Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Bedre fordeling af almene boliger

Hvordan vi sikrer en bedre fordeling af almene boliger i hele Aarhus Kommune?

FORSLAG TIL PLAN FOR BEDRE FORDELING AF ALMENE BOLIGER I HELE AARHUS KOMMUNE

Forslaget til Plan for bedre fordeling af almene boliger i hele Aarhus Kommune skal bidrage til, at placeringen af almene boliger i Aarhus Kommune planlægges klogt, så de understøtter byudviklingen og målet om den blandede by og dermed sikrer mangfoldighed, fleksibilitet og gode lokalsamfund i hele kommunen.

Planen skal være med til at sikre, at almene boliger bidrager til byrådets vision fra boligpolitikken om, at ”alle aarhusianere har mulighed for at bo i en god bolig i en by med social balance”. Planen skal således bidrage til, at der er et mangfoldigt boligudbud i alle bysamfund og dermed understøtte målet om den blandede by.

Planen identificerer og udpeger potentialer for nyt alment boligbyggeri i de fritliggende samfund udenfor Ringvejen.

Med forslaget til Plan for bedre fordeling af almene boliger i hele Aarhus Kommune er det vurdereret, at der er stort potentiale for mere alment boligbyggeri i 13 ud af 20 skoledistrikter, mens der i fem skoledistrikter vurderes at være et ’mellempotentiale’, hvor andelen af almene boliger bør afvente en øvrig udvikling i området. I to skoledistrikter vurderes det, at der ikke er potentiale for mere alment boligbyggeri på nuværende tidspunkt.

Det skal bemærkes, at forslaget til Plan for bedre fordeling af almene boliger i hele Aarhus Kommune udmøntes som udpegninger af interesseområder. Det betyder, at de ikke er juridisk bindende, men retningsgivende for anden planlægning og særligt for kvotetildelingen i de kommende år. Der udlægges således ikke nye arealer, og udpegningerne har ingen planmæssige bindinger, idet nye almene boliger alene realiseres gennem kvoteplaner.

HØRINGSMATERIALE

Forslag til Plan for bedre fordeling af almene boliger i hele Aarhus Kommune er godkendt til høring på byrådsmødet d. 13. oktober 2021. Af referatet fra mødet fremgår såvel indstillingen som alle bilag. KLIK HER.

Høringsmaterialet består af:

  • Forslag til Plan for bedre fordeling af almene boliger i hele Aarhus Kommune

Suplerende materiale: 

  • Suplerende notat

    (Notat til Teknisk Udvalg, som indeholder opdateret tal for nogle af de tal, planen er baseret på)

Materialer (2)

Høringssvar (13)

Nej til højhuse også pga. ønske om fortætning

Hvis der skal ske en fortætning er det vigtigt at det tænkes ind i en helhedsplan hvor der tages højde for følgende: Det skal passe ind i det område miljø det skal bygges ind i fx …

Bedre fordeling af almene boliger, høringssvar Stavtrup Fællesråd

Stavtrup Fællesråd læste med stor interesse ‘Plan for bedre fordeling af almene boliger i hele Aarhus kommune’, der identificerer konkrete områder med potentiale for nyt alment byg…

Høringssvar - BL's 5. kreds

BL’s 5. kreds ønsker at kvittere for planen og for, at der bliver lagt en langsigtet masterplan for både byudviklingen og de almene boliger. Se fil

Almene boliger i Skæring

Kunne ikke have skrevet det bedre selv og er så enig med Henriette Overgaard. Henviser derfor til HS9670140

Bedre fordeling af almene boliger, høringssvar

Kolt-Hasselager Fællesråd er enig i, at det er væsentligt at planlægge klogt for alment boligbyggeri, så det i høj grad understøtter blandede boliger og sikrer gode lokalsamfund. …

Bedre fordelinger af almene boliger

Selvfølgelig skal der være mindst 20 % eller rettere sagt mellem 20 og 30 % almennyttig bolig til byggeri i enhver skole distrikt! I flere århundreder har folkeskolen været en stæ…

Helhedsplan for Skæring/Egå

En helhedsplan for Skæring/Egå, der har en max byggehøjde på 3 etager og tager højde for trafikale forhold. I øvrigt er jeg enig med høringssvar HS4969319 af Lisbeth S. Nielsen so…

Skæring/Egå

Tænk i helheder i Skæring/Egå – og inddrag Fællesrådene og borgerne. Der er pt. flere høringer og planer, som med fordele kunne samtænkes. Der er debatoplæg om byudvikling omkri…

Almene boliger

Spredning af almene boliger og etablering af blandede boligområder

Almene boliger Skæring

Planlægges der at bygge almene boliger i Skæring udover på den gamle Plantoramagrund på Skæring Skolevej. Vil jeg gerne henlede til de mange høringssvar der kom til Temaplanen vedr…

Tilslutning til Skæring svar

Vil gerne tilslutte mig Andreea Tudora-​Mayer‘s høringssvar id HS8226784

Skæring område

Der bliver det samme problem i Skæring som før. Der kan ikke bygges mere indtil veje og trafik muligheder ikke forbedres. De 420 parcelhuse i de sidste høring skal endelig ikke by…

Almene boliger

Kan vejen frem være højde? Det er i dag svært at få råd til bolig i Aarhus, og der er kamp om de boliger, der er. Mange vil gerne bo tæt på centrum, tæt på grønne områder, tæt …

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H391

Kontakt

Cecilie Kjærgaard

Tlf. 41857986

BYSTRATEGI

TEKNIK OG MILJØ