Gå til hovedindhold

Om vores høringer

Her kan du bl.a. læse mere om, hvad en høring er, hvilke typer af høringer du finder her, og hvilke typer høringer du IKKE finder her.

Hvad er en høring?

I en høring har du mulighed for at gøre opmærksom på dine synspunkter om en konkret høringssag. Høringen kan handle om en politik (for eksempel en medborgerskabspolitik). Men det kan også være en høring om dit lokalområde (f.eks. forslag om ny bebyggelse, ændring af trafikale forhold, ændring af skoledistrikter mv.)

Hvilke høringer er synlige på denne hjemmeside?

Du kan her på hjemmesiden finde høringer, som vedrører en bredere kreds af borgere, virksomheder og interesseorganisationer.  

Der findes forskellige typer af høringer, herunder forudgående høringer, hvor vi indkalder forslag og idéer til det videre arbejde (det kan f.eks. være indhold i en miljøredegørelse (VVM) eller en lokalplan). Derudover er der høringer af et konkret forslag (en politik eller en konkret forslag til f.eks. en lokalplan eller kommuneplan(tillæg), eller forslag til ændring af skoledistrikter mv.).

Disse høringer er ikke synlige på denne hjemmeside:

Høringer som kun er relevant for en eller meget få parter, kan du ikke finde her på hjemmesiden. Det kan være nabohøringer, som kun er relevant for de nærmeste naboer og som sendes direkte i e-boks.

Får mit høringssvar indflydelse?

Der kan være mange forskellige meninger om en konkret høringssag. Alle høringssvar vægtes fagligt og politisk. Det kan være at dit høringssvar giver anledning til ændringer i en konkret plan, men det kan også være, at der er andre hensyn - fagligt eller politisk - der vægter højere end dit synspunkt.  

Aarhus Kommune samarbejder med de lokale fællesråd, når der er høringer. Du har mulighed for at kontakte dit lokale fællesråd, for at høre om din holdning evt. bliver varetaget via fællesrådets høringssvar.

Læs mere om fællesrådene her

Bliver mit høringssvar synligt for andre?

Ja, dit høringssvar (inkl. bilag) bliver synligt her på hjemmesiden kort tid efter du har afsendt det.

Det betyder, at enhver kan se alt det du skriver. Derudover vil alle høringssvar inkl. bilag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentlig tilgængelig.

Vi opfordrer derfor til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger, du skriver i dit høringssvar.

Personlige oplysninger Hvis dit svar kræver, at du beskriver følsomme personlige forhold fx om helbredsmæssige forhold eller CPR.nr., som du ikke vil have offentliggjort, så kontakt den forvaltning, der er afsender på den konkrete høring, for at høre, hvordan du skal indsende dit høringssvar.

Aarhus Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger du sender til os. Læs mere om kommunens behandling af personoplysninger her.

Skriv i en god tone

Indsendte høringssvar bliver synlige her på hjemmesiden. Skriv derfor dit høringssvar i en god tone. Aarhus Kommune forbeholder sig ret til at fjerne upassende indhold her på hjemmesiden. Med upassende indhold menes bl.a. krænkende udtalelser og udhængning af anden part.