Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Debatoplæg der udlægger lugtbelastede arealer omkring Aarhus Havn

I Aarhus Kommune vil vi gerne udvikle byen, hvor målet er en blandet by med et godt byliv. En blandet by er en god blanding af boliger, arbejdspladser, butikker, skoler og alle de servicetilbud der er brug for.

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i debatoplægget.

Med en ændring i Planloven i 2017 blev det vanskeligere at lave byudvikling tæt på havnens virksomheder især med boliger i høje huse. Siden da er Planloven blevet ændret igen, så det nu igen er muligt i særlige tilfælde at planlægge for og opføre boliger i områder, som er påvirket af lugt.

Det drejer sig om attraktive byudviklingsområder, med en central beliggenhed i forhold til midtbyen og med mulighed for havudsigt. Her er det ofte en kvalitet at have boliger med adgang til altaner og vinduer, der kan åbnes.

Aarhus Kommune foreslår derfor, at fastlægge området mellem den eksisterende by og havnen til et område som er påvirket af lugt, hvor det bliver muligt at søge dispensation til boliger hos Erhvervsministeren. Det foreslåede område omfatter arealer, hvor der tidligere har været drøftet højhusprojekter i forbindelse med Højhuspolitikken for Midtbyen samt banegraven.

Materialer (1)

Høringssvar (10)

Høringssvar for Debatoplæg der udlægger lugtbelastede områder omkring Aarhus havn

Manuelt oprettet høringssvar på vegne af borgeren

Debatoplæg der udlægger lugtbelastede arealer omkring Aarhus Havn

Manuelt oprettet høringssvar på vegne af borgeren

Høringssvar

Høringssvar vedhæftet.

Udlæg af lugtpåvirkede områder ved Aarhus Havn til boliger

Landbrug & Fødevarer, Danske Shippping- og Havnevirksomhder og DI sender her bemærkninger til Aarhus Kommunes oplæg om udlæg af boliger på lugtpåvirkede områder ved Aarhus Havn.

Debatoplæg der udlægger lugtbelastede områder på Aarhus Havn

Debatoplæg der udlægger lugtbelastede områder på Aarhus Havn

Høringssvar

Høringssvar vedr. notat om nye muligheder for planlægning vedr. områder omkring Aarhus Havn Aarhus 8.6.2020 Aarhus Transport Group – ATG ser med stor bekymring på det fremlagte forslag...

Høringssvar

Aarhus Havn anbefaler, at gældende planlægning og aftaler om de bynære havnearealer overholdes og ikke ændres. Aarhus Kommune og Aarhus Havn har indgået aftale om de bynære havnearealer...

Aarhus Stifts høringssvar vedrørende lugtbelastede arealer omkring Aarhus Havn

Vedlagt

Daginstitution i lugtpåvirket område

Børn og Unge er i øjeblikket i gang med bebyggelsen af en ni-gruppers daginstitution i Generationernes Hus, som forventes klar til ibrugtagning i løbet af 2020. Generationernes hus er b...

Debatoplæg der udlægger lugtbelastede arealer omkring Aarhus Havn, Aarhus ReWater og konsekvensområder

Vi har fået vedlagte debatoplæg til høring. Aarhus vand har flg. kommentarer til det fremsendte ”Debatoplæg der udlægger lugtbelastende arealer omkring Aarhus Havn”. På side 2 – figuren...
12/06/2020 - 13:35

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Midtbyen
Hørings-id

H170

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00