Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Adm.grundlag for p-plads ved Stadion (Ceres Park)

Høringen handler om det fremtidige administrationsgrundlag for p-pladsen ved stadion.

Den offentlige parkeringsplads foran Stadion (Ceres Park) ligger på en ejendom, matr.nr. 229i Marselisborg, Århus Grunde, der er ejet af Aarhus Kommune. Parkeringspladsen administreres efter vejloven.

I lyset af den fremtidige udvikling af Kongelunden og den nye idrætsby (Stadion, Sportens Hus m.v.) har styregruppen for Kongelundsprojektet tilkendegivet, at det vil være hensigtsmæssigt at kunne benytte parkeringspladsen mere fleksibelt. Pladsen ønskes ændret til et privat parkeringsareal, der administreres sammen med idrætsbyen.

Der er gennemført en høring efter Vejlovens bestemmelser i perioden 12. december 2023 til 7. februar 2024. Ligeledes har den påtænkte nedklassificering af arealet har været i høring hos de interessenter, som er vurderet at blive væsentlig og individuelt berørt af nedklassificeringen i forvaltningslovens forstand, og som ikke selv råder over parkering.

Se eventuelt mere her: 
Høringsfasen er afsluttet. Ændring af parkeringsområde foran Ceres Park/Aarhus Stadion fra offentlig p-plads til privat, offentlig tilgængelig p-plads

Det er Byrådet, som herefter skal træffe beslutning om nedklassificering af arealet.

Denne høring handler om det fremtidige administrationsgrundlag for arealet.

Fremadrettet vil pladsen på tidspunkter, hvor der ikke er arrangementer i idrætsbyen få en anvendelse som parkeringsplads med adgang for alle. I forbindelse med arrangementer kan en arrangør leje parkeringspladsen til arrangementsareal og/eller til eventparkering, hvor en arrangør kan stille parkeringspladserne til rådighed for deltagere i arrangementet.

Udkast til administrationsgrundlag for parkeringspladsen

Sammen med sagen om nedklassificering af parkeringspladsen forelægges byrådet et administrationsgrundlag, som skal gælde for pladsen efter en eventuel nedklassificering.

Administrationsgrundlaget indeholder blandt andet retningslinjer for, hvem der kan leje parkeringspladsen, til hvilke formål og til hvilke priser. Ligeledes er der regler for, hvor stor en del af pladsen, som må afspærres.

Det vil kun være muligt for en arrangør af en begivenhed i idrætsbyen at leje parkeringspladsen.

Mulighed for at afgive et høringssvar

Borgere, virksomheder, foreninger m.v. har mulighed for at indsende et høringssvar til administrationsgrundlaget.

Høringssvaret indsendes via høringsportalen. Kontakt Søren Clausen, scla@aarhus.dk, tlf. 8940 4842, hvis det giver problemer.

Frist for indsendelse af høringssvar er 11. april 2024.

Materialer

Udkast til administrationsgrundlag

Materialer (1)

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Trafik og transport
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H843

Kontakt

Søren Clausen

scla@aarhus.dk

89404842