Gå til hovedindhold

Høringssvar

Forslag til Lokalplan nr. 1225 - Karl Krøyers Vej, Skejby

Høringssvar

Aarhus Stift har modtaget forslag til Lokalplan nr. 1225 - Karl Krøyers Vej, Skejby i høring.
Stiftet har været involveret i processen med udarbejdelse af lokalplanen forud for den aktuelle høring, herunder ved afholdelse af møde på stedet.
Høringsmaterialet indeholder visualiseringer i forhold til indsigten til Skejby Kirke som ønsket af stiftet. Kommunen har i den forbindelse undersøgt og forholdt sig til, om indsigten til Skejby Kirke vil blive væsentligt forbedret af at skære det nordvestlige hjørne af det nordlige byggefelt. Kommunen vurderer ikke, at dette er tilfældet.
Stiftet er ikke ubetinget enig i kommunens vurdering på dette punkt, herunder den af kommunen fremførte argumentation i den forbindelse.
Stiftet finder uanset denne omstændighed ikke anledning til, at foretage yderligere henset til det noget begrænsede indkig, der trods alt er til Skejby Kirke herfra.
Stiftet har herefter ikke yderligere bemærkninger.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Trine Hansen

Indsendt

03/07/2024 13:22

Sagsnummer

HS4557474

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H907

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
plan@mtm.aarhus.dk