Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Byudvikling ved Høgemosevej og Trige Centervej

Aarhus Kommune er blevet spurgt af både privat og kommunal bygherre, om det er muligt at skabe ny byudvikling syd for Trige Centervej.

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i debatoplægget.

 

Forespørgslerne harmonerer godt med visionen og retningslinjerne i Kommuneplan 2017. Derfor overvejer Aarhus Kommune at ændre de formelle rammer der angiver, hvilken type udvikling der kan ske i området.

Den private udvikler ønsker at bygge rækkehuse og etageboliger i den østlige del af området, og den kommunale bygherre ønsker at bygge villaer og dobbelthuse i den vestlige del af området, samt nyt dagtilbud ved Trige Søndergård.

Aarhus Kommune ønsker, at planlægning for området bidrager til Triges grønne karakter, arkitektonisk kvalitet og et mere varieret boligudbud. Med planlægningen ønsker Aarhus Kommune at skabe god forbindelse mellem den eksisterende by og det nye byområde.

Debatoplægget kan ses på denne side, under "Materialer"

På Lokalplanportalen kan du fremover holde dig orienteret om sagen

 

Materialer (1)

Høringssvar (12)

Høringssvar vedr. Høgemosevej - Trige Centervej, Trige

Se vedhæftede.

byudvikling ved Høgemosevej og Trige Centervej

Jeg har boet i Trigeparken i 41 år, flyttede herud på grund af de landlige omgivelser, og på grund af en god skole og et fritidshjem, og gode handelsmuligheder samt posthus, bank m…

Høringssvar vedrørende byudvikling ved Høgemosevej og Trige Centervej

Har tilføjet en pdf med vores høringssvar

Høgemosevej / Trige Centervej, 8380 Trige.

Vedhæftet høringssvar fra Trige - Ølsted Fællesråd

Samlet plan for cyklister gennem byen

I øjeblikket er der ikke meget cykelsti i området. Langs Høgemosevej er den i meget dårlig forfatning, og stykket på Smedebroen slutter, inden stien går op i boligområdet, hvilket …

Høringsbidrag i forbindelse med ønsket om ændring af rammeområde 360227BO!

Det er MEGET forstemmende læsning og især sprogbrug i oplægget. Man mener åbenbart, at Trigeparken overhovedet ikke hænger sammen med resten af Trige for nuværende! Hvis I ikke ha…

Fjernvarme

Se vedhæftet fil

Høringsbidrag vedr. Trige Centervej og Høgemosevej

Høringsbidrag vedr. byudvikling ved Høgemosevej - Trige Centervej, 8380 Trige Af Birthe Havmøller, 9/10 2022 Drømmen om at ha’ naturen lige udenfor vinduet Markerne langs Trig…

Indsigelse

I stedet for altid og ødelægge mere natur med jeres evindelige byggerier og graven op på uberørt natur og marker der kun bruges til heste eller brakmaker som det jo er i vil bygge …

Trafikale forhold i forbindelse med udvidelse af Trige omkring Høgemosevej og Trige Centervej

Jeg mener som udgangspunkt at det er en fin ide at udvide Trige med blandet bebyggelse syd for Trige Centervej. Jeg mener dog at dette område i forvejen er trafikalt udfordret især…

Indsigelse og forslag til Byudvikling ved Høgemosevej og Trige Centervej

Som borger i Trige føler jeg mig forpligtet til at komme med indsigelser til jeres planlagte byudvikling af Trige. Jeg er ikke notorisk imod byudvikling i Trige, men jeg frygter fo…

Grønt område og grøn bebyggelse

Som beboer i Trige, har jeg set en stor stigning i byggerier til beboelse. Dette finder jeg naturligt, da store byer som Århus ikke er særligt børnevenlige. Min bekymring går på, a…

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Trige - Spørring
Hørings-id

H495

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00