Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Debatoplæg - Centerområdet ved Hasle Torv

Aarhus Kommune overvejer at ændre plangrundlaget, som angiver hvad og hvor meget der er mulighed for at bygge, i området omkring Hasle Torv

På nuværende tidspunkt vil vi gerne drøfte og høre din mening om bl.a.:

- Er det en god idé at give mulighed for byggeri i mere end tre etager?
- Hvordan skaber vi et velfungerende centerområde med butikker, boliger og mødesteder?
- Hvilken slags centerområde ønsker du?

Borgermøde

Da kommunen har fået mange henvendelser om, at måtte bygge i området omkring Hasle Torv samt stor interesse fra beboere for at debattere områdets fremtid, afholder Aarhus Kommune et borgermøde omkring helhedsplanlægning for et område omkring Hasle Torv.

Borgermødet vil indkalde ideer og forslag til planlægningen for både det heri viste område, men også til en mere bred helhedsplanlægning for et større område omkring torvet.

Alle er velkomne til mødet, som afholdes:

Tirsdag den 17. december kl. 17-19 i Hasle Kirkes sognehus, Viborgvej 158

Tilmelding på: tilmeldarrangement@aarhus.dk senest d. 12. december

 

Materialer (2)

Høringssvar (18)

Høringssvar vedr. Centerområdet ved Hasle Torv

Under udviklingen af den centrale del af Hasle er den vigtigste opgave at støtte op bag Folketingets ”Ghettoplan” og Byrådets aftale om bl.a. Bispehaven. En mislykket integration medfør...

Nyt centerområde ved Hasle torv

Området omkring Hasle Torv har potentiale til at blive rigtig godt. Det centrale bliver at området skal blive rart at opholde sig i, og omgivelserne skal indbyde til at man kan sidde på...

Ønsker for området

Vi støtter op om at der i planlægningen gerne må indtænkes grønne områder. Dette gerne kombineret med legepladser eller rum til fritidsaktiviteter, da det efterspørges i området. Det ku...

Debat oplæg centerområde Hasle Torv

Når jeg læser ”Redegørelse for trafikale forhold i forbindelse med planlægning for Bispehaven og Hasle Torv”, kan jeg kun endnu engang påpege den totale mangel på foreslag til, hvordan...

Centerområde ved Hasle Torv

Høringssvar vedr. Centerområde ved Hasle Torv. Aarhus 02.01.20 Til Aarhus Kommune, Plan – Teknik og Miljø Markedsorienteret planlægning – som den udsendte høring om et delområde (130310...

Bemærkninger til debatoplæg om Centerområdet ved Hasle Torv

Til Planafdelingen, Aarhus Kommune Aarhus Stift har modtaget debatoplæg om centerområdet ved Hasle Torv med høringsfrist den 3. januar 2020. Stiftet har i sagens anledning indhentet udt...

Parcelhuse fremfor etagebyggeri

Tak for muligheden for at deltage tidligt i processen. Aarhus kommune mangler parcelhusgrunde. Det betyder at mange skattestærke familier fravælger Aarhus til fordel for Favrskov, Silke...

Trafik omkring Herredsvej ved Hasle torv

Herredsvej syd som udmunder i krydset ved Hasletorv er stærkt trafikeret. I tidsrummet mellem 13 og 17 er der kø i alle hverdagene. Det vil være rart hvis man i planlægningen af Hasleto...

Husk cyklisterne

Jeg tilslutter mig de indlæg der er kommet om ikke at bygge for højt - og så huske at tænke lokale butikker ind i planlægningen. Jeg kommer nok aldrig til at benytte torvet til andet en...

Høringssvar - Centerområdet ved Hasle Torv

Teknik og Miljø ønsker borgernes svar på følgende spørgsmål vedrørende Centerområdet ved Hasle Torv, Centerområdet, der i følge det foreliggende debatoplæg er afgrænset af Ryhavevej/Bis...

Naturlige elementer samler og beriger lokalområdet

Vi håber som tilflyttere til Hasle, at man i forbindelse med nytænkningen af Hasle Torv vil minimere alle de grå elementer såsom beton og belægning og i højere grad tænke grønne områder...

Høringssvar Centerområdet ved Hasle Torv

Høringssvar fra Grundejerforeningen Klokkerparken vedr. Centerområdet ved Hasle Torv.

Mindre trafik på skolevejen

Høringssvar – Centerområdet omkring Hasle Torv Fra Skolebestyrelsen, Hasle Skole Hasle Skole er den vigtigste institution i området omkring Hasle Torv og genbo til det udpegede centerom...

Hasle

Jeg ønsker ved den planglæggende byfornyelse at der lægges vægt på træer og grønne områder. At fremtidige opførte bygninger ikke overstiger 3 etager. Vi skulle nødigt stå med endu et ne...

Høringssvar fra Kultur og Borgerservice vedrørende: Debatoplæg vedr. Centerområdet ved Hasle Torv

Se vedhæftede høringssvar.

Problemer med rygning af hash

I forbindelse med den fremtidig byudvikling omkring Hasle Torv, bør Aarhus Kommune iværksætte initiativer, der er med til at fremme trygheden blandt beboerne i området, da tryghed i ege...

Elementer i centerdannelse

Som forudsat i egnsplanlægning før kommunesammenlægningen i 1970 blev der ikke bygget er forretningscenter i den vestlige ende af Bispehaven. Nu drøftes centerdannelse i forbindelse med...

Kunst som grundlag for byliv

På borgermødet den 17-12-20 om centerområdet ved Hasle Torv vistes en slide med en trekant om byliv, byrum og bygninger. Som baggrund optrådte et foto af en vandkunst med legende børn....
04/01/2020 - 00:00

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hasle
Hørings-id

H139

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00