Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.
Debatoplæg - Dampmøllevej og Malling Foderstof i Malling
Der er ønsker om at omdanne erhvervsområderne på begge sider af banen til boligområder.

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i debatoplægget.

 

Vi ønsker at høre jeres mening om anvendelse af de ældre erhvervsområder på begge sider af jernbanen nord for Malling station til hovedsageligt boliger og med en mindre andel af erhverv. Derudover vil vi også gerne høre jeres mening om højder og tætheder i de nye boligområder.

Overvejelser i forbindelse med byudviklingen:

  • Hvordan kan de nye centrale boligområder gøres attraktive for både børn, unge, voksne og ældre og samtidig være med til at styrke Malling midtby?
  • Bør vi fordele høje og lave bygninger i en bestemt struktur fx med de højeste bygninger tættest på banen og den eksisterende silo?
  • Hvordan forbinder vi bedst muligt de nye boligområder med den eksisterende by?
  • Hvad skal der til for at gøre arealerne langs jernbanen til en forside og ikke en bagside - hvordan skabes god sammenhæng på tværs af jernbanen?
  • Hvordan skaber vi nye attraktive boliger langs jernbanen?

 

Borgermøde

Aarhus Kommune inviterer til virtuelt borgermøde om planerne for området:

Mandag den 17. maj 2021 kl. 17:00 – 18:00 via Microsoft Teams.

På mødet vil du kunne høre oplæg fra fagpersoner fra Aarhus Kommune og fra projektudviklerne.

Alle er velkomne til mødet.

Invitationen kan ses på deltag.aarhus.dk/begivenheder, hvor du kan læse mere om mødet samt hvordan du deltager.

 

Materialer (1)

Høringssvar (36)

Byudvikling i Malling

Flemming Nielsen tilføjede 17-05-2021 følgende høringssvar, indsat herunder: Der står i oplægget, at man er interesseret i at bygge op til 5. sals højde på foderstofs grunden. …

Ny byplan for Malling X143

Som ejer af Stationspladsen 9, 1. sal nr. 5 skal jeg gøre indsigelse mod planerne om at bygge højere end 3 etager i Malling. Højhusbyggeri hører ikke til i en landsby og vil ødelæ…

Forderstof- og Ansgargrunden i Malling

Bebyggelsesprocenten på de to planlagte udstykninger – Foderstofgrunden (18.000 m2) og Ansgargrunden (9000 m2) er afgørende for, om Malling skal bevare status som en hyggelig lands…

Fine målsætninger

Jeg ser med glæde på ønsket om at anlægge attraktive boliger på de gamle industriarealer. Og jeg sætter pris på at det nye område iflg. oplæget skal "fremtræde og fungere som integ…

En by med for hurtigt vokseværk

Der er ikke noget bedre end at se udvikling og liv blomstre. At se gammelt blive til nyt. Men Malling by har for hurtigt vokseværk hvor beslutninger er forhastet og arkitekturen ik…

Liv i den centrale del af Malling

Området mellem Holmskovvej og Gammel Østergårdsvej er en meget central del af Malling. Den nuværende passive tilstand giver et dårligt, skævt indtryk af Malling. Derfor hilser vi o…

DAMPMØLLEVEJ OG MALLING FODERSTOF I MALLING

Høringssvar – Dampmøllevej og Malling Foderstof i Malling Dette høringssvar er afgivet med særligt fokus på erhvervsgrundene med matrikelnumrene 2al og 12ae, Malling By, Malling b…

Byudvikling Dampmøllevej og Malling Foderstof

Har gjort mig følgende overvejelser i forbindelse med Byudvikling i Malling Spændende initativer der sker for at sikre byudviklingen. Ønsker der er grønne områder og rækkehuse …

Byudvikling i Maling

Høringssvar - Byudvikling i Malling Bykernen Malling er en god, godt beliggende landsby, der har et godt og roligt miljø, som beboerne er glade for. Der er ikke langt til skov…

Byudvikling, Dampmøllevej og Malling Foderstof

Jeg har følgende overvejelser i forbindelse med Byudvikling i Malling. Jeg er overordnet tilfreds med de initiativer der sker for at sikre byudvikling i Malling. Ikke mindst set i …

Lokal Underskriftindsamling - NEJ TAK til etage byggeri i Malling

Oplægget i forbindelse med nyt muligt boligbyggeri ved Dampmøllevej og Malling Foderstof, har siden høringens start skabt meget debat om planerne for området. Vi (læs, en stor del …

Dampmøllevej og den gamle foderstof i Malling

Malling har ikke brug for mere nybyggeri. Der er allerede tæt på 1000 nye boliger på tegnebrættet eller under opførelse i byen. Der er pt. ikke brug for flere boliger, men derimod …

Dampmøllevej og Malling Foderstof i Malling

Høringssvar til Planerne for Malling Dampmøllevej og Korn & Foderstof grunden På vegne af Malling Varmeværk A.m.b.A fremsendes hermed følgende bemærkninger som Høringssvar på ud…

Manglende fokus på grundene langs Gammel Østergårdsvej i retning mod Holmskovtoften fra skråt over for krydset ved Smede

Indledningsvist bemærkes det, at dette høringssvar er afgivet særligt med fokus på erhvervsgrundene beliggende med adressen Holmskovtoften 9 og Holmskovtoften 5, matrikel 2al og 12…

