

Høringssvar

Samtænkning af interesser udenfor byzone - input til Aarhus Kommunes høring om landskaber

Høringsmaterialets målsætninger og vision for landskabet tager udgangspunkt i at passe på og beskytte landskabets kvaliteter – og det har det gjort gennem mange planer. Dette kan som udgangspunkt være udmærket. Omvendt kan det også få karakter af lidt af en museumstænkning, som styrer de anførte potentialer så meget, at der ikke er ”plads” til at skabe udvikling og ændringer i landskabets brug.

Til byrådets behandling vil vi varmt anbefale, at man politisk sørger for at koble de forskellige emner og hensyn fremfor at lave en række enkeltstående, selvstændige planer om dette og hint. Vi har brug for en visionær og langsigtet samlet plan for de store dele af kommunen, der ikke ligger i byudviklingsområder. Borgerne, naturen, drikkevandet og andre ”emner” har brug for Byrådets tværgående stillingtagen og prioritering. Byrådet har virkemidlerne til at beslutte og gennemføre en sådan samlet plan.
Ved at anvende visionen om ”Den Grønne Ring” – som foreslået af Arbejdsgruppen Rent drikkevand i Beder-Malling - vil der kunne åbnes for en strategi til udvikling af den måde landskabet i dag benyttes. Dette kan ske uden at man fjerner beskyttelsen af områdernes landskabelige kvaliteter. Med Den Grønne Ring som vision kan vi som samfund anvende landskabet til nye typer erhverv og anvendelser, som er tæt koblet til byens og borgernes interesser. Det kan f.eks. være bynært landbrug, flere naturområder og stier, og oplevelsessteder, der åbner landskabet op for byens borgere.

En sådan strategi kalder på nye typer vigtige aktiviteter fra kommunens side, som involverer borgere og erhvervsinteresser i fremtidens brug af landskabet i Den Grønne Ring.


Venlig hilsen
Arbejdsgruppen ”Rent drikkevand i Beder-Malling”
På vegne af gruppen:

Ole Mouritsen, landskabsarkitekt, Tjørnegaard, Beder,
mail: tjoernegaard@hotmail.com, mobil: 30 11 21 56.

Mogens Bjørn, geolog, Beder,
mobil 30 39 76 77

”Rent drikkevand i Beder-Malling”
Vi er en arbejdsgruppe med engagerede borgere – bl.a. fagfolk og lodsejere - som er bekymrede over de trusler, der er mod vores fælles grundvand og naturens mangfoldighed. Byrådet i Aarhus har vedtaget en indsatsplan for at beskytte det nuværende og fremtidige drikkevand mod bl.a. pesticider. Beder-Malling har stor betydning som drikkevandsområde i kommunen. Gruppen har gennem de seneste år bidraget til den offentlige debat om vigtigheden af rent drikkevand og kommet med forslag til tværgående løsninger i by og land.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Jesper Rønne

Indsendt

15/08/2019 11:29

Sagsnummer

HS9253319

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H90

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Ledelsessekretariatet
Kommuneplanafdelingen
Tlf. 4185 9776

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.