Gå til hovedindhold
Proces

Hvad sker der, når et forslag får 1.500 støtter?

Hvis et forslag opnår 1.500 støtter, kommer det i byrådet. Den der har stillet forslaget får mulighed for at præsentere og begrunde sit forslag i byrådssalen. Herefter vil byrådets medlemmer drøfte forslaget.

Byrådsmedlemmerne vil tilkendegive, om de støtter forslaget, om de er imod forslaget, eller om de ønsker det nærmere undersøgt. Drøftelsen på byrådsmødet kan have forskellige udfald. 

I nogle tilfælde kan et flertal afvise forslaget med det samme. Det kan fx ske, hvis borgerforslaget minder om et forslag, som tidligere har været behandlet i byrådet, og hvor det er usandsynligt, at forslaget vil ændre på det eksisterende flertal.

I andre tilfælde kan der være behov for en grundigere proces, før byrådet træffer en beslutning. Der kan fx være behov for, at forslaget behandles i et politisk udvalg. Det kan også være, at en magistratsafdeling skal undersøge forslaget nærmere. En sådan proces kan tage flere måneder.

Selvom der umiddelbart er politisk opbakning til et forslag, vil der ofte være behov for at få dele af forslaget eller konsekvenserne af forslaget undersøgt nærmere. Forslag kan fx have økonomiske, administrative eller miljømæssige konsekvenser. Derfor er det væsentligt at få konsekvenserne undersøgt, inden der træffes beslutning. 

Det er også muligt at byrådet undersøger alternative tiltag, der kan afhjælpe problemet. Det betyder med andre ord, at et borgerforslag godt kan skabe forandringer, selvom borgerforslaget ikke gennemføres i sin fulde ordlyd.

Collage af mennesker der trykker hånd