Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Debatoplæg - Grøndalsvej 3 og 10

Aarhus Kommune ønsker at høre din mening om ny byudvikling ved Grøndalsvej 3 og 10 i Viby

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i debatoplægget.

 

Bygherre har ønske om at etablere forskellige boligtyper som rækkehuse, tæt-lav og etageboliger, både som leje- og ejerboliger, samt en mindre andel som erhverv, primært ud mod Skanderborgvej. Bebyggelse forestilles i 2-4 etager, dog med mulighed for op til 6 etager ved Skanderborgvej.

På nuværende tidspunkt vil vi gerne drøfte og høre din mening om:

  • At der kan blive mulighed for at bygge op til 2-4 etager og enkelte steder op til 6 etager
  • At der kan blive mulighed for at have en bebyggelsesprocent på op til 70 % for det samlede område
  • At der skal kunne bygges på en måde, så bygningerne understreger det naturlige terræn og forbedrer tilgængeligheden til både natur og mellem områdets eksisterende kvarterer
  • At der kan blive mulighed for daginstitution
  • At nogle af boligerne etableres som almene boliger, heraf en del som botilbud til voksne handicappede

Til den videre dialog og arbejdet med planlægningen for området vil vi gerne høre din mening om:

  • Hvilke muligheder du ser i området?
  • Hvordan bæredygtighed kan indtænkes i bebyggelsen?
  • Hvordan områdefællesskaber kan indtænkes i bebyggelsen?
  • Hvordan vi skaber god sammenhæng mellem den nye bebyggelse, de eksisterende områder og resten af Viby?
  • Hvilket slags bykvarter du ønsker for fremtiden?

Dialogmøde

Aarhus Kommune inviterer til virtuelt dialogmøde om planerne for området.

Torsdag den 6. maj 2021, kl. 17:00 – 18:30 via Microsoft Teams.

Formålet med dialogmødet er at orientere om mulig udvikling på grunden og vi vil gerne have en dialog med dig om, hvad du ser af muligheder for området. Programmet vil være en vekselvirkning mellem oplæg, spørgsmål og dialog.

Alle er velkomne til mødet.

Invitationen kan ses på deltag.aarhus.dk/begivenheder, hvor du kan læse mere om mødet samt hvordan du deltager.

 

Materialer (1)

Høringssvar (18)

Grøndalsvej 3 og 10

1 ) Jeg tilslutter mig, som allerede nævnt af Paul Østerballe ... ”Det bemærkes, at der vil være behov for trafiksikring af Grøndalsvej i forbindelse med den påtænkte udvikling af områd...

Debatoplæg - Grøndalsvej 3 og 10

1)Vi tilslutter os, som allerede nævnt af Paul Østerballe; ”Det bemærkes, at der vil være behov for trafiksikring af Grøndalsvej i forbindelse med den påtænkte udvikling af området. Her...

Grøndalsvej 3 & 10 - H287

1) Det bemærkes, at der vil være behov for trafiksikring af Grøndalsvej i forbindelse med den påtænkte udvikling af området. Hertil vil vi gerne knytte den bemærkning, at al eventuel ud...

HØRINGSVAR VEDRØRENDE NY BYUDVIKLING PÅ GRØNDALSVEJ 3 OG 10

HØRINGSVAR VEDRØRENDE NY BYUDVIKLING PÅ GRØNDALSVEJ 3 OG 10 Viby Grundejerforening ser frem til at se det kommende og mere gennemarbejdede lokalplansforslag for byggeri på Grøndalsvej 3...

Grøndalsvej 3 og 10

-Jeg foretrækker at der max bliver 4 etager, og det bliver åbent så der er adgang til gennemgang fra både Ravnsbjergvej og Grøndalsvej. -For at imødegå planer for udvidelse af Ravnsbjer...

GRØNDALSVEJ 3 OG 10

Jeg tilslutter mig Emil Vindblæs's høringssvar.

høringsvar vedrørende ny byudvikling på Grøndalsvej 3 og 10

Høringsvar vedrørende ny byudvikling Grøndalsvej 3 og 10 Viby Fællesråd glæder sig til at se det kommende og mere gennemarbejdede lokalplans forslag for byggeri på Grøndalsvej 3-10. Vi...

Grøndalsvej 3 og 10

Jeg tilslutter mig Emil Vindblæs' høringssvar.

Grøndalsvej 3 og 10

Jeg tilslutter mig Emil Vindblæs' høringssvar. Ønsker murstensbyggeri, skrå tage og ikke betonbyggeri.

Høringssvar

Jeg tilslutter mig Emil Vindblæs's høringssvar

Grøndalsvej 3 - 10

Jeg er bekymret og imod sådan et byggeri. Jeg bor på hjørnet af Grøndalsvej og Ravnsbjergvej (Selmersvej) Har indsigelse og er bekymret for: * Jeg syntes området er nok bebygget i forve...

Grøndalsvej 3 og 10

Høringssvar til forslag om at bebygge to grunde på Grøndalsvej 3 og 10. Bekymringspunkter: 1. Risiko for nyt gettoområde, idet det nye byggeri vil komme til at ligge mellem Vårkærparken...

Arkitekturen er altafgørende. Nej tak til flade tage, store grimme altaner, store glaspartier og grimt byggeri.

Bemærkninger til idéoplæg Generelt ses det positivt at opstarte en dialog og udvikling af et i dag lukket, grimt og uudnyttet sted. Positivt: Det vil være positivt at tilføje Viby et st...

Grøndalsvej 3 - 10, Jyllands-Posten

2021.05.10 Høringssvar vedr. Grøndalsvej 3-10 (tidl. Jyllands-Posten) I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan for området, ses det som en nødvendighed, at der skal tages hensyn til...

Grøndalsvej 3 og 10

I forbindelse med etablering af boliger på Grøndalsvej 3 og 10 vil jeg, på vegne af bestyrelsen i Lejerbo afd. 163, komme med følgende indsigelse. Vores ejendom ligger på hjørnet af Ska...

Grøndalsvej 3 og 10

Jeg synes at 6 etager er alt for højt. Det betyder nemmelig at man kan kigge ned i min have. Jeg kan gå med til 2-3 etager.

Bygning af 2-4 etages lejligheder med mulighed af tilbyggelse til 6 etager

Hej, jeg har det fint med at i vil bygge lejligheder på denne adresse. Så længe det ikke mindsker udsigten over Viby.J og Aarhus fra min ejerlejlighed og derved sænker prisen på min eje...

Etagebyggeri

Jeg kan godt lide området som det er og jeg synes der er bygget rigeligt i forvejen så jeg vil hellere bevare området som det er nu Mvh Jesper
17/05/2021 - 23:59

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Viby
Hørings-id

H287

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00