Gamle hus med nye naboer

Dette høringsvar indgives med særlig fokus på de erhvervsgrunde der er beliggende på Holmskovtoften. Disse grænser op til vores matrikel på Gammel Østergårdsvej Høringsvaret er…

Manglende helhedsvurdering af indbliksgener

Det fremgår af planerne, at der nær eksisterende bebyggelse på Gl. Østergårdsvej vil bygges etageboliger i 3,4 og 5 etager. Som det fremgår af andre høringssvar medfører dette frar…

Kornbyen - endelig sker der noget

Jeg ser frem til at en af skampletterne i Malling bliver fjernet. Det er ingen hemmelighed at bymidten i Malling ligner noget fra østeuropa og foderstofgrunden forskønner heller ik…

Hæv ambitionsniveauet

Endelig sker der noget for området omkring siloen. Endelig mulighed for at udvikle byens liv, arkitektur og hverdagsglæde. Det kunne man håbe på skete, men med nuværende forslag læ…

Kornbyen

Som lokalforankret boligorganisation ser vi meget frem til den positive udvikling der i de kommende år realiseres i Malling. Efter modent tilløb ser vi nu planer der bliver til…

Ikke så hurtigt !

Som een af de få tilbageværende forretningsdrivende i Malling ser jeg med glæde på fornyelse og vækst; men jeg tænker også, som tror jeg, mange andre på, at vi er flyttet hertil, f…

Kornbyen

Det virker til at blive et område der kan forbinde byen, skabe rum til at mødes ,på tværs af alder. Dette har vi virkelig manglet. Og i kraft af at Malling udvides, er der brug for…

Malling foderstof/kornbyen

Dejligt der sker noget nyt ved området Mallings gamle foderstof. Det ser vi meget frem til. Har oplevet det er blevet mere og mere trist at se på med tiden. Angående området bag d…

Ny bydel ved Holmskovtoften/Dampmøllevej

Generelt mener vi at bebyggelse af arealerne nord for Gammel Østergårdsvej kun skal være i maksimum 1½ plan, så de tilpasser sig det i forvejen lave byggeri i området. Vi vil også …

https://deltag.aarhus.dk/node/299/ticket/add

Høringssvar vedr. Dampmøllevej og Malling Foderstof Vi finder det positivt, at Aarhus Kommune har påbegyndt en åben og transparent proces for byudvikling på hhv. Dampmøllevej og M…

Nytænkning

Dejligt at se at Malling nu får ryddet op, i den ellers så rodede og nedslidte indgangsport til byen. Som beboer på egnen, synes jeg det er skønt at se så visionært et projekt, som…

Høring vedrørende Savværket Ansgar, foderstofgrunden og Damhuset Malling

Vi ønsker at bibeholde de nuværende bestemmelser med et maksimum på 2 etager og en bebyggelsesgrad på 45% ved nybyggeri. Således kan Malling bibeholder sit særpræg som stationsby. …

Malling fodestof

Vi mener, at en bebyggelse af arealerne nord for Gammel Østergårdsvej kun skal være i 1½ plan. I skellet mellem de gamle huse på Gammel Østergårdsvej og det nye boligområde vil vi…

høringssvar vedr. byudvikling i Malling ud fra punkterne i debatoplægget.

¤ Vi mener, at vi i Malling skal bevare et miljø, der kan integreres i den eksisterende by, og hvor der tages hensyn til trivsel for alle aldersgrupper, og samtidig bevarer Mallin…

Udstykningen i Malling

Jeg ønsker føjet til debatten og til overvejelse et maksimum på 3 etager da højere byggeri vil ødelægge helhedsindtrykket med de gamle by villaer i området. Flere boliger i bymidte…

Silo og etagebygninger

Jeg mener, som tæt nabo til byggeprojektet, hverken at siloen bør bevares eller at der bør bygges over 2 etager. Siloen er gammel og ucharmerende og hvis man vil tage byens kultur…

Den gamle foderstof

Mener det vil være katrostfalt, og bygge så tæt, og højt. Holder meget af landsbymiljøet, samt freden her. Udvid Århus som i forvejen, er fint tilplastret, med belastede, sociale…

Dampmøllevej og Malling foderstof, Malling

Jeg har nu boet i byen siden 2012, og jeg tænker at Dampmøllevej/Malling foderstofkunne være oplagt, som en grøn oase - det ligger dejligt centralt og vi mangler et sted med grønne…

Bebyggelseshøjde

Jeg mener ikke der bør gives dispensation til byggeri over 2 etager i området. Det vil ødelægge områdets helhedsindtryk og afvige langt fra de rammer der er vedtaget i kommuneplane…

Høringssvar: Dampmøllevej og Malling Foderstof

Oplægget i forbindelse med nyt muligt boligbyggeri ved Dampmøllevej og Malling Foderstof har generelt set mange gode aspekter og vil derfor også generelt set være et godt tiltag fo…

Høring vedr Dampmøllevej og Foderstofsilo

Grundlæggende er det vigtigt at anlægge et helhedsperspektiv og indtænke hvad den videre byudvikling skal være. Malling ventes at vokse væsentlig, særligt hvis hele eller dele af p…

Ansgar trævarer og Foderstof i Malling

Hej Jeg vil bare gerne bidrage med stort ønske om netop at omligge disse to ret store arealer i Malling midtby fra Erhverv til Boligområder.... Begge disse erhvervsområder er i …

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Beder - Malling
Hørings-id

H299

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00